TREBALL DE RECERCA FINAL.pdf

 • Published on
  14-Apr-2016

 • View
  223

 • Download
  0

Transcript

 • TREBALL DE RECERCA

  A A R O N B E A D E A G U I L A R I N S T I T U T V I L L A R O M A N A 2 0 1 3 - 2 0 1 4 2 n B A T X I L L E R A T A D E P A R T A M E N T D E F S I C A I Q U M I C A

  T U T O R A : M A R I A A N T N I A C A B R A 8 D E N O V E M B R E D E 2 0 1 3

  MATERIALS DEL FUTUR: CERMIQUES TCNIQUES

 • 2

 • 3

  En el futur s possible que els ordinadors no pesin ms de 1,5 tones

  Popular Mechanics, revista de mecnica de 1949

 • 4

  AGRAMENTS

  Aquest treball no el podria haver dut a terme jo sol, sense lajuda dun conjunt de

  persones a les quals estic molt agrat de que em donessin el seu suport incondicional i

  que per aix, considero que es mereixen ser anomenats en la primera pgina daquest

  treball.

  Voldria donar-li les grcies al senyor Bayon per haver-me prestat varies tardes del seu

  temps, aclariments i altres enfocaments del treball. Per sobre de tot li agraeixo que em

  va permetre tindre accs a travs de la Universitat Autnoma de Barcelona una pastilla

  de cermica conductora i poder-la manipular. Sense aquesta ltima part, el meu

  treball no tindria cap fonament experimental i seria purament teric i hipottic.

  Per altra banda, magradaria anomenar a la meva tutora, la professora Maria Antnia

  Cabra, a la qual no puc expressar-li res ms que tota la meva gratitud per tantssimes

  hores que ha dedicat a guiar, aconsellar, corregir, ajudar i sobretot, i per molt poca

  cosa que sembli, limpuls que et dona per tirar tot endavant passi el que passi.

  Tamb els hi dec una gran gratitud als meus pares, sn els que han viscut en primera

  persona, juntament amb mi, aquest treball des de el neguit quan hi havia alguna cosa

  malament, fins en els moments de satisfacci quan et surten les coses b. Sense els

  meus pares jo no hags tingut accs al senyor Bayon ni el recolzament per tirar

  endavant.

  Per ltim i per no poder nomenar-los a tots, magradaria donar les grcies a totes

  aquelles persones: professors, companys i gent diversa, que he anat consultant mentre

  duia a terme el treball, per el seu granet de sorra i que em dons la seva valoraci i

  opini.

 • 5

  NDEX

  INTRODUCCI ............................................................................................................ 8 1. DEFINICI DE CERMICA ...................................................................................... 10 2. EVOLUCI HISTRICA .......................................................................................... 10 3. DEFINICI DE CERMICA TCNICA / AVANADA .................................................. 10 4. PROPIETATS ESPECIFIQUES DE LA CERMICA AVANADA .................................... 11 4.1 PROPIETATS MECNIQUES ..................................................................................................................... 11

  4.1.1 Duresa: .......................................................................................................................................................... 11 4.1.2 Resistncia a la flexi: ............................................................................................................................. 11 4.1.3 Resistncia a les fluctuacions: ............................................................................................................. 11 4.1.4 Resistncia a impacte trmic: ............................................................................................................. 11 4.1.5 Expansi trmica: ..................................................................................................................................... 12 4.1.6 Resistncia a la fricci: ........................................................................................................................... 12 4.1.7 Esfor de compressi: ............................................................................................................................. 12 4.2 PROPIETATS FSIQUES .............................................................................................................................. 12 4.2.1Resistncia a la temperatura: .............................................................................................................. 13 4.2.2 Mdul de Young (densitat i rigidesa): ............................................................................................. 13 4.2.3 Piezoelectricitat: ....................................................................................................................................... 13 4.2.3 Allament trmic / Conductivitat trmica: .................................................................................... 13 4.2.4 Conductivitat elctrica: .......................................................................................................................... 14 4.3 PROPIETATS QUMIQUES ......................................................................................................................... 14 4.3.1 Resistncia qumica: ................................................................................................................................ 14 4.3.2 Resistncia a la corrosi: ....................................................................................................................... 15 4.3.3 Metallitzaci (Tecnologia dacoblament) .................................................................................... 15 4.4 PROPIETATS BIOLOGIQUES .................................................................................................................... 16 4.4.1 Biocompatibilitat: .................................................................................................................................... 16 4.4.2Compatibilitat alimentria: .................................................................................................................. 16

  5. TEORIES ............................................................................................................... 16 5.1 TEORIA BCS ..................................................................................................................................................... 16 5.2. EFECTE MEISSNER ..................................................................................................................................... 17 6. CONDUCTIVITAT ELCTRICA DE LES CERMIQUES SUPERCONDUCTORES SEGONS

  LA TEMPERATURA ................................................................................................ 18

 • 6

  6.1 ALLANT ........................................................................................................................................................... 18 6.2 SEMICONDUCTOR ........................................................................................................................................ 18 6.3 CONDUCTOR ................................................................................................................................................... 18 6.4 SUPERCONDUCTOR ..................................................................................................................................... 19 7. TIPUS DE CERMIQUES TCNIQUES ...................................................................... 20 7.1 CERMIQUES AMB XIDS ........................................................................................................................ 20

  7.1.1 xid dalumini Almina (Al2O3): ................................................................................................. 20 7.1.2 Titanat dalumini (Al2TiO5): ............................................................................................................. 21 7.1.3 Cermica Mixta / Cermica de dispersi: ...................................................................................... 22 7.1.4 Piezocermiques: ...................................................................................................................................... 22 7.1.5 Cermiques amb silicats ........................................................................................................................ 23 7.1.6 xid de zirconi Zircnia (ZrO2) ................................................................................................... 25 7.2 CERMIQUES SENSE XIDS ..................................................................................................................... 26 7.2.1 Nitrur dalumini (AlN) ........................................................................................................................ 26 7.2.2 Carbur de silicona (SiSiC / SSiC) .................................................................................................... 27 7.2.3 Nitrur de silicona (Si3N4) ................................................................................................................... 28 7.3 COMPOSTOS CERMICS ............................................................................................................................ 29 Compost de matriu de metall cermica (MMC) .................................................................................. 29

  1. INTRODUCCI PRCTICA ...................................................................................... 31 2. PRODUCCI DUNA CERMICA SUPERCONDUCTORA ........................................... 32 2.1. MESCLA ............................................................................................................................................................ 32 2.2. CALCINACI OXIDANT .............................................................................................................................. 32 2.3. TRITURACI .................................................................................................................................................. 32 2.4.1 PLASTIFICACI .......................................................................................................................................... 33 2.5.1 ASSECAT PER ASPERSI ....................................................................................................................... 33 2.6.1 COMPRESSI ............................................................................................................................................... 33 2.7.1 SINTERITZACI ......................................................................................................................................... 33 2.4.2 PREPARACI DE LA BEURADA / LLETADA .................................................................................. 34 2.5.2 COLAT EN CINTA ...................................................................................................................................... 34 2.6.2 IMPRESSI / APILAT .............................................................................................................................. 34 2.7.2 LAMINAT I TROSSEJAT .......................................................................................................................... 34 2.8.2 SINTERITZACI ......................................................................................................................................... 34 2.9. ESMERILAT .................................................................................................................................................... 34 2.10. METALLITZACI ...................................................................................................................................... 34

 • 7

  3. VISUALITZACI DE LA PROPIETAT SUPERCONDUCTORA ....................................... 35 3.1 EFECTE MEISSNER ...................................................................................................................................... 35 3.1.1 Materials: ..................................................................................................................................................... 35 3.1.2 Productes qumics: .................................................................................................................................. 35 3.1.3 Procediment: .............................................................................................................................................. 36 3.2 SUPERCONDUCTIVITAT ............................................................................................................................ 36 3.2.1 Materials: ..................................................................................................................................................... 36 3.2.2 Productes qumics: ................................................................................................................................... 37 3.2.3 Procediment: .............................................................................................................................................. 37

  4. APLICACIONS TECNOLGIQUES ............................................................................ 37 4.1. MAGLEV ........................................................................................................................................................... 37 4.2. XARXA / LNEA ELCTRICA .................................................................................................................... 38 5. APLICACI DE LES CERMIQUES TCNIQUES INOVADORES .................................. 39 5.1 ALMINA (Al2O3) .......................................................................................................................................... 39

  5.1.1. Les eines de modelatge d'alt rendiment: ....................................................................................... 39 5.1.2. Els substrats i nuclis de restats en la indstria de l'electrnica: ...................................... 40 5.1.3. Les rajoles per a la protecci contra el desgast i balstica: ................................................... 40 5.1.4. Les guies de fils en l'enginyeria txtil ............................................................................................. 40 5.1.5. Els discos de segellat i del regulador per a les aixetes d'aigua: .......................................... 40 5.1.6. Els dissipadors trmics per als sistemes d'illuminaci: ......................................................... 40 5.1.7. Els tubs de protecci en els processos trmics: ........................................................................... 40 5.1.8. Els portadors cataltics per a la indstria qumica: ................................................................. 40 5.2. NITRUR DALUMINI (AlN) ....................................................................................................................... 41 5.2.1. Microelectrnica i electricitat. ........................................................................................................... 41 5.2.2. Dissipador de calor en tecnologia d'illuminaci LED ............................................................. 41 5.2.3 Electrnica d'alta potncia. ................................................................................................................. 41 5.3. CARBUR DE SILICONA (SiSiC / SSiC) .................................................................................................. 41 5.4. NITRUR DE SILICONA (SI3N4) ................................................................................................................ 42 5.5. MATRIU DE METALL CERMICA (MMC) .......................................................................................... 43

  CONCLUSIONS ......................................................................................................... 45 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 47 WEBGRAFIA ............................................................................................................. 47

 • 8

  INTRODUCCI

  Quan vaig haver de plantejar-me la temtica del meu treball de recerca, no sabia cap a

  on enfocar-ho, sempre he volgut fer-lo relatiu a una cincia i que ajuntes innovaci

  tecnolgica, per el ventall de possibilitats encara era massa gran amb aquestes

  opcions. Aix doncs vaig decantar-me per treballar sobre un tema que magrada molt,

  lautomobilstica. Era una temtica molt curiosa per mi, de seguida tenia un munt

  dinformaci, per la quantitat daspectes a tractar eren massa complexes i diferents

  entre ells. Havia arribat al mateix punt que al principi, per tant havia de detalla ms

  sobre que volia fer el meu treball. Per casualitat, em vaig fixar en els materials de la

  carrosseria, aquests estaven patint canvis degut nous materials innovadors, des de

  magnesi, alumini i plstics reforats fins a la fibra de carboni. Per aqu no va acabar la

  meva recerca, vaig descobrir un material que no s gens conegut per la societat en si,

  almenys no amb aquesta utilitat, que eren les cermiques especfiques per aplicacions

  tcniques. Aquesta cermica en concret la vaig trobar en alguns frens de cotxes molt

  esportius, aquest va ser el primer motiu pel qual vaig triar aquest treball.

  El segon va ser fullejant el llibre de fsica de 4t dESO on em va aparixer un curis

  objecte levitant. Amb les dades que em sortien al llibre vaig descobrir sorprenentment

  que el objecte en qesti tamb era una cermica.

  Per tant, amb el concepte de cermica, vaig poder fonamentar el meu treball i dur a

  terme una part terica completament desconeguda per mi i la possibilitat de

  visualitzar el tema que tracto amb una petita experimentaci que crida molt latenci.

  Cal destacar que no tenia cap coneixement del tema, i que no tenia cap porta oberta

  assegurada per poder-lo realitzar. Des de el primer dia que vaig parlar amb la meva

  tutora, vam deixar molt clar les poques possibilitats que tenia de aconseguir el meu

  objectiu. I amb aix magradaria mostrar en el meu treball lesfor i les hores que he

  hagut dinvertir per arribar jo sol a les portes del laboratori de la Facultat de Qumica

  de la Universitat Autnoma de Barcelona, davant dun professor expert en el tema i

  amb el qual he tingut que aprendre conceptes fsics i qumics de nivell molt ms elevat

  del que em pertoca.

 • 9

  INTRODUCCI TERICA

 • 10

  1. DEFINICI DE CERMICA

  El concepte de material cermic, es defineix com material de carcter inorgnic que

  s'ha obtingut d'una matria primera mineral, no metllica, que ha estat modelada en

  fred i que ha estat consolidada de manera irreversible per l'acci de la temperatura a

  travs duna cocci.

  La matria primera principal de les cermiques sn les argiles. Altres materials sn

  incorporats b de manera natural o artificial, durant el procs d'elaboraci, i fan variar

  les propietats fonamentals de les argiles, convertint-la en una barreja verstil de

  diverses qualitats.

  2. EVOLUCI HISTRICA

  La histria de la cermica va unida a la histria de gaireb tots els pobles del mn.

  Abasta les seves mateixes evolucions i dates i el seu estudi est unit a les relacions dels

  ssers humans que han perms el seu progrs.

  La invenci de la cermica es va produir durant el neoltic, quan es van fer necessaris

  recipients per emmagatzemar l'excedent de les collites produt per la prctica de

  l'agricultura. Al principi aquesta cermica es modelava a m, amb tcniques com el

  pessic o la placa (d'aqu les irregularitats de la seva superfcie), i tan sols es deixava

  assecar al sol en els pasos clids i prop dels focs tribals en els de zones fredes.

  Per la producci de la cermica ha sofert grans canvis amb el pas del temps, grcies a

  les noves innovacions tecnolgiques lsser hum podia produir-la arribant a

  temperatures cada cop ms elevades. Com a conseqncia directe les cermiques van

  deixar de formar-se en base duna estructura amorfa i passar-en a una semicristallina

  o cristallina, emfatitzant les caracterstiques i propietats daquesta.

  3. DEFINICI DE CERMICA TCNICA / AVANADA

  Les cermiques tcniques sn productes constituts per compostos inorgnics,

  policristallins, no metllics, on la seva caracterstica fonamental s que sn

  consolidades en estat slid mitjanant tractaments trmics a altes temperatures, i que

  la seva manufacturaci est pensada per laplicaci industrial i no per objectius

  artstics ni domstics.

 • 11

  4. PROPIETATS ESPECIFIQUES DE LA CERMICA AVANADA

  La cermica avanada es desenvolupa, optimitza i es posa a punt, segons les seves

  propietats especfiques, en diverses aplicacions tcniques. Alguns exemples d'aquestes

  propietats dels materials cermics sn:

  4.1 PROPIETATS MECNIQUES

  Les propietats mecniques sn aquelles propietats dels slids que es manifesten quan

  apliquem una fora. Aquestes propietats dels materials es refereixen a la capacitat dels

  mateixos a resistir accions de crrega.

  4.1.1 Duresa:

  La duresa s l'oposici que ofereixen els materials a alteracions com la penetraci,

  l'abrasi, el ratllat, les deformacions permanents, entre altres.

  4.1.2 Resistncia a la flexi:

  En enginyeria es denomina flexi al tipus de deformaci que presenta un element

  estructural allargat en una direcci perpendicular al seu eix longitudinal. Per tant, la

  resistncia a la flexi queda definida per la oposici que presenta lelement estructural

  a la fora perpendicular a leix longitudinal.

  4.1.3 Resistncia a les fluctuacions:

  Una fluctuaci s la variaci, pertorbaci u oscillaci en el temps d'un medi o sistema

  fsic, al voltant d'un punt central (sovint un punt d'equilibri) o entre dos o ms estats.

  Si el fenomen es repeteix, es parla de fluctuaci peridica. El terme vibraci es refereix

  a les fluctuacions de tipus mecnic. Aix doncs, la resistncia a fluctuacions o ms

  concretament a vibracions, s la capacitat que t lestructura dun element a

  sotmetrel a una pertorbaci que el faci oscillar.

  4.1.4 Resistncia a impacte trmic:

  El concepte de col lapse trmic o impacte trmic es refereix al trencament d'un

  material al patir un canvi drstic de temperatura. Succeeix quan un material slid es

  trenca en sotmetrel a un augment o descens de la temperatura. Els objectes que sn

  vulnerables a aquest efecte sn a causa del seu baix nivell de tenacitat, a la seva baixa

  conductivitat trmica i al seu alt coeficient d'expansi trmica. La variaci de

 • 12

  temperatura causa que diferents parts d'un objecte s'expandeixin ms que altres, fent

  que la tensi de l'objecte no sigui prou fort i llavors es trenca. Les cermiques

  avanades tenen la capacitat de resistir aquest efecte encara que el seu coeficient

  dexpansi trmica varia dalta a baixa.

  4.1.5 Expansi trmica:

  Es denomina dilataci trmica a l'augment de longitud, volum o alguna altra dimensi

  mtrica que pateix un cos fsic a causa de l'augment de temperatura provocada en ell

  per qualsevol mitj. Degut a la variada composici qumica de les cermiques, aquesta

  propietat no s igual per a totes i es pot trobar que tinguin una gran expansi trmica

  o poca

  4.1.6 Resistncia a la fricci:

  Es defineix com a fora de fregament o fora de fricci; la fora entre dues superfcies

  en contacte, i que s'oposa al moviment entre les dues. Es genera a causa de les

  imperfeccions, principalment microscpiques, entre les superfcies de contacte. Per

  en el cas de les cermiques avanades que estan fabricades de forma sinttica, i degut

  a que la seva producci s lassecament a temperatures elevades duna sedimentaci

  dun polmer amb una dissoluci dun xid, provoca que la seva superfcie sigui

  prcticament perfecte sense cap irregularitat microscpicament parlant.

  4.1.7 Esfor de compressi:

  L'esfor de compressi s la resultant de les tensions o pressions que hi ha dins d'un

  slid deformable o medi continu, caracteritzada perqu tendeix a una reducci de

  volum del cos, i a un escurament del cos en una determinada direcci. El formig s

  un material, que com altres materials cermics, resisteix b la compressi, per no

  treballen tan b a tracci.

  4.2 PROPIETATS FSIQUES

  Les propietats fsiques sn aquelles que caracteritzen la matria de lelement del qual

  sest treballant, i que el defineixen per com reacciona davant de condicions externes

  del medi que lenvolta.

 • 13

  4.2.1Resistncia a la temperatura:

  Aquesta propietat no est referida a la oposici a transmetre calor sin a la capacitat

  que t el material per mantenir la seva estructura i propietats a elevades

  temperatures. La cermica s un material ptim daplicaci a ambients dalta

  temperatura.

  4.2.2 Mdul de Young (densitat i rigidesa):

  Relaci entre la resistncia interna d'un cos elstic a l'acci de les forces exteriors, que

  s'expressa en unitats de fora per unitat de superfcie, i la corresponent deformaci

  unitria en un material sotms a un esfor que est per sota del lmit d'elasticitat del

  material.

  4.2.3 Piezoelectricitat:

  La piezoelectricitat s un fenomen presentat per determinats materials cristallins que

  en ser sotmesos a tensions mecniques, adquireixen una polaritzaci elctrica en la

  seva massa, apareixent una diferncia de potencial i crregues elctriques en la seva

  superfcie. Aquest fenomen tamb es presenta al revs, s a dir, al aplicar un a

  diferencia de potencial a lestructura de la cermica, aquesta mitjanant vibracions i

  canvi de pressions pot alterar lambient que lenvolta. Per expressar-ho duna manera

  ms representativa, el material en qesti t la capacitat de generar electricitat segons

  els canvis fsics que lafectin del seu voltant, o b, inversament a laplicar-li electricitat

  produeix un canvi fsic en el seu voltant.

  4.2.3 Allament trmic / Conductivitat trmica:

  La conductivitat trmica es defineix com una propietat fsica dels materials que mesura

  la capacitat de conducci de calor. En altres paraules la conductivitat trmica s tamb

  la capacitat d'una substncia de transferir l'energia cintica de les seves molcules a

  altres molcules adjacents o substncies amb les que no est en contacte. La seva

  magnitud inversa s la resistivitat trmica, que s la capacitat dels materials per

  oposar-se al pas de la calor.

  Les cermiques, com he mencionat anteriorment, sn materials que disposen duna

  gran varietat de composicions qumiques i les propietats depenen de si est format

 • 14

  amb un polmer o un metall, la cermica tindr propietats allants si es tracta dun

  polmer i conductores si s un metall. Encara que hi ha varies excepcions.

  4.2.4 Conductivitat elctrica:

  La conductivitat elctrica s una mesura de la capacitat d'un material de deixar passar

  el corrent elctric, la seva aptitud per deixar circular lliurement les crregues

  elctriques. La conductivitat depn de l'estructura atmica i molecular del material, els

  metalls sn bons conductors perqu tenen una estructura amb molts electrons amb

  lligams febles i aix permet el seu moviment. La conductivitat tamb depn d'altres

  factors fsics del propi material i de la temperatura.

  Aquesta propietat fsica es molt variable a les cermiques ja que s molt depenent de

  la temperatura, hi podem trobar que es comporta com allant (temperatura ambient),

  semiconductor (o dielctric) a lescalfar-lo i superconductor (noms unes poques

  cermiques tenen present aquesta capacitat i sobserva a temperatures entre -250C i

  -140C). Aquestes propietats les esmentar ms endavant i ms profundament.

  4.3 PROPIETATS QUMIQUES

  Una propietat qumica s qualsevol propietat evident durant una reacci qumica, s a

  dir, qualsevol qualitat que pot ser establerta noms en canviar la identitat o estructura

  qumica d'una substncia. En altres paraules, les propietats qumiques no es

  determinen simplement veient o tocant la substncia, sin que l'estructura interna ha

  de resultar afectada perqu les seves propietats hagin estat modificades. Les

  propietats qumiques poden ser contrastades amb les propietats fsiques, les quals es

  poden discernir sense canviar l'estructura de la substncia.

  4.3.1 Resistncia qumica:

  Les cermiques sn materials completament inerts. Aix significa que no poden

  reaccionar i que la seva composici qumica no es veur afectada per cap altre

  compost o element qumic. Sin hi ha cap tipus dalteraci en la composici les seves

  propietats especfiques tampoc canvien.

 • 15

  4.3.2 Resistncia a la corrosi:

  La corrosi es defineix com el deteriorament d'un material a conseqncia d'un atac

  electroqumic pel seu entorn. De manera ms general, es pot entendre com la

  tendncia general que tenen els materials a buscar la seva forma ms estable o de

  menor energia interna.

  La corrosi s una reacci qumica (oxidoreductora) en la qual intervenen tres factors:

  la pea manufacturada, l'ambient i l'aigua, o per mitj d'una reacci electroqumica.

  Els factors ms coneguts sn les alteracions qumiques dels metalls a causa de l'aire,

  com el rovell del ferro i l'acer o la formaci de ptina verda en el coure i els seus

  aliatges (bronze, llaut).

  No obstant aix, la corrosi s un fenomen molt ms ampli que afecta tots els

  materials (metalls, cermiques, polmers, etc.) i tots els ambients (mitjans aquosos,

  atmosfera, alta temperatura , etc.).

  Per les cermiques avanades ja sn compostos xids per tant no reaccionen a la

  oxidaci. Tampoc reaccionen davant de compostos cids ni alcalins.

  4.3.3 Metallitzaci (Tecnologia dacoblament)

  Metallitzaci s el nom genric per a una tcnica de revestiment de metall sobre la

  superfcie d'objectes. A vegades es considera que l'altre objecte s no metllic perqu

  no es pot metallitzar una cosa que ja s metllic. Aquest mtode modifica les

  propietats superficials dels productes mitjanant l'aplicaci de la capa superficial de

  metall. Quan s'aplica sobre un altre metall es busca millorar alguna propietat daquest.

  Pel metallitzat es poden emprar diferents tecnologies per la utilitzada en el procs

  de fabricaci de cermica nicament s:

  Projecci trmica que s una tcnica utilitzada en la fabricaci de components que

  consisteix a projectar petites partcules foses, semifuses, calents i fins i tot fredes

  (cold spry) que s'uneixen successivament a una superfcie

 • 16

  4.4 PROPIETATS BIOLOGIQUES

  4.4.1 Biocompatibilitat:

  Els materials cermics, com l'xid d'alumini, aluminats de calci, xids de titani i alguns

  carbonis sn usats com a biomaterials. Els seus avantatges sn la bona

  biocompatibilitat (s un compost farmacolgicament inert dissenyat per ser implantat

  o incorporat dins del sistema viu), resistncia a la corrosi i inrcia qumica. No obstant

  aix presenten problemes davant esforos d'alt impacte, sn inelstics, posseeixen

  alta densitat (alguns) i sn de difcil producci.

  4.4.2Compatibilitat alimentria:

  Les cermiques compleixen un seguit de requisits que permeten treballar els aliments

  amb aquest material. Com per exemple: no es deteriora, no es gasta, no soxida, no t

  porositats, no te la necessitat de ser esmolat com els ganivets de acer inoxidable,

  entre daltres.

  5. TEORIES

  5.1 TEORIA BCS

  La teoria es basa en el fet que els portadors de crrega no sn electrons sin parelles

  d'electrons (conegudes com parells de Cooper). Els electrons habitualment es

  repelleixen a causa que tenen igual crrega. No obstant aix, quan es troben

  immersos en una xarxa cristallina (s a dir, la microestructura del material) s possible

  que l'energia entre ells sigui negativa (atractiva) en lloc de positiva (repulsiva), de

  manera que es cren parelles per minimitzar l'energia.

  s possible comprendre l'origen de l'atracci entre els electrons, grcies a un argument

  qualitatiu simple. En un metall, els electrons, al tenir crrega negativa, exerceixen una

  atracci sobre els ions positius que es troben en el seu venatge. Aquests ions en ser

  molt ms pesats que els electrons, tenen una inrcia molt gran. Per aquesta ra,

  mentre que un electr passa prop d'un conjunt d'ions positius , aquests ions no tornen

  immediatament a la seva posici d'equilibri original. Aix resulta en un excs de

  crregues positives en el lloc pel qual l'electr ha passat. Un segon electr sentir

  doncs una fora atractiva resultat d'aquest excs de crregues positives.

 • 17

  Formalment se sol dir que els electrons interaccionen entre si mitjanant fonons, sent

  aquests una mena de partcula imaginria que representa la vibraci de la xarxa

  cristallina (generada en aquest cas pel pas dels electrons).

  Grcies a aquesta teoria podem afirmar que:

  L'existncia d'una temperatura crtica, per sota de la qual el material passa a l'estat

  superconductor.

  L'existncia d'una discontinutat en la calor especfica en passar a l'estat

  superconductor, amb el fet notable que, independentment del material, en l'estat

  superconductor s 2.43 vegades ms gran que en el normal (per a T = Tc).

  L'efecte Meissner, i pel qual el camp magntic s expulsat de l'interior del material

  superconductor, donant lloc a efectes molt populars , com la levitaci d'imants .

  5.2. EFECTE MEISSNER

  L'efecte Meissner, consisteix en la desaparici total del flux del camp magntic a

  l'interior d'un material superconductor per sota de la seva temperatura crtica.

  Es va trobar que el camp magntic s'anulla completament a l'interior del material

  superconductor i que les lnies de camp magntic sn expulsades de l'interior del

  material, de manera que aquest es comporta com un material diamagntic perfecte.

  L'efecte Meissner s una de les propietats que defineixen la superconductivitat i el seu

  descobriment va servir per deduir que l'aparici de la superconductivitat s una

  transici de fase a un estat diferent. L'expulsi del camp magntic del material

  superconductor possibilita la formaci d'efectes curiosos , com la levitaci d'un imant

  sobre un material superconductor a baixa temperatura.

 • 18

  6. CONDUCTIVITAT ELCTRICA DE LES CERMIQUES

  SUPERCONDUCTORES SEGONS LA TEMPERATURA

  6.1 ALLANT

  s lestat en que es troba a temperatura ambient i fins a -140C (cada cop la

  temperatura augmenta grcies a nous descobriments). s un allant degut a que la

  seva composici est formada per xids que no permeten lintercanvi delectrons.

  6.2 SEMICONDUCTOR

  En el moment que saplica calor, augmenta lenergia cintica de les partcules i

  permeten que els electrons de les ltimes capes del nvol electrnic poden

  transmetres. Aquest flux de corrent elctric s molt fluix i es necessita dependre de la

  temperatura per al seu funcionament.

  6.3 CONDUCTOR

  No hi ha cap cermica que actu com a conductor, per es necessari definir el seu

  procs fsic per tal de comparar-lo amb la superconductivitat. Els materials conductors,

  com els metalls, tenen un nvol electrnic molt gran i molt lluny del nucli, facilitant

  que els electrons de les ltimes capes es transmetin de forma uniforme sense aplicar

  calor. Per tots els materials conductors presenten un problema, no sn perfectament

  conductors i ells mateixos tenen una resistncia elctrica deguda a la distncia del

  material. Aquesta resistncia crea un increment de la temperatura del material excitant lactivitat cintica de les partcules del nucli entorpint el pas delectrons:

  Representaci de l'efecte de l'increment de temperatura a la transmissi d'un material conductor, on les esferes blaves sn els protons i els punts vermells sn els electrons

 • 19

  6.4 SUPERCONDUCTOR

  s la transmissi ideal, no hi ha cap tipus de resistncia degut a que els electrons no

  troben cap impediment a la seva trajectria. Aquest estat de superconductivitat

  noms es dona a temperatures inferiors als -160C i en aquest cas sn nicament

  cermiques dltima generaci encara en processos destudi. Per el ms habitual sn

  cermiques que actuen al voltant de una temperatura crtica que s propera a la

  temperatura de fusi del nitrogen, -196C.

  En aquest estat les partcules de la cermica es reorganitzen entrant en una vibraci

  cclica (fonons) que deixa espais buits simultniament per cada vibraci. Aquests

  espais reben el nom de fluxons, que ser lespai per on passaran el electrons. La

  velocitat amb qu passa cada electr coincideix amb una vibraci del nucli, per tant el

  material entra en estat de fase, on hi ha un continuo pas de electrons fixats en uns

  canals determinats, creant a ms una fixaci quntica, ja que les partcules es mouen a

  velocitats properes a les de la llum.

  Representaci de les partcules en fase degut a l'estat de superconductivitat

 • 20

  7. TIPUS DE CERMIQUES TCNIQUES

  Les cermiques sn un material que disposa duna gran varietat de classificacions

  degut a les seva gran varietat de composicions i propietats. Endavant exposar les

  cermiques ms innovadores que hi ha a la actualitat, situades en una classificaci de:

  cermiques amb xids, cermiques de silicats, cermiques sense xids i per ltim

  compostos de cermica.

  7.1 CERMIQUES AMB XIDS

  7.1.1 xid dalumini Almina (Al2O3):

  s el material cermic que ms sutilitza. Aquesta cermica es pot trobar en diferents

  tipus de granat (conglomeraci de divisions que te una estructura) que poden variar

  des de divisions ms grans de 3m a ms petites d1m.

  xid d'alumini CeramTec Iberia

  Molt bon allament elctric (1x1014 a 1x1015 cm)

  Fora mecnica entre moderada i summament alta (de 300 a 630 MPa)

  Fora compressiva molt alta(de 2.000 a 4.000 MPa)

  Alta duresa (de 15 a 19 GPa)

  Conductivitat trmica

  moderada (de 20 a 30 W/mK)

  Alta resistncia a la corrosi

  Bones propietats de desplaament

  Baixa densitat (de 3,75 a 3,95 g cm3)

  Temperatura operativa sense carga mecnica de 1.000 a 1.500C.

 • 7.1.2 Titanat dalumini (Al2TiO5):

  La caracterstica fonamental del titanat dalumini s la seva excellent resistncia

  trmica als impactes. Els components fets amb aquest material poden resistir fins i tot

  els ms severs canvis de

  temperatura de varis

  centenars de graus sense

  patir cap deteriorament.

  La seva bona resistncia

  trmica als impactes s el

  resultat de la seva baixssima

  expansi trmica i de certa

  porositat en la seva

  microestructura. La baixa

  humeactibilitat daquest

  material cermic amb

  metalls fosos tamb fa idoni el seu s en la tecnologia de fusi i en el camp de la fusi

  metallrgica.

  Excellent resistncia trmica a impactes (0 1.000C)

  Excellent resistncia trmica a impactes (

 • 22

  7.1.3 Cermica Mixta / Cermica de dispersi:

  Les cermiques amb xids mixta o de dispersi sn productes obtinguts com a resultat

  de diverses mescles de certs materials cermics bsics especficament dissenyats per a

  millorar i optimitzar algunes propietats.

  Els exemples que sinclouen sn el zirconi de almina endurit (ATZ) i lalmina de

  zirconi endurida (ZTA). Un dels efectes positius de reforar un xid amb un altre sn les

  propietats de fora que es poden obtenir. Existeixen material ZTA que poden

  aconseguir forces de flexi de fins a 1350 MPa i forces compressives de 4700 MPa.

  Fora fins a 1.350 Mpa

  Mdul de Weibull de fins a 14 (una mesura de la fiabilitat del material)

  Fora compressiva fins a 4.700 MPa.

  Resistncia a fractures: 6.4 MPam1/2

  Duresa Vickers: 17 GPa

  Cermica de dispersi CeramTec Iberia

 • 23

  7.1.4 Piezocermiques:

  La piezocermica sutilitza pera convertir els parmetres mecnics, tals com la pressi

  y la acceleraci, en parmetres elctrics o, inversament, per a convertir les senyals

  elctriques en moviment o vibracions mecniques. Aquests conjunt de cermiques no

  es poden identificar per un nic compost, sin que el formen en diferents

  proporcionalitats: xid plumbs (PbO), dixid de titani (TiO2) i dixid de zirconi (ZrO2).

  Aquests materials es poden classificar segons les seves propietats per aplicacions

  especfiques:

  Materials per a transductors denergia (aplicacions ultrasniques).

  Materials per a sensors (transmissors i receptors ultrasnics).

  Materials per a actuadors (posicionament de precisi o sistemes dinjecci).

  El contacte entre la piezocermica metallitzada pot fer-se utilitzant adhesius o cautxs

  conductors, contactes de molla o mitjanant soldadura.

  Transductors denergia

  Sensors Actuadors

  Permissivitat relativa 33 /0 1,000 1,300 1,500 1,850 1,800 3,800 Factor de perduda 2x10-3 3x10-3 12x10-3 20x10-3 15x10-3 16x103 Constant de freqncia KHzmm 2,210 2,280 2,210 2,280 2,020 2,050 Factors dacoblament 0.55 0.57 0.59 0.62 0.65 Constant de carga 10-12 C/N 240 310 390 450 475 680

  Constant de voltatge 10-3 Vm/N 26.9 27.1 26.9 33.1 20.2 28.5 Observacions elstiques 10-12 m2/N 11.4 14.9 16.3 18.5 15.8 17.9

  Rigidesa elstica 1010N/m2 15.9 16.2 14.5 15.8 14.7 15.2 Densitat g/cm2 7.65 7.70 7.65 7.80 7.70 7.83 Qualitat Qm 500 1,000 60 90 75 80

  ndex dobsolescncia % -4.5 -3.0 -2.3 -0.3 - 1.6 -0.8

 • 24

  7.1.5 Cermiques amb silicats

  Els primers desenvolupaments en lrea de la cermica tcnica van comenar amb ls

  de la cermica amb silicats per a allament elctric. Es poden produir molts tipus

  diversos de cermica amb diferents propietats variant la classe i la quantitat de

  matries primeres. Els materials cermics amb silicats consten de:

  Porcellanes: Silicats dalumini alcal.

  Esteatites: Silicats de magnesi.

  Cordierites: Silicats de silici alcal mineral.

  Mullites: Composicions dxid de silici i almina.

  Cermiques amb silicats CeramTec Iberia

  Molt bon allament elctric (de 1x1010 a 1x1013 cm)

  Expansi lineal de mnima a moderada (de 0.4x10-6K-1 a 6x10-6K-1)

  Excellent resistncia trmica a impactes (de 250 a 610 K)

  Baixa conductivitat trmica (de 2 a 4 W/mK)

  Resistncia a la flexi de 80 a 180 MPa

 • 25

  7.1.6 xid de zirconi Zircnia (ZrO2)

  A diferncia daltres materials cermics, lxid de zirconi s un material que presenta

  una resistncia molt alta a la propagaci de ruptures. La cermica tamb posseeix un

  ndex dexpansi trmica molt elevat, per tant es sol escollir com a material per a unir

  la cermica i lacer.

  Una altra gran combinaci de propietats es la seva baixa conductivitat trmica i la seva

  extrema solidesa. A ms, alguns tipus de cermica dxid de zirconi poden conduir els

  ions doxigen.

  Elevada expansi trmica (=11 x 10-6/K, similar a alguns tipus de acer)

  Excellent allament trmic / baixa conductivitat trmica (de 2,5 a 3 W/mK)

  Molt alta resistncia a propagaci de ruptures, resistncia a las fractures elevada (de

  6.5 a8 MPam1/2)

  Capacitat per conduir els ions doxigen

  xid de zirconi CeramTec Iberia

 • 26

  7.2 CERMIQUES SENSE XIDS

  7.2.1 Nitrur dalumini (AlN)

  El nitrur dalumini s lnic material cermic tcnic que presenta una interessant

  combinaci duna molt alta conductivitat trmica i unes excellents propietats de

  allament elctric.

  Molt elevada conductivitat trmica (> 170 W/mK)

  Elevada capacitat de allament elctric (>1.1012cm)

  Fora segons el mtode de doble anella >320 MPa (fora biaxial)

  Baixa expansi trmica de 4 a 6x10-6K-1 (entre 20 i 1000C)

  Bona capacitat de metallitzaci

  Nitrur d'alumini CeramTec Iberia

 • 27

  7.2.2 Carbur de silicona (SiSiC / SSiC)

  El carbur de silicona t gaireb las mateixes propietats que un diamant. No s noms el

  material cermic ms lleuger sin tamb el ms slid, a ms, posseeix una excellent

  conductivitat trmica, un baix ndex dexpansi trmica i s molt resistent

  Baixa densitat (de 3.07 a 3.15 g/cm3)

  Elevat grau de duresa (HV10 2,200 GPa)

  Elevat ndex en Mdul de Young (de 380-430 MPa)

  Alta conductivitat trmica (de 120 a 200 W / mK)

  Sota coeficient d'expansi lineal

  (de 3.6 a 4.1x10-6 / K a temp. entre 20 i 400 C)

  Mxima temperatura operativa del SSiC sota gas inert: 1.800 C

  Excel lent resistncia trmica a impactes del SISIC: At 1,100 K

  erosionable

  Resistent a corrosi i desgast fins i tot a altes temperatures

  No txic

  Bones propietats de lliscament

  Carbur de silicona CeramTec Iberia

 • 28

  7.2.3 Nitrur de silicona (Si3N4)

  El nitrur de silicona (Si3N4) presenta una excellent combinaci de propietats de

  materials. Sn gaireb tan lleugeres com les cermiques de carbur de silicona (SiC),

  per a ms la seva microestructura els confereix una excellent resistncia trmica als

  impactes i la seva elevada resistncia a les fractures les fa resistents a tot tipus

  d'impactes i cops.

  La seva microestructura consisteix en una srie de vidres allargats que s'entrellacen

  formant micro-barres.

  Molt baixa densitat (3.21 g/cm3)

  Molt elevada resistncia a les fractures (7 MPam1 / 2)

  Bona resistncia a les flexions (850 MPa)

  Excel lent resistncia trmica als impactes: parmetres de tensi

  trmica elevats (569 K)

  Mxima temperatura operativa en atmosfera oxidant: 1.300 C

  Mxima temperatura operativa en atmosfera neutral 1.600 C

 • 29

  7.3 COMPOSTOS CERMICS

  Compost de matriu de metall cermica (MMC)

  L'mbit d'aplicacions dels components de

  metall lleugers i d'elevada duresa

  principalment l'alumini, per tamb el

  magnesi i el titani est creixent constantment.

  La motivaci per utilitzar metalls lleugers en

  la indstria de l'autombil s rebaixar el pes i

  en ltima instncia reduir les emissions i el

  consum de

  combustible.

  No obstant aix, la construcci de

  metalls lleugers aconsegueix els seus

  lmits en rees on ha de resistir altes

  tensions teriolgiques, trmiques o

  mecniques. Aquestes debilitats

  poden resoldre, mantenint un baix

  pes de components, mitjanant el

  refor selectiu i, en alguns casos,

  parcial del metall amb partcules de cermica. s possible variar el tipus de partcules

  de cermica, aix com la seva grandria i fraccions de volum. Els objectius del disseny

  estructural tcnic i especfic d'una aplicaci per a aquests cermiques inclouen:

  Augment de la fora mecnica

  Influncia en la fricci i el desgast

  Influncia en l'expansi

  Millora de l'estabilitat trmica

  *Totes les imatges de tipus de cermica tcnica sn obtingudes de CeramTec Iberia

  Aliatge de metall 60 Vol -% AlSi9MgMn

  Cermica 40 Vol -% Al2O3

  Densitat 3.21 g/cm3

  Resistncia a la flexi: de 550-620 MPa

  Elasticitat: de 380-460 MPa

  Crrega de ruptura: aprox. 0,5%

  IMMC CeramTec

 • 30

  PART PRCTICA

 • 31

  1. INTRODUCCI PRCTICA

  Abans dexplicar la meva part prctica, us introduir perqu la he realitzat i les

  dificultats que he tingut per portar-la a terme.

  Des dun principi volia realitzar la producci en primera persona duna cermica,

  exposar les seves propietats amb un experiment molt visual i finalment explicar les

  aplicacions que tenen sortida segons les seves propietats; per tal de fer tot el cicle

  industrial dun material tcnic. Un cop vaig saber quin era el mtode totes les meves

  opcions de portar-lo a terme es van anullar, bsicament per la dificultat de mantenir

  un cos durant tan temps (14h) a temperatures de ms de 1200C. Aix va suposar una

  gran decepci, tamb va afavorir que deixes aquest treball quan vaig saber la

  inaccessibilitat que tenia per adquirir una cermica conductora o manipular-la, degut

  al elevat preu que suposa produir-la. Per encara que la gent anava aconsellant-me

  que busques alternatives, jo no podia concebre el fet de deixar aquest tema que em

  crea tanta curiositat. A lanar molt perdut lnic lloc on veia possibilitats que tinguessin

  coneixements del tema eren les universitats, (UB i UAB) tenen el grau denginyeria de

  materials i era possible que tinguessin al seu abast el material en qesti.

  Trucant durant varies setmanes als diferents departaments de ambdues universitats i

  enviant correus electrnics, vaig arribar a poder contacta amb doctors del Institut de

  Materials de Catalunya (ICMAB), per no va haver cap resposta.

  Finalment, grcies a un professor de la facultat de qumica de Bellaterra, Joan Carles

  Bayon, que treballa juntament amb el meu pare; ens va brindar loportunitat de

  importar una pastilla de cermica (YBa2Cu3O7) des de la Universitat de Saragossa.

  Un cop ens vam reunir vaig aprofitar per poder resoldre dubtes i ampliar

  coneixements, des de explicacions seves fins a llibres i documents relatius al treball.

  Tot seguit comenrem amb la preparaci dels materials necessaris, entre ells el

  nitrogen lquid, que est emmagatzemat a una temperatura de -196C. Sincerament

  ha estat una experincia molt divertida i entretinguda treballar amb aquesta

  substncia, pots arribar a tocar-la durant pocs segons, fins hi tot el pots tirar al terra o

  a la roba i no mulla, ja que sevapora de seguida pel contrast trmic que hi ha.

  Seguidament realitzrem lexperiment que descriure ms endavant.

 • 32

  Respecte a lapartat de producci no lhe pogut realitzar jo per la seva complexitat,

  per si que abstret la informaci de primera m de lempresa CeramTec Iberia s.a que

  s una multinacional pionera en aquest mbit.

  Tot seguit en aquest apartat far una descripci de lexperimentaci que he realitzat

  per dur a terme el meu treball, aquest consta dun seguit de processos per explicar la

  producci de la cermica, la visualitzaci de les seves caracterstiques i propietats i per

  acabar les aplicacions tcniques de les cermiques ms innovadores.

  2. PRODUCCI DUNA CERMICA SUPERCONDUCTORA

  Concretament en aquest apartat explicar el procs que segueix la manufacturaci de

  la cermica superconductora amb la qual mhe basat per realitzar la meva part

  prctica. El procs consta de diverses etapes:

  2.1. MESCLA

  Aquesta etapa consisteix en combinar els components principals del superconductor

  (YBa2Cu3O7) que sn xids de itri (Y2O3), bari (BaO) i coure (CuO). En aquest procs

  tamb sintrodueixen inhibidors per tal de que la futura reacci doni: YBa2Cu3O7 i no

  YBa2Cu3O9.

  2.2. CALCINACI OXIDANT

  La calcinaci s el procs d'escalfar una substncia a temperatura elevada,

  (temperatura de descomposici), per provocar la descomposici trmica o un canvi

  d'estat en la seva constituci fsica o qumica. El procs, que sol dur-se a terme en

  llargs forns cilndrics, t sovint l'efecte de tornar frgils les substncies.

  Les temperatures a les quals poden arribar aquest forns sn de fins a 1200C, encara

  que la mescla anterior noms necessita entre 800 i 900 graus centgrads durant 11-17

  hores.

  2.3. TRITURACI

  La trituraci s el nom dels diferents mtodes de processament de materials. El

  triturat s tamb el nom del procs per reduir la mida de les partcules d'una

  substncia per la mlta per tal daugmentar la seva puresa.

 • 33

  COMPONENTS PREMSATS

  2.4.1 PLASTIFICACI

  El procs de plastificaci s discontinu, i s portat totalment per una sola mquina

  anomenada injector. El procs dinjecci consisteix bsicament en:

  1. Plastificar i homogenetzar, amb ajuda de calor, el material plstic (normalment un

  polmer com el polivinil acetat).

  2. Injectar el material fos (polivinil acetat escalfat) per mitj de pressi en les cavitats

  del motlle, del qual prendr la forma o figura que tingui aquest motlle.

  3. En el temps en qu el plstic es refreda dins del motlle sest duent a terme el pas

  1, posteriorment sobre el motlle i sexpulsa la pea modelada.

  2.5.1 ASSECAT PER ASPERSI

  L'assecat per aspersi comena amb l'atomitzaci d'un lquid en un esprai o fines

  gotes, l'esprai entra en contacte i s susps per un corrent de gas calent, permetent

  l'evaporaci del lquid i traient el slid sec, en essencial amb la mateixa mida i forma

  que les gotes atomitzades. Finalment, del corrent de gas, la pols seca s separada i

  collectada.

  Amb aquest procs podem eliminar tota la humitat que contingui el material

  processat.

  2.6.1 COMPRESSI

  L'emmotllament per compressi s un procs de conformat de peces en qu el

  material, generalment un polmer, s introdut en un motlle obert al que desprs se li

  aplica pressi i calor perqu el material adopti la forma del motlle desitjada.

  2.7.1 SINTERITZACI

  Sinteritzaci s el tractament trmic d'un pols o compactat metllic o cermic a una

  temperatura inferior a la de fusi de la mescla (1000C 1300C), per incrementar la

  fora i la resistncia de la pea creant enllaos forts entre les partcules.

 • 34

  COMPONENTS MULTICAPA

  2.4.2 PREPARACI DE LA BEURADA / LLETADA

  La lletada s un compost en base de ciment que sutilitza per unificar i homogenetzar

  un compost slid estructurat per partcules molt petites.

  2.5.2 COLAT EN CINTA

  El sistema permet l'obtenci de forma reproduble de lmines cermiques amb gruixos

  de >10 millmetres. El desplaament continu i sense vibracions en un ampli rang de

  velocitats de la fulla doble posicionada mitjanant cargols micromtrics de gran

  precisi, asserena el pla amb el parallelisme de la cinta. Mitjanant aquesta tcnica es

  poden obtenir substrats cermics, recobriments cermics controlats, elements

  cermics multicapa i materials cermics controlats amb gradient de funci.

  2.6.2 IMPRESSI / APILAT

  Consisteix en el desplaament de trossos de cermica al quals es fan girar en un angle

  de 90 amb unes maquines conegudes com a voltejador.

  2.7.2 LAMINAT I TROSSEJAT

  En aquest procs, la cermica sintrodueix en una mquina que la tritura utilitzant uns

  corrons giratoris que la esmicolen en forma amorfa o b en petites lmines.

  2.8.2 SINTERITZACI

  Sinteritzaci s el tractament trmic d'un pols o compactat metllic o cermic a una

  temperatura inferior a la de fusi de la mescla (1000C), per incrementar la fora i la

  resistncia de la pea creant enllaos forts entre les partcules.

  2.9. ESMERILAT

  Consisteix en abrasar la superfcie de la cermica amb un disc aglutinat desmeril, que

  gira a velocitats molt elevades.

  2.10. METALLITZACI

  Procs de recobriment o dacoblament dun metall a una cermica segons els

  procediments explicats.

 • 35

  3. VISUALITZACI DE LA PROPIETAT SUPERCONDUCTORA

  Un cop sha obtingut la pastilla cermica, per poder observar que s un material

  superconductor, es pot visualitzar amb dos efectes. Per realitzar lexperiment cal

  arribar a la temperatura crtica de la cermica, que sn 96 K (-178C), en aquesta

  temperatura lestructura de la cermica es reorganitza i entre un estat doscillaci

  (fonons), que permeten que qualsevol flux magntic en el que estigui sotms la

  cermica no la travessi i que el flux envolti lestructura.

  Aquest fet causa dos efectes que demostrar endavant, lefecte Meissner que la

  resistncia elctrica que sigui 0 (Ohm):

  3.1 EFECTE MEISSNER

  Per realitzar aquest experiment, vaig haver danar a la facultat de cincies i biocincies

  de la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB), per parlar amb el professor Bayon i

  realitzar lexperiment. Aquest experiment el vaig haver de repetir dos cops, ja que en

  el primer intent, la cermica no entrava en fase i per tant limant no levitava. Degut al

  repetitiu canvi brusc de temperatura, la cermica no va resistir el xoc trmic,

  esmicolant-se en petits trossets.

  En el segon intent si que vrem poder observar lefecte i en el laboratori preparem

  totes les eines i materials necessaris:

  3.1.1 Materials:

  Recipient cilndric de poliestir expandit 500ml

  Safata de poliestir

  Guants dallament trmic

  3.1.2 Productes qumics:

  Cermica (YBa2Cu3O7)

  Nitrogen lquid (N2 -196C)

  Imant dalta densitat (Fe3O4)

 • 36

  3.1.3 Procediment:

  Per comenar, s necessari omplir el recipient de poliestir amb nitrogen lquid, que

  est emmagatzemat en un dipsit especial. Tot seguit es colloca la pastilla de

  cermica en el centre de la safata i shi aboca el nitrogen. Amb uns guant dallament

  trmic agafem limant i el colloquem de seguida a sobre de la cermica, respectant

  una distncia. Poc a poc sanir notant que el imant queda fixat a la cermica:

  Aquest resultat el podem explicar segons la Teoria BCS i lefecte Meissner, definits a la

  part terica del treball, en materials superconductors.

  Com a curiositat, lexperiment va causar gran expectaci dins de els diferents

  laboratoris i despatxos del voltant, (formalitats a part) semblvem nens petits

  contemplant una joguina espectacular.

  3.2 SUPERCONDUCTIVITAT

  Aquest experiment el vaig realitzar amb la meva segona visita a la Universitat,

  principalment consisteix en donar a conixer el significat real dun superconductor,

  que implica que a temperatura crtica, indiferentment de la seva longitud, t una

  resistncia de 0 .

  3.2.1 Materials:

  Recipient cilndric de poliestir expandit 500ml

  Safata de poliestir

  Guants dallament trmic

  Tster

  Lnies de camp magntic Levitaci d'un imant d'alta densitat sobre una cermica refrigerada amb nitrogen lquid (UAB

  FCiBC)

 • 37

  3.2.2 Productes qumics:

  Cermica (YBa2Cu3O7)

  Nitrogen lquid (N2 -196C)

  3.2.3 Procediment:

  Sinicia comprovant la resistncia que t la cermica a

  temperatura ambient. Aplicant els dos vectors del

  tster, entre els extrems superficials de la pastilla, ens

  surt una resistncia de lordre de 20000 ; aquesta

  xifra permet considerar que la cermica a temperatura

  ambient s un allant en tota regla.

  En el segent pas, realitzem la mateixa prova per

  havent-hi refredat la cermica fins a la seva

  temperatura crtica. El tster sha de canviar lordre en

  que registre i passar-ho a linterval de 0 200.

  Sintrodueixen els vectors del tester i sorprenent el

  tester indica un valor nul, aix sinterpreta que el valor de la resistncia no existeix o

  que s tan petit que linstrument no ho pot percebre.

  4. APLICACIONS TECNOLGIQUES

  Un cop he observat les propietats dun superconductor, he dexplicar la seva aplicaci

  tcnica, que s directament definida i til per les seves caracterstiques:

  4.1. MAGLEV

  El Maglev s un tren dalta velocitat

  japons, que es mou entre els

  principals nuclis urbans de la regi.

  Latractiu daquest tren, a part de

  ser el tren ms rpid del mn i que

  circula als 500 km/h de velocitat de

  Tster (UAB FCiBC)

  Esquema de funcionament d'un tren tipus Maglev

 • 38

  viatge. Es pot arribar a una velocitat mxima propera als 580 km/h, degut s que circula

  levitant per sobre dimants, aprofitant la propietat de superconductivitat que jo vaig

  observar al laboratori, per traslladat a un exemple molt ms gran i que es necessari

  una quantitat ms elevada de superconductor per sostindr lestructura amb les forces

  de dinmica que pateix.

  El tren funciona sobre una

  placa que actua com a

  electroimant, el material

  que permet la fixaci

  quntica sn les cermiques

  superconductores adherides

  al tren, que estan

  refrigerades per un flux

  continuo de nitrogen lquid. Al ser una fixaci quntica el tren no pot incrementar ni

  disminuir la distncia que hi ha entre el tren i el suport. La propulsi del tren s

  nicament electromagntica, degut a la polaritat causada entre la diferncia de

  potencial entre extrems del tren.

  Si noms imports lestructura del tren, la seva velocitat quedaria limitada per la

  mxima resistncia que pot oferir respecte el fregament de laire o del suport del tren,

  durant el temps que estigui refrigerada la cermica, mai es separar ni ajuntar a cap

  altra cosa. Per la realitat s que el tren no pot superar certes velocitats ja que els

  passatgers no restarien a dins del transport i sortirien disparats del habitacle.

  4.2. XARXA / LNEA ELCTRICA

  Grcies als coneixements sobre conductors elctrics, que he anat adquirint durant

  aquest treball; em permeten afirmar que segons he explicat a apartats anterior, un

  simple conductor t tendncia a tenir una resistivitat elctrica degut a la seva prpia

  longitud en lespai, degut a un augment de la seva temperatura. Aquest tema si el

  traslladem al conjunt de xarxes elctriques que hi ha repartides, per exemple a

  Catalunya, podem afirmar que es perd fins a ms dun 30% de lenergia generada en

  un reactor o un embassament, abans de que arribi a Barcelona ciutat.

  Tren de tipus Maglev ubicat a Jap (Banc dimatges INTEF)

 • 39

  Per poder posar un remei, a

  Brusselles sha dut a terme un

  gegant i complex mtode per a

  que sigui rentable la producci

  energtica i el seu transport:

  Per comenar, sha construt un

  captador de nitrogen de laire just

  al costat del generador en qesti.

  La seva finalitat s obtenir un gran

  flux de nitrogen, que per condensaci es mant en estat lquid.

  El segent pas que varen realitzar va ser la substituci de la xarxa elctrica comuna,

  per un gran cable format per un nucli duna cermica superconductora, i envoltada per

  un pas continuo de nitrogen lquid obtingut dels captadors daire. Daquesta manera la

  resistncia que ofereix el superconductor s igual a zero i per tant una producci del

  100%.

  5. APLICACI DE LES CERMIQUES TCNIQUES INOVADORES

  5.1 ALMINA (Al2O3)

  Lalmina s la cermica avanada ms utilitzada i present, s fa servir com a substitut

  de metalls que en condicions fsiques i qumiques, no podrien treballar, per que s

  sn necessries les seves propietats. Els exemples d'aplicaci per a les cermiques

  avanades d'xid d'alumini (Al2O3) sn:

  5.1.1. Les eines de modelatge d'alt rendiment:

  Grcies a la seva elevada fora mecnica que presenta (300 a 630 MPa)

  La seva elevada duresa (15 a 19 GPa)

  Bones propietats de desplaament degut a la inexistncia de imperfeccions a la

  superfcies

  Temperatura operativa elevada (fins a 1000 - 1500C)

  Visi infraroja d'una lnia elctrica, mostrant l'espectre trmic (Banc dimatges INTEF)

 • 40

  5.1.2. Els substrats i nuclis de restats en la indstria de l'electrnica:

  Molt bon allant elctric (14000 a 15000 ohms)

  Conductivitat trmica moderada (de 20 a 30 W/Km)

  5.1.3. Les rajoles per a la protecci contra el desgast i balstica:

  Fora compressiva molt elevada

  Elevada duresa

  5.1.4. Les guies de fils en l'enginyeria txtil

  Bona propietat de desplaament

  Elevada duresa

  Fora mecnica elevada

  5.1.5. Els discos de segellat i del regulador per a les aixetes d'aigua:

  Bona propietat de desplaament

  No pateix oxidaci ni deteriorament pel contacte de laigua

  Elevada fora de compressi

  Elevada duresa

  5.1.6. Els dissipadors trmics per als sistemes d'illuminaci:

  Allant elctric

  Conductor trmic moderat

  5.1.7. Els tubs de protecci en els processos trmics:

  Treball operatiu a temperatures elevades

  5.1.8. Els portadors cataltics per a la indstria qumica:

  Permet la dispersi de partcules dun element no pertanyent al compost al llarg de la

  seva superfcie, en el cas dun catalitzador permet augmentar la seva superfcie activa

  de treball.

 • 41

  5.2. NITRUR DALUMINI (AlN)

  El nitrur d'alumini s l'nic material de cermica tcnica que presenta una interessant

  combinaci d'una molt alta conductivitat trmica i unes excellents propietats

  d'allament elctric. Aix fa que el nitrur d'alumini estigui predestinat a ser usat en

  aplicacions de:

  5.2.1. Microelectrnica i electricitat.

  La microelectrnica s la tecnologia mitjanant la qual es dissenyen dispositius

  electrnics empacats en grans densitats en una pastilla nica de semiconductor.

  5.2.2. Dissipador de calor en tecnologia d'illuminaci LED

  Es diu que la illuminaci LED no proporciona calor com la illuminaci per

  incandescncia o fluorescncia. Aix no s del tot cert, degut al afecte Joule, la calor s

  projectada en direcci contraria del feix de llum, causant que la part visible del LED

  sigui freda encara que el suport, pot arribar a escalfar-se molt. Aqu entre el

  funcionament del Nitrur de Alumini, que permet la dissipaci de la temperatura

  acumulada i limpediment de que el corrent elctric pugui transmetres a zones no

  convenients.

  5.2.3 Electrnica d'alta potncia.

  L'electrnica de potncia permet adaptar i transformar l'energia elctrica per a

  diferents fins com ara alimentar controladament altres equips, transformar l'energia

  elctrica de contnua a alterna o viceversa, i controlar la velocitat i el funcionament de

  mquines elctriques, etc. mitjanant l's de dispositius electrnics, principalment

  semiconductors.

  (Degut a una molt elevada conductivitat trmica de 170 W/Km, una elevada capacitat

  dallament elctric 12000 ohms i una bona capacitat de metallitzaci).

  5.3. CARBUR DE SILICONA (SiSiC / SSiC)

  El carbur de silicona t gaireb les mateixes propietats que un diamant. No s noms

  el material cermic ms lleuger sin tamb el ms dur. A ms, posseeix una excellent

  conductivitat trmica, un baix ndex d'expansi trmica i s molt resistent als cids i les

  aiges alcalines.

 • 42

  Amb la cermica de carbur de silicona les propietats del material romanen constants

  fins i tot a temperatures superiors a 1.400C. L'elevat mdul de Young > 400GPa

  assegura una excellent estabilitat dimensional. Aquestes propietats del material

  semblen predestinar-lo per al seu s com a material de construcci. El carbur de

  silicona ven la corrosi, l'abrasi i l'erosi tan hbilment com suporta el desgast per

  fricci. Els components s'usen, per exemple, en plantes qumiques, fbriques,

  expansors i extrusores o com toveres.

  El carbur de silicona no s txic i pot usar-se en la indstria de l'alimentaci. Una altra

  aplicaci tpica d'aquests components s la tecnologia de segellat dinmica utilitzant

  coixinets de fricci i segells mecnics, per exemple en bombes i sistemes de propulsi.

  Comparat amb els metalls, el carbur de silicona permet solucions molt econmiques

  amb llarga vida til a usar-se en mitjans molt agressius i d'altes temperatures. A ms,

  la cermica de carbur de silicona s tamb ideal per a les exigents condicions regnants

  en l'mbit de la balstica, la producci qumica, la tecnologia energtica, la fabricaci

  de paper i com a component en sistemes de canonades.

  5.4. NITRUR DE SILICONA (SI3N4)

  El nitrur de silicona presenta una excellent combinaci de propietats de materials. Sn

  gaireb tan lleugeres com les cermiques de carbur de silicona (SSiC), per a ms la

  seva microestructura els confereix una excellent resistncia trmica als impactes i la

  seva elevada resistncia a les fractures les fa resistents a tot tipus d'impactes i cops.

  Una de les aplicacions on aquesta combinaci de propietats s'ha mostrat especialment

  til s al maquinat de ferro colat gris o del ferro fos amb inserits de cermica. A

  diferncia dels metalls durs o altres materials de tall, els processos de maquinat poden

  realitzar amb inserits de cermica a mxima velocitat sense utilitzar lubricants de

  refrigeraci. La combinaci de bones propietats tribolgiques (propietats especfiques

  del desgast i friccions) i excellent resistncia a les fractures converteix la cermica de

  nitrur de silicona en l'aliat ideal per a aplicacions com boles i elements rodants per a

  coixinets lleugers i d'extrema precisi, eines de modelatge de cermica d'alt rendiment

  i components de l'automoci subjectes a altes tensions. A ms, la seva bona

  resistncia trmica als impactes i a les altes temperatures s'aprofita en els processos

  de soldadura.

 • 43

  5.5. MATRIU DE METALL CERMICA (MMC)

  L'mbit d'aplicacions dels components de metall lleugers i d'elevada duresa

  principalment: l'alumini, per tamb el magnesi i el titani est creixent constantment.

  La motivaci per utilitzar metalls lleugers en la indstria de l'autombil s rebaixar el

  pes i en ltima instncia reduir les emissions i el consum de combustible.

  No obstant aix, la construcci de metalls lleugers aconsegueix els seus lmits en rees

  on ha de resistir altes tensions tribolgiques, trmiques o mecniques. Aquestes

  debilitats es poden resoldre. Mantenint un baix pes de components, mitjanant el

  refor selectiu i, en alguns casos parcial, del metall amb partcules de cermica. s

  possible variar el tipus de partcules de cermica, aix com la seva grandria i fraccions

  de volum. Els objectius del disseny estructural tcnic i especfic d'una aplicaci per a

  aquests cermiques inclouen:

  Augment de la fora mecnica

  Influncia en la fricci i el desgast

  Influncia en l'expansi

  Millora de l'estabilitat trmica

  Alguns exemples d'aplicaci de compostos de metall / cermica sn les camises del

  cilindre en motors (tribologia), les parets de recs del pist (tribologia), les plaques de

  subjecci de les pastilles de frens (pes), els coixinets (expansi trmica), els discos de

  fre (tribologia) , els articles esportius o els dissipadors de calor en electrnica.

 • 44

  CONCLUSIONS

 • 45

  CONCLUSIONS

  Amb aquest apartat conclou el meu treball de recerca sobre cermiques tcniques.

  Lobjectiu inicial amb el qual vaig fonamentar la meva recerca, que era buscar una

  temtica que unifiques lexplicaci terica amb lexperimentaci emprica, ha estat un

  xit. Les teories i fonaments han coincidit amb els resultats que sesperaven, i aix s

  molt gratificant.

  Un altre qesti que em vaig plantejar a linici de comenar a buscar informaci, s

  que el tema que tracts havia de ser completament desconegut, que em crides molt

  latenci i que estigues molt relacionat amb el grau denginyeria que magradaria

  cursar. Amb aix voldria esmentar que un cop acabat aquest treball, no tinc pensat

  deixar-lo de banda, al contrari, el meu inters ha crescut i encara en vull conixer ms

  perqu aix s que s tot just un inici

  Pel que fa a la informaci adquirida a travs de la recerca, he pogut arribar a lopini i

  em permeto dir lafirmaci, que la cermica s un dels materials ms competents per

  poder ser aplicats a una activitat especfica. Les seves propietats i caracterstiques sn

  molt tils per qualsevol industria i presenten molts pocs inconvenients pel seu s.

  Permeten ajustar-se a les necessitats de cada situaci i per primer cop a la indstria,

  sn els materials els que sadapten a la fabricaci i no els productes els que shi

  adapten. (Ex: Amb la invenci del procs mecnic del txtil, el producte va passar a ser

  de cot en lloc de llana per suportar les estivades de les maquines. Actualment s la

  maquina la que es modifica actualitzant-la amb materials innovadors per tal de que

  podi treballar en qualsevol condici.)

  Actualment la indstria est definida per la presncia nica i exclusiva de materials

  metllics degut a qu econmicament sn els ms rentables per suportar els esforos.

  Per presenten moltes deficincies, es deterioren molt fcilment, i les seves propietats

  sn iguals per tots els tipus de metalls, nicament es diferencien en el seu valor de

  magnitud. Amb aquesta observaci i tornant a pensar en la hiptesis plantejada,

  fonamentada en tot el coneixement teric que he adquirit sobre propietats i

  caracterstiques de materials, matreveixo afirmar que, en el futur s possible que les

  cermiques substitueixin als metalls en totes les seves aplicacions. Aaron Beade

  Aguilar, treball de recerca de 2013.

 • 46

  BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

 • 47

  BIBLIOGRAFIA Los superconductores (Luis Fernando magaa Sols) ISBN 968-16-5329-7

  Correlations between normal-state properties and superconductivity (Department

  of Physics, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093-0319)

  Quimica/ Chemistry (Raymond E. Davis,Kenneth W. Whitten) Google Books

  De los especialistas en cermica de altas prestaciones (CeramTec)

  WEBGRAFIA

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas (28/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/fabricacion-

  aplicaciones (28/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/carburo-silicio

  (28/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/caracteristicas-

  ceramica-carburo-silicio (28/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/nitruro-silicio

  (28/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/produccion-

  nitruro-silicio (28/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/caracteristicas-

  ceramica-nitruro-silicio (29/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/zirconia

  (29/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/fabricacion-

  zirconia (29/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/caracteristicas-

  aplicaciones-zirconia (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/recubrimientos-

  ceramicos (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/recubrimientos-

  tenaces (30/10/13)

 • 48

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/recubrimientos-

  corrosion (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/resistentes-calor

  (05/11/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/ceramicas-

  superplasticas (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/ceramicas-

  reforzadas (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/adherencia-

  ceramica-metal (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/ceramica-

  electronica (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/procesado-

  electroceramicas (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/ceramica-

  multiples-capas (2/11/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/pelicula-gruesa

  (30/10/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/quimica/ceramicas-avanzadas/progresos-

  ceramica-electronica (30/10/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/oxido-de-aluminio/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/titanato-de-aluminio/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/ceramica-mixta-dispersion/

  (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/piezoceramica/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/ceramica-con-silicatos/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/nitrito-de-aluminio/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/carburo-de-silicona/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/nitrito-de-silicona/ (07/11/13)

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/sialon/ (07/11/13)

 • 49

  ! http://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/compuestos-de-matriz-de-metal/

  (07/11/13)

  ! http://es.slideshare.net/evaelectrotecnia/materiales-superconductores-6922365

  (20/10/13)

  ! http://es.slideshare.net/salmonete/superconductores-1560825 (20/10/13)

  ! http://www.aragoninvestiga.org/Materiales-superconductores-para-una-

  electricidad-mas-segura/ (6/11/13)

  ! http://www.textoscientificos.com/fisica/superconductividad/tipos-y-diferencias

  (6/11/13)