Projecte direcció CEIP Miquel Porcel 2012-16

  • Published on
    22-Aug-2014

  • View
    2.766

  • Download
    3

Transcript

PROJECTE DE DIRECCI CEIP MIQUEL PORCEL 2012-2016

M de Montserrat Colell Cass

NDEX 1. INTRODUCCI 1.1. Anlisi del espai fsic i de l'entorn social del centre......................................... 2 1.2. Anlisi i valoraci del projecte educatiu i de lorganitzaci i el funcionament del centre. ................................................................................. 3 1.3. Anlisi i valoraci de les dades i dels resultats dels darrers anys.................... 5 2. PROJECTE ESTRTEGIC DESGLOSSAT ........................................................ 6 2.1. mbits d'intervenci o factors crtics d'xit a partir dels quals es fixaran els objectius. Objectius a assolir en finalitzar els 4 anys. Indicadors que permetin mesurar l'assoliment dels objectius. Lnies d'actuaci, projectes, plans, processos per assolir els objectius fixats.............................................. 7 2.2. Recursos humans i econmics........................................................................ 14 2.3. Estratgies per aconseguir la participaci de la comunitat educativa i la seva implicaci en el projecte de direcci....................................................... 16 3. SISTEMA D'AVALUACI DEL PROJECTE........................................................ 16

1

1. INTRODUCCI El projecte de direcci ha de tenir i/o recollir les directrius que han de concretar el nostre centre; s'ha de basar en la detecci de necessitats i/o en les possibilitats de millora. S'ha de prendre com un repte per intentar consensuar les propostes des de totes les vessants i establir doncs unes lnies dactuaci com a centre. s per aquesta ra, bsicament, per la qual crec que es pot definir el projecte de direcci o, fins i tot, parallelament, es pot articular el projecte educatiu de centre (PEC) Possiblement, la fonamentaci ms vlida per aquest document que s'elabora sigui justament, lanlisi del context del centre. 1.1. Anlisi del espai fsic i de l'entorn social del centre. El CEIP Miquel Porcel s un centre pblic d'educaci infantil i primria de dues lnies, des de el curs 2007/2008, situat als afores de Palma, a la barriada de Son Cladera, allat entre l'autopista d'Inca, via del tren i els polgons industrials de Son Castell i Son Fuster. Els primers edificis i blocs de vivendes es varen construir als anys 60 en els terrenys de la finca del mateix nom per acollir la immigraci d'origen peninsular d'aquells temps. Des de fa uns 10 anys la barriada va creixent de tal manera que s'ha ests fins arribar a la nova barriada de Son Fuster i Son Cladera Nou, amb una poblaci majoritriament d'origen peninsular, de parla castellana , encara que cada vegada ms hi ha un percentatge destacat dimmigrants daltres continents. Les primeres famlies que varen venir a Son Cladera sn les que ocupen els nous blocs que s'han anat construint i els vells els ocupen la gent immigrant que ha arribat darrerament. Degut a aquest augment de poblaci sexplica la necessitat dacabar el 2n pis de l'escola El centre es va construr l'any 1972 i els anys 90 es va ampliar amb un segon pis noms la meitat de la planta. La majoria dels nostres alumnes tenen la seva residncia a Son Cladera i d'altres procedeixen de les barriades que l'envolten: Vivero, SIndioteria, Verge de Lluc... i tamb de Palma ja sigui perqu han elegit aquest centre com a primera opci de matrcula o b per qu des d'Escolaritzaci els han enviat per no tenir altres opcions a ciutat. Gran majoria d'aquestes famlies sn immigrants de la pennsula, amb els fills ja nascuts a Mallorca i amb un nivell cultural i socioeconmic bastant baix i tamb amb situaci de risc social. s un centre amb molta mobilitat d'alumnat i amb molt d'alumnes d'incorporaci tardana i amb problemtica socio-familiar greu. Gran nombre d'alumnes i famlies tenen expedients oberts tant a Serveis Socials com a Menors... Gran part dels pares/mares dels nostres alumnes fan feina als sectors industrials i de serveis, encara que en aquests moments molts d'ells estan a l'atur. Actualment la mitjana de matrcula s de 406 alumnes amb una poblaci que, si b era castellanoparlant, ara cal ressenyar l'augment d'alumnat estranger amb moltes nacionalitats: 41 africans (23 a EI i 18 a EP), 24 sud-americans (3 a EI i 21 a EP), 15 europeus (3 a EI i 12 a EP) i 4 asitics (2 a EI i 2 a EP) la qual cosa fa que la llengua materna d'aquest infants sigui molt variada. Sn alumnes, en gran majoria, amb problemes conductuals, problemtica familiar, retard escolar, absentisme, minories tniques... Sentn doncs, la pressi social a qu est sotms el professorat, que intenta fer una escola de qualitat des de la diversitat ineludible del nostre entorn. L'alumnat presenta necessitats de compensaci educativa de diverses caracterstiques, originades fonamentalment per severes carncies econmiques i socioculturals, ja que existeix un important nmero de famlies immerses en una problemtica derivada de la 2

seva precarietat econmica per estar a l'atur, famlies ateses per Serveis Socials i Critas. desestructuraci familiar... Dins lmbit de relaci amb lentorn s'han de destacar les ms habituals i peridiques: relacions amb Serveis Socials, Protecci de Menors, policia de barri, Associaci de vens, APA, Pac de Son Cladera... Les relacions amb lAPA sn bones, hi ha una junta directiva nova d'aquest curs amb ganes de collaborar. Se les han d'encoratjar a fer coses, aix i tot mostren inters per les activitats del centre: decoraci de Nadal, venda de calendaris solidaris, berenar per Carnestoltes i festa de fi de curs... Quinzenalment es fan reunions de la junta directiva amb direcci per demanar la seva collaboraci a les activitats o per iniciar noves propostes. Quant a la ubicaci fsica del centre val a dir que tots els espais i aules estan aprofitats al mxim, si b continua faltant llocs per fer diferents agrupaments: grups flexibles, desdoblaments, petits grups i aix poder atendre el millor possible la diversitat de l'alumnat i la contnua incorporaci al llarg del curs amb diferents dificultats (idioma, adaptaci, falta de recursos...). Falta mobiliari i el que hi ha s vell. L'edifici segueix amb deficincies d'infraestructura: pati petit (l'esbarjo d'EI i EP es fa separat), barreres arquitectniques: manca d'ascensor i d'escales d'emergncia, no hi ha vies d'evacuaci en cas de desallotjament de l'edific, (hi ha alumnat amb minusvalidesa fsica), i el segon pis continua sense estar acabat (falten dues aules i els banys corresponents). 1.2. Anlisi i valoraci del projecte educatiu i de lorganitzaci i el funcionament del centre. El PEC del centre aprovat el curs 2009/2010 s el document que ens defineix i ens diferencia dels altres collegis, adaptant-se a la realitat de l'entorn. La principal finalitat del PEC per a dur a terme una bona gesti del centre s el seu desenvolupament, fomentant el funcionament, la innovaci, actuacions per la millora del rendiment escolar, la millora de la convivncia, la resoluci de conflictes, les bones prctiques docents, la comunicaci amb les diferents institucions..., comptant amb la participaci de tots els membres de la comunitat educativa a travs de diferents canals de comunicaci, amb el repartiment de tasques per fer efectiu aquest projecte. Els canvis sorgits darrerament des de la Conselleria d'Educaci, Cultura i Universitats pel que fa als documents institucionals que ha de tenir un centre, implica una modificaci dels nostres documents per tenir-los actualitzats i en consonncia amb la LOE. Aquest curs s'est treballant amb l'elaboraci de la Concrecci Curricular, que ja es va iniciar el curs passat relacionant les dimensions de cada una de les CCBB amb les rees del currculum. De la mateixa manera tamb s'han relacionat els objectius generals de cada rea amb cada una de les CCBB. L'organitzaci i participaci del CEIP Miquel Porcel es fa segons les directrius del ROC: consell escolar, claustre, equip directiu, comissi de coordinaci pedaggica, reunions peridiques d'equips de cicle, de nivell, equips docents, intercicles... orientada a la planificaci, funci pedaggica dels mestres i el treball en equip, amb l'objectiu de dirigir coherentment el procs d'intervenci educativa, per anar planificant i dur a terme tasques pedaggiques i altres que puguin sorgir, de les quals n'aixeca acta el/la coordinador/a indicant els temes tractats i els acords presos de cada reuni. 3

El funcionament del centre es basa en el respecte de les intencions educatives, els trets d'identitat i els diferents projectes, plans... que es desenvolupen actualment al centre per tal d'obtenir per part de l'alumnat, els millors resultats possibles en qualsevol dels mbits: PEC - ROF - PAT PAD, PALIC Seccions Europees a 3r cicle EP Pla de suport a la lectoescriptura per 2n, 3r i 4t d'EP Participaci amb el projecte de centres ecoambientals Aula d'acollida Pla de Modernitzaci Educativa 2.0 Desdoblaments i/o grups flexibles a les rees instrumentals a tots els nivells que ho necessiten i segons demandes. La falta d'espais (aules) on poder fer els desdoblaments de molts grups limita el nombre de desdoblaments. Pla EOEP, d'atenci, cooperaci i assessorament pels docents, alumnes i famlies per donar resposta a les necessitats dels alumnes. Reunions mensuals amb Serveis Socials Est. El centre forma part des de el curs 2009/2010 de la xarxa 9 del projecte d'implantaci de sistemes de gesti de qualitat. L'escola ha de prendre unes mesures organitzatives que es mantindran en el pla estratgic: la intenci s promoure la qualitat educativa mitjanant noves maneres de desenvolupar la gesti del centre a travs del projecte d'implantaci de sistema de gesti de qualitat iniciat el curs 2009/2010. S'ha de millorar la qualitat del centre avanant en els aspectes de cohesi i coordinaci mitjanant laprofundiment de la gesti integrada i de lorganitzaci de les etapes Infantil i Primria i el pas a ESO fent incidncia especfica en els mbits de treball del Pla estratgic.

4

1.3. Anlisi i valoraci de les dades i dels resultats dels darrers anys. Abans de definir els objectius a assolir s'ha de realitzar un estudi de les caracterstiques i funcionament del centre. Amb l'anlisi DAFO es fa una reflexi i queden identificats els punts forts i febles en la gesti del centre. A partir d'aquestes dades s'estableixen els objectius i les estratgies del centre. DAFO Debilitats AmenacesD1. Mobilitat plantilla mestres A1. Canvis continuus de lleis, decrets... relacionades amb l'educaci

D2. Increment d'alumnat amb baix coneixement A2. Procedncia de l'alumnat molt diversa (no de la llengua i/o manca d'escolaritzaci prvia sn de la barriada). Incorporaci tardana D3. Manca de temps, recursos per atendre a la A3. Poca dedicaci de les famlies als fills, en diversitat a l'aula ordinria i fer, quan cal, les detriment de la transmissi de valors i models adaptacions curriculars corresponents socials de comportament D4. Diferents documents institucionals de centre pendents de revisi D5.Massa paperassa burocrtica des de l'administraci. A4. Edifici inacabat, precarietat de les installacions, manca d'espais adients (aules per petis grups, gimns, finestres obsoletes...) A5. Nivell socio-econmic i cultural mig baix

D6. APA amb pocs membres a la junta directiva A6. Mestres (tutors) desbordats per l'atenci i i poca autonoma constant seguiment que s'ha de fer a l'alumnat i famlies

FortalesesF1. Professorat jove amb gran implicaci amb projectes innovadors F2. Centre adscrit a diversos projectes d'innovaci F3. Bona coordinaci amb serveis externs: SS Est, polcia de barri, IES adscrit, CEIPs de la zona, Ass. Vens, Protecci de Menors F4. Direcci implicada en tot el que fa referncia a la millora del centre i de les seves dinmiques F5. Bona relaci d'APA amb Direcci F6. Trasps d'alumnes directe a l'IES

OportunitatsO1. Dotaci recursos TIC a 3r cicle EP O2. Augment de dotaci de recursos humans per a l'atenci a la diversitat O3. Bona relaci amb moltes institucions de l'entorn: escola oberta i elaboraci de projectes O4. Potenciar la comunicaci a travs de la web: blogs per cicles, especialistes, APA... O5. Nou desplegament curricular amb la inserci a les competncies bsiques O6. Projectes i formacions per poder envestir els canvis externs

Per dur a terme l'anlisi dels resultats dels darrers anys s'ha tengut en compte: Actes davaluacions. Els resultats obtinguts consten a les actes davaluaci dels tres cicles de Primria i dInfantil. Tots, en el curs anterior, feren una valoraci positiva dels resultats obtinguts.

5

Anlisi dels resultats de les proves de diagnstic de 4rt EPMATEMTIQUES CATAL 74'7 72'7 CASTELLA 63'7 63'3 ANGLS 62'2 67'8 MEDI 68'4

CURS 08/09 CURS 10/11

43'2 63'2

- Dades resultats IES: dades que donen informaci sobre els resultats del primer trimestre dels nostres alumnes que han passat a lIES Junper Serra. Generalment, l'IES comunica la seva satisfacci vers als nostres alumnes fent la comparativa amb l'alumnat d'altres collegis de la zona. 2. PROJECTE ESTRTEGIC DESGLOSSAT. Aquest projecte pretn anar conjuntament amb el projecte d'implantaci de sistema de gesti de qualitat iniciat el curs 2009/2010. Tal vegada, ens ser ms fcil pensar qu volem per la nostra escola i, a partir daquesta visi ens podrem plantejar els objectius que volem aconseguir. ESTRATGIA DEL CEIP MIQUEL PORCEL: Una organitzaci de centre que potenci els valors de respecte, participaci, cooperaci i solidaritat ats que els alumnes interioritzen essencialment el que viuen. Amb la collaboraci i la implicaci de tots: mestres, alumnes, pares/mares aix com ladministraci i altres institucions per tal de procurar els recursos necessaris. Si es continua amb aquesta lnia de participaci (reunions, comissions, activitats participant tota la comunitat educativa...) la suma de tots els esforos coordinats refora la identitat, lautoestima collectiva i la qualitat de vida de lescola. Per totes aquestes raons lescola ha de treballar amb el conjunt dorganitzacions educatives interessades en la formaci dels infants POLTICA DE QUALITAT DEL CEIP MIQUEL PORCEL: Es comproms de l'equip directiu la projecci dels objectius segents: Garantir un projecte educatiu d'acord amb les necessitats i els requeriments de la comunitat educativa. - Oferir i desenvolupar un programa de formaci en valors orientat a la fortalesa del alumne amb ell mateix i el seu entorn. - Reflectir, en les programacions de les rees, el tractament de les competncies bsiques definides per la normativa vigent i contemplar la transversalitat en la seva adquisici. - Enfortir canals de comunicaci que permetin una identificaci permanent de les necessitats dels alumnes i oportunitats de millora. - Impulsar projectes innovadors i millorar els que ja funcionen. - Promoure el treball en equip per aconseguir una cultura de qualitat i de millora continua en el centre. - Fer un s adequat dels recursos per oferir serveis que compleixin amb les demandes de la comunitat educativa. Pretenem una escola de qualitat on la comunitat educativa, liderada per l'equip directiu, sigui plenament conscient dels beneficis que aporta al centre el fet d'implantar un sistema de gesti de la qualitat, on tots els seus aspectes organitzatius, funcionals, pedaggics, socials i d'infraestructura, estiguin sotmesos a un procs de millora contnua mitjanant 6

l'auto avaluaci dels seus processos.

7

2.1. mbits d'intervenci o factors crtics d'xit a partir dels quals es fixaran els objectius. Objectius a assolir en finalitzar els 4 anys. Indicadors que permetin mesurar l'assoliment dels objectius. Lnies d'actuaci, projectes, plans, processos per assolir els objectius fixats. S'intervendran en els segents mbits: - Revisi dels aspectes avaluables de cara a l'alumnat, aix com les tcniques ms adequades. - Revisi dels diferents documents d'ordre intern, fent mfasi en el PAT, PAD i ROF. - Observaci del grau d'aplicaci, la qualitat d'execuci i el grau d'impacte de l's de les noves tecnologies. - Revisi peridica dels procediments de treball de l'alumnat i el professorat. - El professorat assumir els objectius del PEC, mitjanant la identificaci i el comproms en tasques concretes i del treball en equip. - Revisi peridica de l'eficcia dels rgans de decisi i coordinaci. - Revisi del resultats de la planificaci econmica, procurant adequar el pressupost a les necessitats reals del centre, tot buscant l'optimitzaci dels recursos. - Establiment dels canals d'informaci possibilitant l'eficcia de la comunicaci entre tots els membres de la comunitat educativa, utilitzant cada vegada ms les noves tecnologies. - Supervisi permanent en el manteniment del centre.

mbit acadmic i pedaggic

mbit normatiu i organitzatiu

mbit de gesti, participaci i administraci centre

mbit de relacions institucionals i infraestructures

Partint d'aquests resultats, de noves experincies, de noves existncies... s'introduiran canvis en l'orientaci de l'aprenentatge i dels procediments utilitzats. Tots aquests mbits quedaran reflectits a les graelles segents amb els objectius, indicadors, lnies d'actuaci i recursos que es volen desenvolupar els segents 4 anys. 8

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT ACADMIC I PEDAGGIC OBJECTIU1. Millorar el rendiment acadmic de tots els alumnes en l'adquisici de les competncies bsiques.

PROCESSOS

INDICADOR% d'aprovats en rees instrumentals a tots els cicles.

LNIA D'ACTUACI- Millorar l'assoliment dels continguts de les rees instrumentals. - Millorar el rendiment de l'alumnat. - Realitzar grups flexibles en les instrumentals a 1r cicle. Moltes activitats si es realitzen en petit grup, s'obtenen resultats millors o, si ms no, preveuen que la majoria els pugui adquirir ms fcilment. - Disseny d'adaptacions que permetin exigir diferents fites en funci de la capacitat i del ritme de treball dels alumnes. - Anlisi dels resultats de les proves diagnstiques. - Dur a la prctica el Pla de repetidors - Prioritzar els suports dins les aules a les rees instrumentals. - Sempre que sigui possible, el suport es far dins laula per procurar reforar l'alumnat que tingui alguna dificultat en la consecuci dels objectius previstos. - El coneixement de l'alumnat per saber fins a on podem exigir fent recull d'informaci: EOEP, observacions docents... - Atenci setmanal i quinzenal (2 vegades al mes) d'EOEP. - Actuaci directa de l'EOEP

RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANSTot l'equip docent de 1r cicle, especialment tutores

MP02 PR0204

Millorar resultats

Tot l'equip docent de 1r cicle, especialment tutores Equip docent de 2n cicle, especialment tutores Tot lequip docent per, la tasca dorganitzar els recursos temporals i humans (mestres de suport i horaris) ha de ser de lequip directiu Equip directiu

Proves d'avaluaci diagnstic 2. Aconseguir el mxim rendiment en el procs ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes datenci a la diversitat. Fulls de seguiment de les sessions davaluaci. Registres dentrevistes amb les famlies

MP02 PR0204

% demandes mirades

9

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT ACADMIC I PEDAGGIC OBJECTIU3. Impulsar plans per a la millora del procs ensenyament-aprenentatge MP02 PR0203 MP05 PR0503 PR0504

PROCESSOS

INDICADORRevisi anual dels plans d'innovaci educativa.

LNIA D'ACTUACI

RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANS

- Promoure projectes innovadors. Tots els equips docents - Incrementar recursos i continguts TIC dins els currculums de totes les rees. - Projecte SSEE a l'rea de matemtiques amb angls a 3r cicle. - La llengua anglesa sintrodueix a 4t EI (3anys). - Desdoblaments per lectoescriptura a 6 I. - PSLE a 2n, 3r i 4t EP. - Mitja hora diria de pla lector a totes les rees. - Nm. de sessions setmanals d's de TIC. - Valoraci dels equips de cicle a les memries

4. Potenciar una escola inclusiva MP02 PR0205

Sessions d'avaluaci - Realitzar diferent tipus de suport Equips de cicle i de suport (desdoblaments, racons ,tallers, suport individual i/o en petit grup) - Optimitzar els recursos humans i materials. - Integraci dels mestres de suport a la dinmica daula globalitzada. - Seguiment dels alumnes amb NEE i amb situaci de risc social. - Continuar amb la presncia de la psicopedagoga un dia setmanal i un dia quinzenal. - Coordinaci amb SS Est i altres serveis externs. - Facilitar contacte famlies amb EOEP a travs de la figura del PTSC. Equip directiu EOEP

5. Potenciar la collaboraci i comunicaci famlia/escola de l'alumnat NESE.

MP02 PR0205

10

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT ACADMIC I PEDAGGIC OBJECTIU6. Impulsar el desplegament de la Concreci Curricular

PROCESSOSMP02 PR0202 MP05 PR0502

INDICADOR

LNIA D'ACTUACI

RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANSEquip directiu

% han seguit el - Revisi i calendari per la seva elaboraci. gui/graella establert - Gui ja aprovat per la realitzaci de les PD per elaborar les PD

7. Potenciar les noves tecnologies com a recursos procedimentals bsics en la nostra tasca docent quotidiana. MP02 PR0203

Augmentar el nmero de sessions setmanals d's de les TIC.

% mestres fan la formaci de centre.

- Impuls de l's de les TIC en el procs ensenyament-aprenentatge. - Iniciaci de l's dels miniporttils a 2n cicle EP. - Introduir les TIC com una eina quotidiana, habituant-se fsicament a compartir espai amb els ordinadors, estaran sempre a laula ordinria. - Familiaritzar l'alumnat amb el llenguatge informtic - Desenvolupament del Pla Xarxiplag 2.0. - Augment de l's de la web a travs dels blocs. - Rebre assessorament en TIC. - Participaci en la formaci permanent que facilita el CEP o daltres.

Tot lequip docent del centre.

Tot lequip docent del centre Comissi TIC Tot lequip docent del centre Lequip directiu ho preveur en el pla de formaci de centre

8. Coordinar les diferents etapes educatives amb reunions.

MP02 PR0205 MP06 PR0603

Seguiment de les reunions de coordinaci

- Reunions intercicles - Trasps informaci tutores de 6 a l'IES - Establiment de xarxes de comunicaci

11

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT NORMATIU I ORGANITZATIU OBJECTIU 1. Donar a conixer el sistema de gesti de qualitat com a eina estratgica, al professorat nouvingut. PROCESSOS MP05 PR0503 MP06 PR0602 INDICADOR Valoraci de l'acollida Grau satisfacci a travs del qestionari % documents revisats i aprovats LNIA D'ACTUACI - Difusi del projecte al primer claustre de cada curs. - Documents institucionals - Quadern del mestre - Qestionari pels mestres - Anlisi i desenvolupament del projecte. - Revisar els documents ja elaborats segons directrius marcats per DIE: PAT, PAD, ROF, pla convivncia... i adaptar-los a la LOE. - Recull dels documents del centre per la seva revisi RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANS Equip directiu Coordinadora de qualitat

2. Actualitzar els documents institucionals del centre.

MP05 PR0502

Equip directiu amb la implicaci i el consens del claustre.

3. Potenciar una lnia de centre a travs de la Concreci Curricular.

MP05 PR0502

Concreci Curricular - Calendari establert a inici del curs per les feta reunions. - Presncia d'un membre de l'equip directiu a les reunions. - CCP. - Reunions intercicles. - Reunions cicle Nm. de trptics repartits a les escoletes dels voltants. Nm. reunions amb IES adscrit - Repartir els trptics elaborats pels voltants de les dates de sollicituds de matricula. Aquestes mesures es mantindran cada curs. - Portes obertes, si cal, segons demandes de les famlies. - Trasps informaci tutores de 6 a l'IES - Xerrades al centre d'un representant de l'IES als alumnes de 6 - Conixer l'IES - Jornada portes obertes de l'IES per a les famlies de 6

Coordinadors Equip directiu

4.Trptics informatius i difusors dels trets d'identitat del centre

MP01 PR0101

Equip directiu Coordinadora qualitat

5. Potenciar la coordinaci Primria -Secundaria

MP01 PR0104

Equip directiu Tutores de 6 EP

12

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT DE GESTI, PARTICIPACI I ADMINISTRACI DE CENTRE

OBJECTIU1. Afavorir l'autonomia del centre fent una planificaci econmica, procurant adequar el pressupost a les necessitats reals del centre, tot buscant l'optimitzaci dels recursos. 2. Aconseguir relacions interpersonals satisfactries entre tota la comunitat educativa que facin possible la satisfacci en el treball i la implicaci de tots en el desenvolupament del PEC. 3. S'establiran els canals d'informaci que possibilitin l'eficcia de la comunicaci entre tots els membres de la comunitat educativa, utilitzant cada vegada ms les noves tecnologies. 4. Potenciar i facilitar la formaci de centre

PROCESSOS

INDICADOR ECOIB Justificaci comptes 2 vegades al any informant al consell escolar

LNIA D'ACTUACI

RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANS

MP07 PR0701

- Dur a terme la gesti econmica de centre Equip directiu supervisant les despeses i la generaci de recursos durant el curs escolar. - Adequaci del pressupost a les necessitats del centre. - Recull de demandes de cada cicle peridicament. Equip directiu

MP06 PR0601

Qestionari mestres - Acollir els nous membres. Qestionari famlies - Afavorir ladaptaci dels mestres nouvinguts a la dinmica del centre - Pla d'acollida dels nous mestres - Documents institucionals del centre

MP06 PR0603

% mestres utilitzen la intranet % actes de les reunions de cicle, intercicles penjades. Qestionari per als mestres. % mestres fan la formaci de centre.

- Quadern del mestre amb el calendari de totes les reunions - Afavorir la incorporaci dels mestres nouvinguts en les dinmiques metodolgiques i organitzatives - Posada en marxa de la intranet

Equip directiu Coordinadora qualitat

MP06 PR0602

- Contacte amb el CEP i altres institucions. - Informaci sobre cursos i/o jornades, organitzades pel CEP i altres. - Participaci en seminaris de formaci a centres.

Equip directiu

13

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT DE GESTI, PARTICIPACI I ADMINISTRACI DE CENTRE

OBJECTIU5. Crear un clima dacollida, confiana i afecte a tota la comunitat.

PROCESSOS

INDICADOR

LNIA D'ACTUACI

RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANS

MP06 PR0601

Qestionari mestres - Reunions peridiques de la comissi de Comissi de convivncia convivncia per lelaboraci, seguiment i avaluaci del pla anual de convivncia. - Comunicaci amb les famlies en els moments de les sortides a EI. - Claustres democrtics on safavoreix lescolta - Crear espais cada vegada ms acollidors i amb ms cura. - Buscar moments dinterrelaci amb els mestres. - Foment d'una bona comunicaci entre els membres de tota la comunitat educativa. - Prevenci dels conflictes i foment de la gesti positiva daquest. - Potenciar la capacitat de dileg i escolta entre tots els membres de la comunitat educativa. Valorar el pla i - Coordinaci i organitzaci de les prctiques. propostes de millora. - Coordinaci amb la UIB - Acollida del Prcticum - Document Equip directiu, coordinador i tutor del estudiant en prctiques

6. Facilitar i generar dinmiques als estudiants en prctiques.

MP06 PR0601

14

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I INFRAESTRUCTURES OBJECTIU 1. Establir sessions peridiques amb lAPA. Promoure la participaci de la comunitat educativa en les activitats del centre. PROCESSOS INDICADOR % famlies que assisteixen a la reuni d'inici de curs Valoraci de la participaci de les famlies en les activitats del centre. Seguiment dels projectes i les memries corresponents. LNIA D'ACTUACI RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANS

MP06 PR0601

- Difusi a travs de la web de l'escola, Equip directiu i coordinador matricula, circulars, agendes, trptics... qualitat - Programar reunions de coordinaci amb lAPA cada trimestre. Comissi T - Qestionari a les famlies desprs de la reuni inici de curs - Actualitzaci continuada de la web. - Reunions petita infncia. - Xarxes de comunicaci - Projecte pilot: tallers de famlies d'EI en horari lectiu (berenar i esplai) - Taller psicomotricitat a EI l'horabaixa. - Dinamitzaci de plans socioeducatius. - Cooperaci en educaci amb EOEP, SS Est i centre. Equip directiu, SS Est i EOEP

2. Afavorir la collaboraci amb les institucions de l'entorn per tal de millorar la cohesi social.

MP06 PR0601

3. Insistir en la millora de la infraestructura i l'aprofitament dels espais.

MP07 PR0702

Reunions amb la Conselleria i Ajuntament.

- Contactes amb la Conselleria i Ajuntament per Equip directiu aconseguir la millora del centre. - Adequaci dels espais: aula TIC, biblioteca... - Seguiment de la demanda d'acabament del 2n pis, posar escales d'emergncia, treure barreres arquitectniques. - Consolidaci de les activitats generals com a elements d'identificaci i pertinena al centre. - Manteniment de la decoraci del centre com a Coordinadora ambiental projecte transversal. Tutores - Bon s de les papereres de diferents residus. Alumnat - Potenciar l's de material reciclat per fer activitats. - Millora dels elements arquitectnics i dels espais.

4. Impulsar i fomentar millores d'ambientalitzaci

MP07 PR0702 MP05 PR0503

Memria del projecte anual. Arribar a la consolidaci en la participaci al programa de centres ecoambientals.

15

PLA ESTRATGIC 2012-2016 MBIT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I INFRAESTRUCTURES OBJECTIU PROCESSOS INDICADOR LNIA D'ACTUACI RESPONSABLE/ RECURSOS HUMANS

5. Supervisar i coordinar les activitats extraescolars i serveis fora de l'horari lectiu

MP08 PR0801

Nm. d'activitats realitzades Coordinaci amb APA

- Reunions inici i fi de curs amb els monitors/es. Equip directiu, coordinadora - Contacte amb IME, SS Est i altres institucions de serveis i activitats per establir activitats. extraescolars. - Difusi de les activitats i serveis: web, cartells, circulars... - Seguiment mensual de les activitats realitzades. - Seguiment mensual dels serveis fora d'horari lectiu. - Dinamitzaci de l'escola d'estiu, pasqua i nadal. - Full observaci diari del servei de menjador. - Realitzar un claustre per informar del pla d'evacuaci - Circular a les famlies . - Contacte amb el servei de Protecci/Bombers Equip directiu

6. Pla emergncia MP07 PR0703

Realitzaci anual del simulacre. Valoraci del simulacre.

16

2.2.Recursos humans i econmics. Cada vegada ms es troba a faltar la figura de l'administratiu ja que les tasques administratives que ha de realitzar l'equip directiu sn cada vegada ms complexes i repercuteix a les hores que hauria de dedicar per a tasques pedaggiques. El centre disposa del pressupost anual otorgat per la Conselleria desglossat en els diferents mbits especificats per l'administraci: RECURSOS HUMANS- Conselleria: 1.Docent: plantilla + habilitada si cal 2.No docent: ATE, fisoterapeuta. 3. EOEP - Altres: APA, SS Est, NOUSIS, PAC de Son Cladera, UCSMIA, Protecci Menors... - Ajuntament Palma: conserge

RECURSOS ECONMICS- Conselleria, assignaci general anual: 1. Escola matinera, 2. Menjador 3. Equip de suport - Altres: 1. Subvencions de l'APA 2. Aportacions de l'APA

L'equip directiu s el responsable de la seva gesti passant informaci peridicament al consell escolar 2.3. Estratgies per aconseguir la participaci de la comunitat educativa i la seva implicaci en el projecte de direcci. Al llarg del perode d'aplicaci del pla estratgic, s'ha d'informar del desenvolupament de les actuacions i assoliments dels objectius a travs dels claustres, reunions de l'APA, i tamb dels consells escolars. Les memries anuals reflectiran els objectius assolits i recolliran els suggeriments i propostes de millora de la comunitat educativa. S'informar cada inici de curs de les estratgies a desenvolupar en relaci als objectius plantejats en el pla estratgic al claustre, consell escolar i APA. S'informar del grau de compliment, a travs dels indicadors de qualitat dels processos cada curs. Les propostes de millora seran la guia per la programaci del segent curs. La direcci del centre i la junta directiva de lAPA mantenen contactes quinzenals per a mantenir un dileg permanent sobre els temes que es van presentant. Lescola mant reunions peridiques a nivell de zona amb les escoles de Primria presidides per inspecci per consensuar aspectes pedaggics. Amb l'IES Junper Serra es mant cada final de curs reunions per fer el trasps d'informaci dels nostres alumnes. 3. SISTEMA D'AVALUACI DEL PROJECTE. Caldr avaluar la seva posada en marxa cada final de curs, i anar afegint propostes de millora en la programaci anual de cada curs (PGA). L'avaluaci de qualsevol procs i el seu desenvolupament, ser la tasca que culminar el procs dissenyat en els diferents mbits educatius per observar quins sn els objectius assolits. En aquest sentit caldr fer s dels instruments existents i realitzar una memria de centre, afegint en cas necessari noves propostes de millora. L'aplicaci del projecte d'implantaci de sistemes de gesti de qualitat (amb l'objectiu 17

d'aconseguir la certificaci UNE-EN ISO 9001:2008.dins aquests 4 anys) ha de formar part de l'avaluaci del projecte, a travs de cada un dels processos, ja que amb el seu desenvolupament es detectaran els aspectes del centre susceptibles de millora. Les autoavaluacions anuals determinar els punts forts i febles i servir de reflexi per revisar el que no funciona. Cada final de curs, com a Equip Directiu, es far una valoraci del nivell dassoliment dels objectius proposats que quedar reflectida a la memria anual. El resultat de lavaluaci ens permetr millorar, revisar i valorar els que no s'han assolit, si ens plantegem altres objectius o els modifiquen. MECANISMES D'AVALUACI PGA: Objectius anuals MEMRIA : Objectius assolits i indicadors AUTOAVALUACI AVALUACI ALS 4 ANYS DEL PROJECTE QUI ED, CCP, Claustre, Consell Escolar ED, CCP, Claustre, Consell Escolar ED CCP Consell Escolar, Inspecci QUAN Inici curs Final curs Final de curs Final curs 15/16

18