Socials 4t ESO Dossier

  • Published on
    26-Oct-2014

  • View
    436

  • Download
    11

Transcript

SOCIALS. DEURES DESTIU. QUART DESO

Notes: Els exercicis hi sn a la intranet de linstitut. 1.- Cada alumne haur de fer els exercicis corresponents a les avaluacions que ha susps. Els temes 1 i 2 corresponen a la primera, els temes 3, 4, 5 i 6 a la segona, i els restants a la tercera

2.- Les respostes hauran de lliurar-se a principis de setembre, individualment i redactades A M

3.- Bon estiu1.- LANTIC RGIM 1.- Qu era lantic rgim? 2.- Qu volia dir ser privilegiat a lantic rgim? 3.- Qu era la burgesia al segle XVIII? 4.- Com vivien les classes populars a lantic rgim? 5.- Qu era una economia pre-industrial? 6.- Qu era el rgim demogrfic antic? 7.- Per qu afirmem que la societat dantic rgim estava en crisi? 8.- Quina relaci hi havia entre antic rgim i feudalisme?

2.- LES REVOLUCIONS BURGESES 1.- Qu s una revoluci burgesa? 2.- Qu diferencia una societat burgesa duna societat dantic rgim? 3.- Quins varen ser els precedents de les revolucions burgeses abans del segle XVIII? 4.- Qu va ser la Il.lustraci? 5.- Per qu s important la independncia dels Estats Units? 6.- Per qu s tant important la revoluci francesa del 1789? 7.- Com va esclatar la revoluci francesa? 8.- Etapes de la revoluci francesa entre 1789 i 1799 9.- Importncia histrica de limperi napolenic 10.- Explica les principals operacions militars de Napole 11.- Qu va ser el Congrs de Viena del 1814? 12.- Defineix liberalisme i nacionalisme en el context de principis del segle XIX 13.- Explica la histria de les revolucions burgeses entre 1815 i 1848 14.- Com va evolucionar el liberalisme a partir de mitjans del segle XIX?

3.- LA REVOLUCI INDUSTRIAL 1.- Per qu s important saber qu va ser i qu va causar la revoluci industrial 2.- Enumera les causes de la revoluci industrial 3.- Qu va ser la revoluci agrria? Quina importncia hi varen tenir els canvis en el rgim de propietat 4.- En qu va consistir la revoluci demogrfica? Quines varen ser les seves causes? 5.- Qu va ser lacumulaci de capital? Per qu als segles XVII i XVIII noms es va produir a Anglaterra? 6.- En qu va consistir el liberalisme econmic del segle XVIII? Quines conseqncies va tenir?

7.- Explica la cronologia i geografia de la industrialitzaci durant els segles XVIII i XIX 8.- Quines varen ser les manifestacions ms visibles de la industrialitzaci? Quines conseqncies varen tenir en el mn del comer i de les empreses? 9.- Quines varen ser les conseqncies de la revoluci industrial? 10.- Qu entenem per moviment obrer? Quines varen ser les raons de la degradaci de les condicions de vida i de treball dels proletaris? 11.- Quins sn els corrents principals dins del moviment obrer? Quines eren les semblances i les diferncies entre ells?

4.- LIMPERIALISME 1.- Qu entenem per imperialisme? Qu s una metrpoli i una colnia? 2.- Quines varen ser les causes de limperialisme? 3.- Qu s leurocentrisme? Quines manifestacions pot adoptar? 4.- Explica la tipologia de les diferents colnies il.lustrant-ho amb exemples 5.- Quines varen ser les conseqncies de limperialisme?

5.- LA PAU ARMADA I LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 1.- Qu significa el concepte de pau armada 2.- Quines eren les grans tensions de la poltica internacional a finals del segle XIX i principis del segle XX? 3.- Quina veren ser els grans blocs daliances formats abans de 1914? 4.- Com va esclatar la Primera Guerra Mundial? 5.- Explica les operacions militars de la Primera Guerra Mundial 6.- Qu va ser la guerra econmica? Quines conseqncies va tenir? 7.- Qu va ser el tractat de Versalles i quines varen les conseqncies de la Primera Guerra Mundial? 8.- Qu s un genocidi? Quin va ser el primer genocidi contemporani? Explical

6.- EL PERIODE DENTREGUERRES

1.- Qu va ser la crisi de postguerra? Qu s la inflaci? 2.- Qu varen ser els felios vint? Per qu afirmem que les bases de la prosperitat daquesta poca varen ser enganyoses? 3.- Qu va ser el crac del 29? 4.- Qu va ser la Gran Depressi? Com es va superar? 5.- Compara el liberalisme amb el keynesianisme 6.- Quina era la situaci de Rssia abans de la revoluci de 1917? 7.- Quines varen ser les etapes de la revoluci russa lany 1917? 8.- Quins sn els grans problemes que ha tingut el comunisme all on sha aplicat? 9.- Qu va ser la NEP? 10.- s el mateix Rssia que la URSS? Per qu? 11.- Qu va representar lestalinisme? 12.- Quines caracterstiques tenien els moviments poltics autoritaris del perode dentreguerres? 13.- Explica els casos dItlia i Alemanya 14.- Quin era el suport socials dels moviments autoritaris? Per qu?

7.-LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 1.- Quins varen els bndols enfrontats? 2.- Explica levoluci cronolgica de la guerra 3.- Quines varen ser les conseqncies demogrfiques de la guerra? 4.- Quines grans conferncies entre els aliats varen celebrar-se? Qui hi va participar?

8.- LA GUERRA FREDA, LA DESCOLONITZACI I LEVOLUCI ECONMICA (1945-1990) 1.- Quina va ser la naturalesa daquest conflicte? Per qu senfrontaven els pasos involucrats? 2.- Explica alguns dels conflictes localitzats geogrficament propis del perode 3.- Qu va ser la guerra de les galxies? Com va acabar la guerra freda

4.- Qu va ser la descolonitzaci i quines les seves causes? 5.- Explica la cronologia de la descolonitzaci posant exemples 6.- Quina relaci hi ha entre el subdesenvolupament i la descolonitzaci? 7.- Quines sn les caracterstiques dels pasos subdesenvolupats? 8.- Quines varen ser les grans etapes de la histria econmica del mn occidental entre 1945 i 1973? 9.- Quines varen ser les causes de lanomenada crisi del petroli? Com va solucionar-se? 10.- Quina va ser levoluci de leconomia dels pasos comunistes desprs de 1945?

9.- EL MN ACTUAL (DES DE 1990) 1.- Per qu parlem dun mn bipolar, un mn unipolar i un mn multipolar? Contextualitza aquests conceptes en la histria dels darrers setanta anys 2.- Posa exemples de lhegemonia mundial dels USA a finals del segle XX 3.- Quins sn els pasos emergents? Quines caracterstiques comparteixen? 4.- Creus que el segle XXI ser el segle de la Xina? Per qu? 5.- Qu sn els estats fracassats? Posan exemples 6.- Compara el subdesenvolupament actual amb de mitjans del segle passat 7.- Quines varen ser les causes del creixement econmic finisecular? 8.- Quins sn els orgens de la Gran Recessi en qu ens trobem actualment? Qu la diferencia en el cas de pasos com Espanya de la Gran Depressi dels anys trenta?

10.- ESPANYA AL SEGLE XIX 1.- La Guerra del Francs va ser molt ms que un conflicte armat. Per qu? 2.- Quines varen ser les etapes i quins els grans conflictes del regnat de Ferran VII? 3.- Qu varen ser les guerres carlistes? Es tractava dun simple conflicte dinstic?

4.- Quan es va produir finalment la revoluci liberal a Espanya? Posan exemples 5.- Quins varen ser els grans problemes del regnat dIsabel II? 6.- Qu va ser el Sexenni Revolucionari? Quines etapes va tenir i com es va acabar? 7.- Qu va ser la Restauraci borbnica? Quina era la gran diferncia en relaci al regnat dIsabel II? 8.- Per qu afirmem que amb la derrota del 1898 va iniciar-se la fi de la Restauraci?