Activitats escriptura i completar paraules

  • Published on
    13-Apr-2017

  • View
    443

  • Download
    5

Transcript

Aquests dibuixos tenen un daquests quatre grups de lletres en el seu nom. Associa el dibuix amb grup corresponent. Escriu-ne a sota el nom sencer i pinta cada grup de lletres d un color. cra car ca ar Aquests dibuixos tenen un daquests quatre grups de lletres en el seu nom. Associa el dibuix amb grup corresponent. Escriu-ne a sota el nom sencer i pinta cada grup de lletres d un color. cla cal ca al Aqu tens uns quants dibuixos amb els seus noms. Aquestes paraules sn adjectius i ens serveixen per dir-nos com sn les persones i les coses. A cada adjectiu hi falten lletres. Completals mirant el dibuix. Escriu tres frases amb algun daquests adjectius. ne___ n___ta b___ut brut___ co___te___t con___ent___ e___fada___ en___ada___a fo___t for___a t___i___t tris___a si___ptic sim___tic___ a___tipti___ ant___pt___ca t___eballador tre___alladora ga___dul gan___ula gra___ g___assa p___im prim___ Completa les lletres que falten a les paraules que ens diuen com s cada cosa. Separa amb una ratlla els cops de veu de cada paraula. Escriu quatre frases usant aquests adjectius lla___g cur___ p___a i___c___ina___ p___e bui___ g___an peti___ fos___ c___ar f___ed cale___t am___le es___re___ gr___ixut pri___ Escriu tres frases explicant qu passa en el dibuix. Escriu el nom de coses i animals que surtin al dibuix i que comencin per les lletres que tens a sota. A_________________________________________________________ B_________________________________________________________ C_________________________________________________________ D_________________________________________________________ E_________________________________________________________ G_________________________________________________________ M_________________________________________________________ P_________________________________________________________ T_________________________________________________________ R_________________________________________________________ Compta quantes paraules es repeteixen a cada quadre: jard jard Jordi jard - jard jald jard jold - Jordi taronja Taronja toranja tronja taronja taronja - teranjo girafa girafa girafa girafa gifraa giraaf gifara jugar jugra jugar jugar jugor jagur jugga jugar - jugar gelat getat gelat eglat galet gelat gelat getal - geat Encercla la paraula adequada: Els pares i jo hem anat al pobre / poble dels avis. La camisa de la dansa s branca / blanca. He ensopegat amb una pebra / pedra i he caigut. El mar i el cel sn de color drau / blau. Omple amb pl, pr, bl , br , gr : Magrada molt anar a la ______atja. El meu cos t cavalls. Pasturen als _____ de _____de casa seva. A la bi_____oteca de lescola hi ha molt lli_____es que ma______aden. He com____at un jersei ____oc i una ___usa blava. Completa les lletres que falten a les paraules de sota. Escriu dues frases que representin la lmina. RE___TA___RA___T __________________________________________________________ ca___b___er co___er___s es___ovalle___ po___t___es p___a___ me___ja___or Enganxa correctament les sllabes de quadre de sota i trobars aquests nou noms desports. __________________ _____________________ _____________________ ____________________ _________________ _______________ ________________ ________________ _________________ bas qu na nas quet bol pa fut at me ci ta ti nat clis ci ge tis le lei vo me ca bol gim ti es Escriu el nom de cada cosa a sota del seu dibuix. Tingues en compte que a cada lletra li correspon una casella. Uneix amb fletxes cada paraula amb tr o dr Escriu una frase amb cada una daquestes paraules. tr dr Escriu el nom de cada cosa a sota del seu dibuix. Tingues en compte que a cada lletra li correspon una casella. Uneix amb fletxes cada paraula amb br o bl Escriu una frase amb cada una daquestes paraules. br bl