Projecte Escola Verda del CEIP Benviure

 • Published on
  13-Mar-2016

 • View
  230

 • Download
  7

DESCRIPTION

Memria del Projecte Escola Verda del CEIP Benviure.

Transcript

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  BENVIURE I NATURA, ESCOLA VERDA Memria descriptiva de la trajectria descola verda Documentaci i mrits Maig 2009

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA - ANTECEDENTS - RELACI DELES FETS MS SIGNIFICATIUS DE LA TRAJECTRIA DESCOLA VERDA - DOCUMENTACI I MRITS

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA ANTECEDENTS La nostra escola, el Ceip Benviure, un edifici senyorial construt a finals del segle

  XIX, es troba situat a la part alta del municipi de Sant Boi al peu de la muntanya

  de Sant Ramon ,en el barri de Marianao, i en els seus orgens, allunyada del nucli

  urb.

  Tot i la progressiva urbanitzaci daquest entorn molt accelerada els ltims

  anys- lescola continua mantenint espais caracterstics dpoques passades, una

  mplia zona enjardinada envoltada dun bosquet de pins, roures i alzines, i

  diverses raconades caracteritzades per diferents tipus de vegetaci: plantes

  dobaga, plantes aromtiques, arbres fruiters, plantes hortcoles...que li

  confereixen a ledifici un aspecte molt singular.

  Des de linici de lescola- el curs 1980/81- lequip de mestres ens vam plantejar

  laprofitament daquest entorn natural privilegiat apostant per una educaci

  ambiental basada en models que ens condueixen a un desenvolupament

  sostenible. Aquesta aposta va ser un dels reptes que ens vam plantejat com

  escola, aix va implicar dissenyar dactivitats encaminades no tan sol a potenciar

  i afavorir actituds de respecte i conservaci vers la natura sin a ser ms

  agosarats i agosarades com a mestres i abarcar un cap ms ampli, treballar el

  medi ambient des el punt de vista natural, social, cultural, lingustic, plstic...

  I, ms tard, lany 2001, ens adherim a la xarxa descoles verdes per continuar

  conjuntament amb altres escoles la nostra trajectria iniciada 20 anys enrera,

  sent lany 2003 quan sens reconeix com Escola Verda.

  Entendre la natura com una xarxa on tots els elements que en ella coexisteixen i

  estan interelacionats comporta posar a labast de lalumnat elements que els

  ajudin a comprendre els factors que han condut a la Terra a la situaci actual,

  des de la destrucci d ecosistemes, el desequilibri ecolgic, la distribuci

  desigual de la riquesa, el mal s del recursos naturals fins a entendre que les

  diferents formes de vida que podem trobar a la Terra estan condicionades per

  tenir o no a labast aquest recursos com pot ser laigua, i les possibilitats

  daprofitar-los.

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  Desenvolupar en lalumnat capacitats crtiques vers el comportament de les

  persones de forma que siguin capaces danar modificant actituds i, per tant, anar

  transformant el medi cap a un model de vida que no comprometi el futur de la

  Terra s una de les nostres fites com a equip docent.

  Som conscients que aquesta tasca no s fcil ni immediata, per al llarg de tots

  aquests 29 anys, hem tingut la sort de poder comptar amb el recolzament de les

  famlies, de lAjuntament, de les entitats,....per poder portar a terme el nostre

  repte, per no entrar en contradiccions, per ser coherents...per poder transferir els

  aprentatges fora de les aules i fer-los significatius, per anar fent petits canvis en

  els comportaments no tant sols de lalumnat sin tamb en les famlies.

  RELACI DELS FETS MS SIGNIFICATIUS EN LA TRAJECTRIA COM ESCOLA VERDA Anys 1982-83 Construcci de la granja. Inici de les activitats de granja i hort

  amb lalumnat.

  1982 - Lalumnat comena la recollida selectiva del paper i ampolles de vidre

  - Reutilitzaci de llibres i material socialitzat.

  1985 i 1986 Participaci amb una parada-taller amb els animals de la granja en

  dues edicions de la Fira de la Purssima,

  1985 Participaci amb una mostra dels animals de la granja en la concentraci

  convocada en defensa i a favor duna escola pblica de qualitat.

  1990 Lempresa Papeles Allende del Prat ens facilita unes gbies per recollir el

  paper.

  1991- - Publicaci del llibre La granja en la escuela ,autors:Jos Luis Matilla i

  altres mestres de lescola.

  -Es realitzen tallers de reciclatge de paper amb la Creu Roja

  - El Ceip Benviure s escola pilot de Sant Boi en la recollida selectiva del

  paper.

  1992 Obtenim el 1r Premi a la Comunitat de Catalunya convocat pel ministeri deducaci pel treball La importancia del reciclaje de los materials de deshecho

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA 1992 Participaci en les l Jornades didctiques de cincies naturals i socials del

  Baix Llobregat amb la comunicaci: La importncia del reciclatge de les

  deixalles...

  1999/2000 Es construeix la nova granja.

  Any 2001 - Adhesi al programa dEscoles verdes. Realitzaci de la diagnosi mediambiental del centre.

  2002- Seminaris de formaci i elaboraci del 1r pla dactuaci.

  - Creaci dun comit ambiental format per mestres i personal no docent.

  - Descoberta i identificaci de ms de 50 plantes de lescola. Collocaci

  de plaques identificatives per part de Ajuntament de Sant Boi-

  - Sinicia la recollida selectiva del plstic. Es colloquen contenidors grocs.

  2003: Otorgaci del distintiu dEscola Verda - Participaci en el Projecte Rius

  - Es potncia ls de la carmanyola.

  - Repoblaci despais verds sostenibles

  2005 - Signatura del Comproms Ciutad per la Sostenibilitat per part de lescola amb lobjectiu de collaborar activament en lAgenda 21 de lAjuntament de Sant Boi.

  - Elaboraci del 2n pla dactuaci 2005-08. Renovaci del distintiu

  dEscola Verda.

  - Es porta a terme un projecte amb lescola municipal de msica sobre

  sons, soroll i contaminaci acstica.

  - Participaci en el III frum descoles verdes amb lexperincia La

  contaminaci acstica, sons i soroll

  - Formem part del programa cooperatiu per al foment de la reutilitzaci de

  llibres de text i material didctic complemntari.

  2005 /06 El ceip Benviure s centre pilot en la recollida selectiva de loli usat.

  Publicaci de lexperincia al diari local. Enregistramnet i entrevistes per la TV3 i

  la TV del Baix Llobregat

  2006 Otorgaci del 1r Premi en el 1r concurs didees i mesures encaminades a

  la reducci de residus convocat per lAjuntament de Sant Boi amb la collaboraci

  de lAgncia de residus de Catalunya amb el treball Del paper als recursos

  multimdia

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA - Otorgaci del 1r premi en el 1r concurs per les millors iniciatives dutes a

  terme per reduir residus convocat per lAjuntament de Sant Boi amb la

  collaboraci de lAgncia de residus de Catalunya amb el treball La gesti dels

  residus.

  Es realitza amb lalumnat lactivitat Un dia sense aigua a lescola que

  es caracteritza per limpacte que t entre lalumnat .Per la seva singularitat es

  publica al diari local de Sant Boi.

  2006/07 Es comena a utilitzar la intranet del centre amb lobjectiu de fer difusi

  de les nostres activitats i tamb com a mesura per estalviar paper.

  2007- Participaci en el lV frum descoles verdes amb lexperincia La recollida

  selectiva de loli

  2008 - Lliurament per part de lalcalde de lAjuntament de Sant Boi dun distintiu

  per la tasca realitzada per lescola durant els darrers 10 anys com a entitat local

  per a la sostenibilitat.

  - Elaboraci del pla dactuaci 2008-11. Renovaci del distintiu dEscola

  Verda.

  - Ampliaci de lhort amb 4 horts urbans

  Participaci de lalumnat de 6 en un Ple municipal amb motiu de la

  setmana de la sostenibilitat

  Creaci dun nou comit verd format per mestres, personal no docent,

  una mare i alumnes.

  Lliurament a lescola per part de lalcalde dun distintiu per la nostra

  tasca realitzada els darrers 10 anys com a entitat local per a la sostenibilitat.

  2009 Enregistrament per part de la TV3 pel programa infoK de les activitats de

  lescola dissenyades dins del programa descola verda amb motiu de 10 anys

  descoles verdes

  Participaci en el V frum descoles verdes amb lexperincia El ple

  municipal

  Al llarg de tots aquests anys hem participat en les actuacions de caire local, i en

  diferents edicions de la setmana verda convocades pel departament de medi

  ambient de lAjuntament de Sant Boi i hem collaborat amb articles en diferents

  revistes i diaris. I cal dir que la comunitat educativa, mestres alumnes, famlies i

  personal no docent, est implicada en aquesta trajectria dEscola verdes.

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA BREU DESCRIPCI DE LES ACTUACIONS MS RELLEVANTS GRANJA I HORT La nostra primera experincia ms singular i identificativa com escola que treballa

  vers el respecte al medi natural sinicia, amb una gran illusi per part del

  professorat, el curs 1983 amb la construcci duna granja amb conills, gallines, faisans i una cabra. Parallelament, tamb es posa en marxa el treball de lhort amb lalumnat aprofitant els que ja existien a la finca i es construeix un hivernacle.

  Aquestes actuacions, la granja i lhort, sincorporen a les programacions de classe

  i passen a formar part del currculum. El fet de treballar sense llibres de text, s el

  professorat qui prepara el material, facilita que lalumnat pugui estudiar la natura

  estant en contacte amb ella i, ja es porta a terme un aprenentatge significatiu

  basat en lobservaci directa i en la manipulaci i experimentaci. El professorat

  valora molt positivament aquestes experiencies, sobserva un canvi en lalumnat,

  estan molt ms motivats a lhora daprendre. Es creu oport ampliar les hores

  dedicades a aquestes actuacions i es posen en marxa els tallers de granja i hort.

  Tot lalumnat de lescola participa en aquestes experincies.

  Degut que erem la nica escola amb granja de Sant Boi, lAjuntament ens

  convida a participar a la Fira de la Purssima els anys 1985 i 1986 amb un taller

  amb els animals de la granja, el professorat i lalumnat de 8 sencarreguen de la

  parada.

  I lany 1985 participem, mestres, famlies i alumnes, amb una mostra dels

  animals de la granja al Parc de la Ciutadella en una trobada a favor i en defensa

  duna escola pblica de qualitat.

  La granja es va ampliant amb coloms, carolines, oques, paons.....

  Lany 1997 es construeix la nova granja, cimentada i ben acondicionada a nivell

  sanitari.

  29 anys desprs la granja i lhort continuen formant part del currculum de lalumnat i s un dels trets singulars daquesta escola.

  Degut que lespai de lhort , aquest samplia amb la compra de 4 horts urbans LICE de la Universitat de Barcelona publica lexperincia de la granja La granja en la escuela sent els/les autors/es del llibre un grup de mestres de lescola. Tamb es publiquen articles en diverses revistes.

  La granja est oberta a qualsevol escola o entitat que la vulgui visitar.

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  Pel seu inters pedaggic i en homenatge als 10 anys descoles verdes, aquest

  curs la TV3 va fer un rodatge sobre les actuacions ms rellevants titulat Escola

  verda a Sant Boi

  En quant a la vegetaci destaquem el treball portat a terme amb lalumnat sobre

  la descoberta de ms de 50 plantes de lescola i la seva identificaci el curs

  2002-03 mitjanant un joc de pistes. Com a consequncia daquesta activitat

  lAjuntament colloca a cada planta una placa identificativa amb el seu nom.

  Destaquem tamb lampliaci de les zones verdes sostenibles, la repoblaci

  despais de solana amb plantes aromtiques i la plantada per part de lalumnat de

  diferents arbres fruiters. Safavoreixen i es potencien els espais naturals

  enjardinats de lescola

  RECURSOS NATURALS El Compostatge, laigua i lelectricitat, sn actuacions rellevants que formen part del programa descola verda.

  El compostatge sobt a partir dels fems de la granja i de les restes vegetals que es produeixen a lescola. Aquesta transformaci t lloc en un espai tancat del

  pati. Aquesta actuaci permet a lalumnat observar el cicle de la matria. El

  compost obtingut sutilitza per adobar lhort.

  El tema de laigua i lenergia elctrica , es treballa en tots els plans dactuacions. Cal destacar per la seva singularitat lactuaci portada a terme el

  curs 2005-06, Un dia sense aigua a lescola. I el curs 2006-07, Un dia sense

  electricitat.

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA RESIDUS

  Lany 1980 lalumnat de 8 comena una campanya a lescola per recollir diaris, cartrons i ampolles de vidre. Es porten a vendre al drapaire.

  En un principi i com que el municipi no disposava de contenidors especfics,

  lAjuntament no contemplava encara la recollida selectiva, s lempresa Papeles

  Allende del Prat la que ens facilita les gbies(contenidors especials), i

  sencarrega de la recollida.

  Lany 1991, el ceip Benviure es converteix en escola pilot en la recollida selectiva del paper a tot el municipi de Sant Boi. Sorganitzen tallers a 2n etapa dEGB conjuntament amb la Creu roja per elaborar

  paper reciclat , i lalumnat realitza un estudi sobre els contenidors existents al

  barri. Aquesta experincia sexposa en les I Jornades didctica de les cincies naturals i socials del Baix Llobregat ,la tardor de 1992, amb el ttol, La importncia del reciclatge de les deixalles com a recurs per mantenir lequilibri

  ecolgic

  -Lany 1992 sens concedeix el Primer premi en la Comunidad Autnoma de Catalunya al II concurs de Escuela y Naturaleza del Ministerio Educacin y Ciencia amb el treball La importancia del reciclaje de los materiales de deshecho A consergeria es fa la recollida de les piles gastades sent la Creu Roja en aquella

  poca, lany 1990, lorganitzaci que sencarrega de retirar-les. Actualment es

  porten a la deixalleria.

  Actualment hi ha 7 contenidors per la recollida de paper al pati de lentrada de

  lescola i una paperera especfica a cada aula.

  La revista de lescola Estel, mitjanant la secci mediambiental, es converteix en

  el mitj de difussi de les nostres actuacions i inquietuds.

  A tots els cicles sorganitzen tallers artstics on sutilitzen material de rebuig, es

  construeixen joguines, escultures i titelles. Es fa exposicions obertes a les

  families amb els treballs realitzats per lalumnat.

  I fem participar a les famlies, convidem a una via i ens ensenya a fer sab amb

  loli usat, i compartim amb ella els aprenentatges. Aquesta activitat es realitza

  cada curs.

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  Incorporem contenidors grocs als espais comuns de lescola, de vermells a

  consergeria i per la matria orgnica al menjador.

  Es potencia ls de la carmanyola per reduir ls de paper dalumini.

  Curs 2005-06, lescola torna a ser centre pilot en la recollida selectiva de loli usat, pel seu inters entitats darreu de Barcelona i fins i tot de la comunitat de

  Madrid visiten lescola per conixer lexperincia. La TV de Sant Boi fa un

  documental sobre aquesta actuaci , tamb som notcia als informatius de la TV3,

  i al diari local de Sant Boi, Viure Sant Boi, el departament de medi ambient parla

  de lescola i nosaltres collaborem amb un article.

  Reciclem loli s una de les pgines ms visitades de la nostra intranet.

  La gesti dels residus s converteix en un conjunt dactuacions integrades i assumides per tota la comunitat educativa i ens porta a guanyar lany 2006 el 1r premi per a les millors iniciatives dutes a terme convocat per lAjuntament de Sant Boi amb la collaboraci de lAgncia de residus de Catalunya, i amb el

  projecte Del paper als recursos multimdia guanyem el 1r premi per a les millors mesures proposades per a dur a terme durant el curs 2006-07 en la mateixa convocatria.

  Aquest projecte que implicava com a mesura destalvi de paper la utilitzaci dels

  recursos mutimdia, com pot ser la intranet, els blocs, el correu electrnic, la

  revista digital en lloc del paper, una vegada posat en marxa ha representat a

  lescola un estalvi de 10000 fulls al llarg del curs.

  Lannex adjunt recull tota la gesti de residus realitzada a lescola.

  SALUT En aquest destaquem lactuaci: La contaminaci acstica, sons i soroll, es va dissenyar amb la collaboraci de lescola municipal de msica i per la seva

  singularitat es va exposar en el 3r frum descoles verdes.

  ENTORN MEDI NATURAL En aquest mbit destaquem lestudi de la bassa, els itineraris de natura en caps de setmana organitzats per lAMPA i la participaci en iniciatives locals.

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA PARTICIPACI EN INICIATIVES LOCALS

  - Participaci amb les famlies i alumnes en diferents festes de larbre.

  - Repoblaci forestal de diferents espais naturals amb lalumnat.

  - Construcci i collocaci de caixes-niu

  - Participaci en diferents edicions de ls Setmana Verda.

  - Participaci amb el Projecte Rius a fi de revaloritzar i estimar el nostre riu

  Llobregat.

  - Realitzaci de diversos tallers, per part de tots el cicle, relacionats amb el

  medi al centre mediaambiental Torrelavila.

  - Descoberta i estudi dels ecosistemes i comunitats vegetals: Sant Ramon,

  el Delta i els estanys litorals, les basses de Can Dimoni, El nostres Parcs

  (parc natural del Garraf), El meu Parc, Parca Agrari Can Comas,

  Coneguem els ocells.

  - La ruta dels residus: Planta de triatge de Gav-Viladecans i planta de

  Compostatge de Torrelles.

  - Visita a la depurada de Gav-Viladecans

  - Setmana de la mobilitat. Participaci en un ple municipal

  Participaci en els frums descoles verdes amb experincies singulars de

  lescola: La granja i lhort , La contaminaci acstica, la recollida selectiva de loli

  usat, El ple municipal.

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  LA GRANJA CURS 1984

  LA GRANJA CURS 2002----09

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  LA GRANJA 1985

  LA GRANJA 2007

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  INCUBADORA CURS 1990-91

  INCUBADORA CURS 2008-09

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  PARTICIPEM AMB UNA MOSTRA DE LA GRANJA

  MAIG DEL 1985 .- CONCENTRACI AL PARC DE LA CIUTADELLA EN DEFENSA DUNA ESCOLA PBLICA DE QUALITAT

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

  ANY 1992 - 1R PREMI COMUNITAT AUTNOMA DE CATALUNYA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA

 • CEIP BENVIURE - ESCOLA VERDA