Informe d'allegacions a les normes subsudiries

  • Published on
    15-Apr-2017

  • View
    73

  • Download
    1

Transcript

INFORME D'ALLEGACIONS A LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY, APROVADES EN SESSI PLENRIA EXTRAORDINRIA CELEBRADA EN DATA 7 DE MAIG DE 2015, I PUBLICADA AL BOIB nm. 071 DE 12 DE MAIG DE 2015.Data: 02.07.2015 Nom: INDEPENDENTS PER VILAFRANCA-ESQUERRA REPUBLICANA.Sntesi: La Sra M. de Lluc Bauz presenta, en nom de Independents per Vilafranca-Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany, una srie de consideracions generals sobre el contingut de les NS, la seva tramitaci i la seva gesti poltica, aix com matries connexes.

Informe: 1. Es proposa que l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany faci una ronda de contactes amb els grups de l'oposici per tal d'aconseguir el mxim de suport i poder negociar les propostes d'aquests grups al respecte de les NS.2. El model de poble que volem sha demmarcar dins uns criteris de respecte al creixement urbanstic amb el mediambient, la sostenibilitat i les necessitats reals dels habitants de Vilafranca de Bonany.3. Per tal de salvaguardar la fisonoma de poble petit, volem que lapartat de les NS destinat a les rees de creixement, senmarquin dins un urbanisme de projecci dhabitatges unifamiliars, deixant de banda laugment dhabitatges plurifamiliars.4. La previsi dobertura de certs vials (no tots), no harmonitzen amb la trama urbana de Vilafranca de Bonany. Aquesta obertura de nous carrers implica la divissi dilles que no tendrn el mateix gra ni la mateixa escala que les confrontants5. Aquesta obertura no aporta cap riquesa urbanstica ni organitzadora i tampoc visual. Tampoc descongestiona cap illeta urbana.6. Existeixen contradiccions entre la documentaci escrita i la documentaci grfica, respecte les amplades dels nous vials. 7. El carrer de Sant Sebasti, obert durant aquesta darrera legislatura per lequip de Govern actual, consta com a previsi dobertura damunt les noves NS. Si ja est obert, no ha de constar com a previsi.8. Les amplades del carrer nou i tamb de certs carrers previstos, no son adequades al trnsit contemporani, i tampoc en possibilitat de projectar unes voravies en condicions normatives de salvaguardar les barreres arquitectniques.