Ajuts a febrer 2011 presentacio

 • Published on
  18-Dec-2014

 • View
  867

 • Download
  0

DESCRIPTION

Presentaci Ajuts existents per a empreses en lmbit de l R+D+i i la internacionalitzaci febrer 2011.Realitzada per Silvia Girones el dia 23/02/2011 a Barcelona Activa, en el marc del programa Innoactiva.

Transcript

 • 1. Ajuts existents per a empreses en lmbit de lR+D+i i la internacionalitzaci Barcelona Activa Febrer, 2011 Silvia Girones europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 2. Objectius de la sessi Identificar: Les opcions de finanar les activitats dR+D+I i internacionalitzaci. La previsi de programes de finanament per 2011. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 3. 1. Conceptes bsics dR+D+i europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 4. Conceptes bsics R+D+I Fonts per finanar R+D+i. Conceptes. Identificaci dactivitats. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 5. Finanant activitats R+D+IProgrames autonmics Programes nacionals Avantatges fiscals DD FF Programes CE Bonificacions Fons propis Inversors privats Els avantatges fiscals son compatibles amb les altres fonts de finanament europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 6. Acumulaci dajuts Lmit equivalent pblic 10 >2 (Milions d) Independncia Accionariat no PYME < 25% europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 9. El procs dinnovaci B C D A Identificar Verificar Explotar Organitzar-se idees les idees resultats1. Equip 4. Informar-se 7. Cartera de projectes 10. Protegir2. Capacitats 5. Generar idees 8. Planificar projectes 11. Comercialitzar3. Oportunitats 6. Seleccionar-les 9. Executar projectes 12. Aprendre Esfor dinnovaci Resultats dinnovar europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 10. Identificaci de projectesFicha de Proyecto Nombre y tipologa de colaboradores : Indicar si se colaborar con otras empresas, con centros de investigacin u otras instituciones y cuales sern las aportaciones de los colaboradoresEsta plantilla facilita la recogida de datos preliminares a la redaccin y ejecucin de un proyecto I+D+IReferencia:Acrnimo:Ttulo del proyecto :Fecha :Responsable : Estrategia comercial para rentabilizar los resultados : Describir como laObjetivos : Describir que se quiere conseguir como resultado del proyecto empresa ha de explotar los resultados obtenidos Presupuesto : Indicar el presupuesto estimado, si es posible desglosado por partidasJustificacin : Describir las razones por las que se realiza el proyecto: se ha detectado unanecesidad de mercado, hace falta superar un problema o anomala, se obtendrn claras ventajas econmicas,repercusin en el entorno... Concepto Coste Personal Propio Equipos de nueva adquisicin Amortizacin de equipos ya existentes Material fungible Colaboraciones externas Otros conceptosBreve descripcin : Describir las principales caractersticas mencionando las soluciones Totalnovedosas que se plantean y los retos tcnicos a resolver Duracin estimada : Indicar la duracin aproximada del proyectoHitos principales : Indicar las principales etapas con los resultados esperados al final de cada Fuentes de financiacin : Indicar el financiamiento disponible y las potenciales fuentes deetapa subvencin europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 11. Crdits ICO www.icodirecto.es / www.ico.es ENISA www.enisa.es ICF www.icfinances.com AVALIS www.avalis-sgr.com europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 12. 2. Principals programes de finanament autonmic: Catalunya europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 13. Programes dajuts a Catalunya Lestratgia autonmica de foment a la R+D+i semmarca al Pla de Recerca i Innovaci de Catalunya (PRI 2010-2013). Els ajuts es publiquen al DOCG: www.gencat.net/diari Web dinters: www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 14. 14 Principals ajuts a Catalunya: R+D+i Per a la creaci dempreses: NEBT. Suport a lemprenedoria social. Projectes dR+D+i: Nuclis cooperatius. Crdit Innovaci. Contractaci de personal: Talent empresa. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 15. 15 Programa NEBT Beneficiaris: emprenedors, empreses constitudes < 2 anys. Convocatria 2011: Pendent. Ajuda mxima: 75% projecte, lmit 300.000 : Inters: 0%, carncia fins a 3 anys fixe. Perode: 10 anys, mxim 3 anys de carncia. Conceptes subvencionables: els relacionats amb la consolidaci del projecte empresarial. Tramitaci: ACC10 www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 16. 16 Nuclis cooperatius Beneficiaris: consorcis dalmenys 3 empreses amb subcontractaci a centres dR+D+i. Projectes >1.000.000 . Convocatria 2011: pendent. Ajuda mxima: 600.000 . Conceptes subvencionables: els imputables al projecte incloent coordinaci i difusi de resultats. Tramitaci: ACC10 www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 17. Crdit innovaci Beneficiaris: empreses, entitats privades sense nim de lucre (amb participaci empresarial). Convocatria: fins el 15 de mar de 2011. PRESSUPOST EXHAURIT Ajuda: 100.000-900.000 . Max. 75% cost projecte: Inters 1,75%, a 10 anys con 2 de carncia. Sense comissions. Garanties, segons entitat financera. Conceptes subvencionables: els imputables a projectes de R+D+i, actius fixos i materials. Tramitaci: ACC10 www.acc10.cat europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 18. 18 18 Principals ajuts a Catalunya: internacionalitzaci Primera exportaci. Nous exportadors (NEX-PIPE). Programa de promoci internacional (MIPRO CERIT MICRO). 2BDigital: Internet com a eina de mrqueting internacional. Incorporaci de tcnics en comer internacional (INT-TEC). europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 19. Principals ajuts a Catalunya: internacionalitzaci Noves estratgies dinternacionalitzaci (NEI). Inversi directa a lexterior (IDE). Lnia ACC1 Internacionalitzaci. Defensa de la propietat industrial. Suport a les marques catalanes. Contractaci pblica internacional (CPI). europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 20. 3. Principals programes de finanament estatal europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 21. 21 Programes dajudes estatals Lestratgia estatal de foment a lR+D+i semmarca al Pla Nacional dInvestigaci Cientfica, Desenvolupament i Innovaci Tecnolgica (2008-2011). Les ajudes es publiquen al BOE: www.boe.es Webs de inters: CDTI: www.cdti.es Ministeri dIndustria: www.mityc.es Ministeri Cincia i Innovaci: www.micinn.es Direcci General Poltica PYME: www.ipyme.org europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 22. 22 Programes dajudes estatals: R+D+i Per a creaci dempreses: NEOTEC: creaci dempreses de base tecnolgica. NEOTEC II. Projectes de I+D+I: Programes CDTI, PID. Plan Avanza: I+D, continguts, formaci, Avanza PYME. Programes de Foment a la R+D+i. Activitats dinnovaci: Agrupacions empresarials innovadores. Contractaci de personal: Inncorpora: Titulats superiors i FPGS. Torres Quevedo: Doctors. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 23. Programa NEOTEC Beneficiaris: emprenedors, empreses de base tecnolgica de nova creaci (< 2 anys). Convocatria: oberta. Ajuda mxima: crdits de fins a 350.000 (600.000 empreses bio) o 70% del projecte, al 0% i sense avals: Retorn: 20% del cash flow positiu. A la fase davaluaci s necessari un certificat dun auditor extern que acrediti que les despeses de R+D de lempresa superen el 15% del total a lexercici fiscal en curs. Tramitaci: CDTI www.cdti.es europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 24. 24 Programa NEOTEC II Beneficiaris: empreses de base tecnolgica de 2-6 anys. Convocatria: oberta. Ajuda mxima d1.000.000 fins el 70% del projecte, al 0% i sense avals: Retorn: 20% del cash flow positiu. Tramitaci: CDTI www.cdti.es europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 25. 25 Programes CDTI: PID Beneficiaris: empreses amb projectes de: Recerca. Desenvolupament. Convocatria: oberta. Ajuda mxima: 75% del cost del projecte. Crdit al 0% sense aval, termini 10 anys. 15% de lajuda s a fons perdut per a projectes individuals. 25% de lajuda s a fons perdut en cas de projectes de cooperaci internacional o amb centres tecnolgics. Caracterstiques dels projectes: Pressupost > 240.000 . Duraci: 1 a 3 anys, no han destar iniciats abans de la sollicitud. Despeses subvencionables: les relacionades amb el projecte. Tramitaci: CDTI www.cdti.es europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 26. 26 Programes CDTI: Cooperaci interempreses Beneficiaris: consorci de almenys 2 empreses, una delles PYME amb projectes de: Recerca. Desenvolupament. Convocatria: oberta. Ajuda mxima: 75% del cost del projecte: Crdit al 0% sense aval, termini 10 anys. 25% de lajuda s a fons perdut. Caracterstiques dels projectes: Pressupost > 500.000 . Duraci: 1 a 3 anys, no han destar iniciats abans de la sollicitud. Despeses subvencionables: les relacionades amb el projecte. Tramitaci: CDTI www.cdti.es europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 27. 27 AVANZA I+D Beneficiaris: empreses i centres R+D+i. Es prioritza la temtica Internet del futur. Convocatria: Pendent. Ajuda mxima: fins 75% del projecte, subvenci i crdit. Despeses subvencionables:les relacionades amb el projecte. Tramitaci: MITYC www.mityc.es europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 28. 28Investigaci aplicada collaborativa Beneficiaris: empreses, associacions, organismes, entitats, centres tecnolgics: rees temtiques del Pla Nacional de R+D+i: Projectes individuals. Projectes en cooperaci. Projectes tractores. Projectes singulars: pressupost > 6.000.000 euros. Convocatria 2010: pendent. Ajuda mxima: 75% subvencions a fons perdut i crdits al 0%. Tramitaci: Ministeri de Cincia i Innovaci www.micinn.es europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 29. 29 Inncorpora Dues lnies: FPGS: convocatria fins el 21 de febrer. Titulats superiors: pendent. Beneficiaris: empreses, centres tecnolgics, associacions y parcs tecnolgics, que contractin tecnlegs per: Projectes i estudis de viabilitat dinvestigaci industrial. Projectes i estudis de viabilitat de desenvolupament tecnolgic. Ajuda mxima: subvenci i crdit del 100% del cost al 0% dinters fins a 9 anys damortitzaci i 3 de carncia. Tramitaci: www.micinn.es europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 30. 30 30Principals ajuts estatals: internacionalitzaci europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 31. ICEX Iniciacin a la exportacin Aprendiendo a exportar. Plan de Iniciacin a la Promocin Exterior (PIPE). Exportacin Diversos instrumentos de promocin comercial. Apoyo a la promocin exterior y las marcas. Licitaciones internacionales. Telepresencia. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 32. ICEX Implantacin Foro de inversiones y Cooperacin Empresarial. Encuentros Empresariales . Apoyo al establecimiento. Prospeccin de inversiones en el exterior. Apoyo a proyectos de inversin productiva. Centros de negocio. Informacin Asesoramiento Formacin europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 33. 4. Principals programes dajuts UE: Programa Marc europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 34. Programes dajuts UE El principal instrument de finanament de R+D de la UE s el Programa Marc. Las convocatries es publiquen en el Diari Oficial de la Unin Europea, DOUE europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 35. VII programa Marc 2007-2013 Beneficiaris: Consorcis entre els organismes legalment constituts de pasos de la UE, pasos associats i en casos concrets a tercers pasos o organismes internacionals. Convocatries: consultar: http://cordis.europa.eu/home_es.html Ajuda mxima per a empreses: subvenci a fons perdut 75%. Tramitaci: Direccions Generals de la CE. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 36. http://cordis.europa.eu/home_es.html europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 37. 5. Como completar la solicitud de una convocatoria. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 38. Tramitacin de una subvencin(I) europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 39. Tramitacin de una subvencin (II) europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 40. Documentacin a presentar Memoria del proyecto segn guin del programa. Escritura de constitucin o adaptacin de estatutos debidamente registrada. ltima declaracin del impuesto de sociedades. CIF del solicitante. Documento pblico acreditativo de poderes para actuar como representante legal de la empresa. Boletn de cotizacin a la Seguridad Social (TC1) del ltimo mes liquidado. Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. En algunos casos informes de auditoria. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 41. Recomendaciones para utilizar los incentivos pblicos Previas a la solicitud: La posibilidad de obtener una ayuda es un elemento a la hora de priorizar las actuaciones a ejecutar, pero no el determinante. Identificar las propuestas de proyectos en cartera. Incluir las posibles ayudas en el plan financiero de los proyecto. Conocer las polticas de fomento de la I+D+i de las administraciones que afectan a la empresa. Preparar un calendario anual de convocatorias. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 42. Recomendaciones para utilizar ayudas pblicas Preparacin de la solicitud: Identificar los programas de la administracin mas adecuados. Completar todos los requisitos de la convocatoria. Presentar la memoria del proyecto de forma clara y ordenada. Fijar objetivos cuantificables. Tratar de completar al mximo los criterios de priorizacin. Recordar que las fechas lmites de termino de solicitud son inamovibles. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 43. Recomendaciones para utilizar ayudas pblicas Justificacin de proyectos aprobados: Ejecutar el proyecto segn propuesta aprobada. Comentar los desajustes con el organismo gestor del programa. Preparar memoria de resultados. Documentar los gastos con facturas. Recordar que la fecha lmite de justificacin es inamovible. Paciencia hasta recibir el ingreso. Las ayudas son compatibles con aplicacin de deducciones fiscales. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 44. Tendencias Mas crditos y menos subvenciones a fondo perdido. Proyectos en cooperacin entre varias empresas. Subcontratacin a universidades y centros tecnolgicos. Proyectos de envergadura econmica elevada. Excelencia cientfico tcnica. Valoracin del impacto en el entorno. Algunos aspectos de gestin de la innovacin. Tramitacin electrnica. europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533
 • 45. Ms informaci Silvia Girones 627483798 sgirones@europainnova.com europainnova Jordi Girona, 29, edifici Nexus II Tel: 932 805 904 Fax: 932 523 533 www.europainnova.com europainnova - info@europainnova.com www.europainnova.com Jordi Girona, 29 Edifici Nexus II 08034 Barcelona - Tel 932 805 904 Fax 932 523 533