Normes i eines taller de tecnologia

 • Published on
  21-Mar-2016

 • View
  217

 • Download
  3

DESCRIPTION

Resum normes i eines del taller de tecnologia

Transcript

 • Laula de Tecnologia: Normes de funcionamenti einesPrimer dESOIES Frederic Mompou

 • EspaiAccionsEines

 • Normes generals de funcionament de laula de Tecnologia

 • Normes de funcionament de laula de TecnologiaDins de l'aula de Tecnologia s'hauran de respectar les normes generals del centre pel que fa referncia a assistncia, puntualitat, comportament, etc.

  Tamb, i per causa de la infrastructura de l'aula de Tecnologia i de la dinmica de la matria que s'hi imparteix, es tindran en compte els aspectessegents:

 • Resum de normesLa feina es far de forma individual o en grup, segons que s'acordi. Quan sigui individual, cada alumne/a portar a terme la seva tasca i consultar al professor/a els dubtes que tingui. El treball en grup comporta que tots els membres que el componen sn responsables de l'actuaci i la feina feta per cadascun d'ells.

 • Resum de normesDurant el curs, cada alumne/a mantindr el lloc de treball assignat. Utilitzar i es far responsable de les eines i del material que li siguin atorgats individualment o com a membre d'un grup; en sn necessries la seva conservaci, neteja, reparaci i substituci en cas de desperfecte.Si s'evidencia un desperfecte i s degut al mal s d'una eina, l'alumne/a responsable haur de substituir-la o reparar-la i les despses aniran a crrec seu. En ambds casos est obligat/ada a informar del fer al professor/a. Al final de cada classe, es comprovar lestat i lordre del conjunt d'eines.

 • Resum de normesLes eines dels taulers generals d's com s'han de tornar al seu lloc una vegada fetes servir, cal planificar el treball per tal que la utilitzaci de les eines ocupi el menys temps possible i restin a disposici dels altres equips d'alumnes.

  Cada alumne/a o grup d'alumnes s responsable de la neteja de l'espai i de l'equip de treball assignats.

 • Resum de normesEn el cas d'utilitzaci de les mquines-eines i atesa la seva perillositat, est prohibida l'acumulaci de ms de dues persones al seu voltant. s imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat i higiene assenyalades per a la seva utilitzaci.

 • Resum de normesTot alumne/a que utilitzi qualsevol espai, eina o mquina-eina est obligat/a a deixar-la neta i en bones condicions per tornar a ser utilitzada. Qualsevol anomalia s'ha de comunicar al professor/a present a l'aula de Tecnologia.

 • Eines de laula de tecnologia

 • Eina i mquina-einaAbans de qualsevol altra classificaci, cal fer una distinci entre eina i mquina-eina.

  Podem definir leina com un objecte fet per a una acci determinada i utilitzat directament amb la m per actuar sobre la mteria, aix tenim les eines de fuster, de paleta, etc.

  La mquina-eina es podria definir com un conjunt motoritzat emprat per a la conformaci de peces de diferents materials, fusta, metall, plstic, etc., per a una acci determinada, tallar, foradar, polir, etc. Un exemple el tenim en el trepant, la serra de vogir, etc.

 • Eines de laula de Tecnologia: ClassificaciEines de percussiMartellDe penaDe orellesDe bola MacetaDe nilDe goma

  Eines de tallTisores delectricistaTisores de planxaSerra darquetXerracSerra de marqueteriaSerra de vogir elctricaAlicates per pelar filsEines dabrasi o fricciLlimaRaspa

  Eines de perforaciBarrinaTrepant porttilTrepant de sobretaulaBroca

 • Continuaci classificaci de les einesEines dagafar o retenirAlicates universalsAlicates de boca rodonaAlicates de boca planaSerjantSerjant de marqueteria

  Eines de cargolarTornavs de boca planaTornavs destrellaClau fixaClau destrella colzadaClau sisavada

  Eines passivesCargol de banc

  Eines de mesurar, traar i marcarCinta mtricaRegle graduat dacerEscairePeu de reiCentenellaPuntes de senyalarComps de puntaNivell

  Eines de soldar o d'adherirSoldador elctricBufador

  Elements de protecciGuants de protecciUlleres de protecciDavantal protector

 • Eines de percussiPercussi: operaci mecnica elemental que consisteix a colpejar un material per trencar-lo, aixafarlo o modificar-lo.

 • Eines de tall

  Tall: operaci mecnica que consisteix a seccionar un material per mitj duna fullaTisores

 • Eines de tall: serresSerra darquet

 • Eines de tall: serres

 • Eines de tall: serra elctrica

 • Eines de tall: alicates de tall

 • Eines de fricci o abrasiAbrasi: operaci mecnica elemental mitjanant la qual un material s sotms al fregament amb un altre de ms dur per tal de polir-lo o b erosionarlo.Parts de la llima

 • Eines dabrasi: la raspa

 • Eines de perforaciPerforaci: operaci mecnica elemental que consisteix a fer un forat que pot travessar o noel materialBarrinaBroca

 • Eines de perforaci: el trepantTrepant porttil

 • Eines dagafar o retenirAgafar o retenir: operaci mecnica que consisteix a subjectar un material de manera fixa o subjectar-lo imprimint-li una altra acci (doblegar, estirar, etc.).Alicates universals

 • Altres tipus dalicates

 • Eines dagafar o retenir: el serjant

 • Eines de cargolarCargolar: entenem aquesta acci com una operaci mecnica elemental que ajuda a imprimir un moviment de rotaci en una pea o accessori.

 • Altres eines de cargolar: claus fixes

 • Altres eines de cargolar

 • Eines passivesEines passives: entenem que aquestes eines sn aquelles que suporten els materials quan aquests estan sotmesos a lacci duna eina.Cargol de banc

 • Eines de mesurar, traar i marcarEntenem aquestes accions com aquelles que utilitzem per projectar, acotar, dibuixar o assenyalar els contorns i les formes dels materials que shan de treballar i que tambutilitzem per fer les operacions de control i de calibratge.Cinta mtrica

 • Eines de mesurar, traar i marcar

 • Eines de mesurar, traar i marcarPeu de rei

 • Eines de mesurar, traar i marcarGonimetre o centenella

 • Eines de mesurar, traar i marcarPunta de senyalarComps de puntes

 • Eines de mesurar, traar i marcarNivell

 • Eines de soldar o adherirEines de soldar o d'adherir: entenem aquesta acci com la capacitat duni de dues superfcies per forces intermolecularsSoldador elctric

 • Eines de soldar o adherir

 • Eines de soldar o adherir

 • Elements de protecciElements de protecci: sn necessaris per garantir duna correcta seguretat en el treball amb les eines.