RBRIQUES D'APRENDRE A APRENDRE

  • Published on
    30-Mar-2016

  • View
    217

  • Download
    3

DESCRIPTION

ESTAN LES DIMENSIONS, CRITERIS D'AVALUACI, INDICADORS DESGLOSSATS I RBRIQUES. TOT PENDENT D'UNA SEGONA REVISI.

Transcript

COMPETNCIA APRENDRE A APRENDRE

COMPETNCIA APRENDRE A APRENDRE

blocCRITERI DAVALUACIINDICADORS1 PRESENTA MANCANCES IMPORTANTS2 NECESSITA MILLORAR3 ACCEPTABLE4 B

Reconixer prpies capacitats

Coneix les prpies possibilitats dificultats i mancances, del que pot fer sol o amb ajudaPassiuSempre demana ajuda sense intentar-hoSovint demana ajuda i mostra inters.Demana ajuda noms quan ho necesita.

Disposar dun inters daprenentatge personalTenir voluntat i inters per aprendre i poder millorar

No sesfora,

No participaMostra poc esfor

De vegades participa

Sovint mostra esforSovint participa Intenta superar-se

Sempre participa

Adquirir autonomia en laprenentatgeEmprar estratgies daprenentatge i destudi de manera autnoma i utilitzar habilitats per obtenir informaci i transformar-la en coneixement.Aplicar i relacionar els nous coneixements adquirits-No pren iniciativa. Necessita suport constant de companys i/o professorat.

-No sap contextualitzar el seu aprenentatge i no el relaciona.- Fa la feina si rep ajuda, per no la sollicita. ????- Necessita el suport i lajuda constant del professorat o companys per relacionar all que ha aprs. Sovint s autnom i sollicita lajuda quan la necessita.

Sovint contextualitza adequadament els seus coneixements en diferents rees.- s autnom/a

- Relaciona tot sol els coneixements adquirits.

Organitzar i planificar els aprenentatges i la prpia feina.Planificar les passes a realitzar per dur a terme les diferents activitats.

Emprar les tcniques destudi adients per a seleccionar i organitzar la informaci.

Aprendre de les errades per millorar.No organitza ni planifica les tasquesNo utilitza cap tcnica destudi

No s conscient de les erradesNecessita ajuda per organitzar-se i planificar les tasquesUtilitza algunes tcniques destudi

s conscient de les errades per necessita ajuda per corregir-lesSovint organitza i planifica les tasquesSovint utilitza tcniques destudi

s conscient i sovint les corregeixOrganitza i planifica les tasquesUtilitza tcniques destudi adients

s conscient, les corregeix i aprn delles.

TAULA

CBDIMENSISUBDIMENSINS/CRITERIS DAVALUACIINDICADORSCriteris per fer els diferents criteris de rbrica

COMPETNCA APRENDRE A APRENDREADQUISICI DAUTONOMIA PERSONAL EN LAPRENENTATGERECONIXER LES PRPIES CAPACITATSRECONEIX ERRORS

AUTOIMATGE ADEQUADA

DISPOSAR DE SENTIMENTS DE COMPETNCIA PERSONALSEGURITAT EN LES ACTUACIONS

ASSOCIACI DAPRENENTATGE I PROGRS

S DE LES HABILITATS DAPRENENTATGE

PLANIFICAR I ADQUIRIR HBITS DESTUDICONDICIONS AMBIENTALS ADEQUADES (espai, temps,..)

ORDRE I UTILITZACI (material, temps )

S DE TCNIQUES DAPRENENTATGE I AUTOREGULACITCNIQUES DESTUDI (subratllat, esquemes, resums, mapes conceptuals)

RETROALIMENTACI