Avaluar per Aprendre. AxA

  • Published on
    15-Apr-2017

  • View
    249

  • Download
    0

Transcript

AVALUACI COMPETENT

Montse Gonzlez VeraAvaluar per Aprendre

A x AFoto: Alessio B.

Avaluaci sumativaAvaluaci formativaDECISIONS

Avaluar per regular i millorarAvaluar per regular i millorar

QUAN AVALUEM FORMATIVAMENT? AMB QUINA FINALITAT?

Avaluaci inicial

Avaluaci mentre sest ensenyant- aprenent

Avaluaci final

Identificar on estan les dificultatsComprendre les seves causes

Identificar els aprenentatges realizats i valorar la qualitat del procs densenyament dissenyat

Diagnosticar i prendre conscincia dels punts de partida, dels objectius Neus Sanmart, Jornades Segri Desembre 2008

Conceptes clauCriteris de promoci: per a cada etapa i cicle educatiu

Criteris de qualificaci: defineixen don sortir la nota final en funci del pes que tindr cada una de les accions educatives i del qu avaluaremCriteris davaluaci: Es seleccionen del currculum en funci de les competncies, objectius i continguts que es treballen.

Instruments o mtodes per a lavaluaci: Per a lAvaluaci Inicial, del procs i final.

Lalumnat ha delaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats Avaluar all que poden fer i all que saben

Shan de diversificar els instruments davaluaciEls instruments davaluaci han destar lligats al procs daprenentatge i als productes de la tasca Shan destablir indicadors dels diferents nivells dadquisici de la competnciaEls indicadors estaran relacionats amb els criteris davaluaci i les competncies que es treballen

MTODES / INSTRUMENTS DAVALUACI AUTNTICAObservaci directa de laplicaci dels coneixements

Valoraci del treball fet

Autoavaluaci

Rbrica davaluaciPortafolisExamen oral i escrit

Valoraci del dossier

Observaci del professor/a Elaboraci de projectes Experiments Demostracions Productes escrits Recerques Debats Revisi i discussi de documents

9

Autentificar les provesInvestigaci del professor C. Monereo: consisteix en introduir canvis en una prova o activitat davaluaci habitual, amb la finalitat de convertir-la en ms autntica. (P. Ex. A partir dels criteris PISA)Canvis en la situaci problema Casos de la vida real. Casos rellevants a partir del quals es poden fer preguntes relacionades amb el que sha fet a classeCanvis en el tipus i la complexitat de les preguntesPreguntes que inclouen diferents maneres de representar la informaci: grfics, smbols, mapes, ... Diferents nivells de complexitat cognitiva (Taxonomia de Bloom)Canvis en els tipus dajuts i informaci adicionalUtilitzar recursos, internet, un company, successos inesperats, fer una pregunta al professor,...Canvis en la valoraci de les proves Es fan pblics els criteris de lavaluaciRef: C. Monereo

Avaluaci alternativa

OBSERVACIONSEs poden realitzar en situacions on lalumnat:- Treballa en petit grup- Durant el procs de resoluci dun problema.- En un debat- En un anlisi de casos- En simulacions,

Consisteix en un procs de descripci del comportament de lalumnat amb uns criteris prviament determinats

12

AUTOAVALUACIONSCOAVALUACIONS

13

DIARIS DE CLASSE

El diari de classe es centra en tcniques dobservaci i registre dels esdeveniments per part de lestudiant.

Els permet sintetitzar els seus pensaments i les seves accions.

Els sensibilitza sobre les seves prpies maneres daprendre (metacognici)

14

PORTAFOLIs de lalumnehttps://sites.google.com/site/portafoliplantilla/

Consisteix en una selecci devidncies/mostres (activitats acadmiques) que permeten a lalumne demostrar all que est aprenent i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrs daquest aprenentatge.Barber, 2005Collecci de materials seleccionats amb la intenci dexplicar el rendiment o laprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-ho

15

QUIN ASPECTE TINDRAN?

Rbriques

La rbrica permet mesurar el treball del alumnes i tamb el seu funcionament durant el procs aix com les seves habilitats per treballar de manera cooperativa

Es poden dissenyar rbriques per a lautoavaluaci individual o del grup, rbriques perqu sigui el professor/a qui avalu o avaluacions mixtes

La rbrica permet establir indicadors de diferents nivells dadquisici de la competncia que volem avaluar

Els indicadors han destar relacionats amb els criteris davaluaci i les Competncies que es treballen

17

Ms sobre avaluaci...Nria Alart. Lavaluaci competencial. Revista Guix TICNeus Sanmart Avaluar per desenvolupar competncies. Revista Guix n 359Neus Sanmart . 10 ideas clave Evaluar para aprender. Gra, 2007 Montserrat Castell, Patrik Cerrato i altres. PISA como excusa. Gra, 2009Perspectiva Escolar Nm. 390, novembre-desembre 2016. Avaluar per aprendre. (diversos articles)