PROJECTE IMPLEMENTACIÓ TAC AL CEIP COLORS

 • Published on
  31-Mar-2016

 • View
  233

 • Download
  15

DESCRIPTION

Informe definitiu de la implementaci TIC al CEIP colors i realitzaci del pla TAC de centre.

Transcript

 • 1

 • 2

  1. Introducci

  2. Context general

  3. Anlisi de la situaci

  4. Accions a realitzar

  5. La proposta de formaci al professorat

  6. Anlisi de la proposta de formaci segons el model ADDIE

  7. Conclusi

  8. Bibliografia

 • 3

  1. Introducci

  En una societat dinmica, verstil i molts cops en conflicte com s la societat del

  segle XXI, les noves tecnologies shan convertit en el nou paradigma de molts dels camps

  del coneixement. Les TIC ofereixen noves possibilitats, obren nous camins a recrrer als

  quals ens hem dadaptar.

  El camp de leducaci no resta exempt a aquesta revoluci tecnolgica i es per aix

  que cada dia ms es comena a parlar del nou paradigma educatiu. Segons el Departament

  dEducaci les profundes transformacions socials, econmiques i tecnolgiques que ha

  experimentat la nostra societat comporten que el procs daprenentatge ja no es redueixi a

  letapa escolar, sin que esdev una activitat permanent a llarg de tota la vida. Aquest fet

  implica que leducaci bsica ha de proporcionar els instruments i les competncies per

  aprendre en un context digital, mitjanant noves metodologies i continguts que aprofitin els

  recursos dinternet per a laprenentatge i la generaci compartida de coneixement1.

  El professorat s el factor clau per donar resposta a les diferents necessitats que

  aquesta nova societat planteja. Les direccions dels centres sn leix i el motor de

  desenvolupament daquest canvi que no noms ha de permetre introduir les Tecnologies de

  la Informaci i la Comunicaci com a recurs, sin aplicar-les a laprenentatge i el

  coneixement (TAC).

  Arran de les noves necessitats sorgides, la junta directiva del CEIP Colors ens ha

  demanat que realitzem un assessorament extens en relaci a la incorporaci de les TIC al

  centre no noms a nivell estructural, sin tamb a nivell pedaggic. El present document s

  lexpressi mxima daquest assessorament, a travs del qual hem prets en termes genrics

  avaluar la situaci inicial del centre en relaci a les TIC i establir tota una srie de propostes

  de funcionament, dorganitzaci i de formaci que han dajudar a mig termini a

  implementar les TIC al centre.

  1 Departament d'Educaci - Pla TAC de centre: http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf

 • 4

  2. Context general

  El CEIP Colors s un collegi pblic ubicat al barri de Puente Doa de Barcelona,

  un barri que durant el anys 60 va rebre un gran allau dimmigrants procedents del sud

  dEspanya i que actualment es troba en creixement arran de larribada de nouvinguts

  procedents dAmrica del Sud, frica i lEst dEuropa.

  El nivell sociocultural de les famlies del barri que assisteixen a lescola s mitj-baix

  i moltes reben ajuts de ladministraci. Lescola, arran de les mancances estructurals del

  barri, ha estat un element dinamitzador i aglutinador de la gent del barri. Les seves

  infrastructures han servit a grans i a petits com a lloc de reuni i doci dels seus habitants.

  Malauradament, durant els ltims anys lescola ha tingut problemes de matrcula.

  Tot i que noms t una lnia, a dia davui veu perillar la seva existncia arran de limpacte

  del descens de la natalitat i de lelecci daltres escoles de lentorn. En aquest sentit, malgrat

  que es va installar a les proximitats del CEIP una escola bressola, ms del 85% dels

  alumnes daquesta escola bressol no lescullen.

  Aquesta situaci requereix, a ms, que el projecte a realitzar no noms es centri en

  la implantaci de les TIC a laula, sin permeti establir-se com un element dinamitzador i

  motivador per a la gent del barri. s a dir, que sestableixi com un element estructural de la

  comunitat i distintiu de lescola davant de les escoles del voltant.

  3. Anlisi de la situaci

  A continuaci presentem els resultats de lanlisi de la situaci del centre en relaci

  a limplementaci de les TIC. Les dades han estat obtingudes per la junta directiva del

  centre durant el primer trimestre daquest curs, a travs duna srie de models analtics.

  Aquests models han estat tres:

  El model MITICA per a la integraci de les TIC a laula dEduteka, el portal colombi per a docents de la fundaci Gabriel Piedrahita Uribe2.

  El model del Departament dEnsenyament (Pla TAC de centres), publicat per Rosa Fornell Cervi i Jordi Vivancos Mart3.

  2 http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=8&idSubX=255 3 Departament d'Educaci - Pla TAC de centre: http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf

 • 5

  El model DAFO, matriu bsica destudi de la competitivitat estratgica utilitzada a nivell empresarial per estudiar elements que afecten tant des del

  punt de vista intern com extern.

  Model MITIKA

  Model Departament dEducaci (Pla TAC)

  El model Fornell-Vivancos que el Departament dEnsenyament ha incls al Pla

  genric TAC dels centres es troba format per sis mbits dactuaci.

  1. Gesti i planificaci

  2. Desenvolupament curricular i TAC

  3. Desenvolupament professional i TAC

  4. Organitzaci del centre i TAC

  5. Recursos i infrastructura TAC

  6. Inclusi digital i TAC

  Implicaci de la direcci del centre i

  del claustre de professors

  El director i la junta directiva sn conscients de la necessitat dintegrar les TIC al centre.

  Tenen el suport de lAMPA que ha collaborat amb la donaci de part de lequipament informtic.

  Part del professorat rebutja les TIC per por a la prdua dautoritat i de prestigi.

  Infrastructura tecnolgica disponible

  Aula informtica amb 22 ordinadors obsolets. Quatre ordinadors a laula dacollida. Un porttil i un projector. 40 ordinadors ms proporcionats per lAMPA que es distribuiran a les

  aules.

  Coordinaci i docncia TIC

  Coordinaci realitzada per un professor gran en reducci de jornada. Pocs coneixements informtics del coordinador. Havia de ser substitut per no es va presentar cap professor.

  Motivaci i competncia dels

  docents. Antecedents de formaci

  Existeixen professors reticents a ls de les TIC, tot i que alguns dells ja shan jubilat.

  Daltres professors noms tenen un nivell bsic. Els professors ms joves utilitzen les TIC per no a nivell educatiu. El curs realitzat durant lany anterior, noms va servir com a alfabetitzaci

  digital.

  Recursos digitals disponibles

  Maquinari a nivell bsic establert pel departament (Argo, T-systems). Falta especialitzaci de recursos a nivell pedaggic.

 • 6

  Disposici de referncies explcites a les TIC: La junta directiva ha decidit integrar les TIC al centre.

  Planificaci de les TIC al PEC: Encara no es troben al PEC per la direcci del centre desta plantejant incloure-les en la reedici del PEC que es far. Professors que desenvolupen o han desenvolupat el pla TAC: La inexistncia del pla TAC fa que no hi hagi cap professor. Tot i aix, existeixen alguns professors amb motivaci per dirigir la implementaci. Existeix el concepte dimplementaci de les competncies digitals: Es t la idea per es desconeix com dur-la a terme. Existeix una identificaci i selecci dels recursos TAC al centre: A nivell dorganitzaci, la coordinaci dinformtica ha fet la seva feina i es tenen identificats tots els recursos TIC. Malauradament sn escassos. Percentatges dutilitzaci de les TIC a laula sn del professor o de tot el claustre: A dia davui cada professor t llibertat de ctedra.

  El pla TAC senfoca ms als equipaments tcnics o als enfocaments pedaggics: La intenci es integrar ambds mbits.

  GE

  STI

  I P

  LA

  NIF

  ICA

  CI

  Utilitza el centre les TIC per comunicar-se amb el claustre: Tot i que van comenar a comunicar els claustres a travs del e-mail xtec, van deixar de fer-ho.

  La competncia digital est inclosa a tot el currculum o noms a lalfabetitzaci informtica: Per ara noms es troba a lalfabetitzaci informtica. Sutilitzen les TAC com a aplicacions instrumentals (clic, paint, etc.), tamb com a eines de recerca i sistematizaci dinformaci o tot en conjunt amb un EVEA: Per ara noms sutilitzen com a aplicacions instrumentals i sempre a linterior de lalfabetitzaci informtica. Sutilitza internet a linterior de laula: No, fins fa ben poc no es disposava dordinadors a laula. Les TAC a laula es limiten a lofimtica o sestenen als diferents ventalls de recursos: Sentenen ms enll de la ofimtica, per encara no sha dut a terme.

  Les tecnologies sn eina exclusiva del professorat o tamb dels alumnes: Noms del professorat.

  Existeix una programaci didctica on sincloguin les TAC en termes Genrics: No. Existncia o no de continguts digitals a cada etapa o cicle: No.

  DE

  SEN

  VO

  LU

  PA

  ME

  NT

  CU

  RR

  ICU

  LA

  R I

  TA

  C

  Sutilitzen les TAC per formalitzar el registre davaluaci: No, tot i que shan comenat a utilitzar algunes plantilles de word i ara es parla de SAGA.

 • 7

  Participaci dels docents en cursos de formaci: Es va fer fa vuit anys un curset i lany anterior tamb, per no ha servit per dur a terme una implementaci de les TIC a nivell pedaggic. Freqncia de ls de les tecnologies per part dels docents: Comencen a utilitzar-les, per encara estan molt lluny dun mbit mitj dimplementaci. Nivell de competncia del professorat en termes generals: En general es pot considerar mitj-baix. Formaci en TAC depn de cada professorat o es decideix en conjunt: Per ara depn de cada professor. Shan establert relacions amb els diferents organismes per millorar les condicions digitals al centre Encara no, per es t la intenci dintegrar-se en diferents projectes.

  DE

  SEN

  VO

  LU

  PA

  ME

  NT

  P

  RO

  FE

  SSIO

  NA

  L I

  TA

  C

  La biblioteca de lescola est digitalitzada No, per es pretn digitalitzar-ho tot a travs de-pergam.

  Utilitzaci mitjana dels ordinadors per part dels alumnes: Es limita a les hores de la matria dinformtica. La utilitzaci dels ordinadors per part dels alumnes depn dels professors de la programaci de nivell: Alguns professors han utilitzat els ordinadors fora de les hores dinformtica, per de forma molt limitada. La comunicaci amb els pares es realitza tamb a travs de mitjans digitals: No

  OR

  GA

  NIT

  ZA

  CI

  D

  EL

  CE

  NT

  RE

  I T

  AC

  Nivell dutilitzaci dels ordinadors de la biblioteca: Insuficient, tot i que seria una bona eina dintegraci cap al barri perqu potenciar les TIC entre els diferents habitants.

  El centre disposa nicament de lequipament facilitat pel departament o daltre equipament Ha rebut la donaci dordinadors per part de lAMPA. Els ordinadors dels alumnes estan ubicats o no a laula dinformtica: Tenen dos ordinadors per aula. Nivell de connexi de banda ampla: La xarxa Argo ha anar millorant amb el temps i es t pensat introduir Eduroam. Ratio dalumne per ordinador: Molt baix. R

  EC

  UR

  SOS

  I IN

  FR

  AST

  RU

  CT

  UR

  A

  TA

  C

  Existncia o no de poltica sobre llicncies de programari: Es disposa de programari lliure i dalgunes llicncies de tipus ofimtic.

 • 8

  Actuacions del professorat en relaci a les TAC: Per ara molt poques. Disponibilitat dajuda tcnica externa: Un membre de lAMPA s informtic i coneix molt el tema de les TIC en educaci. Lassistncia a lalumnat es realitza de forma interna o externa: De forma interna pel professorat.

  INC

  LU

  SI

  D

  IGIT

  AL

  I

  TA

  C

  Disposici dordinadors a les diferents aules: Dos a cada aula.

  Model DAFO

  DEBILITATS FORTALESES Infrastructura tecnolgica obsoleta

  Equips directius i professorat amb pocs coneixements tecnolgics i informtics.

  Limitaci de les famlies dels alumnes per tenir ordenadors amb connexi a Internet.

  Professors nouvinguts amb nous coneixements sobre les TIC.

  Possibilitat de la creaci duna Biblioteca virtual i duna plataforma virtual.

  Rol de l'AMPA. Els cursets es porten a terme fora de l'horari lectiu. Voluntad del caustre escolar per integrar les TIC a la

  prctica docent. Voluntat de l'escola d'introduir les TIC en el

  curriculum escolar L'Equip Educatiu ha fet cursets d'informtica a nivell

  d'usuari Comproms de l'equip directiu en relaci a integraci

  TIC a l'aula. AMENACES OPORTUNITATS

  Baix nivell sociocultural de les famlies. Poca ajuda fins ara per part del departament. Poca disponibilitat dassistncia exterior.

  Possibilitat de fer tallers per pares o tallers per nens en hores extraescolars.

  Nova incorporaci de professors ms motivats per les TIC.

  Ajuda del pla dentorn del barri.

  Conclusi de la situaci

  Lestudi de la situaci actual del centre en relaci a la implementaci de les TIC

  mostra que existeixen grans debilitats, per tamb moltes oportunitats.

  En termes genrics, apart de ladquisici de les competncies TIC que es van

  incloure arran del nou currculum LOE per als alumnes, es fa necessari que gran part del

  professorat adquireixi aquests mnims competencials. Un cop adquirits aquests mnims, la

  tasca sestableix entorn a la preparaci per transformar aquesta alfabetitzaci digital en

  instruments per establir una adequaci al nou model pedaggic (constructivista-

  connectivista) en paraules de Siemens.

 • 9

  En qualsevol cas, arran de la situaci que plantegen els tres models es poden

  establir quatre grans objectius que hauria de tenir el futur pla TAC de lescola.

  1. Formar els membres del claustre de les competncies digitals necessries

  per dur a terme un seguiment del currculum de cada matria i nivell que

  integri les TAC a laula.

  2. Establir models dorganitzaci i gesti del centre que fomentin ls de les

  tecnologies digitals no noms en termes administratius sin tamb en

  termes docents.

  3. Fomentar la participaci de tot el claustre en la realitzaci de bases de

  dades, repositaris i conjunts de recursos que engrandeixin les capacitats

  curriculars i competencials del centre en relaci a les TAC.

  4. Conjugar part de la implementaci de les TIC amb activitats prpies del pla

  dentorn.

  Daltra banda, arran de la situaci descrita pels tres models de referncia, es poden establir

  tota una srie daccions o requeriments necessaris que veurem a continuaci.

  4. Accions a realitzar

  Aquestes accions o requeriments a realitzar per tal dimplementar les TIC com a

  TAC al CEIP Colors es poden resumir en tres grans mbits:

  a. LAdquisici de recursos: En aquest sentit, les diferents reunions

  mantingudes amb els membres de la junta directiva han fet que es plantegi

  de cara a lany que ve la integraci al projecte 1x1 i al projecte TIC com a

  TAC als centres de primria. Aquests projectes han de permetre al centre

  augmentar en ms dun 200% la dotaci dequips informtics (porttils,

  pissarres digitals, projectors, ordinadors per la biblioteca, etc.). A ms, els

  membres de lAMPA shan comproms a donar suport a les iniciatives

  dadquisici de material informtic.

 • 10

  b. Realitzar pla de formaci: El qual analitzarem ms endavant i que es dur a terme al llarg de dos anys en termes de reciclatge intensiu, formaci

  permanent i formaci de formadors.

  c. Integraci amb lentorn: En aquest sentit, les ajudes del pla dentorn han dajuda a conjugar les necessitats dels barri amb les de lescola. Amb cura i

  ben organitzats es poden cedir les aules polivalents i els recursos TIC per la

  realitzaci de diferents projectes. Aquesta integraci ha de servir a la llarga

  per donar valor afegit a lescola i establir-se com un reclam per tal

  daugmentar la matrcula.

  Tot i que a nivell estructural sn aquests tres els grans mbits dactuaci, els dos

  primers, establerts entorn al pla TAC de centre sn els que realment establirem com a

  prioritaris en el desenvolupament de les conclusions daquest informe. El tema de la

  integraci amb lentorn, molt necessari per les qestions de matriculaci de nou alumnat, s

  un tema que traspassa les nostres competncies, fet pel qual el deixem al superior criteri de

  la junta directiva.

  Per tal de resumir lessncia de les accions a realitzar shan sistematizat quatre

  mbits en la graella segent:

  MBITS DACTUACI

  ACCIONS

  A nivell institucional

  Conscienciaci per part de la instituci de la necessitat dintroduir les TIC. Comproms de participaci tant de la junta directiva com dels professors. Aportaci de recursos.

  A nivell daula

  Establiment dunes pautes dactuaci per tal de dur a terme la compatibiltatzaci entre la docncia presencial i la docncia virtual.

  Confecci delements motivadors i dinamitzadors que incloguin les TIC i que permetin als alumnes una lliure disposici dels continguts.

  A nivell docent

  Coneixement de les diferents caracterstiques de les TIC (alfabetitzaci digital). Realitzaci de cursos dadaptaci a la nova metodologia docent.

  A nivell del procs

  densenyament-aprenentatge

  Realitzaci de programacions didctiques que incloguin els diferents recursos TIC.

  Fonamentaci dels alumnes com a protagonistes del procs densenyament.aprenentatge.

 • 11

  5. La proposta de formaci al professorat

  La proposta de formaci que presentem a continuaci ha estat consensuada amb la

  junta directiva i amb el nou coordinador dinformtica. A ms, sha afegit al nucli de decisi

  un dels professors nouvinguts que ha estat escollit coordinador 1x1 de cara a lany vinent.

  Es tracta duna proposta a mig termini duta a terme al llarg de dos cursos, que ha de

  permetre realitzar una implementaci de les TIC com a TAC a nivell mitj i en vies

  daugment progressiu.

  Temporitzaci general del projecte de formaci

  La temporitzaci general de la formaci es realitzar en quatre grans fases:

  1. Fase destudi de la situaci real dimplementaci de les TIC al centre. Tant des del

  punt de vista dels recursos com des del punt de vista de les competncies docents.

  2. Fase de reciclatge intens o de formaci de formadors, s a dir, una fase en la qual

  un nombre petit de docents adquiriran unes grans competncies per tal diniciar ells

  mateixos al centre les acciones necessries per formar els diferents membres del

  claustre. La resta de professors podr realitzar pel seu compte cursos

  dalfabetitzaci digital.

  3. Fase de daprenentatge intermig, s a dir, moment en el qual es realitzen petits

  cursets introductoris a representants de cada cicle.

  4. Fase dimplementaci a mig termini, s a dir, perode en el qual els exemples dels

  formadors del centre i dels representants dels cicles serviran als diferents tutors i

  especialistes per anar desenvolupant estratgies TIC a linterior del currculum dels

  diferents cursos.

 • 12

  FASE 1 Primer trimestre del primer curs: Avaluaci de la situaci. 8 hores en termes genrics

  dassessorament.

  FASE 2 Segon trimestre del curs acadmic: Curs de formaci de formadors. 52 hores repartides

  entre sessions presencials i asncrones.

  FASE 3

  Tercer trimestre del curs acadmic: Curs de formaci amb els diferents representants de

  cada cicle, amb homologaci per part del departament de formadors i formats i avaluaci

  final dels resultats per formador extern. 60 hores de formaci (4 hores davaluaci externa).

  FASE 4

  Al llarg del segon curs del projecte de formaci: Establiment de tota una srie dactivitats

  i projectes a petita escala a linterior de cada cicle per tal de fomentar ls de les TIC. Per dur-

  ho a terme es donaran petites sessions informatives a linterior de les hores de reuni de cicle.

  30 hores a llarg de tot el curs.

  Destinataris de la formaci

  FASE 2

  Dos representants del claustre. En especial sha pensat en el coordinador dinformtica i en el

  coordinador del projecte 1x1. La base ser un assessor extern que far la formaci intensiva a

  aquests dos membres del centre, tant des del punt de vista dels recursos com en aspectes

  relacionats amb lensenyament de les TIC a daltres membres del claustre.

  FASE 3

  Quatre mestres del claustre, un representant de cadascun dels cicles de lensenyament infantil

  i primari. Seria aconsellable que aquests mestres estiguessin dintre de la comissi encarregada

  de realitzar el pla TAC o, almenys, a una comissi dinformtica o 1x1.

  FASE 4 La resta dels membres del claustre, a travs de les sessions de coordinaci i nivell en petits

  grups.

  Recursos a utilitzar

  Per dur a terme aquesta proposta seran necessaris diferents recursos. Les classes

  presencials de formaci de formadors es realitzaran a laula dinformtica. Tota la resta de

  les sessions es duran a terme a una aula virtual de tipus moodle, ubicada a un hosting

  especial que ser utilitzat per lescola.

  Sintentar durant les diferents sessions de formaci dels formadors utilitzar els

  diferents recursos disponibles a lescola.Daquesta forma es donar cabuda a la utilitzaci

 • 13

  en termes genrics de tot el conjunt de recursos disponibles, per tal que daquesta forma es

  pugui fomentar lexistncia de professorat expert en el domini dels recursos disponibles.

  El diferent programari a utilitzar tindr una base de programari lliure, segons les

  diferents tipicacions legals disponibles (creative commons, copyleft, etc.).

  Pressupost

  La concreci pressupostria del daquest curs de 120 hores sinclou a linterior de

  les partides establertes a travs del projecte 1x1. Aix, una racionalitzaci de les partides

  dedicades als EVEA (5 per alumne i any) han perms, a part de la contractaci del

  hosting necessari per a ubicar lentorn virtual daprenentatge de tipus moodle, la

  realitzaci de lassessorament extern i el curs de formaci de formadors.

  Daltra banda, per tal doptimitzar els esforos del professorat, sha buscat lajuda

  del CRP i del Departament dEducaci en terme de formadors. s a dir, els dos formadors

  docents de lescola rebran una aportaci econmica, el reconeixement en termes de mrits i

  la reducci de les hores lectives.

  Fase 2: Curs de formaci de formadors

  Aquest primer curs de formaci t un total de 52 hores repartides a llarg del segon

  trimestre en tipus de proposta blended learning, on especficament dos persones del

  claustre es prepararan com a formadors.

  Les sessions presencials estaran acompanyades de treball ascron que inclour

  realitzaci de prctiques, qestionaris, visualitzaci de tutorials, etc. Tot en conjunt per tal

  que els membres del claustre formats adquireixin el domini de les diferents eines.

 • 14

  CURS DE FORMACI DE FORMADORS (FASE 2) Continguts de la formaci Recursos Hores

  presencials Hores no presencials

  1. Ofimtica a la xarxa. Google Docs en relaci i la utilitzaci del correu xtec

  Google Docs, correu xtec. 1 3

  2. Les possibilitats de les presentacions en lnia Authorstrema, pezi, scribd, etc. 1 3

  3. Edici dudio i de vdeo Audacity, Virtual dub, Adobe Premiere, etc.

  2 6

  4. Els blocs com a recurs de la web 2.0 Blogger, wordpress 1 3

  5. Les wikis com a recurs de la web 2.0 Wikipedia, wikimedia, etc. 1 3

  6. Els EVEA Moodle, A-tutor, etc. 2 6

  7. Creaci de paquets dactivitats I: Scorm, Clic i web aplicada.

  Activitats mooodle, clic, reload editor, caceres del tresor,. Etc.

  3 7

  8. Creaci de paquests dactivitats II: Exelearning, Hot potatoes, Jocs de simulaci

  Llions moodle, exelearning, hot potatoes, e-adventure, etc.

  3 7

  14 38

  Fase 3: Curs de formaci al claustre

  Curs de formaci que impartiran els dos docents formats anteriorment i que servir

  per establir un segon nivell dimplantaci del pla entre els docents. En principi es tracta

  dun curs obert a la inscripci de tot el claustre de professors, tot i que va especialment

  dirigit als representants escollits de cada cicle.

  Lestructura es repeteix en relaci als continguts, per sestableixen uns augments

  proporcionals en aquells continguts de ms complexitat fins arribar a un augment de 8

  hores totals, s a dir, un total de 60 hores.

 • 15

  CURS DE FORMACI AL CLAUSTRE (FASE 3)

  Continguts de la formaci Recursos Hores presencials

  Hores no presencials

  1. Ofimtica a la xarxa. Google Docs en relaci i la utilitzaci del correu xtec

  Google Docs, correu xtec. 2 4

  2. Les possibilitats de les presentacions en lnia Authorstrema, pezi, scribd, etc. 2 4

  3. Edici dudio i de vdeo Audacity, Virtual dub, Adobe Premiere, etc.

  3 7

  4. Els blocs com a recurs de la web 2.0 Blogger, wordpress 1 3

  5. Les wikis com a recurs de la web 2.0 Wikipedia, wikimedia, etc. 1 3

  6. Els EVEA Moodle, A-tutor, etc. 3 7

  7. Creaci de paquets dactivitats I: Scorm, Clic i web aplicada.

  Activitats mooodle, clic, reload editor, caceres del tresor,. Etc.

  3 7

  8. Creaci de paquests dactivitats II: Exelearning, Hot potatoes, Jocs de simulaci

  Llions moodle, exelearning, hot potatoes, e-adventure, etc.

  3 7

  18 42

  Fase 4: Implementaci a mig termini

  Aquesta fase a mig termini a de permetre la implementaci dels recursos TAC a

  linterior de les aules dels diferents cicles. No sestableix un valor horari als continguts, ja

  que dependr de les necessitats i dels requeriments del professorat avaluat al llarg del

  primer any de formaci.

  Les hores estaran incloses dintre dels recursos propis dels centres educatius en

  concepte de reunions de nivell i cicle, de tal forma que no es faci necessari un curs

  especfic. Per tal de fomentar de la forma ms adequada possible, el formador extern

  aconsella la realitzaci de petites activitats motivadores entre el professorat, amb lobjectiu

  dengrandir el repositori dactivitats de cada nivell en relaci al currculum de cada matria.

  Daltre banda, a nivell organitzatiu, aquesta quarta i ltima fase ha de permetre

  gestionar una sntesi dimplementaci de les TAC al llarg de leducaci infantil i primria

  que sestableix de la forma segent:

  Educaci Infantil: Poca interactivitat. Activitats de carcter expositiu i algunes de carcter manipulatiu.

 • 16

  Cicle Inicial: Introducci dactivitats de carcter manipulatiu ms enll dels formats de pintura i colors.

  Cicle Mitj: Alt grau dinteractivitat, per sobretot relacionat amb lalfabetitzaci informtica per tal de afavorir laproximaci a aquests recursos a linterior del

  context sociocultural desfavorable del barri.

  Cicle Superior: Interactivitat mxima. Utilitzaci deines web 2.0 i gesti a travs de plataforma EVEA-LMS.

  6. Anlisi de la proposta de formaci segons el model ADDIE

  La sistematizaci del model ADDIE ens permet descriure breument daltres

  aspectes de la proposta de formaci:

  Anlisi

  Metes a adquirir: Estudi realizat entre lassesor extern, la junta directiva i el coordinador dinformtica.

  Perfil de pblic: Professorat del claustre de perfil molt diferent. Anlisi de la tasca: Coneixement, domini i conscienciaci de les TIC com a

  eines prpies del procs densenyament-aprenentatge.

  Recursos disponibles: Cedits per lAMPA i pel Departament. Temps disponible: Dos cursos en una relaci establerta de 150 hores de

  formaci entre els dos cursos.

  Mode de mesurament de lxit: Aplicaci genrica i fefaent de les TAC en un projecte director dimplementaci.

  Disseny

  Objectius de la unitat o mdul: Tres grans objectius establerts a travs de lestudi de la situaci i de les necessitats.

  Disseny avaluaci: Poc concreta, per molt relacionada amb les prctiques dutes a terme pels diferents docents.

  Elecci mitjans i recursos: Propis dels continguts. Determinaci enfocament didctic: Base constructivista per amb

  determinacions genriques de les aportacions connectivistes.

  Planificaci formaci: Establiment de quatre fases genriques. Disseny activitats alumne: Realitzaci de base de dades o repositori al final

  del procs dimplementaci.

 • 17

  Desenvolupament

  Desenvolupament manuals usuari i guia alumne: Realitzats durant la primera fase del projecte, conjuntament amb lassessorament.

  Desenvolupament formaci: Agrupada en 120 hores com a formaci amb part dintervenci externa i 30 hores noms interna.

  Revisi i agrupaci material existent: Formaci nica de dos anys que ha de permetre establir pla TAC al centre. Una no correcta implementaci suposaria una no assoliment dels objectius.

  Implementaci

  Publicaci de materials: Durant les tres ltimes fases. Implementaci del suport a alumnes i professors: Suport exterior durant les

  tres primeres fases. Interior a lultima per fomentar lautonomia del centre

  7. Conclusi

  Lultima fase del model ADDIE, la fase davaluaci s la fase en la qual, passats els

  dos anys daquest projecte de formaci shauran davaluar si realment shan assolit els

  quatre objectius prefixats. Lassoliment parcial o total daquests marcar lxit del projecte

  o, si ms no la forma de dur-ho a terme al llarg del temps.

  En aquest petit esbs de proposta de formaci en TIC en pogut veure ladequaci

  dels requeriments actuals dun centre de primria. Una petita aproximaci prctica que ens

  ha perms donar resposta a les necessitats que una societat dinmica, verstil i molts cops

  en conflicte com s la societat del segle XXI ens obliga a tenir com a forma dassoliment de

  la nostra competncia daprendre a aprendre.

  8. Bibliografia

  Bautista, G., Borges, F. i Fors, A. (2006). Didctica universitria en Entorns virtuals

  d'Ensenyament i Aprenentatge. Collecci universitria. NARCEA Edicions, Madrid.

  Currculum infantil, primria i secundria:

  http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php

  Coll, C. (2004). Psicologa de la educacin y practicas educativas mediadas por las tecnologas de la

  informacin y la comunicacin: una mirada constructivista. Sinctica, 25, 1-24.

 • 18

  Consultat a:

  http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores05/02

  5/25%20Cesar%20Coll-Separata.pdf

  Departament d'Educaci - Pla TAC de centre:

  http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf

  Salines, J. Aguaded, J. Ignacio, i Cabero, J. (Coords.) 2004. Tecnologies per a l'educaci.

  Disseny, producci i avaluaci de mitjans per a la formaci docent. Psicologia i Educaci. Aliana

  Editorial: Madrid.

  Vizcarro, C. i Len Jos A. (Coords.) 1998. Noves tecnologies per a l'aprenentatge. Collecci

  Psicologia Pirmide. Edicions Pirmide: Madrid.