Presentacio pqpi 2011 2012

 • Published on
  14-May-2015

 • View
  947

 • Download
  0

Transcript

 • 1.

2. QU SN ELS PQPI-FIAP?

 • Sn projectesorganitzats pelDepartament
 • d'Educacide la Generalitat de Catalunya
 • en collaboraci amb elServei d'Ocupaci
 • de Catalunya (SOC) .
 • Compten amb el suport delFons Social Europeu i la collaboraci empresarial .

3. A QUI VAN ADREATS ELS PQPI-FIAP?

 • Sadrecen a jovesmajors de 16 anys i menors de 21 anys senseel graduat enESOque volen:
 • - Iniciar-se en una professi
 • -Treballar en aquest mbit professional
 • -DURACI PQPI: un curs escolar(1050 h.)

4. OBJECTIUS

 • -Proporci deformaci bsicai professional
 • quefaciliti: la incorporaci al mn laboral o
 • continutatd'un itinerari formatiu .
 • -Desenvolupament actituds i competncies
 • quecontribueixena laformaci personal i
 • professional.
 • -Ampliacide lescompetncies bsiquesper
 • afavorir la continutat educativa.

5. CARACTERSTIQUES DELS PQPI-FIAP

 • -Aula: 16 alumnes (aprox.)
 • -Baix nombre dalumnes/classepermet:
 • - Atencimspersonalitzadaalumne
 • - Major adaptacia les sevesnecessitats
 • Augment motivaci alumne

6. QU SESTUDIA EN UN PQPI? CONTINGUTS MDUL B Formaci bsicageneral(315 h)OBLIGATORI 500h Formaci tericoprcticaa lIES 200hde prctiques a empreses -Desenvolupamenti recursos personals -Coneixement de lentornsocial i professional -Aprenentatges instrumentals bsics MDUL A Mduls especfics(735 h)OBLIGATORI 7. AVALUACI

 • 3 Sessions davaluaci(1r, 2n i 3r trimestre)
 • 1 sessi davaluaci extraordinriaper aquells que es presentin a les proves daccs a grau mitj.
 • Superaci mdul A
 • NOTA FINAL PQPI
 • Superaci mdul B

8. QU ES POT FER DESPRS DE SUPERAR UN PQPI?

 • -Proves daccs cicles formatius de grau mitj
 • -Escola dadults: per a obtenir el graduat
 • dESO
 • -Mn laboral

9. QUINS AVANTATGES TINC PER CURSAR UN PQPI?

 • *PQPI APROVAT (nota final entre 5-7)
 • -Lalumne obt uncertificat de professionalitat
 • -Pot presentar-se a les proves daccs de cicles formatius de grau mitj ( exempci part cientfico-tecnolgica: 3 exmens menys, en cas que aprovi la segona avaluaci ).
 • *A ms se'ls sumar a la nota de la prova d'accs, sempre que la nota daquesta sigui igual o superior a 4, un percentatge del 40% de la nota obtinguda en el PQPI(sempre que assoleixi un 5 o ms a lavaluaci extraordinria) .
 • *PQPI APROVAT (nota final de 8 o superior)
 • - Superaci de les proves accs grau mitj SENSE REALITZAR ELS EXMENS .
 • *SI ES VOL OBTENIR GRADUAT DESO...
 • - Lalumne pot cursar de forma simultnia o posterior elmdul C a lescola dadults(Mra Ebre)tot i ser menor dedat

10. PREINSCRIPCIONS PQPI 2011-12

 • - DEL9AL20MAIG
 • Veure calendari de preinscripci
 • * Es recomana no anar-hi lultim dia, ja que cal aportar diversa documentaci.