NORMES DE FUNCIONAMENT DE LUDOTECA ESCOLA LA ? NORMES DE FUNCIONAMENT DE LUDOTECA ESCOLA LA MAQUINISTA

  • Published on
    08-Dec-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LUDOTECA

ESCOLA LA MAQUINISTA

Els dies i les hores de treball sn les indicades segons els dies lectius

del calendari escolar del centre.

Els dies matriculats hauran de ser els mateixos tot el mes. Per exemple

si fem l'incripci 3 dies/setmana que sempre siguin els dilluns, dimecres i

divendres, per exemple. A final de mes els pares poden canviar lopci

triada pel mes segent comunicant-ho al responsable del servei.

Els preus de les activitats sn mensuals, independentment del nmero

de sessions lectives que tingui el mes.

Els rebuts seran carregats al compte bancari indicat en el full de

matrcula entre els dies 1 i 10 de cada mes (s possible que en el primer

mes dactivitat el rebut pugui ser carregat en dates posteriors a les

indicades).

Si es produeixen devolucions de rebuts, aquests seran carregats amb

3,00 euros per despeses bancries. En cas dacumular 2 mesos

impagats, lentrada a l'espai quedar automticament prohibida.

Es considera facturat sempre que el nen/a hagi assistit 1 dia durant el

mes.

Per canvis, consultes o baixes shan de comunicar el mes anterior al que

es produeixen abans del dia 25 trucant al 93 278 31 35 o enviant un

correu electrnic a: administracio@cet10.com

El mnim dalumnes per grup s de 10 que es matriculin per tota la

setmana.