viewFAMILIENTZAKO GALDETEGIA CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS Ludoteka hobetu nahi dugu. Horretarako, zure laguntza behar dugu, eta eskertuko genizuke galdera hauei erantzutea. Queremos mejorar la ludoteca. Para ello ...

  • Published on
    26-May-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

FAMILIENTZAKO GALDETEGIA

CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS

Ludoteka hobetu nahi dugu. Horretarako, zure laguntza behar dugu, eta eskertuko genizuke galdera hauei erantzutea.

Queremos mejorar la ludoteca. Para ello, necesitamos tu colaboracin, y te pedimos que contestes estas preguntas.

Galdera bakoitzari proposatutako erantzun bat edo gehiago jarri ahal diozu eta/edo zuk nahi duzun beste erantzuna eman.

Puedes poner ms de una respuesta por pregunta y/o aadir las que creas conveniente.

1 - Zure semeak/alabak ludoteka erabiltzen du? / Tu hija/o utiliza la ludoteca?

Inoiz ez / Nunca

Gutxitan / Poco

Batzuetan / Algunas veces

Askotan / A menudo

______________________________________________________________________________________________________

2 - Zer da zuretzat ludoteka? / Qu es para ti la ludoteca?

Leku bat umeak gustura eta zainduta egoteko, gurasoak ezin direnean seme-alabekin egon. / Un lugar en el que los/as nios/as puedan estar a gusto y cuidados, cuando la familia no puedan hacerse cargo.

Umeek ondo pasatzeko leku bat. / Un lugar para pasarlo bien.

Jolasak eta tailerrak egiteko leku bat. / Un lugar para hacer talleres y juegos.

Umeak lagunartean egoteko leku bat eguraldi txarra dagoenean. / Un lugar para estar entre amigos cuando hace mal tiempo.

_______________________________________________________________________________________________________

3 - Zer eskatzen diozu ludotekari? / Qu es lo que le pides a la ludoteca?

Adin guztien umeentzako jolasak edukitzea. / Tener juegos para todas las edades.

Tailer desberdinak antolatzea. / Organizar diferentes talleres.

Aisialdi hezitzailea eta euskalduna bultzatzea. / Potenciar el tiempo libre desde el punto de vista educativo y euskaldun.

Baloreak lantzea (parekotasuna, errespetua, elkarbizitza) / Trabajar valores (igualdad, respeto, convivencia, )

_______________________________________________________________________________________________________

4 - Eta bertako hezitzaileei? / Y a las/los educadora/os?

Ondo prestatuta edukitzea egun bakoitzeko egitaraua. / Tener preparada la programacin diaria.

Jolas librea bultzatzea. / Desarrollar el juego libre.

Umeekiko harremana hurbila izatea. / Potenciar la cercana y confianza.

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5 - Nolako harremana izan nahiko zenuke hezitzaileekin? /Qu tipo de relacin te gustara tener con los/las educadores/as?

Orain dagoen moduan ondo dago. / Mantenerlo como est.

Haiekin egoteko edo telefonoz berba egiteko ordutegi bat izatea. / Tener un horario para hablar por telfono o personalmente.

Ume txikiak lehenengo aldiz sartzen direnean, beharrezkoa bada, haiekin batera egokitzapen-lana egin ahal izatea. / Poder participar en el proceso de adaptacin en caso de nias/os que entran por primera vez (si fuera necesario).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

6 - Eta ume eta hezitzaileen arteko harremana? / Y entre la/os nia/os y la/os educadora/os?

Orain dagoen moduan ondo dago. / Mantenerlo como est.

Programazioa egitean, umeen iritziak kontuan hartzea. / Tener en cuenta las opiniones de los/as nios/as para elaborar la programacin.

Adin guztietako umeen arteko harremana sendotzea. / Fortalecer la relacin entre nias/os de diferentes edades.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

7 - Zer ekintza mota egitea nahiko zenuke? / Qu tipo de actividades te gustara que se realizasen?

Orain daudenak ondo daude. / Mantenerlo como est.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

8- Zure ustez, zer nolako parte-hartzea izango beharko lukete familiek ludotekan? / En tu opinin cmo deberan participar las familias en la ludoteca?

Orain dagoen moduan ondo dago. / Mantenerlo como est.

Ekintzak edo ideiak proposatzeko bidea izatea. / Tener opcin para proponer actividades e ideas.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

9 - Eraikuntza berriari zer beste erabilpen emango zenioke? / Qu otra utilidad le daras al nuevo edificio?

Oraingoa. / Mantenerlo como est.

Umeak bere erara ere egoteko gune bat. / Un lugar para que las nias/os puedan estar a su aire.

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

10 - Ludotekari izen bat ipini nahi diogu. Baduzu proposamenik? / Queremos ponerle un nombre a la ludoteca. Se te ocurre alguno?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

11 - BESTELAKO PROPOSAMENAK / Otras propuestas o comentarios.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Eskerrik asko zure laguntzagatik. / Gracias por tu ayuda.

Larrabetzuko Udala

Recommended

View more >