Presentaci llg.catalana 4t.2015 16

 • Published on
  12-Apr-2017

 • View
  279

 • Download
  4

Transcript

 • I aquest curs QU FAREM?(Programaci Llg. Catalana i literatura 4t. ESO)2015-16

 • Qu treballarem aquest curs? - Lectura i competncia lectora: comprendre i expressar-se mitjanant textos escrits i comunicar-se. - Expressi escrita: el procs descriptura i les qualitats del text literari. Un escriptor s competent quan escriu, planifica, produeix i revisa el text en funci de la situaci de comunicaci i escriu en diferents formats de manera coherent, cohesionada i dacord amb la normativa lingstica.

 • - Comunicaci oral:comprendre i expressar missatges orals tenint pesent la situaci comunicativa. - Literatura: conixer, analitzar i valorar el patrimoni literari catal, reconeixent-hi els principals autors i les seves obres. - Lestudi de la llengua: morfosintaxi, ortografia, fontica i lxic.

 • Objectius DIMENSI COMUNICATIVA - Expressar i comunicar missatges orals i escrits amb adequaci i coherncia i amb correcci ortogrfica i gramatical. Elaborar un text de la vida quotidiana amb adequaci, coherncia i cohesi. - Conixer les propietats del text escrit i del procs descriptura. - Escriure textos argumentatius, descriptius, expositius i instructius amb correcci gramatical i ortogrfica. - Exposar lopini personal a partir de la lectura dun text literari o no, de manera oral o escrita i amb correcci gramatical i ortogrfica.

 • ObjectiusESTUDI DE LA LLENGUA - Treballar la gramtica, lortografia la fontica i el lxic per a assolir un major domini de la llengua. - Reflexionar sobre lestructura de la nostra llengua . Adaptar els aprenentatges gramaticals de les llenges prpies a ladquisici de llenges estrangeres. - Entendre el codi gramatical (sintaxi i morfologia) que regeix la prpia llengua i les relacions sintctiques i morfolgiques a partir del qual es construeixen les oracions de la nostra llengua.

 • ObjectiusESTUDI DE LA LITERATURA - Valorar el fet literari. - Descobrir lobra dart i el seu valor. - Devetllar lesperit crtic (comprendre textos literaris i analitzar-los). - Conmmourens i reconixer lobra dart ben feta - Conixer els principals autors-es de la histria de la literatura catalana. - Conixer els perodes literaris i el context histric i cultural en qu va nixer la nostra literatura.

 • Qu i com avaluarem? Lavaluaci de lrea de llenges ser contnua, tot i utilitzant- Expressions escrites- Comentaris de textos literaris.- Exercicis de comprensi de textos de les lectures treballades a clase i/o a casa.- Proves i exercicis de contingut gramatical i/o ortogrfic.- Dictats de poemes o fragments de textos on s avalua tant lortografia com la comprensi deltext literari.

 • - Exposicions orals (pautades o lliures , individuals i/o en grup).- Treball cooperatiu: registre de treball diari, conclusions i avaluaci.Rbriques de correcci de treballs i/o EE- Tasques daprenentatge (treballs de recerca, dEE i EO i en grup)- Proves globalitzadores de temes o unitats temtiques

 • Aix mateix es valorar: - La lectura fluda i correcta.- L expressi escrita correcta, adequada al tipus de text i a la normativa ortogrfica i gramatical.- Lexpressi oral correcta i adequada a la funci comunicativa.- La presentaci acurada de treballs i deures.

 • - La puntualitat en el lliurament de deures i treballs.- L atenci, inters i participaci a classe.- LInters per laprenentatge i per la lectura de textos proposat.- Que lalumne porti, amb regularitat, el material necessari per a treballar a classe: llibre text, de lectura, ordinador, dossier...

 • CRITERIS DE QUALIFICACI

  Per aprovar una avaluaci es valora: - 20% Actitud - 30% Activitats daprenentatge (EE, EO, Projectes) - 50% Proves globalitzadores Per aprovar el curs: - Cal tenir aprovades les tres avaluacions i una prova global . Val a dir, per, que la 1. Avaluaci es pot recuperar automticament si saprova la 2a o la 3a avaluaci, donat el carcter introductori dels continguts que es treballen en les darreres avaluacions.

 • Guies, textos i eines

  1. Textos i exercicis llengua catalana i literatura 4t. ESO wikispaces:Larestaesliteratura.wikispaces.com2. Quartejant. Bloc de llengua catalana i literatura (Quartejant.blogspot.com)4. Llengua i literatura 4ESO (edeb)5. El roman de Tristany i Isolda; J. Bdier (traducci de Carles Riba), Ed. Columna6. LEscanyapobres, N. Oller

 • Altres recursos digitals7.- http://Quartejant.blogspot.com8. - http://martaaprovam.cat9.- http://dcvb.iecat.net/ (Diccionari catal-valenci-balear)10. - http://dlc.iec.cat/ (Diccionari de la Llengua catalana/IEC)11.- http://www.enciclopedia.cat/ (Diccionari Enciclopdia catalana)12. - http://www.internostrum.com/ (traducci automtica castell-catal)