Organitzaci i funcionament del centre 2016 2017

  • Published on
    14-Apr-2017

  • View
    550

  • Download
    4

Transcript

Organitzaci i funcionament del centre Curs 2016-2017 1. ORGANITZACI DEL CENTRE 1.1 Consell Escolar 1.2 Claustre del professorat 1.3 Personal dadministraci i serveis 2. RELACI FAMLIES-PROFESSORAT 3. REPRESENTATIVITAT DE LALUMNAT I DE LES FAMLIES 3.1 Assemblea d'Alumnes 3.2 Assemblea de Pares i Mares 4. CALENDARI GENERAL DEL CURS 5. NORMES DE CONVIVNCIA I DISCIPLINA 5.1 Normativa general 5.2 Normativa del parvulari 5.3 La celebraci dels aniversaris 5.4 Entrada de les famlies a lescola 5.5 Horari del centre 6. ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES 6.1 Servei de menjador 6.2 Piscina 6.3 La biblioteca 7. ASPECTES DE FUNCIONAMENT GENERAL 7.1 Ajuts econmics 7.2 Esbarjo 7.3 Situacions escolars que cal tenir presents 7.4 Activitats complementries fora del centre 7.5 Pla devacuaci de lescola 7.6 Pgina web de lescola 7.7 La socialitzaci dels llibres de text 7.8 Comunicaci per correu electrnic amb les famlies 7.9 Horari datenci al pblic de lequip directiu 1. ORGANITZACI DEL CENTRE El nostre centre s de doble lnia. Enguany consta de divuit unitats: sis deducaci infantil i dotze de primria. L'escola t dos edificis: un on estan les classes de prvuls i un altre on estan les classes de primria i els espais comuns com ara el menjador, la cuina, biblioteca, laboratori, aula de msica, aula d'informtica, sala de psicomotricitat i els diversos despatxos. 1.1. Consell Escolar s l'rgan de govern representatiu dels diferents sectors (professors, pares, alumnes, etc.) que componen la comunitat educativa i tamb s el mxim rgan de gesti d'un centre educatiu. Per aix s tan important que els pares valorin la transcendncia de pertnyer i participar activament en el Consell Escolar. Una de les maneres de participar-hi, la de major implicaci, s formar part de les candidatures que s'hi presenten. Una altra manera s prendre part en l'elecci dels membres que l'han de formar; cap famlia hauria de deixar de votar els seus representants. Durant el present curs 2016-2017, PRESIDENT: Jos L. Rebenaque Checa SECRETRIA: Ana Snchez Cano CAP D'ESTUDIS: Ana Llergo Molina PROFESSORS: Ana Caballero cija Nria Fernndez Gaucha Inma Martnez Riquelme Rafaela Jurado Garca Carme Mediavilla Barris Maite Molins Moncls PARES: Joan Cot Bar Mriam Monz Herraiz Daniel Rangel Navarro Meritxell Sipia Selaya AMPA: Slvia Lpez Sol P. NO DOCENT: Cristina Sard Vidal PERSONAL PAE: Isabel Torres Nogus AJUNTAMENT: Manuel Polo Lpez 1.2. Claustre del professorat El claustre s l'rgan de govern escolar que implica la participaci de tot el professorat del centre. L'equip de mestres a lescola Folch i Torres aquest curs s el segent: EDUCACI INFANTIL: Elisabet Floro Garca P3 A Marta Amargs Roda / ngels Pizarro Lindo P3 B Marina Moles Aranda P4 A Montse Muoz Cantueso P4 B Maria Jos Gracia Lpez P5 A Araceli Higes Perdices P5 B Maite Molins Moncls Angls i coordinadora de cicle Anna Bretones Aparicio Reforos ( jornada) Vanesa Marin Molina / Noelia Vocero Casado P3 (TEI Tcnica deducaci infantil) Judith Membrives Esteban EE Vetlladora (12 hores) EDUCACI PRIMRIA: CICLE INICIAL Nria Fernndez Gauchia 1r A Ana Caballero cija 1r B Inma Martnez Riquelme 2n A Joana Cuys Agraz 2n B CICLE MITJ Carmeta Mediavilla Barris 3r A Vernica Piol Ramos 3r B Nuria Langreo Cerdn 4t A Victria Cardona Navarro 4t B CICLE SUPERIOR Rodrigo Ruz Alonso 5 A Marta Serra Solans 5 B Rafaela Jurado Garca 6 A Joana Martnez Hinarejos 6 B EDUCACI ESPECIAL Clia Jimnez Jimnez EE Ana Llergo Molina EE Ana Snchez Cano EE Snia Mrquez Torrente USEE ( Educaci infantil i primria ) Isabel Torres Nogus USEE - Educadora ANGLS Inma Martnez Riquelme 1r Rodrigo Ruz Alonso 2n Snia Navarro Varona Cicle mitj i superior ded. primria Vernica Piol Ramos 3r i 5 Nuria Langreo Cerdn 4t i 6 EDUCACI FSICA Cristian Villa Villalobos Educaci primria Jos Luis Rebenaque Checa Educaci infantil MSICA ngels Vilarnau Surez Educaci infantil i primria El centre compta aix mateix amb el servei daquestes professionals: PSICLOGA: Carme Rosell LOGOPEDES: Montse Calomarde Maite Corral 1.3. Personal dadministraci i serveis Conserge: Javier Gonzlez Ponce Administratives: Marta Lpez Calleja Assumptes econmiques i de lAMPA Cristina Sard Vidal Assumptes escolars i certificats 2. RELACI FAMLIES-PROFESSORAT Les formes de vida actuals fan que els infants, de ben petits, visquin bona part de les seves experincies fora de l'ambient familiar. Aix no vol dir que la famlia perdi part de la seva responsabilitat d'educadora, sin que la delega en uns professionals: els mestres. Ara b, la responsabilitat real correspon sempre als pares i mares. El professorat sn les persones que, desprs dels pares, tenen una relaci ms estreta amb l'infant. La tasca educativa s, per tant, una tasca compartida. La famlia i el professorat han de collaborar en la formaci integral de l'escolar, intentant seguir la mateixa lnia i adoptant cadasc el seu paper. El fill com a fill i el fill com a alumne mostra sovint facetes diferents de la seva personalitat. L'equip pares/mestres noms pot funcionar quan cada membre respecta i valora la feina de l'altre. L'escola ha establert una srie de reunions durant el curs en els diferents cicles: una, a finals de juny, amb els pares dels alumnes nous que al curs segent faran P3; una altra al setembre-octubre, amb els pares de tots els nivells, per tractar aspectes generals del curs i, si sescau, una reuni especfica per al tema de les colnies. Tanmateix assegura una entrevista personal amb cada famlia a l'inici del segon trimestre (desprs de fer entrega del primer informe escolar) i tamb rep els alumnes nous amb una entrevista dacollida en incorporar-se a la comunitat educativa. Si durant el curs es produeix qualsevol circumstncia que considereu que heu de valorar amb el tutor o tutora del vostre fill o filla, o si des de lescola precisem duna reuni amb vosaltres, caldr convenir una entrevista. El dia datenci dels mestres a les famlies s el dijous en horari de migdia (de 12,30 h a 13,45 h). Pel que fa al seguiment-avaluaci dels nens/es, el professorat dels diferents cicles es reunir trimestralment en sessi d'avaluaci per tal d'intercanviar informacions i fer el seguiment dels alumnes. A Parvulari es lliuraran als pares dos informes: un a finals de gener i l'altre a finals de juny. A Primria sen donaran tres, un al final de cada trimestre. Dates de lliurament dinformes a educaci infantil: 1r informe : 12 de gener 2n informe: 21 de juny Dates de lliurament dinformes a educaci primria: 1r trimestre: 21 de desembre 2n trimestre: 17 dabril 3r trimestre : 20 de juny Entrevistes amb les famlies: Primria: del 10 al 26 de gener de 2017 Parvulari: del 17 de gener al 2 de febrer de 2017 * El dilluns es reserva per a reunions descola 3. REPRESENTATIVITAT DE LALUMNAT I DE LES FAMLIES 3.1. Assemblea d'Alumnes Totes les classes de primria tindran dos representants: un/a delegat/da i un/a sots-delegat/da. Seran escollits democrticament a principi de curs pels seus companys de classe, als que representaran assistint a les reunions de l'Assemblea d'Alumnes. S'encarregaran de transmetre lopini de l'alumnat respecte a les situacions que s'hi plantegin i de presentar propostes que seran estimades per millorar el centre. Tots els delegats i sotsdelegats de classe es reuniran dues vegades al trimestre amb lequip directiu de lescola. Al cicle superior de primria es designaran tamb vuit alumnes que formaran part del Consell dInfants (un rgan de participaci ciutadana que aplega nens i nenes de les diverses escoles de la nostra localitat). Aquests alumnes assistiran aix mateix a les assemblees dalumnes de lescola. 3.2. Assemblea de Pares i Mares La participaci de les famlies al centre, al marge de la relaci amb el professorat tant a nivell individual (entrevistes, informes) com collectiu (reunions), s'articula a travs l'Associaci de Mares i Pares i els delegats i delegades de classe. Dins l'escola, l'AMPA ha tingut i t molta importncia, ja que les seves intervencions de collaboraci amb el professorat i de relaci amb l'administraci educativa contribueixen a millorar la qualitat de l'ensenyament. s important que totes les famlies hi participin. Les actuacions de l'AMPA i dels delegats i delegades de classe estan coordinades. Els pares i mares de lalumnat de cada grup triaran entre ells, durant el primer mes de classe, un delegat o delegada i un sotsdelegat o sotsdelegada. L'elecci ser per a un curs escolar. Aquests delegats i delegades representaran les famlies de la classe que els van escollir, canalitzaran les relacions d'aquestes amb el tutor i amb la resta del professorat, els transmetran les informacions que rebin a travs dels diferents rgans de govern del centre i formaran part de l'assemblea de representants de pares i mares. LAssemblea de Pares i Mares, formada pels delegats, sotsdelegats i pels pares i mares que formen part del Consell Escolar, es reunir com a mnim una vegada al trimestre. T com a funcions donar a conixer les decisions, estudis, debats o conclusions del Consell Escolar, decidir la postura dels pares davant de situacions que es plantegin a l'escola, promoure la seva participaci i escollir els representants dels pares d'alumnes que han de formar part de les Comissions Escolars. Els objectius i les actuacions derivades d'aquestes formes de participaci institucional s'han de centrar en la collaboraci positiva de tots els membres de la comunitat educativa, per tal de crear junts l'escola que volem per als nostres infants. 4. CALENDARI GENERAL DEL CURS Al segon cicle deducaci infantil i a educaci primria, comenaran les classes el dia 12 de setembre de 2016. Tots els ensenyaments finalitzaran les classes el dia 21 de juny de 2017. Procs dadaptaci dels alumnes de P3: 12, 13 i 14 de setembre de 2016. Jornada intensiva: o Dijous, 22 de desembre de 2016 o Del 5 al 21 de juny de 2017 Vacances escolars: o Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambds inclosos o Setmana Santa: del 8 al 17 dabril de 2017, ambds inclosos Dies de lliure disposici escollits pels centres dEsplugues: o Dilluns, 31 doctubre de 2016 o Divendres, 9 de desembre de 2016 o Dilluns de carnaval: 27 de febrer de 2017 Festes locals: o Dimecres, 21 de setembre de 2016 o Dilluns, 5 de juny de 2017 Lhorari lectiu s de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. 5. NORMES DE CONVIVNCIA I DISCIPLINA 5.1. Normativa general Les famlies de lescola i el centre disposen dun document on es recullen les premisses ms importants de les normes que regeixen les relacions entre famlia i escola i escola i famlia: la carta de comproms. Aquest document s presentat a les famlies quan els seus fills o filles inicien lescolaritat en aquest centre i ha de constituir un comproms entre la instituci escolar i les famlies durant tota la permanncia de lalumnat en aquesta comunitat educativa. Durant tots aquests anys de funcionament i a travs dels diferents rgans de participaci i gesti de l'escola, sha arribat a diversos acords respecte a les normes de convivncia al centre. Aquests acords queden recollits a les NOFC (Normes dOrganitzaci i Funcionament del Centre), on tamb consten les conseqncies que shaurien daplicar en cas dincompliment de la normativa general de lescola. Respectar tant el professorat com el personal no docent (conserge, cuineres, monitors/es de menjador, personal de neteja...) i els companys i companyes, adreant-nos als que ens envolten amb naturalitat i cortesia i collaborant activament amb ells per tal d'afavorir una millor convivncia al centre. S'han d'evitar actes d'indisciplina, injria o ofensa a qualsevol dels membres de la comunitat educativa. L'estudi constitueix un deure bsic de lalumnat per tal d'assolir una bona preparaci humana i acadmica i aix comporta entre d'altres les obligacions segents: - Assistir a classe tots els dies lectius, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts. La classe d'educaci fsica forma part del currculum de lalumnat, per tant noms per prescripci facultativa els alumnes podran quedar dispensats de realitzar-la - Portar a terme les tasques encomanades pels professorat en l'exercici de les seves funcions docents. S'han d'organitzar els treballs de manera que es respectin els terminis de presentaci assenyalats i procurant que la seva realitzaci sigui correcta, neta i ordenada. - Respectar l'estudi dels companys i companyes sense interrompre'ls, ni molestar-los quan treballen. Quan una famlia spiga que el seu fill/a no podr assistir a classe un dia determinat ho comunicar al professor o professora amb anterioritat. Si l'absncia s imprevista, la justificar al ms aviat possible. Les comunicacions al centre poden ser via telefnica o mitjanant una nota informativa al tutor/a (a lagenda escolar, quan lalumne/a ja en disposa) Respectar l'horari escolar. Aquesta norma implica, duna banda, puntualitat en les entrades i sortides de lescola i, duna altra, que si un alumne ha d'arribar o marxar del centre en horari inusual, necessitar l'autoritzaci corresponent de la famlia i ser recollit per ells per marxar. Respectar, utilitzar correctament i compartir les installacions, mobiliari, aparells i material del centre. Conservar-ho tot en bon estat comporta: - Evitar utilitzar qualsevol dels mitjans esmentats per a una finalitat diferent de la que els hi s prpia. - Mantenir netes les diferents dependncies escolars (no llenar papers, ni brutcia, no embrutar parets...). Est totalment prohibit fer servir els telfons mbils a lescola per part dels i de les alumnes. La instituci escolar disposa del mitjans adients per comunicar-se amb les famlies en cas de necessitat, tant en horari escolar com extraescolar. En el cas que alguna famlia consideri indispensable que el seu fill o filla assisteixi a lescola portant un telfon mbil per al seu s fora della, el nen o nena lhaur de guardar apagat dins de la motxilla i no treurel de laula. Podr posar-lo en funcionament en el moment de la sortida del recinte escolar. En cas que algun/a alumne/a incompleixi aquesta norma de prohibici dutilitzaci del telfon mbil, se li retirar el dispositiu i savisar la famlia. Lescola no es fa responsable del mal s que es faci daquests aparells o de la seva prdua o robatori. Evitar les carreres i jocs dins l'edifici escolar que, a ms a ms de molestar als altres, poden provocar desperfectes i accidents. Si un nen o nena troba algun objecte dins del recinte escolar, l'haur de lliurar a consergeria per tal de poder-lo retornar al seu propietari. 5.2. Normativa de parvulari Els infants de P3 i P4 han de portar obligatriament una muda sencera de recanvi. Pel que respecte a lalumnat de P5, no cal que en portin, ja que en cas de necessitat se'ls posar una muda de l'escola que hauran de retornar al ms aviat possible. Tota la roba de recanvi que portin els nens/es ha d'anar marcada amb el seu nom i cognoms, per evitar que es perdi. Lescola aconsella que aquesta roba vingui dins duna bossa de roba, per tal de facilitar el seu emmagatzament. Els abrics, jaquetes i les bates tamb han d'anar marcats i han de portar una beta duns vint centmetres de llargada per poder-les penjar ms cmodament. Cal que tots els nens/es tinguin una bata a l'escola (per als dies en qu es faran activitats de pintura, fang o d'altres que els puguin embrutar) i una altra per al menjador. Tots els nens/es tindran el seu got a la classe facilitat per lescola. Aquest anir marcat amb el seu nom, fotografia o distintiu i cada divendres sen far entrega a les famlies perqu el retornin net el dilluns. Lesmorzar s lpat ms important del dia i s per aix que s aconsellable que els infants, en llevar-se a casa, esmorzin de forma saludable. A lescola tan sols hauran de portar un petit entrep o fruita dins duna carmanyola per a lhora del pati, que els deixi el suficient temps lliure per jugar i crrer. No sacceptar com a esmorzar la pastisseria industrial i les bosses de patates fregides o daltres aperitius. Tampoc no es poden portar sucs o qualsevol altre lquid. Es demana molta puntualitat, tant a l'entrada com a la sortida de l'escola. En cas de retard amb motiu justificat, cal entrar per la porta principal de l'escola. I el nen o nena romandr a la consergeria fins que el conserge o una persona responsable de lescola lacompanyi a la seva classe. En sortir de l'escola, no es donar cap nen/a a persones desconegudes. s per aix que s important, si s possible, que les famlies afavoriu que les mestres us coneguin personalment. Amb la finalitat de collaborar en la creaci dhbits dautonomia i ordre s molt important que lalumnat porti diriament una motxilla. Aquesta ser sense rodes per motius de seguretat. Lalumnat de P3 dur una bossa de roba exclusiva per al menjador on portaran la bata i el llenol, el qual ser facilitat per lescola. Quan es vulgui parlar amb el mestre/a, cal concertar hora d'entrevista. No s adequat parlar amb el professorat en el moment de les entrades i les sortides. A travs de notes i mitjanant el conserge s el cam adient. 5.3. La celebraci dels aniversaris L'escola ha establert uns criteris per a la celebraci dels aniversaris dels nens i nenes a laula i us demanem que, si us plau, els seguiu. Sn els segents: * Si voleu portar algun aliment per convidar els companys, cal que siguin pastissos industrials o galetes, ja que a lescola no es poden distribuir aliments manipulats a casa. * No es poden portar llaminadures, sucs o altres begudes * Les invitacions particulars a aniversaris s' han de donar fora del centre per evitar provocar a la classe situacions que puguin afavorir la discriminaci dalguns alumnes. 5.4. Entrada de les famlies a lescola s important que les famlies puguin accedir als espais de l'escola on els seus fills desenvolupen la seva activitat escolar, amb el benents que aix no pot destorbar la tasca diria del professorat. s per aix que han de tenir en compte el segent: En horari lectiu, s a dir de 9 a 12,30 h i de 15 a 16,30 h, no s permesa l'entrada de les famlies ni de qualsevol persona aliena al procs densenyament - aprenentatge a les dependncies de l'escola on es realitza aquest procs (classes, patis, menjador, etc.). Qualsevol informaci que vulguin fer arribar al professorat s'ha de fer per escrit i ser el conserge o ladministrativa la persona responsable de portar-la. Fora d'aquest horari, s necessari el coneixement i consentiment d'algun responsable del collegi (membre de lequip directiu, professorat, conserge...) per accedir als espais ocupats pels alumnes. 5.5. Horari del centre Per tal de facilitar l'entrada dels alumnes a l'escola, les portes sobriran amb el segent horari: - Mat: 8h 50 - Tarda: 14h 55' Durant 5 minuts passades les 9 h i les 15 h, les portes romandran obertes per si algun nen o nena arriba tard, fet que hauria de produir-se molt espordicament. Desprs d'aquest marge de temps lalumnat ha dentrar per la porta principal i justificar el motiu del retard. Les famlies poden passar a recollir els nens i nenes a partir del segent horari: Educaci Infantil: - Mat: 12h 25', els prvuls de 3, 4 i 5 anys. . - Tarda: 16h 20', els prvuls de 3 anys. 16h 25' els prvuls de 4 i 5 anys. Primria: - Mat : a les 12,30 h - Tarda: a les 16,30 hores Aquest horari s'ha de respectar per al bon funcionament de l'escola i, per tant, cal que alumnes i pares siguin puntuals. Si una famlia reincideix de forma repetida en una situaci dimpuntualitat, es prendran les mesures acordades a les NOFC (Normes dOrganitzaci i Funcionament del Centre). Els alumnes de P3 hauran de fer lentrada i la sortida per la porta de darrere de ledifici deducaci infantil, a excepci de les famlies que portin cotxet de beb, que podran accedir-hi per la porta principal, tot respectant la prioritat de les files de P4 i P5, esperant que acabin de passar tots els infants per aix no interrompre. Els alumnes de 3r a 6 surten tot sols per la porta principal i s la famlia qui decideix desperar-los fora o que vagin sols a casa. Si els nens no poden anar sols a casa i la famlia no ha vingut a recollir-los, s important que ells spiguen que el millor lloc per esperar s el vestbul de lescola amb algun responsable. Quan a les 9 h i a les 15 h sona la sirena de l'escola, cada alumne anir al lloc assignat prviament al seu grup classe. Les pujades i baixades de les respectives classes es faran ordenadament, amb calma i per la dreta. Lalumnat que realitza alguna activitat extraescolar hauran d'esperar a que arribi el monitor o monitora corresponent. No es pot romandre al pati de l'escola quan la jornada escolar del mat i de la tarda ha finalitzat, excepte per a aquells que utilitzen el servei de menjador o realitzen alguna activitat extraescolar a la tarda. 6. ALTRES ACTIVITATS EDUCATIVES 6.1. Servei de menjador L'Escola Folch i Torres t servei de menjador gestionat per lAMPA a disposici dels alumnes i de qualsevol altre membre de la comunitat educativa. Els aliments es cuinen a la mateixa escola. El servei de menjador comena el primer dia de classe i finalitza l'ltim del curs. L'activitat de menjador es realitza entre les 12'30 h i les 15 h de la tarda i s lEsplai Espurnes el responsable del seu funcionament ms directe. El personal que s'encarrega del bon funcionament del menjador sn les cuineres, els monitors i el personal d'administraci. L'escola disposa d'espais adients per a desenvolupar les tasques prpies d'aquest servei, com sn la cuina i el menjador, i d'altres per a realitzar activitats complementries de tipus ldic i/o extraescolars (biblioteca, patis, aula d'idiomes, aula de msica, etc.). El pagament d'una quota fixa mensual serveix per a finanar les depeses que origina el servei de menjador. Els mens seran enviats per correu electrnic a linici de cada mes i penjats a la pgina web de lescola. 6.1.1. Trets didentitat del servei de menjador * Reconeixem el pluralisme de la nostra societat i ens manifestem oberts a tothom. * Valorem la necessitat de rgims especials per ra de salut. * Afavorim el coneixement de la diversitat alimentria. * Fomentem una alimentaci sana i equilibrada per al correcte desenvolupament fsic i intellectual del nen. * Considerem que menjar s una necessitat per a l'organisme i a la vegada un fet social, que requereix un aprenentatge i ens acompanya tota la vida. * Pensem que l'alimentaci s un fet conscient i voluntari i, per tant, susceptible de ser educada. * Donem importncia a l'estona de menjador com una activitat complementria de lescola. * Potenciem l'adquisici d'hbits alimentaris. * Entenem el menjador escolar com una activitat que no ha de ser lucrativa. * Afavorim la relaci amb les famlies i el coneixement per part d'elles de qualsevol activitat que es realitzi. 6.1.2. Organitzaci del menjador: El menjador escolar s gestionat per lAMPA i se nencarrega lempresa Ausolan. Al Consell Escolar sha constitut una Comissi de Menjador. Les funcions d'aquesta junta sn : Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador Estar assabentada dels aspectes relatius a aquest servei. 6.1.3. Equip de monitoratge: CUINERES: Rosa Revilla Anna Messeguer Esther Prez Esther Garca Relaci pares menjador s important que les famlies notifiquin a lescola qualsevol aspecte a tenir en compte en lalimentaci del seus fills i filles. Shaur de comunicar a la secretaria de lAMPA qualsevol incidncia pel que respecta a lalimentaci (allrgies, intolerncies, dietes astringents...) perqu sigui comunicat al servei de cuina i menjador. La documentaci relativa a allrgies i intolerncies sha de renovar a linici de cada curs escolar. Les famlies de lalumnat de P3 rebran diriament i per escrit notificaci de l'espai de menjador. Al final de cada trimestre els monitors i monitores informaran les famlies del desenvolupament general de l'activitat de menjador. s important concertar entrevista amb el servei de monitoratge si sha de parlar amb ells. P3 Mnica , Vanessa i Anna Coordinaci: Sara P4 Andrea i Maria Marc i Sergio P5 Noe i Laia 1r Marta 2n Dani i Paqui 3r Elisa i Sheila 4t Alba i Anna 5 Mereia i David 6 Eli Aspectes econmics El funcionament del servei de menjador comporta unes despeses de tipus econmic que sn costejades amb les quotes mensuals abonades per les famlies, sense perjudici d'altres aportacions i ajuts que arriben de l'Administraci Educativa i d'altres fonts de recursos econmics. El rebut s variable, ja que va en funci dels dies de servei que hi ha a cada mes. s per aix que al dossier dinici de curs hi consta la relaci dels mesos amb el cost mensual corresponent. Degut al constant increment del cost de la vida, el centre no pot garantir que la quota mensual estipulada es mantingui durant tot l'any. En el cas que fos necessari un augment, aquest seria comunicat amb antelaci suficient perqu els pares o tutors poguessin fer les prpies previsions, i/o, segons el cas, donar de baixa el comensal. Les mensualitats seran carregades al compte bancari de les famlies entre l'1 i el 7 de cada mes. Quan es confirmi la continuaci o la nova inscripci al servei de menjador, s'hauran de comunicar (mitjanant un imprs especfic) les dades bancries de l'entitat pagadora, o segons el cas, les modificacions que calguin, tot adjuntant-hi fotocpia dels documents. En cas que algun rebut sigui retornat, les despeses que pugui ocasionar la devoluci aniran a crrec de la famlia. No hi ser adms cap alumne que tingui rebuts pendents. La quota de juny es repartir entre els mesos dabril i maig Aquells alumnes que hagin sollicitat beca de menjador, mentre aquesta no sigui confirmada, hauran d'abonar la mensualitat, o b, no fer s del menjador fins que els hi sigui concedida. En cas de malaltia, i sempre que aix hagi estat comunicat degudament, es tornar la part proporcional del menjar (dos euros i mig) a partir del segon dia. Quan els alumnes fan una sortida de tot el dia, els pares tenen dret a qu se'ls retorni la part econmica proporcional del menjar. L'import corresponent es far efectiu al rebut del mes segent. Si la sortida s'ha fet al juny i per a qualsevol motiu no s'han retornat els diners corresponents, la famlia s'adrear a l'administradora del menjador. El servei de menjador no facilitar cap tipus de menjar el dia que van d'excursi. Els nens i nenes que es queden a dinar de forma espordica, com a extres, hauran d'abonar l'import corresponent passant per la secretaria del centre i posant en coneixement de ladministrativa de lAMPA la situaci deventualitat. 6.2. Piscina Ja fa molts anys, concretament des del curs 86-87, que l'Ajuntament d'Esplugues posa a disposici de les escoles la piscina municipal per tal que en puguin fer s dins lhorari escolar. Des de llavors, la nostra escola ha propiciat que lalumnat hi assisteixi, ja que estem convenuts que el contacte amb laigua i les activitats aqutiques contribueixen al bon desenvolupament motor i intellectual dels infants. s per aix que programem lactivitat de piscina a educaci infantil i primer cicle deducaci primria. Per fomentar la collaboraci entre famlia i escola, el centre porta a terme lactivitat de piscina amb lajut dels pares i les mares. Aix permet no haver de contractar monitoratge i, per tant, abaratir costos. s fonamental la vostra participaci i el vostre comproms per al bon funcionament de lactivitat. El curs de nataci comena la setmana de l3 d'octubre i acaba el 16 de juny. L'horari ser el segent: P3 : divendres de 10,15 h a 11 h P4 : divendres d11 h a 11,45 h P5 : divendres de 9,30 h a 10,15 h 1r curs deducaci primria: dijous de 10,15 h a 11 h 2n curs deducaci primria: dijous de 9,30 h a 10,15 h El desplaament des de l'escola fins a la piscina es fa amb autocar. L'equip necessari per a realitzar l'activitat s el segent: gorra de bany, xancles de piscina, barns o tovallola, tovalloleta per als peus i banyador. s important marcar la roba amb el nom del nen/a. 6.3. La biblioteca Grcies a la implicaci de famlies i professorat en atorgar a lespai de biblioteca un paper fonamental en la funci educativa, dotant-la dun extens catleg de documents i obrint les seves portes perqu tothom hi pugui accedir, la biblioteca de lescola sha convertit en una font de recursos per a la lectura i lestudi. Lalumnat de la nostra escola pot consultar llibres i agafar-los en prstec i participa en activitats danimaci a la lectura i de formaci d'usuaris. Ja fa dos cursos que la biblioteca obre a la tarda ms enll de lhorari lectiu (grcies al suport de lAMPA). Durant el present curs 2016-2017 s previst que la biblioteca obri una tarda (no sempre el mateix dia de la setmana, per afavorir que lhorari sigui adaptable a tothom) i que ofereixi contes en llengua anglesa adreats als nens i nenes que sapropin a lespai desprs de les classes. L's de la biblioteca s lliure i no cal fer cap trmit per entrar-hi a llegir, estudiar, consultar, fer treballs o simplement per passar l'estona tot llegint cmics o revistes. Es potencia entre lalumnat gaudir i explotar aquest espai i safavoreix mantenir viva la biblioteca com a motor de laprenentatge. 7. ASPECTES DE FUNCIONAMENT GENERAL Les despeses originades pels materials distributs a les aules, sortides, frums, audicions musicals, festes, etc. es sufragaran amb aportacions econmiques dels pares. Per facilitar la gesti econmica, s important domiciliar les aportacions en una entitat bancria i per aix shan dadrear a la l'administraci de l'AMPA a lescola. 7.1. Ajuts econmics Les famlies que es trobin en una situaci socioeconmica deprimida, poden sollicitar ajuts econmics per a diferents aspectes (menjador, material escolar, etc.). Lescola facilitar la informaci pertinent a aquestes famlies sobre el termini i condicions dels ajuts. 7.2. Esbarjo L'hora d'esbarjo del mat a primria comenar a les 11.00 h i finalitzar a les 11:30 h. A educaci infantil, s'avana un quart d'hora (10:45 h). Lescola estableix que un grup de mestres sen faci crrec daquest espai i temps, garantint-ne la vigilncia i el benestar dels alumnes. 7.3. Situacions escolars que cal tenir presents Qu fem en cas daccident escolar? La lgica i els coneixements que tenim ens han de guiar per actuar en cas d'accident . Correspon en primera instncia a la persona responsable de l'alumne en el moment de l'accident, atendre'l i arbitrar l'actuaci ms adient. Posteriorment, cal comunicar-ho al seu tutor i a l'equip directiu per tal de prendre les mesures adients. Qu hem de fer si cal que l'alumne sigui ats en un centre d'urgncies? Quan calgui que el nen sigui ats en un centre d'urgncies, lescola avisar la famlia i sarbitrar la manera ms adient de fer el trasllat del nen al centre sanitari. Sempre que sigui possible, ser la famlia lencarregada de fer-ho. Quan l'hagi d'acompanyar personal adult de l'escola, cal que, si el nen s petit, el porti el professor tutor. Quan aix no sigui possible, ser el professor de gurdia, el conserge o b una persona responsable del collegi qui lacompanyi . En qualsevol cas la famlia ha dsser informada del que ha succet. Centres d'urgncies: * Ambulatori Llus Millet dEsplugues (en horari de consulta) * Hospital de Sant Joan de Du Documents que cal portar: * Fotocpia de la targeta sanitria Alumnes que han de prendre medicaci en horari escolar Per poder administrar medicaci als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de lalumne/a, la pauta dadministraci i el nom del medicament que ha de prendre. Aix mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha daportar el full dautoritzaci de qu disposa lescola on es demani i sautoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicaci prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administraci en horari lectiu dacord amb la pauta esmentada. El personal del centre podr administrar un medicament noms en els casos en qu poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formaci especial; en cas contrari, si el medicament lha dadministrar personal amb una formaci determinada, caldr que el centre es posi en contacte amb el centre dassistncia primria ms proper. Sha dintentar, en la mesura possible, que linterval entre presa i presa de medicaments sigui llarg i no shagi de donar a lescola. Alumnes amb febre Lescola pot administrar paracetamol a aquells alumnes que presentin una temperatura corporal igual o superior als 38 graus centgrads. A tal efecte, a linici de curs, les famlies hauran dautoritzar el centre per poder dispensar aquesta medicaci als seus fills o filles. Lautoritzaci ser vlida per a tota lescolaritat de lalumne/a. Malgrat sadministri un antitrmic al nen o nena amb febre alta, savisar la famlia per al seu trasllat a casa. No es perms que els alumnes amb febre romanguin a lescola. Actuacions en el supsit de retard en la recollida de lalumnat a la sortida del centre Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de lalumnat, un cop acabat lhorari escolar, el professorat trucar a la famlia abans de les 16 hores i 45 minuts. Lalumne o alumna romandr a la consergeria amb un responsable del centre fins a les 17h. Si no sha pogut contactar amb la famlia, el responsable decidir, a partir daquest moment, si cal trucar a la gurdia urbana per tal que sen faci crrec. Programes de salut Com molt b sabem, cada any es desenvolupen a les escoles diverses campanyes de prevenci dirigides a la poblaci infantil (revisions dentals a primer i a sis deducaci primria i vacunacions tamb a sis). Aquestes campanyes sn realitzades pel servei de salut escolar del CAP. 7.4. Activitats complementries fora del centre Els pares /mares o tutors han dautoritzar lassistncia dels nens a les excursions. A la primera reuni de classe, els pares rebran la relaci de sortides planificades per al curs escolar i han domplir un full que autoritza el nen o la nena a realitzar totes aquestes activitats programades per al curs. 7.5. Pla devacuaci de lescola Amb la finalitat de garantir al mxim possible la seguretat dels alumnes i treballadors de lescola i fomentar una educaci que permeti als nostres infants ladquisici duns hbits preventius i dautoprotecci, l escola t dissenyat un pla demergncia. Dues vegades a lany es fan simulacres devacuaci de lescola. 7.6. Pgines web de lescola i entorns virtuals Des del curs passat, lescola disposa duna nova pgina web amb la finalitat de mostrar a lentorn el treball que es realitza a lescola. Ladrea daquesta pgina web s la segent: http://folchitorres.com Daltra banda, lescriptori virtual de lescola s una eina de treball que es fa servir per mestres i infants i que s de gran utilitat tamb per a les famlies. Cada curs t el seu escriptori virtual. A partir del general de lescola (del qual sadjunta ladrea) es pot accedir als diferents escriptoris virtuals dels cursos. http://www.netvibes.com/escolafolchitorres Sou convidats a fer s daquests recursos digitals. 7.7. La socialitzaci dels llibres de text Tots els llibres de text de cicle mitj i superior deducaci primria estan socialitzats, aix com els llibres de llengua castellana de cicle inicial, els de llengua anglesa de primer a sis i els de cincies en angls. Lobjectiu principal de la socialitzaci dels llibres s lestalvi econmic que suposa a les famlies i tamb leducaci en el respecte i cura del material compartit o propi. Lescola ha confeccionat un decleg del bon s dels llibres de text socialitzats. Aquest decleg ser presentat a les famlies en les reunions http://www.netvibes.com/escolafolchitorresdinici de curs de tercer, per tal que infants i pares subscriguin un comproms ds i manteniment dels llibres comuns. 7.8. Comunicaci per correu electrnic amb les famlies Amb la finalitat de fomentar una comunicaci ms fluda entre lescola i la famlia, considerem de gran importncia comptar amb els vostres correus electrnics. Aquests correus haurien de ser dun per famlia i, en el cas de cnjuges separats, haurem de tenir el del pare i el de la mare, per tal de facilitar que la informaci arribi a ambds tutors. El procediment per facilitar el correu a lescola s el segent: des del vostre mail envieu un missatge a escolafolchitorres@gmail.com. A lapartat Assumpte indiqueu, si us plau, el vostre nom i el nom o noms del vostre fill o fills, aix com el curs. 7.9. Horari datenci al pblic de lequip directiu Director: Dimecres i dijous de 9 h a 10 h Divendres de 15 h a 16 h Cap d'estudis: Dijous de 9 h a 11 h Secretria: Divendres de 15 h a 16 h Nota: La informaci pertinent que es dna en aquest document ha estat aprovada pel Consell Escolar del Centre. mailto:escolafolchitorres@gmail.com

Recommended

View more >