PLEC DEFINITIU 24-5-2013 (1

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  0

Transcript

 • PLA DE LECTURA DE CENTRE

  (PLEC)

  Institut Antoni de Mart i Franqus

  Tarragona

 • 2 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  2

  NDEX

  1. INTRODUCCI/ JUSTIFICACI...........................................................4

  2. OBJECTIUS GENERALS.......................................................................7

  3. CONCLUSIONS DE LANLISI PRVIA: DIAGNOSI............................9

  4. COMPETNCIA LECTORA..................................................................12

  5. COMPETNCIA INFORMACIONAL....................................................13

  5.1. Concepte ......................................................................................13

  5.2. Objectius.......................................................................................14

  5.3. Estratgies....................................................................................16

  5.4. Avaluaci.......................................................................................17

  6. EL GUST PER LLEGIR........................................................................18

  7. RCURSOS.........................................................................................19

  8. FORMACI DEL PROFESSORAT......................................................20

  9. DIFUSI DEL PLA DE LECTURA DE CENTRE.................................21

 • 3 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  3

  10.AVALUACI, REVISI I PROPOSTES DE MILLORA.....................22

  11. ANNEXOS........................................................................................23

 • 4 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  4

  1. INTRODUCCI/ JUSTIFICACI

  Lactitud envers la lectura s la disposici per llegir de manera plaent- que porta a

  la prctica lliure i voluntria-, per omplir la curiositat i el desig de saber, aix com per

  obtenir satisfacci personal. Si no es llegeix per plaer, encara menys es far per

  obligaci. Est demostrat que la prctica de la lectura voluntria s una de les

  causes principals de lxit escolar, ja que s imprescindible en tots els

  aprenentatges. (La lectura en un centre educatiu. Generalitat de Catalunya,

  Departament dEnsenyament: maig de 2013)

  LInstitut Antoni de Mart i Franqus s un institut amb una plantilla de 81

  professors i un alumnat de 1200 alumnes. Est situat al centre de Tarragona i t

  dues escoles adscrites, lEscola Csar August i lEscola El Serrallo.

  A ms de tenir estudis de lESO, a lInstitut Mart i Franqus es poden estudiar totes

  les modalitats de batxillerat en rgim de batxillerat dirn i nocturn. Daltra banda

  tamb es poden fer els estudis de secundria o batxillerat a travs de lIOC,

  lInstitut Obert de Catalunya.

  LInstitut Mart i Franqus va ser un dels pioners a participar en el programa

  dinnovaci 1 per 1, en el qual cada alumne disposava dun porttil i de llibres en

  suport digital a ms dels de paper. Aquest programa dinnovaci va afavorir el fet

  de tenir moltes aules equipades amb ordinador i can i algunes fins i tot amb

  pissarra digital.

  De cara al proper curs acadmic 2013-2014 est previst que les aules de 1r. de

  Batxillerat tamb estiguin equipades amb can i ordinador, de tal manera que

 • 5 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  5

  prcticament totes les aules de linstitut estaran digitalitzades. A ms, linstitut

  compta amb tres sales dinformtica.

  Un altre programa en el qual participa linstitut s el programa Impuls de la lectura

  en un centre educatiu (ILEC). Va ser el Seminari de Matemtiques el primer a

  realitzar la formaci relativa a lILEC i a posar en marxa un procs de comprensi

  lectora per tal de millorar la resoluci dels problemes matemtics. Enguany tamb

  ha entrat dins de lILEC el Seminari de Tecnologia que tamb lest aplicant dins

  de les seves classes.

  Pel que fa a la Biblioteca Escolar, lInstitut Antoni de Mart i Franqus est incls

  dins del Programa Puntedu, cosa que ha facilitat lactualitzaci daquest espai. En

  aquests moments la biblioteca disposa de vuit ordinadors, can, un rac de lectura

  informal i t gaireb tot el seu fons documental catalogat amb el programa e-

  prgam.

  Es va crear tamb la Comissi de la Biblioteca Escolar, formada per professors de

  diferents departaments, que es reuneix amb freqncia i que vetlla per la posada

  en marxa de diferents activitats dins de la Biblioteca, com ara exposicions, lectures

  en veu alta de relats de por, tast de poesia, etc.

  Com ja sha esmentat anteriorment, lInstitut Mart i Franqus compta amb un gran

  nombre de professorat, que es reuneix amb molta freqncia dins dels seus

  Departaments i Seminaris.

 • 6 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  6

  El document del Pla de Lectura de Centre (PLEC) ser un document del centre on

  cada Departament i Seminari faci la seva aportaci sobre com est treballant

  cadascun dels apartats del PLEC: la competncia lectora, la competncia

  informacional i el gust per llegir.

  Es tracta, doncs, de posar per escrit i unificar en un sol document totes les activitats

  al voltant de la lectura que ja es duen a terme o que volem programar. Aquest

  document ser pblic i estar a labast de tothom.

  El document PLEC ha de ser revisable i cal actualitzar-lo a mesura que es vagin

  fent i afegint activitats.

 • 7 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  7

  2. OBJECTIUS GENERALS DEL PLEC

  -Afavorir la integraci de la competncia lectora en totes les rees del currculum.

  -Promoure lautonomia i la competncia de lalumnat en laccs, el tractament i ls

  de la informaci.

  -Fomentar lhbit lector i ajudar a descobrir i a valorar el plaer de la lectura.

  -Afavorir la planificaci i la coordinaci, la sistematitzaci i la coherncia de les

  estratgies que el centre desenvolupa a lentorn de la lectura.

  -Estimular ls de metodologies ms actives i significatives per a lalumnat.

  -Comptar amb la biblioteca del centre com a element dinamitzador de la lectura i

  com a espai dinformaci i de documentaci.

  -Relacionar-se i coordinar-se amb els Plans i els serveis que ofereix lentorn proper-

  Plans Educatius dEntorn, biblioteca pblica, llibreries, centres cvics, etc.

  -Promoure la formaci del professorat per tal de millorar la qualitat de la seva

  intervenci i implicaci en el desenvolupament del PLEC.

 • 8 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  8

  -Promoure eines davaluaci continuada i dautoavaluaci que facilitin el seguiment

  del PLEC i ladequaci dels objectius a les noves necessitats del centre.

 • 9 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  9

  3. ANLISI PRVIA: CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

  Un cop revisades i analitzades totes les graelles i plantilles que hem anat fent

  durant el curs, lanlisi que fem s que a linstitut ja es duen a terme moltes

  activitats i molt variades al voltant de la lectura.

  Pel que fa al primer eix del PLEC, la comprensi lectora, els nostres alumnes tenen

  molt bon nivell de lectura, tal i com es desprn de lanlisi dels indicadors de les

  competncies bsiques de quart i de les notes de la selectivitat de segon de

  batxillerat, on els nostres alumnes estan molt per sobre de la mitjana dels instituts

  de Catalunya.

  S que caldria dir, per, que hi ha moltes activitats al voltant de la lectura per que

  no estan recollides en cap document, per aquest motiu seria molt convenient

  redactar el PLEC. Els dun Seminari normalment no sabem qu fa el Seminari del

  costat. Funciona molt b la coordinaci dins dels Seminaris per potser caldria

  millorar el transvasament dinformaci interdepartamental.

  Pel que fa a la competncia informacional, el segon eix del PLEC, considerem que

  aquest s lapartat que potser com a centre treballem duna manera ms

  consistent. En sortir de linstitut els alumnes han de ser capaos de gestionar,

  buscar i fer servir tot tipus dinformaci per tal delaborar treballs a la universitat o a

  qualsevol altre lloc on desenvolupin la seva activitat. s per aquesta ra que hem

  triat el segon eix del PLEC, la competncia informacional, per comenar a

 • 10 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  10

  desenvolupar-lo. Tant a primer, segon i tercer dESO amb els crdits de sntesi, a

  quart amb el Projecte de Recerca i al Treball de Recerca de Segon de Batxillerat

  els alumnes aprenen tot el que cal saber per fer un treball ben fet. Molts dels

  nostres alumnes guanyen premis CIRIT, convocats per diferents universitats i altres

  institucions.

  Pel que fa a lltim eix del PLEC, el gust per llegir, s on potser cal que fem tots un

  esfor perqu els estmuls a ladolescncia sn molts i diversos i no tots els

  alumnes tenen un entorn familiar i social que afavoreixi el gust per la lectura. Des

  de la Biblioteca Escolar i des de la biblioteca daula ja es fan activitats per incentivar

  a la lectura. Hem detectat, per, que es podria millorar la implicaci de les famlies,

  aspecte en el qual incidirem a partir del proper curs.

  Per acabar, si s possible, volem endegar iniciatives que ja shan posat en prctica

  en altres instituts, com ara la lectura silenciosa trenta minuts de classe.

  Una altra idea que podrem recollir i que encara no tenim s lelaboraci de

  bibliografia recomanada de literatura per edats o per cicles. Aquesta bibliografia

  seria molt til per als pares i es podria penjar al web de linstitut de tal manera que

  fos accessible i consultable per a tothom.

  Hem de tenir em compte que el PLEC s un document de centre, liderat per lequip

  directiu. Per tal delaborar-lo creiem convenient, atesa la gran quantitat del

 • 11 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  11

  professorat del nostre centre, que es formi una Comissi Redactora del PLEC

  formada per professors membres de la Comissi de la Biblioteca, professors

  participants en el programa ILEC i tots aquells altres professors als qui els interessi

  el projecte. Cada any podem anar afegint tot all que sigui noveds i til.

  El calendari daplicaci ser el segent:

  Curs 2013-2014: posada en marxa de la Comissi Redactora i redacci del primer

  eix (la competncia lectora). Revisi dall que ja est fet.

  Curs 2014-2015: Redacci de lapartat El gust per llegir. Revisi i avaluaci

  interna del curs anterior.

  Cursos acadmics segents: revisions i actualitzacions i difusi a travs de la

  pgina dinici de linstitut.

 • 12 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  12

  4. LA COMPETNCIA LECTORA (Saber llegir)

  Hem decidit que aquest eix del PLEC el desenvoluparem en els propers cursos

  acadmics, quan estigui creada i estigui en marxa la Comissi de Redacci del

  PLEC.

  Tot i aix, al final del document trobareu als annexos algunes activitats al voltant de

  la competncia lectora que ja estem duent a terme.

 • 13 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  13

  5. LA COMPETNCIA INFORMACIONAL (Llegir per aprendre)

  5.1 Concepte

  El concepte de competncia informacional neix de la necessitat de trobar un terme

  especfic per denominar lensenyament i laprenentatge de conceptes, habilitats i

  actituds relacionats amb ls de la informaci. El terme de competncia

  informacional s relativament nou per la tasca educativa que reflecteix no. A

  lescola, des de fa anys, shan desenvolupat activitats de cerca dinformaci,

  deducaci documental i de formaci dusuaris vinculades o no a ls de la

  biblioteca. Al mateix temps, relacionades al desenvolupament d'estratgies per

  aprendre, sempre shan treballat tcniques de tractament dinformaci ensenyant

  als alumnes a extreure les idees fonamentals dun text i a fer resums, esquemes i

  mapes conceptuals.

  La competncia informacional es desenvolupa en tres fases:

  1. La cerca i recuperaci de la informaci:

  - Plantejament de la necessitat dinformaci

  - Localitzaci de la informaci

  - Selecci i recuperaci de la informaci

  2. Anlisi i tractament de la informaci:

  - Lectura de la informaci

 • 14 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  14

  - Sntesi i estructuraci de la informaci

  3. Creaci i comunicaci de coneixement:

  - Generaci de coneixement

  - Comunicaci del coneixement

  - Avaluaci global i aplicaci del coneixement1

  5.2 Objectius

  La competncia informacional contribueix al desenvolupament de les segents

  competncies bsiques de lESO:

  -Competncia daprendre a aprendre: posada en acci de les prpies capacitats i

  potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot manejant de manera eficient

  recursos i tcniques del treball intel.lectual i demostrant capacitat per cooperar.

  -Competncia informacional: desenvolupar habilitats bsiques en ls de fonts

  dinformaci en diversos formats, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la

  informaci amb sentit crtic.

  -Competncia dautonomia i iniciativa personal: implica diverses actituds

  personals interrelacionades, com la responsabilitat, la creativitat, la capacitat de

 • 15 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  15

  prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant

  projectes individuals i collectius.

  -Competncia comunicativa lingstica i audiovisual: presentaci escrita de

  treballs i dexposicions orals.

  -Competncia social ciutadana: participaci, responsabilitat, presa de decisions i

  capacitat dialgica en el treball en equip.

  Objectius especfics:

  -Identificar la informaci que es necessita.

  -Concretar les caracterstiques de la necessitat informativa.

  -Organitzar i planificar la investigaci.

  -Dissenyar lestratgia de cerca.

  -Realitzar consultes.

  -Aplicar criteris de precisi.

  -Aplicar criteris de fiabilitat.

  -Contrastar i obtenir la informaci definitiva.

  1 Blasco, Anna; Durban, Glria (2010). Competncia informacional: del curriculum a laula. Barcelona: Publicacions

 • 16 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  16

  5.3 Estratgies

  Les activitats relacionades amb aquest apartat les classifiquem en dos mbits: la formaci

  dusuaris i el desenvolupament de la competncia informacional.

  a) La formaci dusuaris

  - Programaci de visites a la biblioteca en sessions duna hora (tutoria) a l inici del

  curs, explicant lorganitzaci, el catleg, la manera de trobar-hi un llibre (la CDU),

  les diferents parts dun llibre, etc. Per als alumnes de 1r i 2n dESO, aquesta

  activitat es far amb una Bibliogimcana (veure annexos)

  - El catleg informatitzat: treball de cerca amb lePrgam.

  b) Desenvolupament de la competncia informacional

  - La formaci en competncia informacional en el Projecte de Recerca de 4rt

  dESO (Projecte coordinat a tres nivells Coordinaci de biblioteca, tutors del

  Projecte de recerca i Biblioteca Pblica de Tarragona- pel desenvolupament

  dhabilitats informacionals) (Veure annexos).

  - El Treball de recerca de 1r de Bat. Abans de la orientaci especfica de

  lalumnat amb el tutor o tutora, des de la biblioteca sexposen els millors Treballs de

  Recerca de 2n de Bat als alumnes de 1r de Bat. , i els autors dels treballs expliquen

  i comparteixen la seva experincia, mtode de treball, treball de camp, etc. (Veure

  annexos)

  de Rosa Sensat

 • 17 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  17

  - L enigma. Concurs en qu shan de respondre una srie de qestions

  relacionades amb un tema determinat. Hi participa un cicle o tots els cursos de

  lESO i la seva durada s duna setmana

  5.4 Avaluaci

  Per valorar els resultats duna bona adquisici dels recursos relacionats amb la

  competncia informacional al final de 4r dESO, caldr comprovar si lalumne ha

  desenvolupat de manera autnoma els segents aspectes:

  - Identifica la informaci que necessita

  - Concreta els conceptes clau

  - Elabora un gui inicial i un pla de treball

  - Coneix els diferents tipus dinformaci i sap triar la ms adequada

  - Coneix els diferents entorns de cerca (web, biblioteca..)

  - Sap valorar la informaci rellevant i distingir la ms fiable comprovant lautoria

  - Sap citar les fonts de cerca

  - Coneix la manera demmagatzemar adequadament la informaci triada

  - Ha aprs a citar les referncies

 • 18 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  18

  6. EL GUST PER LLEGIR

  Hem decidit que aquest eix del PLEC el desenvoluparem en els propers cursos

  acadmics, quan estigui creada i estigui en marxa la Comissi de Redacci del

  PLEC.

  Tot i aix, al final del document trobareu als annexos algunes activitats al voltant de

  la competncia lectora que ja estem duent a terme.

 • 19 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  19

  7. RECURSOS

  Els recursos per elaborar el PLEC sn duna banda els recursos de personal i per

  altra els recursos materials.

  Com ja hem explicitat anteriorment, la Comissi Redactora del PLEC ser

  lencarregada de la seva redacci i elaboraci.

  Una altra part fonamental dels recursos personals s la formada per les famlies, la

  implicaci de les quals s fonamental per a que els seus fills tinguin xit escolar. Un

  altre recurs al nostre abast s lAMPA, que sempre sha mostrat molt receptiva i

  collaboradora.

  Els recursos materials que linstitut posa al nostre abast sn molts: aules

  digitalitzades, Biblioteca Escolar, Biblioteca daula i totes les TIC i TAC. Tal i com

  explicita el document sobre el PLEC elaborat recentment pel Departament:

  Traslladat a lentorn educatiu actual, les TAC i lescola 2.0 es caracteritzen per ls

  dels ordinadors a les aules. A laula 2.0, lalumnat disposa daccs directe a Internet

  i pot interactuar amb un munt deines i recursos que faciliten la construcci

  col.laborativa de coneixement personal i social.

  Per acabar, no hem doblidar lentorn, tenim molt contacte i molt bona collaboraci

  amb la Biblioteca Pblica de Tarragona, a on es fan moltes sortides i activitats

  conjuntes.

 • 20 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  20

  8. FORMACI DEL PROFESSORAT

  Es creu convenient de fer una formaci per a tot el professorat per tal de donar a

  conixer els trets ms importants sobre el PLEC i la importncia de la Lectura en un

  centre educatiu. Demanarem que vingus Glria Durban a parlar de la Biblioteca

  Escolar en dues o tres sessions els dimecres a la tarda que estarien obertes a tot el

  professorat.

  A ms daquesta formaci oberta a tot el professorat de linstitut, convindria que el

  professorat interessat a millorar els seus coneixements sobre la Biblioteca Escolar o la

  redacci del PLEC es pogus apuntar a un curs telemtic del Departament,

  especialment si tenen intenci de formar part de la Comissi Redactora del PLEC.

 • 21 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  21

  9.DIFUSI DEL PLA DE LECTURA DE CENTRE

  La difusi del PLEC est prevista fer-la a tota la comunitat educativa, a lentorn proper i

  lAdministraci i altres institucions vinculades al centre i a la lectura.

  Pel que fa al professorat, cal fer notificacions de manera telemtica i tamb reunions a

  travs del Seminaris, Claustres o de les diferents Comissions.

  A mesura que es vagi redactant el PLEC sanir penjant tota la informaci a la pgina

  web de linstitut, de tal manera que tota la informaci estigui disponible per a qualsevol

  membre de la comunitat educativa.

  Cal notificar lAdministraci el fet que el PLEC es redacti, ja que no s en aquests

  moments un document prescriptiu, per s un document que pot ser molt til.

  Pel que fa a les famlies cal promoure i facilitar la participaci i collaboraci de les

  famlies en les activitats de foment de la lectura.

 • 22 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  22

  10.AVALUACI, REVISI I PROPOSTES DE MILLORA

  Un cop redactat el PLEC caldr establir un calendari de reunions de la Comissi

  Redactora del PLEC que ser lencarregada de revisar si shan assolit o no els

  objectius generals i especfics que shavien establert en el document base.

  Per tant, el PLEC s un document que cal revisar i actualitzar constantment en funci

  de les necessitats del centre i de lxit de les diverses activitats al voltant de la lectura

  que es vagin programant i establint.

  Els professors membres de la Comissi Redactora del PLEC seran els encarregats de

  fer una avaluaci interna, informar la resta de professorat dels resultats daquesta

  avaluaci i tamb de fer les propostes de millora del PLEC, que han destar

  consensuades per la resta de professorat.

  Es tindr especialment en compte lavaluaci amb indicadors per determinar si la

  posada en marxa del PLEC i de diferents activitats relacionades amb la lectura tenen

  una repercussi en la millora de les notes dels alumnes.

 • 23 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  23

  ANNEXOS

 • 24 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  24

  ANNEX 1 (Formaci dusuaris)

  VISITA A LA BIBLIOTECA DEL CENTRE OBJECTIUS: - PRESENTAR LA BIBLIOTECA COM A CENTRE DE RECURSOS PER A LAPRENENTATGE I LOCI, I CONIXER ELS SERVEIS QUE SHI OFEREIX. - PRESENTAR ELS DOCUMENTS EN PAPER DE LA BIBLIOTECA COM A FONTS DINFORMACI FILTRADES I FIABLES, QUE COMPLEMENTEN LES CERQUES AMB INTERNET ITINERARI DE LA VISITA: - Presentar els diferents espais de la biblioteca : zona destudi, zona dordinadors, zona de lectura informal, zona multimdia (en preparaci) - Ensenyar com estan ordenats els documents a les prestatgeries:

  * Comenar per les enciclopdies * Ensenyar el Sistema de Classificaci Universal (CDU) * Lectures obligatries

  - Ensenyar com buscar un llibre mitjanant el catleg Eprgam: * Presentar la web de la biblioteca del centre, a partir de la qual saccedeix al catleg informatitzat - Explicar com funciona el servei de prstec: * Hora del pati (dilluns, dimarts, divendres) * Mxim tres llibres * Durada del prstec: 15 dies prorrogables a 1 mes * Llibres exclosos de prstec: gomet vermell - Explicar les normes dusuari de la biblioteca (insistir en qu, si consulten un llibre, no el tornin a desar a la prestatgeria, perqu el poden collocar fora del seu lloc) RECURSOS per treballar amb lESO: BIBLIOGIMCANA / BUSCA

 • 25 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  25

  BIBLIOGIMCANA

  Proposta de gimcana per tal del conixer la Biblioteca del nostre

  institut (ESO).

  Aquestes proves shan de fer en grups de 4 alumnes. Escriviu els vostres noms i el

  nombre del grup:

  Grup:_________

  Nom i cognoms dels membres del grup:

  1._________________________________________________

  2._________________________________________________

  3._________________________________________________

  4._________________________________________________

  Pregunta 1:

  Copieu les sis primeres frases de lentrada Carnestoltes de lobra Costumari

  catal. El curs de lany de Joan Amades.

  Pregunta 2:

  Expliqueu qu vol dir la CDU i quina funci t a la biblioteca.

 • 26 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  26

  Pregunta 3:

  Busqueu a un diccionari bilinge alemany-catal de leditorial Enciclopdia Catalana

  la paraula Schimmel i copieu tota lentrada.

  Pregunta 4

  Busqueu a les prestatgeries de la biblioteca a quins llibres corresponen les

  signatures segents: 1(38) Fin. i 25 Liu.

  Pregunta 5

  Quin autor va escriure lobra Jane Eyre. A quina part de la biblioteca el trobareu?

  Pregunta 6

  Busqueu 3 llibres de poesia catalana que estiguin en aquests moments a la

  biblioteca i apunteu els ttols dels llibres i el nom de cadascun dels autors.

  Llibre 1::________________________________________

  Autor:__________________________________________

  Llibre 2:_________________________________________

  Autor:__________________________________________

 • 27 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  27

  Llibre 3:__________________________________________

  Autor:___________________________________________

  Pregunta 7

  Busqueu 3 llibres de teatre en castell i indiqueu els noms dels autors i els ttols

  dels llibres.

  Llibre 1::________________________________________

  Autor:__________________________________________

  Llibre 2:_________________________________________

  Autor:__________________________________________

  Llibre 3:_________________________________________

  Autor:___________________________________________

  Pregunta 8

  Quin edifici de Tarragona es veu a la foto de la pgina 441 del llibre sobre la

  histria de Tarragona que es diu Tarragona, la ciutat actual: Geografia i urbanisme.

  Pregunta 9

  Busqueu a la prestatgeria de la biblioteca on hi ha la literatura juvenil en castelll i

  busqueu la novel.la Crimen y Castigo. Qui ns lautor? Apunteu la primera frase:

  Pregunta 10

 • 28 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  28

  A la prestatgeria on hi ha la literatura juvenil en catal trieu quin llibre us

  emportarieu a casa. (Cada membre del grup nha de triar un). Apunteu el ttol i lautor

  de cada llibre.

  Nom delalumne 1:_______________________________________

  Ttol del llibre:_________________________________________

  Autor:_______________________________________________

  Nom delalumne 2:_______________________________________

  Ttol del llibre:_________________________________________

  Autor:_______________________________________________

  Nom delalumne 3:_______________________________________

  Ttol del llibre:_________________________________________

  Autor:_______________________________________________

  Nom delalumne 4:_______________________________________

  Ttol del llibre:_________________________________________

  Autor:_______________________________________________

  Pregunta 11

  Quan pots treure un llibre de la biblioteca? Apunteu lhorari de prstec de llibres

  de la biblioteca de lInstitut Antoni de Mart i Franqus.

 • 29 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  29

  ACTIVITAT: BUSCA

  BUSCA:

  -Un cmic. -Un Llibre que parli de Tarragona -Un llibre de geografia de qualsevol pas -Un atles. -Un llibre de matemtiques. -Un llibre de medicina. -Un llibre dhistria. -Un diccionari. -Una obra de: * un autor angls i un autor francs. * Caldern de la Barca o Quevedo, R. Llull, M. De Cervantes, M. Rodoreda.

 • 30 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  30

  ANNEX 2 (COMPRENSI LECTORA)

  Centre: Institut Antoni de Mart i Franqus (Tarragona) Responsable: Comissi i coordinadora BE

  TTOL DE LACTIVITAT: RESOLUCI DE PROBLEMES Activitat adreada a: Primer i segon dESO

  MBIT DE LACTIVITAT: Comprensi lectora OBJECTIUS:

  1. Millorar la competncia lectora per augmentar el rendiment acadmic de tots els alumnes i afavorir aix l'xit educatiu.

  2. Aconseguir que els joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autnoms amb capacitat per accedir a la informaci i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les rees i matries del currculum.

  3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint

  4. Incorporar la reflexi sobre qu i com s'ha aprs, explicitant les estratgies de lectura que s'utilitzen.

  5. Incorporar l'autoavaluaci com a estratgia d'aprenentatge que els permeti autoregular el procs de comprensi.

  DESCRIPCI DE LACTIVITAT Punt de partida: Consisteix en una prctica guiada on els alumnes, a partir del modelatge i del referent daula apliquen un seguit destratgies per RESOLDRE UN PROBLEMA. Lactivitat vol mostrar als alumnes les estratgies per resoldre un problema.

  1. Activaci de coneixements previs. A partir dels ttols, subttols, imatges es genera una primera idea del problema.

  2. Lectura individual del problema. Els alumnes fan una lectura individual per fer una primera aproximaci al text que es treballa i es detecten les dificultats respecte al lxic (shan dinferir a partir del context i en cas de no determinar el significat subratllar la paraula per desprs aclarir el seu significat). Els alumnes es faran la segent pregunta: DE QU TRACTA? i em posiciono davant el problema.

 • 31 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  31

  3. Lectura de problema.

  Es tornar a llegir el problema DE QU TRACTA? i QUINA INFORMACI ENS DNA? (les dades que ens proporciona el problema, que les expressarem amb una lletra i escrivint el valor, tamb posaran un interrogant a les incgnites.

  4. Resoluci del problema. Es busca la frmula o lligam entre les dades i les incgnites. Tenir en

  compte el referent daula.

  5. Reflexi sobre el que hem aprs. Per finalitzar lactivitat, per grups, reflexionarem sobre el qu hem aprs i com ho hem aprs.

  AVALUACI Criteris davaluaci:

  - Participar activament i reflexiva en interaccions orals per a laprenentatge.

  - Identificar les paraules que es desconeixen. - Deduir lxic pel context - Aplicar les estratgies de comprensi lectora abans, durant i desprs de

  la lectura. - Identificar les incgnites per resoldre el problema. - Participar activament en lorganitzaci de la informaci. - Autoavaluar-se amb ajuda duna pauta.

  Instruments davaluaci: - Observaci del procs daprenentatge dels alumnes. - Observaci/correcci dels PROBLEMES resolts. - Pauta dautoavaluaci dels alumnes

  TEMPORITZACI Activitats mensuals

  RECURSOS HUMANS

  Els professors de matemtiques

  RECURSOS MATERIALS

 • 32 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  32

  Espai : Aules prpies Material: Molt important : referent de laula, Full amb les activitats i full dautoavaluaci Textos: diferents tipus de problemes RECURSOS EXTERN No es contemplen. OBSERVACIONS (Durant lactivitat i desprs de fer-ne lavaluaci)

  Aspectes positius:

  Al llarg del procs hem observat una millora referent a la majoria dobjectius proposats en el referent daula.

  Els fulls dautoavaluaci ens mostren que els alumnes prenen conscincia dels passos a seguir i que ells mateixos se nadonen de lassoliment dels objectius

  Aspectes millorables (dificultats daplicaci, aspectes no previstos...):

  Per, hi ha tres aspectes que cal treballar ms:

  a) Identificar el qu es pregunta en cada apartat b) Utilitzar lletres per identificar dades i incgnites c) Comprovar la coherncia dels resultats VALORACI GLOBAL.

  Hem observat que els alumnes van assolint els objectius daplicaci del referent daula, per els resultats en quant a la part matemtica no han estat els esperats.

  Pensem que caldria donar una continutat a aquesta manera de treballar els problemes, integrant-ho progressivament com una part ms de la programaci

  La idea s fer-ho extensiu a la resta de cursos, per fer un treball conjunt.

 • 33 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  33

  Centre: Institut Antoni de Mart i Franqus (Tarragona) Responsable: Professors Seminari Tecnologia, Comissi Biblioteca TTOL DE LACTIVITAT: EL RESUM Activitat adreada a: Primer i tercer dESO MBIT DE LACTIVITAT: Competncia lectora OBJECTIUS:

  6. Aprendre a llegir un text fent una lectura atenta i comprensiva.

  7. Integrar en el context tecnolgic lacci de llegir.

  8. Ajudar lalumne a descobrir, mitjanant la lectura, la necessitat dadquirir autonomia, autodisciplina i autoestima, a fi de consolidar la seva identitat. Ajudar-lo a fixar els seus propis gustos, interessos i valors.

  9. Identificar i seleccionar les idees ms importants dun text i ser capa de sintetitzar-lo mantenint el seu sentit global.

  DESCRIPCI DE LACTIVITAT Llegir un text de caire tecnolgic, seleccionant i organitzant les dades ms importants del text original per elaborar-ne un resum.

  6. Abans de llegir. Qu en s? Es reflexiona sobre el tema desprs de fer una repassada visual del text (ttol, subttols, paraules en negreta, imatges, grfiques, taules...)

  7. Durant la lectura. Identificar les idees principals. Es fa una primera lectura superficial. Es detecten paraules o conceptes que no es coneixen i es busca el seu significat (el text sha dentendre totalment).

 • 34 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  34

  Seguidament es fa una segona lectura amb ms deteniment i es marquen les paraules clau de cada pargraf (sha de llegir la informaci marcada, comprovar que t sentit i no falta res important).

  8. Desprs de la lectura. El resum. Sescriu un esborrany a partir de les idees principals dels pargrafs. Desprs de repassar lesborrany per corregir possibles errors dexpressi i ortogrfics, es redacta un resum del text.

  AVALUACI Criteris davaluaci:

  - Participaci activa en el procs delaboraci del resum. - Identificar les idees principals de cada pargraf. - Buscar informaci sobre les paraules o conceptes que no es

  coneixen. - Redactar una nota breu explicativa al marge de cada pargraf. - Redactar un esborrany a partir de les idees principals dels

  pargrafs. - Redactar el resum definitiu. - Autoavaluar-se amb ajuda duna pauta.

  Instruments davaluaci: - Observaci del procs daprenentatge dels alumnes. - Observaci/correcci del resum elaborat. - Pauta dautoavaluaci dels alumnes TEMPORITZACI Activitats bimestral

  RECURSOS HUMANS

  Professors del departament de tecnologia

 • 35 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  35

  RECURSOS MATERIALS Espai : Aules prpies Material: Referent de laula, textos proposats i full dautoavaluaci Textos: textos de caire tecnolgic. RECURSOS EXTERN No es contemplen. OBSERVACIONS

 • 36 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  36

  ANNEX 5 (Competncia informacional)

  Centre: Institut Antoni de Mart i Franqus. (Tarragona)

  Responsable: Coordinadora de Biblioteca

  TTOL DE LACTIVITAT: Fem recerca al Mart i Franqus!

  Activitat adreada a: Alumnes de Primer de Batxillerat

  OBJECTIUS:

  Aquesta activitat fa referncia a la competncia informacional. Lobjectiu principal de lactivitat s: -Donar a conixer els millors Treballs de Recerca de Segon de Batxillerat als alumnes de Primer de Batxillerat, que ara mateix estan en el procs de triar un tema i un tutor per al Treball de Recerca de Segon de Batxillerat.

 • 37 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  37

  DESCRIPCI DE LACTIVITAT Hem detectat que sovint, quan els alumnes de Primer de Batxillerat han de triar un tema i un tutor per fer el Treball de Recerca de 1r. de Batxillerat, la majoria dalumnes est perduda. Molts no han tingut mai un Treball de Recerca a les mans ni nhan vist mai cap, d exposici oral. Amb aquesta activitat els alumnes de Segon de Batxillerat esdevenen professors, ja que sn ells mateixos els qui expliquen el seu Treball de Recerca. Per als alumnes de Primer de Batxillerat ser interessant sentir de la m dun autor dun treball determinat com es fa el Treball de Recerca, ja que a ms, tenen edats molt similars. Aquesta activitat consistir, duna banda, a fer a la Biblioteca de lInstitut Mart i Franqus una exposici dels dossiers escrits dels millors Treballs de Recerca de Segon de Batxillerat. Els alumnes de Primer de Batxillerat podran anar a la Biblioteca i mirar, fullejar i llegir els dossiers escrits. Es procurar que hi hagi la collaboraci de tots els Seminaris, de tal manera que tots exposin un o dos Treballs de Recerca. Daltra banda, en la franja horria de la tutoria, els alumnes de Segon de Batxillerat faran la presentaci amb power point del seu Treball de Recerca. Un cop acabada la presentaci i exposici oral, els alumnes de Primer podran fer preguntes i comentaris. Tamb es pot explicar com ha estat la cerca dinformaci, la recopilaci de dades a travs dinternet i totes les altres fonts consultades i tot el procs de redacci del Treball escrit. El personal implicat s lalumnat de Primer i Segon de Batxillerat, Caps de Seminari, Coordinadora de Primer de Batxillerat i els tutors de Primer de Batxillerat.

  AVALUACI Avaluarem lxit de lactivitat amb el disseny dunes graelles per tal de determinar el grau dutilitat daquesta experincia a lhora de triar un tema i un tutor per fer el Treball de Recerca a Segon de Batxillerat. Aquestes graelles les respondran els alumnes de Primer de Batxillerat.

  TEMPORITZACI

  (curs escolar, trimestral, horari...)

  -Est previst que els dossiers escrits del Treball de Recerca estiguin exposats una setmana a la Biblioteca de lInstitut.

  -Les exposicions orals dels Treballs de Recerca es faran a lhora de tutoria durant 2 setmanes.

 • 38 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  38

  RECURSOS HUMANS

  (BE, professorat, famlies...)

  -Coordinadora de Biblioteca:coordina i supervisa tota lactivitat.

  -Caps de Seminari: Trien els millors Treballs de Recerca presentats als seus Seminaris i els fan arribar a la Coordinadora de Biblioteca.

  -Coordinaci de Primer de Batxillerat: Passa la informaci als Tutors. Cal revisar tot laulari per mirar que hi hagi can a totes les aules.

  -Tutors de Primer de Batxillerat: informen el seu grup de tutoria de lactivitat que es preveu que es dur a terme.

  RECURSOS MATERIALS

  (espais, materials, TIC...)

  Els recursos materials sn pissarres digitals i canons per fer les exposicions i els dossiers escrits per fer lexposici a la Biblioteca de lInstitut.

  RECURSOS EXTERNS

  (BP, PL municipal, Pla dentorn, mitjans de comunicaci...)

  -No es preveu la utilitzaci de cap recurs extern.

  OBSERVACIONS

  (Durant lactivitat i desprs de fer-ne lavaluaci)

 • 39 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  39

  Centre: Institut Antoni de Mart i Franqus Responsable: Coordinaci Biblioteca

  TTOL DE LACTIVITAT

  Estratgies per desenvolupar el Projecte de Recerca de 4rt dESO

  Activitat adreada a: Alumnes de 4rt dESO

  OBJECTIUS

  (mbit del PLEC : Competncia informacional) 1. Conixer i identificar les fonts dinformaci ms apropiades en funci de

  la necessitat dinformaci

  2. Localitzar els documents en el sistema de catalogaci de la biblioteca (CDU) i conixer leprgam.

  3. Determinar estratgies de cerca ms adients

  4. Cercar fonts dinformaci en diferents entorn (biblioteca, internet...)

  5. Aplicar criteris de precisi en la informaci trobada

  6. Valorar el contingut dels documents utilitzats

  7. Avaluar el procs de cerca i recuperar la informaci si aquell s correcte

 • 40 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  40

  DESCRIPCI DE LACTIVITAT El Treball de Recerca de 4rt dESO possibilita que lalumnat daquest nivell adquireixi habilitats en la competncia informacional. Aquest projecte es proposa, des de la biblioteca, donar suport i recursos per treballar la primera fase de la recerca: La cerca i la recuperaci de la informaci.

  Els alumnes inicien el treball amb l'elecci del tema (identificaci de la necessitat dinformaci) a laula ordinria, amb el tutor del TR. La segent fase, la cerca i recuperaci de la informaci, s la que treballarem en aquest projecte, des de la biblioteca.

  - ORGANITZACI DELS GRUPS

  Amb el professor coordinador del Treball de recerca de 4rt i el Coordinador pedaggic, distribuiran els alumnes amb els respectius tutors de TR de la manera segent: cada lnia de 4rt (hi ha quatre, duns 30 alumnes aprox.) es divideix en dos grups (uns 15 alumnes) i cada grup t el seu tutor de TR. A la vegada, aquest grup es dividir en petits grups de 3-4 alumnes, que escolliran un tema a investigar i ho faran de manera corporativa.

  - PRIMERES SESSIONS AMB ELS TUTORS/ES DEL TR

  En les primeres sessions, el tutor corresponent explica als alumnes el procs delaboraci del treball i els grups delimiten, amb lorientaci del tutor, el tema a treballar (pluja didees, constataci dels seus interessos, aportaci, des de la tutoria, dalgun tema motivador...), tenint en compte de:

  a) Delimitar al mxim el tema a investigar, fugint daspectes massa amplis i generals.

  b) Determinar el mtode dinvestigaci: descriptiu, plantejament dhiptesi, comparatiu, etc., i veure el possible treball de camp a fer.

  c) Elaborar un gui previ provisional.

  Aquesta tasca cal fer-la a laula amb el tutor/a de TR. La coordinadora de biblioteca pot oferir als tutors, si ho necessiten, recursos interessants per treballar aquesta fase (veure en els RECURSOS MATERIALS). - FORMACI EN COMPETNCIA INFORMACIONAL AMB LA

  COORDINADORA DE LA BIBLIOTECA

  A partir dara, i al llarg de 6 sessions, es treballar a la biblioteca. Depenent del tipus de contingut, les sessions es faran amb un grup de TR (12-15 alumnes), o dos grups (25-30 alumnes). Els grups estaran acompanyats pels seus tutors. s necessari que aquests coneguin tot el procs formatiu dels seus alumnes pel que fa a la competncia informacional. Els continguts que es treballen en aquestes 6 sessions sn els segents:

 • 41 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  41

  1.Treball teric amb mapes conceptuals sobre les fonts dinformaci 2.Els diferents formats de la informaci 3.La formaci dusuaris de la biblioteca del centre: els tipus de documents, la CDU, la utilitzaci de leprgam... 4. Visita amb un itinerari especfic i prviament coordinat a la Biblioteca Pblica de Tarragona 5. Eines per accedir a les fonts dinformaci: els cercadors 6. Paraules clau 7.Els directoris 8.Els operadors lgics, de proximitat i els truncaments i smbols de substituci 9. Prctica i reflexi crtica sobre els avantatges dels diferents entorns (biblioteca, internet) 10.Selecci dels documents tils 11.Valoraci del contingut, fiabilitat i actualitzaci de la informaci 12. Emmagatzemament de la informaci.

  AVALUACI En les diverses sessions es valoraran els segents aspectes: 1. Latenci en lexposici, l inters i la participaci (preguntes, experincies personals sobre el tema...).

  2. Com va delimitant el grup lestratgia de cerca: quines fonts vol utilitzar, etc.

  3. Si lalumne s capa dorientar-se en les diferents parts de la biblioteca a lhora de trobar un llibre.

  4. Si lalumnat controla el catleg eprgam en els diferents tipus de cerca.

  5. L inters dels alumnes per conixer les fonts informatives de la BP, si demanen en prstec documents diversos pel a la realitzaci del seu TR

  6. Es valorar lactitud de respecte i civisme dels alumnes en un espai pblic de treball i lectura.

 • 42 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  42

  TEMPORITZACI

  (curs escolar, trimestral, horari...)

  Cada grup disposa dunes 35 hores aprox. al llarg de tot el curs per elaborar el projecte de recerca. Aquesta proposta requereix unes 6 sessions per a cada grup-classe durant el primer trimestre( una hora setmanal, aproximadament)

  RECURSOS HUMANS

  (BE, professorat, famlies...)

  -Tutors del TR (les diverses rees relacionades amb els tutors del TR) - Coordinadora de Biblioteca

 • 43 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  43

  ANNEX 6( Gust per llegir) Centre: Institut Antoni de Mart i Franqus (Tarragona)

  Responsable: Coordinadora de Biblioteca i Comissi de Biblioteca

  TTOL DE LACTIVITAT: CONTES DE POR A LA BIBLIOTECA

  Activitat adreada a: ESO i BAT

  OBJECTIUS (mbit de lactivitat: GUST PER LLEGIR) - Presentar el gnere de terror a partir dautors consagrats. - Llegir en veu alta de forma dramatitzada implicant a diferents

  professors, amb lobjectiu de presentar un bon model de lectura i de motivar els alumnes a la seva prctica.

  - Gaudir de la narraci de contes de terror feta en una ambientaci adient

  per a locasi.

 • 44 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  44

  DESCRIPCI DE LACTIVITAT -Es tracta de celebrar la Castanyada amb una activitat de dinamitzaci a la Biblioteca de lInstitut. En primer lloc es decora una part de la biblioteca amb la construcci duna cova capa dacollir un bon nombre doients, que s on t lloc la lectura en veu alta. Tamb es colloquen espelmes, carabasses lluminoses i teranyines per crear una ambientaci terrorfica. Al terra es posen mrfegues per tal dallar-lo i perqu els alumnes puguin estar asseguts de manera cmoda i informal. -El professor lector (cada dia nhi ha un de diferent) llegeix el text de manera dramatitzada durant lhora del pati. Els textos sn contes del gnere de terror: El pou i el pndol, El gat negre, Las ratas del cementerio...) -Els professors lectors i els responsables de la decoraci i de la bona marxa de lactivitat pertanyen a la Comissi de Biblioteca. -Lactivitat est dirigida a tota la Comunitat Educativa. -Es fa una divulgaci de lactivitat mitjanant psters que criden latenci penjats per tot el centre. Tamb senvia un correu electrnic informatiu a tot el professorat.

  AVALUACI

  -En les assignatures de catal i castell servir per pujar nota la lectura voluntria dalgun dels autors presentats.

  TEMPORITZACI

  (curs escolar, trimestral, horari...)

  Aquesta activitat es desenvolupa els dies previs a la Castanyada, concretament en quatre sessions.

  Lhorari s de 11:00 a 11:30, que coincideix amb el temps desbarjo.

 • 45 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  45

  RECURSOS HUMANS

  (BE, professorat, famlies...)

  -Els professors lectors sn quatre, un per cada dia dactivitat. La seva funci s llegir el text de manera dramatitzada.

  -Daltra banda tenim 3 persones de la Comissi de Biblioteca que shan encarregat de demanar en prstec les mrfegues al Seminari dEducaci Fsica, comprar el paper amb el qual es fabrica la cova, les espelmes i les teranyines.

  - Lhorari s de 11:00 a 11:30, que coincideix amb el temps van prestar molta atenci i, per tant, van estar en silenci.

  RECURSOS MATERIALS

  (espais, materials, TIC...)

  - El gran llibre de la por. 20+1 relats per a tremolar VV.AA., Parramon, 2012

  - Los Mitos De Cthulhu de H. P. Lovecraft (1975). Alianza Editorial

  - Paper negre, teranyines, espelmes per fer la cova

  - Mrfegues pel terra

  - Psters anunciadors de lactivitat

  RECURSOS EXTERNS

  (BP, PL municipal, Pla dentorn, mitjans de comunicaci...)

  Aquesta activitat es va dur a terme amb recursos interns del Centre.

 • 46 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  46

  OBSERVACIONS

  (Durant lactivitat i desprs de fer-ne lavaluaci)

  - Vist el gran xit que va tenir aquesta activitat de dinamitzaci de la Biblioteca Escolar el que ens estem plantejar s dampliar un dia ms, ja que va haver nens als quals els hagus agradat que hi haguessin ms dies de lectura en veu alta o fins i tot ampliar lespai dedicat a la cova.

  -Una altra consideraci de cara a lany vinent seria la de fer participar com a persones lectores alumnes del Batxillerat dArts Escniques o del Grup de Teatre de l Institut.

  -Per acabar dambientar la Biblioteca tamb voldrem oferir als oients panellets per menjar mentre escolten les histries de por.

 • 47 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  47

  Centre: Institut Antoni de Mart i Franqus (Tarragona) Responsable: Comissi i coordinadora BE TTOL DE LACTIVITAT: TAST DE POEMES DAMOR Activitat adreada a: Tots els nivells dESO i BATXILLERAT MBIT DE LACTIVITAT: GUST PER LA LECTURA OBJECTIUS: Desenvolupar el gust pel gnere lric potenciant la lectura de textos potics. Descobrir bons poetes clssics i actuals. Llegir poemes en les diferents llenges que sestudien al centre. Llegir els poemes en veu alta per part dels alumnes i tamb del professor, per promoure la vivncia i lefecte esttic. Parlar de poesia compartint les preferncies personals. Compondre textos potics seguint els models treballats. DESCRIPCI DE LACTIVITAT (Explicaci detallada de qu s i com es realitza lactivitat, a qui va dirigida, personal implicat, etc.) La finalitat de lactivitat s commemorar la festa de Sant Jordi llegint poemes damor, un gnere que cal potenciar entre els alumnes de tots els nivells. Sota el ttol Tast de poesia, es prepara una exposici temporal de poemes que es presenten com una mena de degustacions potiques. El procs de preparaci de lactivitat s el segent:

  1) Selecci dels textos per part del professorat de la Comissi de Biblioteca. Simprimeixen en papers de diferents colors.

  2) Decoraci de la biblioteca: En un espai ben visible es prepara una taula amb parament de festa, amb colors daurats o similars (plats, copes, tovalles, coberts... tot de plstic). Els poemes es colloquen sobre els plats.

  3) Es preparen cartells anunciadors que senganxen pels diferents espais del centre, i senvia per correu electrnic, a tot el professorat, la informaci de lactivitat.

  4) Els professors de llenges visiten la biblioteca amb els diferents grups dalumnes, aquests els llegeixen i prenent aquell o aquells que ms els agradi.

  5) Treball a laula: Es llegeixen en veu alta (alumnes i/o professor) els poemes que els alumnes han escollit. Es comenta el perqu de les preferncies, els trets ms rellevants del text, etc. Es tracta de qu es

 • 48 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  48

  vagin familiaritzant amb la poesia. Com a treball voluntari, es proposa que els alumnes escriguin un poema imitant un model.

  6) Professors implicats: Els professors de la Comissi de Biblioteca i els de llenges

  Poemes seleccionats: -B.Rossell Prcel: Els clavells s'incendien -J. Salvat Papasseit: Perqu has vingut / Dna'm la m que anirem per la riba -Mario Benedetti: Te quiero -Miquel Mart i Pol: Tanmateix sembla / Lamor

  -Marc Granell: No hi ha llum com la llum amb qu illumines / Avui t'envie roses i aquests versos

  - Shakespeare : Fragment de El mercader de Vencia (en llengua anglesa)

  -Erich Fried: Was es ist -ngel Gonzlez: Mientras t existas -Pedro Salinas: El agua que est en la alberca -Pablo Neruda: Me gustas cuando callas -Jaques Brel: Ne me quitte pas AVALUACI

  - Es valora la motivaci de lalumne i la seva creativitat a lhora descriure un poema.

  TEMPORITZACI Les dues setmanes prvies a la festivitat de Sant Jordi.

  RECURSOS HUMANS

  Els professors de la Comissi de Biblioteca i els de llenges.

  RECURSOS MATERIALS Espai : biblioteca. Material: fulls de diferents colors on imprimir els poemes, taula, parament de

 • 49 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  49

  taula de festa( de paper i plstic), cartells anunciadors de lactivitat. Textos: extrets de llibres de la biblioteca i dInternet. RECURSOS EXTERNS (BP, PL municipal, Pla dentorn, mitjans de comunicaci...)

  No es contemplen.

  OBSERVACIONS (Durant lactivitat i desprs de fer-ne lavaluaci)

 • ANNEX 7

  Materials de lILEC del Seminari de Matemtiques

 • 51 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  51

  4. REFERENT DAULA

  Com resoldre un problema?

  1. Abans de llegir a) reflexionem per qu el vull llegir b) de qu va el problema (per exemple, si surten grfics, dibuixos, polgons, etc..), dades que donen, que em

  demanen.

  2. Llegim el problema Un alumne llegeix el problema en veu alta.

  a) De qu va el problema? (geometria, estadstica,...) b) Subratllar i preguntar(o buscar al diccionari) les paraules que no sentenen c) Cal explicar-ho a un company o a la resta de la classe posant-se en situaci. (Com si fossin ells els

  protagonistes del problema). En cas que no sapiguen explicar-ho cal tornar a rellegir lenunciat.

  3. Treballem el problema. Els alumnes comencen a treballar el problema

  a) Subratllem les dades que ens donen i marquem amb colors diferents les paraules clau del problema b) Subratllem el que ens pregunten (millor amb colors diferents) c) Fer un esquema o dibuix del problema, si cal, per visualitzar-ho millor d) Utilitzem el llenguatge matemtic, assignant lletres a les diferents dades, en cas que el problema ho

  requereixi. (per exemple, en geometria si ens demanen el permetre cal indicar clarament quant val cada costat

  i fer-ho correspondre amb els valors assignats al dibuix)

  e) Assignarem una lletra al que ens pregunten i ho marcarem clarament amb un interrogant. 4. Resolem el problema Lalumne busca la lestratgia de resoluci

  a) Busquem un lligam entre les dades i les incgnites. b) Pensem en problemes similars per tal de trobar-ne lestratgia o seguir una pauta coneguda

  5. Verifiquem la soluci a) Cal fer una comprovaci de la coherncia del resultat i si dna resposta al qu ens pregunten. b) Lalumne escriu la soluci, donant la resposta a la pregunta del problema.

 • 52 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  52

  AVALUACIONS ILEC

 • 53 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  53

  4. AVALUACI

  TEMS AVALUAR GENS POC FORA MOLT

  ABANS DE LLEGIR

  Es mostra atent i interessat pel problema?

  Presta atenci a la informaci que li donen?

  LLEGIM EL PROBLEMA

  Identifica el tipus de problema?

  Entn totes les paraules/subratlla les que no entn per buscar-les desprs?

  Subratlla o encercla les diferents dades amb els corresponents colors?

  Identifica la pregunta?

  Explica correctament el problema al company?

  TREBALLEM EL PROBLEMA

  Fa un esquema/dibuix del problema?

  Utilitza un llenguatge apropiat per a les diferent dades?

  Assigna lletra al que ens pregunten?

  RESOLEM EL PROBLEMA

  Ha trobat el lligam entre les dades i les incgnites?

  Utilitza una estratgia o pauta coneguda?

  VERIFIQUEM LA SOLUCI

  Comprova la coherncia del resultat?

  Ha escrit la resposta del problema?

 • 54 Generalitat de Catalunya C/Enric d'Oss, 3

  Departament dEnsenyament 43005 Tarragona

  Institut Antoni de Mart i Franqus e-mail: e3003641@xtec.cat

  BIBLIOTECA Tel: 977 24 02 14 / 22 45 54

  Fax: 977 22 83 53

  54

  4.AUTOAVALUACI

  TEMS AVALUAR GENS POC FORA MOLT CONNEXI

  He prestat atenci al comenament de la sessi?

  ABANS DE LLEGIR:

  Mhe fixat en les imatges, grfiques,... ?

  He encerclat les paraules que no entenc i les he buscat al diccionari?

  He subratllat o encerclat les diferents dades amb els corresponents colors?

  He identificat el que em preguntaven en cada apartat?

  He sabut explicar el problema al company?

  TREBALLEM EL PROBLEMA

  He fet un esquema/dibuix del problema?

  He pensat en problemes similars ja treballats a classe?

  He utilitzat lletres per identificar el que em preguntaven?

  RESOLEM EL PROBLEMA

  He trobat el lligam entre les dades i el que em preguntaven?

  He utilitzat una estratgia o pauta coneguda?

  VERIFIQUEM LA SOLUCI

  He comprovat la coherncia del resultat?

  He escrit la resposta del problema?