NORMES FORMALS PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS ?· o cursiva) del mateix tipus de lletra. • El color…

  • Published on
    11-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

NORMES FORMALS PER A LAPRESENTACI DE TREBALLS

Pgina Els treballs sempre es faran en fulls de mida A4.

Els fulls sempre seran de color blanc (a poder ser utilitzarem paper reciclat).

En els treballs noms s'escriu a una cara.

Cal deixar marge superior i inferior, per la dreta i per l'esquerra. Aquests margesmai seran inferiors a 2 cm. En principi, els marges que deixa el processador detextos sn els ideals.

Tipus de lletra El tipus de lletra utilitzat en un treball ha de ser ARIAL, TIMES NEW ROMAN o

VERDANA, a mida 12.

No s convenient utilitzar molts tipus de lletra diferents en un mateix document. saconsellable emprar, com a mxim, dos tipus de lletra: el bsic per al text normal iun altre per ressaltar. Ms aconsellable s encara, combinar mides i estils (negretao cursiva) del mateix tipus de lletra.

El color de la lletra ser sempre negre.

Per a les capaleres, peus de pgina, peus d'illustracions o grfics i notes al peu,utilitzarem una mida de lletra ms petita (10).

Numeraci de les pgines Les pgines han d'estar numerades en el peu de pgina, excepte la portada.

Capalera i peu de pgina La capalera ha d'incloure a l'esquerra el nom de l'escola, el curs al centre i a la

dreta el ttol del treball.

Escola Sagrada Famlia Curs Ttol del treball

Al peu de pgina apareixer el nom de l'alumne a l'esquerra i el nmero de pginaa la dreta.

Nom de l'alumne Pg. n. 1

Apartats del treball Cal tenir en compte que, en un treball, cada apartat o captol va en full a part. s a

dir cal inserir un salt de pgina al final de cada apartat. Tots els treball han de tenir:

Portada ndex (apartats i subapartats classificats i detallant la pgina). Contingut del treball: introducci cos conclusions. (Si hi ha citacions

es poden posar a peu de pgina o al final del treball, abans de la bibliografia).

Bibliografia (ordenada alfabticament per cognoms).

Codi: DG-ES-O3-03 Rev: 00 Data: 12/09/11 Pgina: 1 de 4

NORMES FORMALS PER A L'ENTREGA DE TREBALLS

Annexos (en cas que hi hagin). Contraportada (full en blanc)

Portada A la portada hem d'incloure el nom de l'escola, el ttol del treball, l'assignatura, el

nom de l'alumne, el curs, el nom de professor/a que rebr el treball i la data delliurament.

No hi ha d'haver ni capalera ni peu de pgina.

El text de la portada estar en color negre. Si hi ha alguna imatge, s que podr ser en color.

ndex L'ndex inclour tots els captols, apartats i subapartats del treball, aix com la

bibliografia i els annexos.

Els ttols dels captols aniran numerats i en majscules, i els dels respectiusapartats i subapartats en minscula.

Cada apartat i subapartat de l'ndex adrear a les pgines on aquests es troben.

La numeraci dels apartats del document ha d'afavorir la visualitzaci i comprenside la seva estructura.

Exemple d'ndex:

Pargrafs Tots els pargrafs han d'estar justificats.

Normalment, entre pargraf i pargraf deixarem una lnia en blanc o un espaiat de0,30 cm.

L'interlineat ha de ser, normalment, senzill. En cas especials, el professorat potrecomanar un interlineat d'1,5 o doble (per exemple, si s'han de fer correccions).

Estils Hem d'intentar ser coherents amb nosaltres mateixos. Si comencem amb un estil,

no l'hem de canviar al llarg de l'escrit. Hem d'intentar ser clars i senzills. Calrecordar utilitzar pocs tipus de lletres. Per emfatitzar diferents parts d'un text (ttols,articles, revistes...) utilitzarem diferents mides i estils del mateix tipus de lletra:cursiva o negreta, mai el subratllat (que pot confondre's amb un enlla).

Abans de comenar, hem de pensar com plantejar-nos la divisi de l'escrit en

Codi: DG-ES-O3-03 Rev: 00 Data: 12/09/11 Pgina: 2 de 4

ndexPg.

TTOL CAPTOL 1 ................................................................. 5Ttol apartat 1.1 ............................................................ 6

Ttol subapartat 1.1.1 ...................................... 7Ttol subapartat 1.1.2 ...................................... 8

Ttol apartat 1.2 ........................................................... 9Ttol subapartat 1.2.1 ...................................... 10Ttol subapartat 1.2.2 ...................................... 13

TTOL CAPTOL 2 ................................................................ 15Ttol apartat 2.1 ........................................................... 16

NORMES FORMALS PER A L'ENTREGA DE TREBALLS

apartats i subapartats, i utilitzar sempre la mateixa manera de destacar els diferentsttols. Per exemple, si estem escrivint en Arial, 12, en els ttols podrem utilitzar lessegents mides i estils:

Ttol general Arial, 18 , negretaTtol de cada apartat Arial, 14, negretaTtol de subapartat Arial, 12, negreta

Si hi haguessin ms nivells, canviarem la mida, per mantenint sempre laproporci segons la importncia del ttol.

Els ttols han d'estar alineats a l'esquerra i mai acabaran ni amb punt ni amb dospunts.

Taules s molt convenient utilitzar taules per expressar aquells continguts que ho

requereixin: estructurar un text, fer classificacions, etc.

Ortografia Tindrem sempre molta cura amb l'ortografia i les errades mecanogrfiques. Per

aix cal passar sempre el corrector.

Errades habituals de mecanografia:

Darrera els signes de puntuaci (punt, coma, punt i coma, dos punts, signesd'interrogaci i admiraci, punts suspensius) sempre hi ha d'haver un espaien blanc (mai davant).

Tamb hem de deixar un espai en blanc abans i desprs d'un parntesi,guionets o cometes, per no dins d'ells (entre aquests i el text).

Per a l'apstrof utilitzarem la tecla Apstrof (a la dreta del 0), i no l'accent.

Les vocals majscules no estan exemptes de complir les normesd'ortografia. Per tant, si les regles ho exigeixen, posarem accents i/odiresis.

Per a l'ela geminada utilitzarem el punt volat, que s a la mateixa tecla que el3 (s'ha de prmer Majscules+3)

Bibliografia S'indiquen a continuaci unes normes bsiques per tal d'elaborar una bibliografia.

Recorda que sempre que facis un treball en el qual necessitis consultar fontsdiverses, s important que apuntis les dades bsiques i que desprs ho posis, perordre alfabtic, a l'apartat de bibliografia del final del treball. S'indica un exemple il'estructura que t.

LlibresGOMIS, LL. La notcia, dret hum. Barcelona, Barcanova, 1993COGNOM i nom de l'autor o autors (en majscula). Ttol i subttol (encursiva). Lloc de publicaci, Editorial o organisme editor, Data de publicaci

Codi: DG-ES-O3-03 Rev: 00 Data: 12/09/11 Pgina: 3 de 4

NORMES FORMALS PER A L'ENTREGA DE TREBALLS

DiarisURETA, J. Salom i la Seguretat Social, dins El Peridico de Catalunya,09/02/2000, p. 8COGNOM i nom de l'autor o autors, si hi consten (en majscula). Ttol isubttol de l'article (entre cometes). Preposici 'dins'. Ttol i subttol de lapublicaci peridica (en cursiva). Data de publicaci (numricament el dia, elmes i l'any). Pgina o pgines (precedides de l'abreviatura 'p.').

WebESCOLA PIA DE GRANOLLERS. [en lnia]Eso. [consulta: 21/09/2009].NOM DE LA INSTITUCI o ORGANISME PROPIETARI DEL WEB. [en lnia](entre claudtors]. Pgina (en cursiva). Adrea electrnica (entre els smbols). [Data de consulta] (entre claudtors).

PellculaTROCHE, R. (dir.) [Dvd]. Go fish. EE.UU, 1993. 87 min.COGNOM i nom del director (en majscula). (dir). [Tipus de suport] (entreclaudtors). Ttol (en cursiva). Lloc de l'edici, any d'aparici. Durada enminuts.

Cpia de seguretat Farem sempre una cpia de seguretat del nostre treball (mai se sap...!).

Impressi Abans de lliurar el treball, tindrem cura que la impressi sigui d'una qualitat

correcta.

Enquadernaci Mai entregarem un treball sense enquadernar. Aix vol dir que no s'admeten treball

que s'entreguin amb un clip o dintre d'un portafolis amb els fulls sense grapar.

Podem utilitzar diferents tipus d'enquadernat:

Grapa superior esquerra.

Enquadernador.

Espiral.

Codi: DG-ES-O3-03 Rev: 00 Data: 12/09/11 Pgina: 4 de 4

http://granollers.escolapia.cat/http://granollers.escolapia.cat/Internet/CAT/Informacio+escolar/Eso/http://granollers.escolapia.cat/Internet/CAT/http://granollers.escolapia.cat/Internet

Recommended

View more >