Memòria Projecte De l'Hort a la Biblioteca

 • Published on
  06-Apr-2016

 • View
  217

 • Download
  0

DESCRIPTION

Memria del projecte De l'hort a la Biblioteca. Guanyador del Premi Teresa Rovira i Comas 2014 a la innovaci a les biblioteques pbliques catalanes.

Transcript

 • PREMI TERESA ROVIRA I COMAS PREMI TERESA ROVIRA I COMAS PREMI TERESA ROVIRA I COMAS PREMI TERESA ROVIRA I COMAS 2014201420142014 A LA INNOVACIA LA INNOVACIA LA INNOVACIA LA INNOVACI A LES BIBLIOTEQUES A LES BIBLIOTEQUES A LES BIBLIOTEQUES A LES BIBLIOTEQUES

  PPPPBLIQUES CATALANESBLIQUES CATALANESBLIQUES CATALANESBLIQUES CATALANES

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  2

  SUMARISUMARISUMARISUMARI

  1.1.1.1. IntroducciIntroducciIntroducciIntroducci

  2.2.2.2. Equipament: Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  3.3.3.3. Planificaci del pPlanificaci del pPlanificaci del pPlanificaci del projecte rojecte rojecte rojecte De lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la Biblioteca

  3.1. Objectius

  3.2. Lnies dacci

  3.3. Pla de difusi

  3.3.1 Elements i suports per a la difusi

  3.3.2 Canals de difusi de les activitats

  3.4. Temporalitzaci

  3.5. Activitats realitzades

  3.6. Continutat

  3.7. Recursos

  4.4.4.4. Avaluaci de resultatsAvaluaci de resultatsAvaluaci de resultatsAvaluaci de resultats

  5.5.5.5. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

  6.6.6.6. AnnexosAnnexosAnnexosAnnexos

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  3

  1111 IntroducciIntroducciIntroducciIntroducci

  La Biblioteca Jordi Rubi i BalaguerBiblioteca Jordi Rubi i BalaguerBiblioteca Jordi Rubi i BalaguerBiblioteca Jordi Rubi i Balaguer de Sant Boi de Llobregat es presenta al Premi Teresa Rovira i Comas a la innovaci a les biblioteques pbliques de lany 2014 amb el projecte De lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la Biblioteca.... A la Biblioteca es t el convenciment que, com a servei pblicservei pblicservei pblicservei pblic, una de les principals obligacions s treballar pel b com de les persones, dels usuaris i de la societat en general. Daltra banda, el paradigma de les biblioteques est canviant a una gran velocitat i la Biblioteca sadapta a les noves necessitats dels usuaris, en la mesura de les seves possibilitats, utilitzant les eines i els recursos dels quals disposa. Sant Boi de LlobregatSant Boi de LlobregatSant Boi de LlobregatSant Boi de Llobregat s un dels municipis que forma part del Parc Agrari del Parc Agrari del Parc Agrari del Parc Agrari del Baix LlobregatBaix LlobregatBaix LlobregatBaix Llobregat, una de les zones agrcoles ms antigues i frtils del pas, amb un patrimoni cultural, ecolgic i econmic de primer ordre situat al bell mig de lrea ms densament poblada de Catalunya. Partint daquestes reflexions neix el projecte De lHort a la BDe lHort a la BDe lHort a la BDe lHort a la Bibliotecaibliotecaibliotecaiblioteca que vol donar a conixer la Biblioteca com a punt dinformaci que posi a labast de tothom eines a lhora de comprar, cuinar productes de proximitat i de temporada i realitzar cultiu dhorts urbans; i, al mateix temps, vol esdevenir un equipament vertebrador de ciutat i el seu entorn, punt de trobada i connexi entre entitats, administracions, usuaris i altres segments de poblaci que, habitualment, no participen de les activitats i serveis de la Biblioteca. El projecte t dinnovador i original: Que els usuaris de la Biblioteca han esdevingut part activa i fonamental en

  el desenvolupament del projecte, ja que proposen accions, activitats o fins i tot grups de trobada per compartir coneixements.

  Que va nixer amb voluntat de ser compartitcompartitcompartitcompartit amb altres biblioteques interessades a iniciar i desenvolupar-lo.

  Que ha vertebrat una xarxa molt potent al territori que posa en contacte i propicia espais de trobadaespais de trobadaespais de trobadaespais de trobada entre pagesos, restauradors, escoles, entitats, administracions, etc., per poder treballar aix conjuntament en la consecuci dobjectius comuns que beneficin tothom.

  Que sha creat una imatge prpia (logotip) fotografiant productes del Parc Agrari adquirits al Mercat de Pags de Sant Boi.

  Que sha construt un mobiliari especfic amb materials de rebuig (palets, tela de galliner, caixes de fruita i verdura...) seguint la filosofia de sostenibilitat del projecte.

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  4

  2222 Equipament: BibliotecEquipament: BibliotecEquipament: BibliotecEquipament: Biblioteca Jordi Rubi i Balaguera Jordi Rubi i Balaguera Jordi Rubi i Balaguera Jordi Rubi i Balaguer Inaugurada el 22 de maig de 2005, la Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer s central urbana. Conjuntament amb la Biblioteca M. Aurlia Capmany, situada al barri de Ciutat Cooperativa, dna servei a la poblaci de Sant Boi, que actualment s de 83.408 habitants. Ubicada al Parc de la Muntanyeta, al centre geogrfic de la ciutat, est envoltada dequipaments esportius i escoles i s accessible a tots els ciutadans. Ledifici t 3.357 metres quadrats tils distributs en dues plantes. La plantilla habitual consta de dinou persones que treballen en dos torns diferenciats. Durant tot lany, excepte els mesos de juliol i agost, ofereix 62 hores setmanals dobertura i un nombre de visites anuals de 170.246 i s un dels equipaments de la Xarxa de Biblioteques de la Diputaci de Barcelona amb un horari ms ampli. Des de la seva inauguraci ha esdevingut un equipament de referncia a la ciutat.1

  3333 Planificaci del projecte Planificaci del projecte Planificaci del projecte Planificaci del projecte De lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la BibliotecaDe lHort a la Biblioteca

  Com sha plantejat a la introducci, Sant Boi s una poblaci amb una forta i arrelada tradici pagesa i un dels catorze municipis que forma part del Parc Agrari del Baix Llobregat, un territori amenaat per circumstncies molt diverses. La Biblioteca, dins daquest entorn, esdev un espai integrador; com a lloc que ofereix informaci i punt de trobada amb lobjectiu de facilitar recursos mitjanant diferents canals (guies bibliogrfiques, activitats, fons documentals, accs a Internet...) sobre una temtica dinters local. Aquest projecte es troba al Pla dacci de la Biblioteca. 2

  1 Annex 1: Fitxa descriptiva de la Biblioteca.

  2 Aquest projecte s lobjectiu operatiu 4.1 Dur a terme el projecte De lHort a la Biblioteca per difondre des de la Biblioteca la cultura pagesa del nostre entorn.

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  5

  3.13.13.13.1 ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius Es defineixen tres objectius clars:

  a)a)a)a) Convertir la Biblioteca Jordi Rubi I Balaguer en un punt dinformacipunt dinformacipunt dinformacipunt dinformaci de referncia al municipi de Sant Boi de Llobregat on es pugui obtenir documentaci i trobar-hi recursos per poder comprar, cuinar productes de proximitat i cultivar horts urbans.

  b)b)b)b) Esdevenir un equipament que ofereixi i fomenti espais de trobadaespais de trobadaespais de trobadaespais de trobada entre collectius molt diversos com ara pagesos, restauradors, botigues, entitats, etc., per tal de ser un centre vertebrador de ciutat.

  c)c)c)c) Expandir, en primer lloc, el projecte entre les biblioteques dels municipis que formen part del Parc Agrari i, a ms llarg termini, a la resta de biblioteques interessades a compartir i gestionar recursos compartir i gestionar recursos compartir i gestionar recursos compartir i gestionar recursos dinformacidinformacidinformacidinformaci.

  Daquesta manera es fomenta:

  leconomia local: productes de proximitat (km0), Mercat de Pags... la cura del medi ambient. la salut i el benestar de les persones.

  3.23.23.23.2 Lnies dacciLnies dacciLnies dacciLnies dacci Per aconseguir els objectius es van plantejar tres lnies dacci:

  a)a)a)a) OrganitzaOrganitzaOrganitzaOrganitzaci dactivitatsci dactivitatsci dactivitatsci dactivitats: xerrades, taules rodones, projeccions, tallers, exposicions, etc., adreats tant a pblic adult com infantil.

  b)b)b)b) Adquisici de fons documentals:Adquisici de fons documentals:Adquisici de fons documentals:Adquisici de fons documentals: ampliar la collecci amb la idea de convertir la Biblioteca en un punt de referncia en el nostre municipi on trobar documentaci sobre aquestes temtiques. Senyalitzar els fons amb el pictograma escollit (logotip del projecte).

  c)c)c)c) Elaboraci de guies bibliogrfiques i de recursosguies bibliogrfiques i de recursosguies bibliogrfiques i de recursosguies bibliogrfiques i de recursos que proporcionin informaci estructurada i prctica a les persones interessades.

  3.33.33.33.3 Pla de difusiPla de difusiPla de difusiPla de difusi

  3.3.13.3.13.3.13.3.1 Elements i suports per a la difusiElements i suports per a la difusiElements i suports per a la difusiElements i suports per a la difusi

  Els principals elements del pla de difusi sn:

  a)a)a)a) Imatge grfica.Imatge grfica.Imatge grfica.Imatge grfica. Es va crear una imatge grfica original (logotip), amb verdures del Parc Agrari adquirides al Mercat de Pags per unificar tots el elements de difusi que ha generat el projecte. A ms, la dissenyadora Sofia Alexanderson ha realitzat illustracions originals pel projecte (incloses, algunes delles, en aquest document). 3

  b)b)b)b) Guies: Guies: Guies: Guies: de presentaci del projecte, bibliogrfiques, temtiques i de recursos (Guia de cultiu, de compra, de cuina i bibliogrfica). 4

  3 Annex 10: Illustracions de Sofia Alexanderson.

  4 Annex 2: Guies realitzades.

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  6

  c)c)c)c) BBBBnenenenerrrr.... Amb la imatge grfica del projecte i espai per difondre les activitats.

  d)d)d)d) Expositors mbils: Expositors mbils: Expositors mbils: Expositors mbils: Carro km0 i expositor de guies i fullets.

  El Carro KEl Carro KEl Carro KEl Carro Km0 i lexpositorm0 i lexpositorm0 i lexpositorm0 i lexpositor van ser construts per personal de la Biblioteca amb palets de rebuig, seguint la filosofia del projecte de ser sostenibles i creatius. Han estat uns actors primordials a lhora de fer difusi, tant del projecte com de les activitats. Han donat visibilitat al fons relacionat amb el projecte i nhan fomentat el prstec. Tamb han estat expositors de fullets o daltres materials de promoci del Parc Agrari i dels seus productes (verdures i fruites de temporada, etc.). El carro i lexpositor no tenen emplaament fix dins la Biblioteca. Habitualment se situen al vestbul per difondre els cicles dactivitats del projecte. Quan no es troben al vestbul poden estar ubicats en altres sales de la Biblioteca per promocionar el projecte amb fons especfic. Aquests elements han estat claus a lhora de fer-ne difusi exteriordifusi exteriordifusi exteriordifusi exterior: a lestand de la Fira de la Purssima que se celebra a Sant Boi del 6 al 8 de desembre i a lestand de la Biblioteca el dia de Sant Jordi, a la rambla Rafael Casanova, tamb a Sant Boi.

  3.3.23.3.23.3.23.3.2 Canals de difusi de lCanals de difusi de lCanals de difusi de lCanals de difusi de les activitatses activitatses activitatses activitats Lobjectiu, en cada una de les activitats, va ser crear estratgies diferents per arribar al mxim de pblic i, sobretot, per atraure a la Biblioteca sectors nous de poblaci. La difusi sintensificava en les activitats amb ms dificultat per atraure nous usuaris i afegia incentius que ajudessin a suplir aquest escull: tast de productes, tria de personatges meditics, etc., i es feia menys intensa en altres activitats com els tallers infantils, que se solen omplir amb ms facilitat.

  a)a)a)a) En papEn papEn papEn paper:er:er:er: Cartells a la biblioteca i en altres equipaments. Punts de llibre o butlletes distribudes a la Biblioteca i a les parades del

  Mercat de Pags per ser repartides entre els seus clients. Viure Sant Boi (revista dinformaci municipal). Distribuda mensualment a

  tota la poblaci de Sant Boi. 4 Ratlles. Butllet bimestral de la Biblioteca.5

  5 Annex 3: Monogrfic 4 Ratlles; De lHort a la Biblioteca.

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  7

  b)b)b)b) Canals digitals: Canals digitals: Canals digitals: Canals digitals:

  Xarxes Socials: Facebook i Twitter de les Biblioteques de Sant Boi. Web de les biblioteques. www.biblioteques-santboi.org Web de lAjuntament. www.santboi.cat Agenda web Gerncia de Serveis de Biblioteques. Bibliotecavirtual.diba.cat. Publitramesa de la Biblioteca a tots els usuaris registrats. Publitramesa per llista de distribuci (especfiques a collectius,

  administracions o persones potencialment interessats en cada activitat).

  c)c)c)c) Telefnicament: Telefnicament: Telefnicament: Telefnicament: En algunes activitats, com a punt de refor, es va telefonar a entitats o

  persones interessades en lactivitat en curs (per exemple, en l'activitat dels menjadors escolars es va trucar a les AMPA de les escoles de Sant Boi).

  d)d)d)d) Mitjans de comunicaci:Mitjans de comunicaci:Mitjans de comunicaci:Mitjans de comunicaci:

  Rdio Sant Boi.

  3.43.43.43.4 TemporalitzaciTemporalitzaciTemporalitzaciTemporalitzaci El projecte ha estat planificat i estructurat per una durada de quatre anys. Per arran de la bona acollida per part dels usuaris, estem estudiant la possibilitat dampliar-lo. Durant aquests anys sestan fent monogrfics sobre temes concrets:

  2013:2013:2013:2013: Compra i cuina de proximitat i de temporada. 2014:2014:2014:2014: Cultiu dhorts urbans.

  Posem en marxa els grups de trobada per compartir coneixements (cultiu i salut a travs de lalimentaci).

  2015: 2015: 2015: 2015: Plantes aromtiques i remeieres (usos, propietats, cultiu, etc.) 2016: 2016: 2016: 2016: Muntem un hort urb a la biblioteca.

  3.53.53.53.5 Activitats realitzadesActivitats realitzadesActivitats realitzadesActivitats realitzades Sha treballat molt acuradament en el disseny de les activitats per tal que resultin atractives, amb lobjectiu dapropar a la Biblioteca nous usuaris. Per tal daconseguir-ho shan triat personatges meditics, shan plantejat tallers eminentment participatius, o s'han fet tasts de productes locals. Lagenda habitual de la Biblioteca tamb sha coordinat amb la temtica del projecte programant dues activitats relacionades (Taller de cuina Petits Xefs i Tertlia filosfica Slow food). Tot seguit s'allisten i descriuen les activitats dutes a terme lany 2013:

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  8

  Exposici: CireresExposici: CireresExposici: CireresExposici: Cireres del Baix. del Baix. del Baix. del Baix. Del 24 dabril al 10 de maigDel 24 dabril al 10 de maigDel 24 dabril al 10 de maigDel 24 dabril al 10 de maig Exposici fotogrfica cedida pel Parc Agrari del Baix Llobregat. Xerrada:Xerrada:Xerrada:Xerrada: Cuina de temporada amb lAda Parellada.Cuina de temporada amb lAda Parellada.Cuina de temporada amb lAda Parellada.Cuina de temporada amb lAda Parellada. Dijous 2 de maigDijous 2 de maigDijous 2 de maigDijous 2 de maig Presentaci del projecte, xerrada de lAda Parellada amb la collaboraci dels pagesos, Albert Bou de Cal Coracero i Marc Mas de LHortet del Baix, aportant els seus coneixements i els seus productes (verdures i fruites per a decoraci i tast). (130 assistents)(130 assistents)(130 assistents)(130 assistents) Taller de cuiTaller de cuiTaller de cuiTaller de cuina: Petits Xna: Petits Xna: Petits Xna: Petits Xefs amb La Llntia. efs amb La Llntia. efs amb La Llntia. efs amb La Llntia. Dissabte 11 de maigDissabte 11 de maigDissabte 11 de maigDissabte 11 de maig Es va acostar la cuina als ms petits de forma fcil i divertida. El taller estava adreat a nens i a nenes de 4 a 12 anys. (18 assistents)(18 assistents)(18 assistents)(18 assistents) Taller prctic i xerrada colTaller prctic i xerrada colTaller prctic i xerrada colTaller prctic i xerrada colloqui. loqui. loqui. loqui. Quin menjador volem per aQuin menjador volem per aQuin menjador volem per aQuin menjador volem per a la nostra la nostra la nostra la nostra escola? Valors dels menjadors escolars amb la Nani Mor. escola? Valors dels menjadors escolars amb la Nani Mor. escola? Valors dels menjadors escolars amb la Nani Mor. escola? Valors dels menjadors escolars amb la Nani Mor. Dijous 17 Dijous 17 Dijous 17 Dijous 17 doctubre.doctubre.doctubre.doctubre. Es va visualitzar un fragment del documental de la Nani Mor, El plat o la vida i es van treballar exemples de mens escolars per tal dincloure-hi fruita i verdura fresca, de temporada i de proximitat. Finalment es va explicar com es pot fer compra directa als pagesos del Parc Agrari del Baix Llobregat. Amb collaboraci de la Snia Callau, tcnica del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Laia Mateu, pagesa de Can Perol i Carles Soler, autor de linforme Soberana alimentaria en las mesas del colegio. (18 assistents)(18 assistents)(18 assistents)(18 assistents) Taller prctic:Taller prctic:Taller prctic:Taller prctic: La dieta saludable en famlia. La dieta saludable en famlia. La dieta saludable en famlia. La dieta saludable en famlia. Dijous 24 doctubreDijous 24 doctubreDijous 24 doctubreDijous 24 doctubre A crrec de Nani Mor, cuinera professional i autora i directora del documental El plat o la vida. Taller prctic adreat a mares i a pares per millorar lalimentaci dels seus fills i de les seves filles. En finalitzar el taller es va fer un petit tast. (32 assistents)(32 assistents)(32 assistents)(32 assistents) Exposici: Temps deExposici: Temps deExposici: Temps deExposici: Temps de Carxofa Prat.Carxofa Prat.Carxofa Prat.Carxofa Prat. Del 19 de novembre al 5 de desembreDel 19 de novembre al 5 de desembreDel 19 de novembre al 5 de desembreDel 19 de novembre al 5 de desembre Exposici cedida pel Parc Agrari del Baix Llobregat sobre el cultiu, la collita i altres curiositats de la carxofa. XerradaXerradaXerradaXerrada:::: Slow food: Restaurants km0. Slow food: Restaurants km0. Slow food: Restaurants km0. Slow food: Restaurants km0. Dijous 21 de novembreDijous 21 de novembreDijous 21 de novembreDijous 21 de novembre El Collectiu Slow Food Barcelona va explicar la filosofia daquest moviment i dels restaurants km0. Amb la collaboraci de la Balbina Garca, propietria i cuinera del Restaurant Casa Nostra de Corbera de Llobregat (km0) i de lAlbert Mendiola, membre de lAssociaci de restauradors Degusta Sant Boi i xef del Restaurant Marimorena. Al final de lacte es va oferir un tast de tapes cuinades per diversos restaurants del Degusta Sant Boi, i elaborades amb verdures i fruites cedides per pagesos de Sant Boi i acompanyades de cava de proximitat que van proporcionar els cellers Roger Goulart i Miquel Pons. (75 assistents)(75 assistents)(75 assistents)(75 assistents)

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  9

  Tertlia Slow city: una filosofia del menjar i de la vida. (Dintre de la Tertlia Slow city: una filosofia del menjar i de la vida. (Dintre de la Tertlia Slow city: una filosofia del menjar i de la vida. (Dintre de la Tertlia Slow city: una filosofia del menjar i de la vida. (Dintre de la tertlia fixa el Caf dels filsofs conduda per Humbert Ruiz). tertlia fixa el Caf dels filsofs conduda per Humbert Ruiz). tertlia fixa el Caf dels filsofs conduda per Humbert Ruiz). tertlia fixa el Caf dels filsofs conduda per Humbert Ruiz). Divendres 25 Divendres 25 Divendres 25 Divendres 25 doctubre. (19 assistents)doctubre. (19 assistents)doctubre. (19 assistents)doctubre. (19 assistents) Xerrada culinriaXerrada culinriaXerrada culinriaXerrada culinria: : : : Carme Ruscalleda: PosaCarme Ruscalleda: PosaCarme Ruscalleda: PosaCarme Ruscalleda: Posar el paisatge al plat. r el paisatge al plat. r el paisatge al plat. r el paisatge al plat. Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 16 de desembre16 de desembre16 de desembre16 de desembre La cuinera Carme Ruscalleda va parlar de la importncia del producte de proximitat i de temporada. (90 assistents)(90 assistents)(90 assistents)(90 assistents) Exposici: De lhort a la biblioteca. Carro Km0 i expositor. Exposici: De lhort a la biblioteca. Carro Km0 i expositor. Exposici: De lhort a la biblioteca. Carro Km0 i expositor. Exposici: De lhort a la biblioteca. Carro Km0 i expositor. De maig a De maig a De maig a De maig a desembre.desembre.desembre.desembre. Exposici permanent de llibres i guies del projecte De lHort a la Biblioteca.

  3.63.63.63.6 ContinutatContinutatContinutatContinutat El projecte ha tingut continutat lany 2014 i sha centrat bsicament en el cultiu. Shan realitzat tallers dhort urb (Juan Trobo-Ginestal) per a adults i infants, i xerrades sobre cultiu saludable (Marc E. Casabosch) i sobre la defensa del territori del Delta del Llobregat (Ral Bastida). Com a activitats extraordinries shan organitzat tres tallers simultanis a Can Comas, seu del Parc Agrari del Baix Llobregat (amb lassistncia dun centenar dusuaris), que han servit per realitzar part de l'enregistrament del vdeo de presentaci requerit en aquest premi. 6

  3.73.73.73.7 RecursosRecursosRecursosRecursos

  a)a)a)a) Econmics:Econmics:Econmics:Econmics: El pressupost assignat per al projecte ha estat de 500 euros cada any. Representa un 8% del total del pressupost per a activitats de la Biblioteca. Cal remarcar que el primer any del projecte es van assignar 300 euros ms per a material de suport per a la difusi (bner, carro km0, expositors...). 7

  b)b)b)b) Humans:Humans:Humans:Humans: Lequip de la Biblioteca consta de 19 persones que, a ms de

  realitzar les tasques habituals a la Biblioteca, desenvolupen altres treballs dins dels grups organitzatius de diferents temtiques (Grups Grups Grups Grups dactivitats i Grups de difusidactivitats i Grups de difusidactivitats i Grups de difusidactivitats i Grups de difusi). La pertinena a aquests grups s voluntria i tenen una estructura transversal basada en el consens. Aquests principis sn leix motivador per a la creaci i el desenvolupament dequips amb iniciativa i entusiasme. Dins daquest context neix el grup de treball De lHDe lHDe lHDe lHort a la Bibliotecaort a la Bibliotecaort a la Bibliotecaort a la Biblioteca sempre amb el suport de la resta de lequip de la Biblioteca.

  6 Annex 4: Ms informaci sobre les activitats del 2014. 7 Annex 5: Ms informaci al quadre econmic.

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  10

  No es pot deixar de banda, per la importncia que t en el projecte, la dinmica de treball winwinwinwin to to to to win win win win (tu hi guanyes, jo hi guanyo...). Amb aquesta filosofia hem trobat fidels colcolcolcollaboradors externslaboradors externslaboradors externslaboradors externs (Cal Coracero, Degusta Sant Boi, Associaci de Llibreters de Sant Boi, Tot Natural, Planters Estrada, Hortet del Baix, etc.)8 que han participat i han enriquit totes les activitats realitzades, per una banda oferint-nos materials i collaboracions gratutes i, per altra, creant un vincle molt important amb el projecte.

  4444 AvaluaciAvaluaciAvaluaciAvaluaci de r de r de r de resultatsesultatsesultatsesultats

  a)a)a)a) Assistncia a les activitats de lany 2013 duna mitjana de 54,6 persones. b)b)b)b) Creaci de vincles amb nous agents externs implicats amb la Biblioteca i

  amb voluntat de seguir collaborant estretament en el futur. Aquestes collaboracions han suposat poder oferir activitats molt atractives per als usuaris amb un pressupost mnim.

  c)c)c)c) La Biblioteca ha esdevingut un punt de distribuci dinformacions de

  diferents institucions relacionades amb les matries que tracta el projecte, (3208 fullets): Parc Agrari del Baix Llobregat i Agncia Catalana de Seguretat Alimentria de la Generalitat de Catalunya.9

  d)d)d)d) Guies (Cultiu, Compra, Cuina i Bibliogrfica). Aquestes han estat

  creades, autoeditades i distribudes per lequip de la Biblioteca (695 guies). Sn un recurs informatiu bsic i actualitzat de les temtiques tractades. Han tingut una gran acceptaci per part dels usuaris i collaboradors (reforant vincles) i han suposat una inversi mnima.

  e)e)e)e) Adquisici, actualitzaci i senyalitzaci del fons relacionat amb les

  temtiques del projecte. Sha senyalitzat cada document amb un pictograma que coincideix amb el logotip del projecte.10

  f)f)f)f) Lobjectiu dexpandir el projecte en aquest moment es troba en estat

  embrionari. Actualment, vuit biblioteques del nostre entorn han mostrat inters a iniciar-lo en el seu municipi en un futur immediat.

  8 Annex 6: Quadre de collaboradors. 9 Annex 7: Relaci material distribut. 10 Annex 8: Fotografia llibres amb pictograma.

 • De lHort a la Biblioteca Biblioteca Jordi Rubi i Balaguer

  11

  5555 ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

  La Biblioteca Jordi RuBiblioteca Jordi RuBiblioteca Jordi RuBiblioteca Jordi Rubi i Balaguerbi i Balaguerbi i Balaguerbi i Balaguer creu que la naturalesa del projecte t els ingredients imprescindibles per a la transformaci dels serveis bibliotecaris, tal com els coneixem, en serveis molt ms optimitzats i adaptats a les noves necessitats de la societat actual. Quins Quins Quins Quins sn aquests ingredients?sn aquests ingredients?sn aquests ingredients?sn aquests ingredients?

  El treballtreballtreballtreball amb temes positius per a l'entorn i d'inters per a la societat actual.

  La creacicreacicreacicreaci de grups de treball transversals i basats en el consens.

  La motivacimotivacimotivacimotivaci, la creativitatcreativitatcreativitatcreativitat, lentusiasmeentusiasmeentusiasmeentusiasme i la implicaciimplicaciimplicaciimplicaci de lequip de la Biblioteca.

  Loptimitzacioptimitzacioptimitzacioptimitzaci de recursos. La implicaciimplicaciimplicaciimplicaci de lusuari amb la Biblioteca. Lintercanviintercanviintercanviintercanvi de recursos i coneixements amb

  agents externs (win to win). La creaci creaci creaci creaci de xarxes per compartir amb altres

  biblioteques objectius i recursos.

  La combinaci daquests elements crea el mecanisme que permet fer lanlisi del nostre entorn, detectar temtiques que ens afecten o ens interessen a tots i treballar per esdevenir motors de soluci i de generaci de noves propostes. L'efecte immediat no noms s la resposta positiva de l'usuari, sin que es potencia la implicaci, l'entusiasme i la creativitat de l'equip.

  Un equip motivat fa possibleUn equip motivat fa possibleUn equip motivat fa possibleUn equip motivat fa possible,,,, limpossible!limpossible!limpossible!limpossible!

  Aquesta manera de fer de la Biblioteca arriba a la ciutadania que, amb la seva acceptaci, la transforma en un nou impuls, amb ganes dimplicar-s'hi, i aix fa que, conjuntament, es dissenyin nous formats i noves vies que ajuden a reformular les maneres daccedir al coneixement, loci i la cultura, molt ms adaptades a les necessitats actuals.