Presentaci del programa "Renovem els barris"

 • Published on
  29-Jan-2018

 • View
  2.192

 • Download
  0

Transcript

 1. 1. PROJECTE RENOVEM ELS BARRIS Promoure la rehabilitaci dels edificis dhabitatges privats mitjanant el lideratge pblic 1a. rea de Conservaci i Rehabilitaci (ACR): Lexperincia de reforma al carrer dels Pirineus Santa Coloma de Gramenet, a 28 de febrer de 2016
 2. 2. Santa Coloma de Gramenet: una ciutat de 120.000 habitants amb un parc dedificis privat envellit Rite Limit Habitatges a Santa Coloma % Habitatges Acumulat Anteriors a 1930 31/12/2012 2.392 5,24% 5,24% Entre 1931 i 1950 31/12/2013 1.719 3,77% 9,01% Entre 1951 i 1960 31/12/2014 4.648 10,19% 19,19% Entre 1961 i 1970 31/12/2015 19.952 43,72% (entre 46 i 55 anys) 62,92% A partir de 1971 31/12/2015 16.922 37,08% 100,00% TOTAL 45.633 100,00%
 3. 3. Segons els indicadors de lrea Metropolitana de Barcelona, 37.768 habitants (31,4%) resideixen en zones amb dficits (problemes urbanstics, incloent la situaci del parc residencial) Les zones amb dficits a Santa Coloma es concentren sobretot en la franja dels barris del sector sud: Fondo, Santa Rosa i Raval.
 4. 4. Limitacions habituals que pateixen les comunitats de propietaris per a fer una rehabilitaci dedificis: Els vens i les venes han de posar-se dacord, recollir dels diners, abonar els pagaments dobra per avanat i les subvencions pbliques es reben desprs Escollir una empresa solvent que faci lobra i que asseguri un bon acabat Es fan les obres per parts, mai sacaba de fer una rehabilitaci de tot all que necessita ledifici CONCLUSIONS: A les zones que ms ho necessiten, perqu el parc residencial est ms antiquat i deteriorat, s on menys es rehabilita i on calen reformes urgents
 5. 5. CANVI DE MODEL: el projecte Renovem els barris LAjuntament actuant en rees de rehabilitaci i conservaci (ARC) Ens amparem en la llei de les 3R (llei 8/2013 de rehabilitaci, regeneraci i renovaci urbanes) LAjuntament determina l'inters pblic del procs rehabilitador mitjanant instruments urbanstics -declaraci d'rea de conservaci i rehabilitaci (ACR). La primera delles s Pirineus LAjuntament interv de manera integral, en tot el procs: 1.s Mediador amb la comunitat de propietaris (perqu tots els vens i les venes es posin dacord) i mant contacte durant tot el procs 2.Encarrega els projectes tcnics i encarrega lobra, adjudica els projectes tcnics i les obres 3.Avana els pagaments i vetlla per la correcta execuci de les obres 4.Ofereix facilitats de pagament al venat: 3 modalitats
 6. 6. EXPERINCIA A PIRINEUS Perfil del primer mbit d'actuaci: 1a. rea de Conservaci i Rehabilitaci (ACR) Sha iniciat la rehabilitaci dels edificis de Pirineus, entre el C/ de Bruc i C/ dOlot Es condicionaran i es pintaran les faanes, cobertes i patis interiors. En la majoria dels edificis es millorar la qualitat trmica dels habitatges 32 edificis (26 plurifamiliars, 6 unifamiliars) Alada mitjana de 5 plantes (pb + 3pp + tic) 360 habitatges i 26 locals 649 propietaris i propietries Perode de construcci general: 1968 i 1974 (de 32 a 48 anys dantiguitat) Inversi necessria: 1,8 milions deuros (510.000 euros subvenci AMB)
 7. 7. EXPERINCIA A PIRINEUS zona dintervenci: entre el C/ de Bruc i C/ dOlot
 8. 8. DIFICIS DHABITATGES DEL CARRER DE PIRINEUS
 9. 9. Com hem materialitzat Renovem els barris a Santa Coloma? 1. Amb comproms poltic i interdisciplinarietat: La intervenci ha comptat amb el suport de lalcaldia i el seguiment directe de la tinena d'alcaldia. Shan coordinat diversos departaments, mitjanant un arquitecte municipal encarregat especficament del projecte: Els serveis de gesti urbanstica Disciplina urbanstica, Mediaci, Tresoreria i recursos econmics, L'oficina local d'habitatge (OLH) de Santa Coloma
 10. 10. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 2. Amb consens social i participaci venal - S'ha explicat la proposta al venat mitjanant un procs de cercles ampliats: associaci de vens (Fondo Alto-Pirineus), presidents de les comunitats (en assemblea conjunta) i finalment a cada comunitat per separat - Mitjanant aquest procs, s'ha aconseguit el suport de les venes i vens que volen que el seu barri millori - LAjuntament ha assumit la contractaci i el cost dels projectes tcnics, de manera que els primers passos eren gratuts per a la comunitat i nicament havien de deixar passar als tcnics
 11. 11. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 2. Amb consens social - A mesura que el projecte avanava, s'ha anat informant als presidents mitjanant una comissi de seguiment amb presncia tcnica i poltica - Cada projecte tcnic ha estat comunicat i consensuat comunitat per comunitat, i se li ha proposat a cadascuna que signs un conveni d'adhesi al projecte, per mostrar el seu suport a la iniciativa (actualment el 95% de les entitats estan en comunitats amb conveni signat) - Es va posar en marxa un concurs de paisatge urb perqu els vens i les venes escollissin la millor opci
 12. 12. LOPCI ESCOLLIDA PEL VENATGE DEL CARRER DE PIRINEUS
 13. 13. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? Tipus dobres necessries
 14. 14. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 3. L Ajuntament ofereix 3 mecanismes de pagament adaptats a les diverses situacions 50-50: 50% al principi de les obres de l'mbit i el 50% al final de l'obra de la seva comunitat: persones jurdiques o persona fsica i aix ho escullen 60 quotes (pagaments mensuals en cinc anys): persones fsiques. Han de domiciliar el pagament Inscripci al registre: propietaris residents a l'habitatge, amb ingressos anuals inferiors a 20.000 (s'estima que aquesta xifra cobreix a la prctica totalitat dels residents propietaris )
 15. 15. Com hem aplicat aquesta possibilitat a Santa Coloma de Gramenet? 3. Mecanismes de pagament i facilitats LAjuntament sollicita ajuts a lrea Metropolitana de Barcelona Se circumscriuen les obres a aquelles que per estat de conservaci sn imprescindibles, afegint-li el factor d'estalvi energtic, molt ben valorat pel venat al vincular-lo al confort climtic
 16. 16. QUIN S EL SEGENT PAS? LAjuntament de Santa Coloma estendr RENOVEM ELS BARRIS A totes les zones de la ciutat que ho necessitin Amb el sistema de declaraci duna zona com a REA DE CONSERVACI I REHABILITACI (ACR) Es continuar amb les comunitats de propietaris de totes aquelles zones que necessitin rehabilitaci del PARC DHABITATGES PRIVATS ALTRES ADMINISTRACIN INTERESSADES EN EL PROJECTE: 1. L Ajuntament de Madrid 2. La Generalitat de Catalunya 3. L rea Metropolitana de Barcelona 4. El Collegi darquitectes
 17. 17. MOLTES GRCIES PER LA VOSTRA ATENCI!