Presentaci Aprendre a Aprendre - Jornada Comunit

  • Published on
    16-Apr-2017

  • View
    522

  • Download
    0

Transcript

PRESENTACIOBJECTIU GENERALLluitar contra lexclusi a travs de la inserci sociolaboralOBJECTIUS OPERATIUSAugmentar lautonomia personalAugmentar lautonomia socialAugmentar lautonomia ocupacionalMETODOLOGIAIndicadorsIndicadorsIndicadorsIndicadors ddddocupabilitatocupabilitatocupabilitatocupabilitatContext laboral i socialCompetnciespersonals i professionalsActitudsmbits dactuaci LA PERSONA COM A PART DUN SISTEMAATENCI A LA PERSONAEMPRESAFORMACITERRITORIJoan C a r le s M ontser rat St. Josep Obre r Camp Cla r Pomar St. R oc Gorna l T rin ita t C am ps B lan cs F ontsanta Pla del Bona ire Masia Esp ins 0N SOM?MUNICIPI BARRICornell FontsantaLHospitalet de LLobregatGornalSant Boi de LlobregatCamps BlancsGav Masia Espin sBadalona Pomar i Sant RocTerrassa Pla de BonaireBarcelona Trinitat NovaIgualada MontserratLleida MariolaReus Sant Josep ObrerTarragona Camp ClarDADES ESTADSTIQUES MS RELLEVANTS 20095.572 Persones ateses (63,62% Immigrants Extracomunitaris)4642 Baixes (80,53% Positives, 14,54% Negatives i 4,93% Neutres)768 Empreses de Nou Contacte (sectors ms contactats: ETT, Neteja, Hosteleria i Restauraci)732 Ofertes gestionades (sectors majoritaris: Neteja, Serveis, Hosteleria i Restauraci i ofertes adreades a discapacitats)203 Centres de Formaci ContactatsNivell destudis Un 41,97 % no disposa del certificat de la ESO (Ensenyana Secundria Obligatria)Procedncia El 50,74 % per relacions personals (boca/orella)