TÍTOL DE L’ACTIVITAT / UNITAT DIDÀCTICA: Fonts ?· audiovisual Presentació oral al grup classe…

 • Published on
  19-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • /1

  RECURSOS EDUCATIUS Elaborats pels docents

  TTOL DE LACTIVITAT / UNITAT DIDCTICA: Fonts d'energia alternatives

  Estudiar les energies renovables i construir un aerogenerador

  DURADA 7-8 hores REA/ES Cincies Naturals i Tecnologia

  NIVELL EDUCATIU

  2n, 3r, 4t dESO

  AUTOR/A Maria Casadevall (mcasade8@gmail.com)

  OBJECTIUS 1. Estudiar les energies renovables.

  2. Construir un aerogenerador.

  CONTINGUTS CURRICULARS

  Concepte i tipus denergia.

  Transferncia denergia.

  Fonts denergia renovables i no renovables.

  COMPETNCIES BSIQUES

  Competncia comunicativa lingstica i audiovisual

  Presentaci oral al grup classe fent servir suport TIC

  Competncia artstica i visual

  Tractament de la informaci i competncia digital

  Utilitzaci de software per a la presentaci (Power Point, Prezzi, Powtoons...)

  Competncia matemtica Clcul de la petjada ecolgica i clculs diversos en la construcci de laerogenerador.

  Competncia d'aprendre a aprendre

  Competncia d'autonomia i iniciativa personal

 • /2

  RECURSOS EDUCATIUS Elaborats pels docents

  Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic

  Adquisici dels continguts curriculars esmentats.

  Competncia social i ciutadana

  Responsabilitat a lhora de fer el treball en grup.

  MATERIALS

  Fitxa dactivitats (annex al final). La fitxa que he preparat inclou la visualitzaci de dos vdeos sobre els que shan de respondre unes preguntes, amb

  lobjectiu de fer reflexionar els alumnes sobre ls de les energies renovables.

  Ordinador per poder fer la recerca a la web

  Taller de tecnologia per fer la part prctica de construcci de laerogenerador.

  DESENVOLUPAMENT Primera part. Introducci (1 hora)

  1. Introducci de lactivitat fent un petit debat a laula sobre qu s lenergia i els tipus denergia que coneixen, les aplicacions i els problemes que pot generar

  ls i labs del consum denergia.

  2. Visualitzaci del primer vdeo (vaixell Acciona a la Vende Globe). Debat sobre els tipus denergia que utilitza el vaixell.

  3. Visualitzaci del vdeo sobre energies renovables. Resposta del qestionari.

  Segona part. Recerca i presentaci (3 4 hores)

  1. Treball en grup per elaborar una presentaci sobre un tipus denergia renovable (2 hores)

  2. Presentaci dels resultats per grups a la resta de la classe (1 hora)

  3. Anlisi de la petjada ecolgica suposant que els vaixells de la BWR consumissin fuel per fer el recorregut de la regata. Conclusi (1 hora)

 • /3

  RECURSOS EDUCATIUS Elaborats pels docents

  Part prctica. Construcci dun aerogenerador (2- 3 hores)

  1. Posta en com de la informaci recollida sobre els aerogeneradors. Disseny (1 hora)

  2. Construcci i comprovaci (2 hores)

  AVALUACI

  Lavaluaci per part del docent ser la qualificaci de les activitats que saniran fent al llarg de lactivitat: valorar la participaci en els debats, lentrega puntual de les

  tasques assignades, la participaci en el treball en grup i lexpressi a lhora de la presentaci oral.

  Per part de lalumnat, sels hi far una autoavaluaci individual sobre la participaci a lactivitat i tamb es far una avaluaci en grup per valorar les exposicions

  orals de la resta de grups. La nota final de lactivitat ser una ponderaci de les avaluacions del docent i dels alumnes.

  NOTES:

  Saccepten totes les crtiques, millor si sn constructives.

  Us deixo tamb els enllaos als vdeos descarregats, per si desapareixen de YouTube:

  Acciona-Vende Globe / Les energies alternatives / Construccin de un generador elico casero

  https://www.box.com/s/sww6b5dnzjm6kjrsxg34https://www.box.com/s/11c95tr4kd5hihfouhpwhttps://www.box.com/s/indr1fwwd0mnks12xn7c

 • /4

  RECURSOS EDUCATIUS Elaborats pels docents

  Annex

 • /5

  RECURSOS EDUCATIUS Elaborats pels docents

  Fonts denergia alternatives Lobjectiu daquesta activitat pretn fer conscients els alumnes del fet que lenergia provinent dels combustibles fssils, a part de ser una font denergia altament contaminant, te data de caducitat. A ms cal ser conscients que, millorant els nostres hbits quotidians, podem disminuir de manera notable el consum energtic, disminuint limpacte sobre la biosfera.

  1. Activitat dintroducci

  Visualitzeu el vdeo : Vende Globe 2012 - Acciona 100% Ecopowered (http://youtu.be/OXn1M2F6Ueg) i feu un debat a la classe sobre els diferents tipus denergia que podem trobar en aquest vaixell.

  Desprs de veure el vdeo sobre Energies Renovables (http://youtu.be/rUwyO8pOYgM), contesta les preguntes segents:

  1. Quin problemes ens mostra el vdeo sobre el model energtic actual? 2. Quins hbits quotidians hem de canviar per fer un s eficient de lenergia? 3. Don provenen les energies renovables? 4. Quins sn els principals avantatges de les energies renovables? 5. Digues els diferents tipus denergies renovables que surten al vdeo.

  2. Activitat de recerca

  Per grups, investigueu a la xarxa els diferents tipus denergies renovables i prepareu una exposici per presentar a la resta de la classe. La vostra presentaci ha dincloure lexplicaci de la font denergia, els usos ms habituals i alguns exemples.

  Busqueu informaci a la xarxa sobre l s de les energies renovables a la navegaci. A partir de la informaci que recolliu, feu una redacci discutint quin de tots els tipus d energies renovables sn aplicables a la navegaci en una regata com la BWR.

  Busqueu informaci sobre la distncia que recorren els vaixells de la BWR i la velocitat mitjana que desenvolupen els vaixells al llarg de la regata, navegant noms a vela. Imagineu que els vaixells haguessin de recrrer la mateixa distncia navegant a motor. Busqueu informaci sobre els motors que podrien fer-los viatjar a una velocitat semblant i calculeu la quantitat de combustible que haurien de fer servir. Colloqueu aquesta dada en una calculadora de CO2 i mireu la quantitat daquest gas defecte hivernacle que aniria a parar a latmosfera.

  Busqueu informaci sobre els aerogeneradors (components, parts, funcionament utilitats ). Confeccioneu un document de text on hi recolliu, en forma de taula, la informaci trobada

  3. Activitat experimental

  Construcci duna maqueta daerogenerador, feta amb material reciclat (encara en fase de construcci). La idea lhe tret dun vdeo de Youtube (http://youtu.be/cgdhTouEPjk Construccin de un aerogenerador elico Casero). Per aconseguir tots els components podem suggerir als alumnes visitar les deixalleries i amb lajuda dels professors de tecnologia muntar laerogenerador i mirar desbrinar la intensitat de corrent i el voltatge que produeix.

  http://youtu.be/OXn1M2F6Ueghttp://youtu.be/rUwyO8pOYgMhttp://youtu.be/cgdhTouEPjk

 • /6

  RECURSOS EDUCATIUS Elaborats pels docents

  4. Enllaos interessants

  http://www.xtec.cat/~jherna24/7_energies%20alternatives.htm http://mediambient.parets.org/web/energia/pdfs/energies.pdf http://www.tv3.cat/videos/3786490/Energies-alternatives-i-recursos-del-bosc-La-biomassa http://www.educaliaplanet.com/taller/taller-itinerant-energies-renovables.html

  http://www.xtec.cat/~jherna24/7_energies%20alternatives.htmhttp://mediambient.parets.org/web/energia/pdfs/energies.pdfhttp://www.tv3.cat/videos/3786490/Energies-alternatives-i-recursos-del-bosc-La-biomassahttp://www.educaliaplanet.com/taller/taller-itinerant-energies-renovables.html