Normes d's Poliesportius ? Es podr exigir un certificat mdic en el cas que es detecti ... 15

  • Published on
    10-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Normes d,sNormes d's Poliesportius 2012.pdf 1 10/07/12 08:56Francesc Calvet i Salvador GimenoPoliesportiusNormes de carcter general: 1 Pot accedir a la installaci tothom qui compleixi els requisits dentrada i les normes ds.2 Les persones usuries han de respectar lhorari establert de la installaci.3 Al tauler danuncis dels poliesportius est exposat el calendari anual i els horaris dobertura i tancament de la installaci.4 Tothom qui accedeixi a la installaci (esportista, acompanyant o pblic) ha de comportar-se, en tot moment, amb la mxima correcci i respecte cap als altres usuaris i personal de la installaci.5 Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les installacions per culpa o negligncia. Sestableix la responsabilitat dels adults envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors dedat al seu crrec, i de les entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la seva entitat.6 Les persones usuries de la installaci han destar sotmeses al seguiment mdic adient per fer prctica esportiva i no patir cap contraindicaci per a la prctica continuada de les activitats a qu shagin inscrit. Es podr exigir un certificat mdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la persona usuria.7 Dins de la installaci cal seguir les normes especfiques de cada activitat o zona i les indicacions del personal de la installaci.8 Laccs als diferents espais esportius est reservat als usuaris.9 No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohliques a les installacions.10 No es pot jugar a pilota, anar en patinet i/o bicicleta.11 No est perms ls denvasos de vidre.12 No est perms laccs a animals domstics, excepte als gossos pigall.13 Cal respectar les installacions i els seus elements, collaboreu a mantenir-les en bon estat.14 Les persones i/o entitats que no respectin les normes de funcionament hauran dabandonar la installaci, temporal o definitivament, i sels invalidar el seu carnet o abonament.15 La Direcci es reserva el dret dimplantar les mesures necessries per controlar els afora- ments.16 No es poden fer fotografies ni gravacions sense lautoritzaci de la direcci de la instal.laci.17 Per fer la inscripci, cal omplir un full dinscripci amb les dades personals i bancries necessries. La persona usuria s responsable de la veracitat daquestes dades. Aix mateix, el poliesportiu pot demanar la documentaci necessria per certificar-ne la veracitat. 18 Assegurana mdica i accidents. Qualsevol accident dintre de la installaci ser ats en centre assistencial de la Seguretat Social. Si s necessari el trasllat a un centre assistencial, des del poliesportiu es faran totes les gestions per facilitar i agilitzar lassistncia de la persona accidentada. 19 La installaci no es far crrec de la prdua dobjectes personals. En el cas que arribin a la recepci del poliesportiu es guardaran durant 15 dies.20 No es podr circular amb el tors nu o banyador per la installaci exceptuant zona daiges i solrium. Piscina:1 Cal respectar laforament dels diferents espais. 2 La utilitzaci dels diversos espais aqutics de la piscina i el nombre mxim dusuaris sn responsabilitat del personal tcnic de la installaci, que pot modificar aquestes condicions a fi daconseguir el millor desenvolupament de les activitats. En el cas dactivitat dirigida a la piscina, es controla laforament mitjanant targetes, que sentreguen mitja hora abans a recepci i a piscina.3 Tothom qui accedeixi a la piscina haur de dur lequip mnim necessari: banyador, casquet de bany, sabatilles de goma, i tovallola o barns (s aconsellable utilitzar una tovallola diferent per als peus). No est perms accedir a la zona de platja amb roba i/o calat de carrer.4 Els menors de 14 anys han dentrar acompanyats duna persona major de 18 anys, sempre que no facin un curs dirigit. Aquests infants estaran en tot moment acompanyats i vigilats per un adult responsable.5 s obligatori dutxar-se abans dentrar a laigua. No es permet ficar-se a laigua amb tiretes, esparadraps, cremes corporals, etc.6 Cap persona amb ferides obertes o afectada per qualsevol malaltia infecciosa o contagiosa podr accedir a la zona reservada als banyistes. 7 No est perms ls de cap tipus de material auxiliar sense l'autoritzaci del personal tcnic.8 Sha de circular caminant pels passadissos i per la platja de la piscina evitant crrer i donar empentes a la resta de persones usuries.9 Recomanem entrar amb el cos totalment sec a la sauna finlandesa.10 Est prohibit ficar-se a la piscina amb les mateixes sabatilles o mitjons daigua que sutilitzin en el moment de sortir del vestidor. 11 Cal seguir sempre les indicacions del personal tcnic de la installaci.Sales dactivitat fsica, fitness i pista poliesportiva:1 Laforament daquests espais dependr del tipus dactivitat que es desenvolupi i del material necessari per fer lactivitat. Aquest aforament es complementar per ordre darribada i per raons tcniques es podr reduir ocasionalment.2 Laccs a les sales dactivitats dirigides est perms nicament als majors de 16 anys.3 Tothom qui hi accedeixi haur de dur lequip mnim necessari: roba esportiva, calat esportiu (diferent del que es porti al carrer), tovallola (per collocar-la damunt de les mquines i aparells). Es recomana bid/ampolla daigua. 4 En el cas de lactivitat de Despinning/Indoorwalking es recomana portar el bid/ampolla daigua i s obligatori ls de la tovallola.5 Totes les activitats dirigides sn impartides per personal tcnic especialitzat i aquests sn els responsables dels grups. No es podr comenar cap activitat sense la presncia del responsa-ble del grup.6 Es recomana no entrar a les sessions dactivitats 10 minuts ms tard de l'inici de lactivitat. Igualment es demana i recomana no abandonar la sessi una vegada iniciada sense el perms del tcnic. 7 Cal fer un bon s de les mquines i del material, i recollir-lo en acabar lactivitat.8 El personal tcnic responsable regular i assessorar sobre la correcta utilitzaci de la sala i dels seus elements. Cal seguir les seves indicacions.Pista poliesportiva:1 Les entitats han de respectar els horaris que tinguin assignats.2 Laccs a la pista poliesportiva i als seus annexos noms est perms als esportistes i als responsables dels grups i/o equips.3 La pista poliesportiva est equipada amb el mobiliari bsic (porteries, banquetes...), si per qualsevol motiu aquest material sha de treure de la pista, ser el personal de manteniment lencarregat de treure aquest material i tornar-lo al seu lloc en acabar lactivitat. Igualment si shagus dutilitzar altre material pesant.4 La cessi o lloguer de la pista poliesportiva a entitats o particulars no inclou ls del material esportiu (pilotes, etc.).Vestidors, dutxes, taquilles:1 Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta dusuaris. No estar perms depilar-se (exceptuant lafaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells.2 Lhorari ds dels vestidors per als grups ser el segent: - 15 minuts abans de l'inici de lactivitat (30 minuts si es tracta duna competici oficial). Per raons de funcionament (neteja de vestidors, reparacions, etc.) aquest temps es pot reduir. - 30 minuts desprs de finalitzar lactivitat. 3 Els usuaris i esportistes han de respectar lhorari establert per a ls dels vestidors. Cada grup o collectiu far servir el vestidor que li sigui assignat des de la recepci. No es podr accedir al vestidor sense la presncia duna persona responsable del grup.4 Laccs als vestidors i dutxes s exclusiu per als esportistes i personal de la installaci. En cas de collectiu de nens i nenes, fins a cinc anys est perms laccs dun acompanyant.5 Els grups que facin servir el vestidor amb la presncia duna persona responsable (nataci escolar, clubs, etc.) nhan de demanar la clau a la recepci. En acabar lactivitat han de deixar-ho tancat i retornar la clau a la recepci. 6 Cal fer un bon s de laigua, i dutxar-se el temps estrictament necessari.7 No deixeu objectes personals als vestidors, cal guardar-ho tot (roba, sabates, etc.) a les taquilles, excepte aquells collectius que fan servir la clau del vestidors. La installaci no es responsabilitzar de la prdua dobjectes que es pugui produir per no seguir aquestes indicacions.8 Les taquilles que no siguin de lloguer shan de deixar lliures en finalitzar lactivitat, en cas contrari el personal de la instal.laci les revisar i les buidar a la nit.9 Cal recordar el nmero de taquilla que feu servir, facilitar la feina en cas de prdua de la clau o de la xapa numerada.10 En el cas de tenir problemes amb el pany de la taquilla, no el forceu, adreceu-vos al personal de recepci.11 En cas de perdre la clau, adreceu-vos al personal de recepci. En aquest cas, shaur dabonar la quantitat establerta als preus pblics municipals per aquest concepte. 12 No est perms eixugar la roba de bany en els assecadors ni rentar les sabatilles als rentamans.13 Vestidors grups: Els acompanyants dels inscrits en ENB o ENP hauran de dutxar el seu fill/a a la zona de dutxes del gnere de lacompanyant.14 Vestidor abonats: quan un adult acompanyi un nen/a menor de vuit anys de gnere diferent shauran de canviar al vestidor que pertoqui a lacompanyant. A partir dels vuit anys cadasc anir al vestidor corresponent. Solrium:1 Una vegada acabeu dutilitzar la gandula, s obligatori retornar-la al seu lloc.2 s obligatori ls de tovallola.3 s recomanable fer s de crema solar de protecci.4 El solrium restar obert en temporada de primavera i estiu (es podr allargar o escurar en funci de les condicions climtiques i/o de les necessitats de la installaci).5 Poden fer s daquest servei totes les persones usuries amb abonament a la installaci i entrada puntual.6 Per accedir del solrium a la piscina cal dutxar-se. En el cas dutilitzar bronzejador cal fer servir sab.7 Tothom qui accedeixi al solrium haur de dur lequip mnim necessari: banyador, sabatilles de bany i tovallola. No est perms accedir amb roba i/o calat de carrer.8 Dintre del recinte de solrium no est perms ls dequips de msica ni envasos de vidre de cap tipus.9 A la zona de solrium no est perms menjar ni beure begudes alcohliques.10 Utilitzeu les papereres i els cendrers que hi ha al vostre abast.11 No est perms jugar a pilota.Zona de wellness:1 Cal respectar la resta de persones usuries. Aquests espais tenen una capacitat limitada. Sha de respectar laforament.2 s obligatori dutxar-se abans dentrar en aquests espais.3 Per raons dhigiene, no sadmeten persones amb guix, ferides exteriors, venes, cremes, olis corporals, etc. 4 No podran fer servir aquests espais aquelles persones que tinguin ferides obertes o pateixin malalties infeccioses. En cas de dubte, consulteu amb el vostre metge. Es podr exigir un certificat mdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta dusuaris.5 El circuit wellness s un lloc de descans i relaxaci, per aix s convenient guardar un to de veu adequat i una conducta tranquilla.6 El menors de 14 anys han dentrar amb un adult i noms podran fer s de la piscina wellness i solrium.7 Est prohibit entrar menjar, envasos de vidre i aparells electrnics. SALA DINFRAROJOS: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)8 s obligatori ls de la tovallola. BANY VAPOR:9 No es permet ls als menors de 16 anys.10 s obligatori dutxar-se abans dentrar.11 s obligatori portar banyador i xancletes (per pujar el gra shan de treure les xancletes). SAUNA FINLANDESA:12 s obligatori fer s de la tovallola.13 No est perms entrar amb xancletes.14 La humitat de lambient de la sauna est regulada mitjanant un programador. No est perms abocar aigua ni qualsevol altre producte o objecte sobre les pedres (pot provocar un accident). PISCINES WELLNESS: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)15 s obligatori ls del banyador i casquet de bany. POU AIGUA FREDA: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)16 s obligatori portar el casquet de bany. FLOTRIUM: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)17 s obligatori ls del casquet de bany.18 s obligatori dutxar-se desprs de fer s del flotrium.Pistes de pdel:1 Les pistes de pdel tenen un aforament mxim de 4 persones per pista.2 Tothom qui hi accedeixi haur de dur lequip mnim necessari: roba esportiva, calat esportiu (sense tacs).3 La utilitzaci de les pistes de pdel es far amb reserva prvia.4 Reserva mxima de dues hores diries per usuari.5 Cal respectar lhorari reservat.6 Les reserves de les pistes de pdel no es podran fer fins 96 hores abans, en el cas dels abonaments Desp Total Plus, 72 hores abans en la resta dabonaments i 48 hores abans la resta dusuaris.7 Les reserves shan de fer a la recepci del poliesportiu Francesc Calvet personalment o per via telefnica indicant nom i nmero dabonat o DNI.8 En cas de no utilitzaci de la pista reservada hi haur una penalitzaci econmica, aprovada als preus pblics.9 En cas dutilitzaci dilluminaci, hi ha un suplement aprovat als preus pblics, excepte a labonament Total Plus.10 Abans danar a la dutxa sha de fer entrega de la clau i material de lloguer a recepci.Normes d's Poliesportius 2012.pdf 2 10/07/12 08:56Normes d,sNormes de carcter general: 1 Pot accedir a la installaci tothom qui compleixi els requisits dentrada i les normes ds.2 Les persones usuries han de respectar lhorari establert de la installaci.3 Al tauler danuncis dels poliesportius est exposat el calendari anual i els horaris dobertura i tancament de la installaci.4 Tothom qui accedeixi a la installaci (esportista, acompanyant o pblic) ha de comportar-se, en tot moment, amb la mxima correcci i respecte cap als altres usuaris i personal de la installaci.5 Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les installacions per culpa o negligncia. Sestableix la responsabilitat dels adults envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors dedat al seu crrec, i de les entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la seva entitat.6 Les persones usuries de la installaci han destar sotmeses al seguiment mdic adient per fer prctica esportiva i no patir cap contraindicaci per a la prctica continuada de les activitats a qu shagin inscrit. Es podr exigir un certificat mdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la persona usuria.7 Dins de la installaci cal seguir les normes especfiques de cada activitat o zona i les indicacions del personal de la installaci.8 Laccs als diferents espais esportius est reservat als usuaris.9 No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohliques a les installacions.10 No es pot jugar a pilota, anar en patinet i/o bicicleta.11 No est perms ls denvasos de vidre.12 No est perms laccs a animals domstics, excepte als gossos pigall.13 Cal respectar les installacions i els seus elements, collaboreu a mantenir-les en bon estat.14 Les persones i/o entitats que no respectin les normes de funcionament hauran dabandonar la installaci, temporal o definitivament, i sels invalidar el seu carnet o abonament.15 La Direcci es reserva el dret dimplantar les mesures necessries per controlar els afora- ments.16 No es poden fer fotografies ni gravacions sense lautoritzaci de la direcci de la instal.laci.17 Per fer la inscripci, cal omplir un full dinscripci amb les dades personals i bancries necessries. La persona usuria s responsable de la veracitat daquestes dades. Aix mateix, el poliesportiu pot demanar la documentaci necessria per certificar-ne la veracitat. 18 Assegurana mdica i accidents. Qualsevol accident dintre de la installaci ser ats en centre assistencial de la Seguretat Social. Si s necessari el trasllat a un centre assistencial, des del poliesportiu es faran totes les gestions per facilitar i agilitzar lassistncia de la persona accidentada. 19 La installaci no es far crrec de la prdua dobjectes personals. En el cas que arribin a la recepci del poliesportiu es guardaran durant 15 dies.20 No es podr circular amb el tors nu o banyador per la installaci exceptuant zona daiges i solrium. Piscina:1 Cal respectar laforament dels diferents espais. 2 La utilitzaci dels diversos espais aqutics de la piscina i el nombre mxim dusuaris sn responsabilitat del personal tcnic de la installaci, que pot modificar aquestes condicions a fi daconseguir el millor desenvolupament de les activitats. En el cas dactivitat dirigida a la piscina, es controla laforament mitjanant targetes, que sentreguen mitja hora abans a recepci i a piscina.3 Tothom qui accedeixi a la piscina haur de dur lequip mnim necessari: banyador, casquet de bany, sabatilles de goma, i tovallola o barns (s aconsellable utilitzar una tovallola diferent per als peus). No est perms accedir a la zona de platja amb roba i/o calat de carrer.4 Els menors de 14 anys han dentrar acompanyats duna persona major de 18 anys, sempre que no facin un curs dirigit. Aquests infants estaran en tot moment acompanyats i vigilats per un adult responsable.5 s obligatori dutxar-se abans dentrar a laigua. No es permet ficar-se a laigua amb tiretes, esparadraps, cremes corporals, etc.6 Cap persona amb ferides obertes o afectada per qualsevol malaltia infecciosa o contagiosa podr accedir a la zona reservada als banyistes. 7 No est perms ls de cap tipus de material auxiliar sense l'autoritzaci del personal tcnic.8 Sha de circular caminant pels passadissos i per la platja de la piscina evitant crrer i donar empentes a la resta de persones usuries.9 Recomanem entrar amb el cos totalment sec a la sauna finlandesa.10 Est prohibit ficar-se a la piscina amb les mateixes sabatilles o mitjons daigua que sutilitzin en el moment de sortir del vestidor. 11 Cal seguir sempre les indicacions del personal tcnic de la installaci.Sales dactivitat fsica, fitness i pista poliesportiva:1 Laforament daquests espais dependr del tipus dactivitat que es desenvolupi i del material necessari per fer lactivitat. Aquest aforament es complementar per ordre darribada i per raons tcniques es podr reduir ocasionalment.2 Laccs a les sales dactivitats dirigides est perms nicament als majors de 16 anys.3 Tothom qui hi accedeixi haur de dur lequip mnim necessari: roba esportiva, calat esportiu (diferent del que es porti al carrer), tovallola (per collocar-la damunt de les mquines i aparells). Es recomana bid/ampolla daigua. 4 En el cas de lactivitat de Despinning/Indoorwalking es recomana portar el bid/ampolla daigua i s obligatori ls de la tovallola.5 Totes les activitats dirigides sn impartides per personal tcnic especialitzat i aquests sn els responsables dels grups. No es podr comenar cap activitat sense la presncia del responsa-ble del grup.6 Es recomana no entrar a les sessions dactivitats 10 minuts ms tard de l'inici de lactivitat. Igualment es demana i recomana no abandonar la sessi una vegada iniciada sense el perms del tcnic. 7 Cal fer un bon s de les mquines i del material, i recollir-lo en acabar lactivitat.8 El personal tcnic responsable regular i assessorar sobre la correcta utilitzaci de la sala i dels seus elements. Cal seguir les seves indicacions.Pista poliesportiva:1 Les entitats han de respectar els horaris que tinguin assignats.2 Laccs a la pista poliesportiva i als seus annexos noms est perms als esportistes i als responsables dels grups i/o equips.3 La pista poliesportiva est equipada amb el mobiliari bsic (porteries, banquetes...), si per qualsevol motiu aquest material sha de treure de la pista, ser el personal de manteniment lencarregat de treure aquest material i tornar-lo al seu lloc en acabar lactivitat. Igualment si shagus dutilitzar altre material pesant.4 La cessi o lloguer de la pista poliesportiva a entitats o particulars no inclou ls del material esportiu (pilotes, etc.).Vestidors, dutxes, taquilles:1 Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta dusuaris. No estar perms depilar-se (exceptuant lafaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells.2 Lhorari ds dels vestidors per als grups ser el segent: - 15 minuts abans de l'inici de lactivitat (30 minuts si es tracta duna competici oficial). Per raons de funcionament (neteja de vestidors, reparacions, etc.) aquest temps es pot reduir. - 30 minuts desprs de finalitzar lactivitat. 3 Els usuaris i esportistes han de respectar lhorari establert per a ls dels vestidors. Cada grup o collectiu far servir el vestidor que li sigui assignat des de la recepci. No es podr accedir al vestidor sense la presncia duna persona responsable del grup.4 Laccs als vestidors i dutxes s exclusiu per als esportistes i personal de la installaci. En cas de collectiu de nens i nenes, fins a cinc anys est perms laccs dun acompanyant.5 Els grups que facin servir el vestidor amb la presncia duna persona responsable (nataci escolar, clubs, etc.) nhan de demanar la clau a la recepci. En acabar lactivitat han de deixar-ho tancat i retornar la clau a la recepci. 6 Cal fer un bon s de laigua, i dutxar-se el temps estrictament necessari.7 No deixeu objectes personals als vestidors, cal guardar-ho tot (roba, sabates, etc.) a les taquilles, excepte aquells collectius que fan servir la clau del vestidors. La installaci no es responsabilitzar de la prdua dobjectes que es pugui produir per no seguir aquestes indicacions.8 Les taquilles que no siguin de lloguer shan de deixar lliures en finalitzar lactivitat, en cas contrari el personal de la instal.laci les revisar i les buidar a la nit.9 Cal recordar el nmero de taquilla que feu servir, facilitar la feina en cas de prdua de la clau o de la xapa numerada.10 En el cas de tenir problemes amb el pany de la taquilla, no el forceu, adreceu-vos al personal de recepci.11 En cas de perdre la clau, adreceu-vos al personal de recepci. En aquest cas, shaur dabonar la quantitat establerta als preus pblics municipals per aquest concepte. 12 No est perms eixugar la roba de bany en els assecadors ni rentar les sabatilles als rentamans.13 Vestidors grups: Els acompanyants dels inscrits en ENB o ENP hauran de dutxar el seu fill/a a la zona de dutxes del gnere de lacompanyant.14 Vestidor abonats: quan un adult acompanyi un nen/a menor de vuit anys de gnere diferent shauran de canviar al vestidor que pertoqui a lacompanyant. A partir dels vuit anys cadasc anir al vestidor corresponent. Solrium:1 Una vegada acabeu dutilitzar la gandula, s obligatori retornar-la al seu lloc.2 s obligatori ls de tovallola.3 s recomanable fer s de crema solar de protecci.4 El solrium restar obert en temporada de primavera i estiu (es podr allargar o escurar en funci de les condicions climtiques i/o de les necessitats de la installaci).5 Poden fer s daquest servei totes les persones usuries amb abonament a la installaci i entrada puntual.6 Per accedir del solrium a la piscina cal dutxar-se. En el cas dutilitzar bronzejador cal fer servir sab.7 Tothom qui accedeixi al solrium haur de dur lequip mnim necessari: banyador, sabatilles de bany i tovallola. No est perms accedir amb roba i/o calat de carrer.8 Dintre del recinte de solrium no est perms ls dequips de msica ni envasos de vidre de cap tipus.9 A la zona de solrium no est perms menjar ni beure begudes alcohliques.10 Utilitzeu les papereres i els cendrers que hi ha al vostre abast.11 No est perms jugar a pilota.Zona de wellness:1 Cal respectar la resta de persones usuries. Aquests espais tenen una capacitat limitada. Sha de respectar laforament.2 s obligatori dutxar-se abans dentrar en aquests espais.3 Per raons dhigiene, no sadmeten persones amb guix, ferides exteriors, venes, cremes, olis corporals, etc. 4 No podran fer servir aquests espais aquelles persones que tinguin ferides obertes o pateixin malalties infeccioses. En cas de dubte, consulteu amb el vostre metge. Es podr exigir un certificat mdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta dusuaris.5 El circuit wellness s un lloc de descans i relaxaci, per aix s convenient guardar un to de veu adequat i una conducta tranquilla.6 El menors de 14 anys han dentrar amb un adult i noms podran fer s de la piscina wellness i solrium.7 Est prohibit entrar menjar, envasos de vidre i aparells electrnics. SALA DINFRAROJOS: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)8 s obligatori ls de la tovallola. BANY VAPOR:9 No es permet ls als menors de 16 anys.10 s obligatori dutxar-se abans dentrar.11 s obligatori portar banyador i xancletes (per pujar el gra shan de treure les xancletes). SAUNA FINLANDESA:12 s obligatori fer s de la tovallola.13 No est perms entrar amb xancletes.14 La humitat de lambient de la sauna est regulada mitjanant un programador. No est perms abocar aigua ni qualsevol altre producte o objecte sobre les pedres (pot provocar un accident). PISCINES WELLNESS: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)15 s obligatori ls del banyador i casquet de bany. POU AIGUA FREDA: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)16 s obligatori portar el casquet de bany. FLOTRIUM: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)17 s obligatori ls del casquet de bany.18 s obligatori dutxar-se desprs de fer s del flotrium.Pistes de pdel:1 Les pistes de pdel tenen un aforament mxim de 4 persones per pista.2 Tothom qui hi accedeixi haur de dur lequip mnim necessari: roba esportiva, calat esportiu (sense tacs).3 La utilitzaci de les pistes de pdel es far amb reserva prvia.4 Reserva mxima de dues hores diries per usuari.5 Cal respectar lhorari reservat.6 Les reserves de les pistes de pdel no es podran fer fins 96 hores abans, en el cas dels abonaments Desp Total Plus, 72 hores abans en la resta dabonaments i 48 hores abans la resta dusuaris.7 Les reserves shan de fer a la recepci del poliesportiu Francesc Calvet personalment o per via telefnica indicant nom i nmero dabonat o DNI.8 En cas de no utilitzaci de la pista reservada hi haur una penalitzaci econmica, aprovada als preus pblics.9 En cas dutilitzaci dilluminaci, hi ha un suplement aprovat als preus pblics, excepte a labonament Total Plus.10 Abans danar a la dutxa sha de fer entrega de la clau i material de lloguer a recepci.Normes d's Poliesportius 2012.pdf 3 10/07/12 08:56Normes d,sNormes de carcter general: 1 Pot accedir a la installaci tothom qui compleixi els requisits dentrada i les normes ds.2 Les persones usuries han de respectar lhorari establert de la installaci.3 Al tauler danuncis dels poliesportius est exposat el calendari anual i els horaris dobertura i tancament de la installaci.4 Tothom qui accedeixi a la installaci (esportista, acompanyant o pblic) ha de comportar-se, en tot moment, amb la mxima correcci i respecte cap als altres usuaris i personal de la installaci.5 Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les installacions per culpa o negligncia. Sestableix la responsabilitat dels adults envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els menors dedat al seu crrec, i de les entitats envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la seva entitat.6 Les persones usuries de la installaci han destar sotmeses al seguiment mdic adient per fer prctica esportiva i no patir cap contraindicaci per a la prctica continuada de les activitats a qu shagin inscrit. Es podr exigir un certificat mdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la persona usuria.7 Dins de la installaci cal seguir les normes especfiques de cada activitat o zona i les indicacions del personal de la installaci.8 Laccs als diferents espais esportius est reservat als usuaris.9 No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohliques a les installacions.10 No es pot jugar a pilota, anar en patinet i/o bicicleta.11 No est perms ls denvasos de vidre.12 No est perms laccs a animals domstics, excepte als gossos pigall.13 Cal respectar les installacions i els seus elements, collaboreu a mantenir-les en bon estat.14 Les persones i/o entitats que no respectin les normes de funcionament hauran dabandonar la installaci, temporal o definitivament, i sels invalidar el seu carnet o abonament.15 La Direcci es reserva el dret dimplantar les mesures necessries per controlar els afora- ments.16 No es poden fer fotografies ni gravacions sense lautoritzaci de la direcci de la instal.laci.17 Per fer la inscripci, cal omplir un full dinscripci amb les dades personals i bancries necessries. La persona usuria s responsable de la veracitat daquestes dades. Aix mateix, el poliesportiu pot demanar la documentaci necessria per certificar-ne la veracitat. 18 Assegurana mdica i accidents. Qualsevol accident dintre de la installaci ser ats en centre assistencial de la Seguretat Social. Si s necessari el trasllat a un centre assistencial, des del poliesportiu es faran totes les gestions per facilitar i agilitzar lassistncia de la persona accidentada. 19 La installaci no es far crrec de la prdua dobjectes personals. En el cas que arribin a la recepci del poliesportiu es guardaran durant 15 dies.20 No es podr circular amb el tors nu o banyador per la installaci exceptuant zona daiges i solrium. Piscina:1 Cal respectar laforament dels diferents espais. 2 La utilitzaci dels diversos espais aqutics de la piscina i el nombre mxim dusuaris sn responsabilitat del personal tcnic de la installaci, que pot modificar aquestes condicions a fi daconseguir el millor desenvolupament de les activitats. En el cas dactivitat dirigida a la piscina, es controla laforament mitjanant targetes, que sentreguen mitja hora abans a recepci i a piscina.3 Tothom qui accedeixi a la piscina haur de dur lequip mnim necessari: banyador, casquet de bany, sabatilles de goma, i tovallola o barns (s aconsellable utilitzar una tovallola diferent per als peus). No est perms accedir a la zona de platja amb roba i/o calat de carrer.4 Els menors de 14 anys han dentrar acompanyats duna persona major de 18 anys, sempre que no facin un curs dirigit. Aquests infants estaran en tot moment acompanyats i vigilats per un adult responsable.5 s obligatori dutxar-se abans dentrar a laigua. No es permet ficar-se a laigua amb tiretes, esparadraps, cremes corporals, etc.6 Cap persona amb ferides obertes o afectada per qualsevol malaltia infecciosa o contagiosa podr accedir a la zona reservada als banyistes. 7 No est perms ls de cap tipus de material auxiliar sense l'autoritzaci del personal tcnic.8 Sha de circular caminant pels passadissos i per la platja de la piscina evitant crrer i donar empentes a la resta de persones usuries.9 Recomanem entrar amb el cos totalment sec a la sauna finlandesa.10 Est prohibit ficar-se a la piscina amb les mateixes sabatilles o mitjons daigua que sutilitzin en el moment de sortir del vestidor. 11 Cal seguir sempre les indicacions del personal tcnic de la installaci.Sales dactivitat fsica, fitness i pista poliesportiva:1 Laforament daquests espais dependr del tipus dactivitat que es desenvolupi i del material necessari per fer lactivitat. Aquest aforament es complementar per ordre darribada i per raons tcniques es podr reduir ocasionalment.2 Laccs a les sales dactivitats dirigides est perms nicament als majors de 16 anys.3 Tothom qui hi accedeixi haur de dur lequip mnim necessari: roba esportiva, calat esportiu (diferent del que es porti al carrer), tovallola (per collocar-la damunt de les mquines i aparells). Es recomana bid/ampolla daigua. 4 En el cas de lactivitat de Despinning/Indoorwalking es recomana portar el bid/ampolla daigua i s obligatori ls de la tovallola.5 Totes les activitats dirigides sn impartides per personal tcnic especialitzat i aquests sn els responsables dels grups. No es podr comenar cap activitat sense la presncia del responsa-ble del grup.6 Es recomana no entrar a les sessions dactivitats 10 minuts ms tard de l'inici de lactivitat. Igualment es demana i recomana no abandonar la sessi una vegada iniciada sense el perms del tcnic. 7 Cal fer un bon s de les mquines i del material, i recollir-lo en acabar lactivitat.8 El personal tcnic responsable regular i assessorar sobre la correcta utilitzaci de la sala i dels seus elements. Cal seguir les seves indicacions.Pista poliesportiva:1 Les entitats han de respectar els horaris que tinguin assignats.2 Laccs a la pista poliesportiva i als seus annexos noms est perms als esportistes i als responsables dels grups i/o equips.3 La pista poliesportiva est equipada amb el mobiliari bsic (porteries, banquetes...), si per qualsevol motiu aquest material sha de treure de la pista, ser el personal de manteniment lencarregat de treure aquest material i tornar-lo al seu lloc en acabar lactivitat. Igualment si shagus dutilitzar altre material pesant.4 La cessi o lloguer de la pista poliesportiva a entitats o particulars no inclou ls del material esportiu (pilotes, etc.).Vestidors, dutxes, taquilles:1 Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta dusuaris. No estar perms depilar-se (exceptuant lafaitat de la cara), tallar-se les ungles, fer-se la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells.2 Lhorari ds dels vestidors per als grups ser el segent: - 15 minuts abans de l'inici de lactivitat (30 minuts si es tracta duna competici oficial). Per raons de funcionament (neteja de vestidors, reparacions, etc.) aquest temps es pot reduir. - 30 minuts desprs de finalitzar lactivitat. 3 Els usuaris i esportistes han de respectar lhorari establert per a ls dels vestidors. Cada grup o collectiu far servir el vestidor que li sigui assignat des de la recepci. No es podr accedir al vestidor sense la presncia duna persona responsable del grup.4 Laccs als vestidors i dutxes s exclusiu per als esportistes i personal de la installaci. En cas de collectiu de nens i nenes, fins a cinc anys est perms laccs dun acompanyant.5 Els grups que facin servir el vestidor amb la presncia duna persona responsable (nataci escolar, clubs, etc.) nhan de demanar la clau a la recepci. En acabar lactivitat han de deixar-ho tancat i retornar la clau a la recepci. 6 Cal fer un bon s de laigua, i dutxar-se el temps estrictament necessari.7 No deixeu objectes personals als vestidors, cal guardar-ho tot (roba, sabates, etc.) a les taquilles, excepte aquells collectius que fan servir la clau del vestidors. La installaci no es responsabilitzar de la prdua dobjectes que es pugui produir per no seguir aquestes indicacions.8 Les taquilles que no siguin de lloguer shan de deixar lliures en finalitzar lactivitat, en cas contrari el personal de la instal.laci les revisar i les buidar a la nit.9 Cal recordar el nmero de taquilla que feu servir, facilitar la feina en cas de prdua de la clau o de la xapa numerada.10 En el cas de tenir problemes amb el pany de la taquilla, no el forceu, adreceu-vos al personal de recepci.11 En cas de perdre la clau, adreceu-vos al personal de recepci. En aquest cas, shaur dabonar la quantitat establerta als preus pblics municipals per aquest concepte. 12 No est perms eixugar la roba de bany en els assecadors ni rentar les sabatilles als rentamans.13 Vestidors grups: Els acompanyants dels inscrits en ENB o ENP hauran de dutxar el seu fill/a a la zona de dutxes del gnere de lacompanyant.14 Vestidor abonats: quan un adult acompanyi un nen/a menor de vuit anys de gnere diferent shauran de canviar al vestidor que pertoqui a lacompanyant. A partir dels vuit anys cadasc anir al vestidor corresponent. Solrium:1 Una vegada acabeu dutilitzar la gandula, s obligatori retornar-la al seu lloc.2 s obligatori ls de tovallola.3 s recomanable fer s de crema solar de protecci.4 El solrium restar obert en temporada de primavera i estiu (es podr allargar o escurar en funci de les condicions climtiques i/o de les necessitats de la installaci).5 Poden fer s daquest servei totes les persones usuries amb abonament a la installaci i entrada puntual.6 Per accedir del solrium a la piscina cal dutxar-se. En el cas dutilitzar bronzejador cal fer servir sab.7 Tothom qui accedeixi al solrium haur de dur lequip mnim necessari: banyador, sabatilles de bany i tovallola. No est perms accedir amb roba i/o calat de carrer.8 Dintre del recinte de solrium no est perms ls dequips de msica ni envasos de vidre de cap tipus.9 A la zona de solrium no est perms menjar ni beure begudes alcohliques.10 Utilitzeu les papereres i els cendrers que hi ha al vostre abast.11 No est perms jugar a pilota.Zona de wellness:1 Cal respectar la resta de persones usuries. Aquests espais tenen una capacitat limitada. Sha de respectar laforament.2 s obligatori dutxar-se abans dentrar en aquests espais.3 Per raons dhigiene, no sadmeten persones amb guix, ferides exteriors, venes, cremes, olis corporals, etc. 4 No podran fer servir aquests espais aquelles persones que tinguin ferides obertes o pateixin malalties infeccioses. En cas de dubte, consulteu amb el vostre metge. Es podr exigir un certificat mdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta dusuaris.5 El circuit wellness s un lloc de descans i relaxaci, per aix s convenient guardar un to de veu adequat i una conducta tranquilla.6 El menors de 14 anys han dentrar amb un adult i noms podran fer s de la piscina wellness i solrium.7 Est prohibit entrar menjar, envasos de vidre i aparells electrnics. SALA DINFRAROJOS: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)8 s obligatori ls de la tovallola. BANY VAPOR:9 No es permet ls als menors de 16 anys.10 s obligatori dutxar-se abans dentrar.11 s obligatori portar banyador i xancletes (per pujar el gra shan de treure les xancletes). SAUNA FINLANDESA:12 s obligatori fer s de la tovallola.13 No est perms entrar amb xancletes.14 La humitat de lambient de la sauna est regulada mitjanant un programador. No est perms abocar aigua ni qualsevol altre producte o objecte sobre les pedres (pot provocar un accident). PISCINES WELLNESS: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)15 s obligatori ls del banyador i casquet de bany. POU AIGUA FREDA: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)16 s obligatori portar el casquet de bany. FLOTRIUM: (noms al Poliesportiu Francesc Calvet)17 s obligatori ls del casquet de bany.18 s obligatori dutxar-se desprs de fer s del flotrium.Pistes de pdel:1 Les pistes de pdel tenen un aforament mxim de 4 persones per pista.2 Tothom qui hi accedeixi haur de dur lequip mnim necessari: roba esportiva, calat esportiu (sense tacs).3 La utilitzaci de les pistes de pdel es far amb reserva prvia.4 Reserva mxima de dues hores diries per usuari.5 Cal respectar lhorari reservat.6 Les reserves de les pistes de pdel no es podran fer fins 96 hores abans, en el cas dels abonaments Desp Total Plus, 72 hores abans en la resta dabonaments i 48 hores abans la resta dusuaris.7 Les reserves shan de fer a la recepci del poliesportiu Francesc Calvet personalment o per via telefnica indicant nom i nmero dabonat o DNI.8 En cas de no utilitzaci de la pista reservada hi haur una penalitzaci econmica, aprovada als preus pblics.9 En cas dutilitzaci dilluminaci, hi ha un suplement aprovat als preus pblics, excepte a labonament Total Plus.10 Abans danar a la dutxa sha de fer entrega de la clau i material de lloguer a recepci.Normes d's Poliesportius 2012.pdf 4 10/07/12 08:56

Recommended

View more >