Llenguatge musical, Audici i Cant coral pg. 1 de 6 2016-17/2012PB.pdf Llenguatge musical, Audici

 • Published on
  13-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Llenguatge musical, Audici i Cant coral pg. 1 de 6 Prova daccs a 1r curs de Grau Professional CURS 2012-13 Indicacions per al professorat

  1. Entonaci, ritme i lectura (4)

  a) Interpretaci duna can popular o dautor (0,5)

  Lalumne/a ha de portar preparades dues canons dentre les que es proposen a

  continuaci:

  Canons a lunson:

  - Margarideta (popular catalana)

  - La can del lladre (popular catalana)

  - Joan del riu (popular catalana)

  Cnons (2 o 3 veus, opcional):

  - Pujarem dalt dels cims (S. Riera)

  - Cantem alegres (A. Salieri)

  - Riure, riure (C. Bresguen)

  Dues o tres veus:

  - Riera dola i lenta (popular alemanya)

  - Els ocells han arribat (Hvon Fallersleben)

  - El llessam (popular polonesa)

  De les dues canons triades, lalumne/a ha dinterpretar la que determini la comissi

  avaluadora. La interpretaci ha de ser de memria. Lalumne/a pot canviar la tonalitat, si li

  s ms cmode, indicant-ho prviament a la comissi avaluadora. Laspirant ha de buscar

  les referncies tonals amb un diapas de forquilla o a partir del LA 3 del piano. Es tindr

  en compte el fraseig, la respiraci i el manteniment de la referncia tonal durant la

  interpretaci.

  b) Exercicis dentonaci (0,5)

  Prenent com a referncia el LA del diapas o el LA 3 del piano, lalumne/a ha dentonar

  lescala de si menor meldica ascendent i descendent. (0,25)

  Tamb en si menor, lalumne/a ha dentonar la successi dacords sobre els graus I IV

  V I de lescala harmnica. (0,25)

 • pg. 2 de 6

  Llenguatge musical, Audici i Cant coral

  Prova daccs a 1r curs de Grau Professional maig de 2012 Indicacions per al professorat

  Es deixar als alumnes 10 minuts per estudiar les dos lectures dels exercicis c) i d).

  c) Lectura cantada (1,5)

  Lalumne/a ha dentonar la segent melodia amb acompanyament de piano:

 • pg. 3 de 6

  Llenguatge musical, Audici i Cant coral

  Prova daccs a 1r curs de Grau Professional maig de 2012 Indicacions per al professorat

  d) Lectura recitada (1,5)

  El comps sha de portar sense subdividir.

  2. Educaci de loda (3)

  a) Dictat meldic a una veu (1,5)

  Sindicaran la clau, la tonalitat, el comps, el nombre de compassos i la primera nota.

  Sinterpretar a) una vegada sencer, b) cinc vegades el primer fragment de tres compassos,

  c) dues vegades sencer, d) cinc vegades el segon fragment de tres compassos i e) dues

  vegades sencer.

  Puntuaci: per cada nota o ritme equivocat es baixar 0,15 punts, per si es tracta dun

  fragment transportat de 3 o ms notes, es baixar noms 0,30 punts.

  b) Dictat a dues veus (1)

  Sindicar la clau, la tonalitat, el comps, el nombre de compassos i la primera nota de

  cada veu. Sinterpretar dotze vegades el fragment sencer. Puntuaci: per cada nota o

  ritme equivocat es baixar 0,10 punts, per si es tracta dun fragment transportat de 3 o

  ms notes, es baixar noms 0,20 punts.

 • pg. 4 de 6

  Llenguatge musical, Audici i Cant coral

  Prova daccs a 1r curs de Grau Professional maig de 2012 Indicacions per al professorat

  c) Dictat dacords, intervals i escales (0,5)

  Sinterpretar tres vegades cada escala (ascendent i descendent), cada acord i cada

  interval. Lalumne/a haur dindicar de cada escala, si s Major, menor natural, menor

  harmnica o menor meldica, de cada acord si s Perfecte Major, Perfecte menor o de 5a

  disminuda i de cada interval, el nmero i el qualificatiu (per ex. 2a Major).

  Puntuaci: per cada escala, acord o interval equivocat es baixar 0,05 punts.

  Escales:

  1) La Major

  2) mi m harmnica

  3) sol m natural

  4) Mi b Major

  5) re m meldica

  3. Audici, anlisi i creaci (3)

  a) Audici (1)

  Sescoltar sencer un total de 3 vegades Canticel dEduard Toldr, interpretat per BCN

  Sinfonietta, director: F. Llongueres, veu:Olga Miracle (144). Lalumne respondr a les

  segents preguntes:

  1. Per quina formaci est escrita aquesta pea?(0,2) Orquestra de corda i veu

  2. Quines sn les veus humanes? Escriu-les de ms aguda a ms greu (0,2) Soprano Contralt Tenor- Baix

  o tamb:

  Soprano Mezzosoprano- Contralt Tenor- Barton Baix

  3. Sabries dir de quina veu es tracta? (0,2) Soprano

  4. Tria i respon dues de les tres qestions que es plantegen a continuaci: (0,2)

  1. En quin comps est escrita aquesta pea? 6/8 (tamb poden respondre 12/8)

  2. En quina tonalitat comena la pea que acabes descoltar: MAJOR MENOR

  3. Tria entre aquests mots el que et sembli ms adient pel tempo i carcter daquesta pea:

  Molt moderat Molto presto Leggero,mosso

  5. Digues dentre aquests compositors qui et sembla que ns lautor (0,2) Wolfang A.Mozart Eduard Toldr Franz Schubert

 • pg. 5 de 6

  Llenguatge musical, Audici i Cant coral

  Prova daccs a 1r curs de Grau Professional maig de 2012 Indicacions per al professorat

  b) Anlisi (1)

  Lalumne/a haur de respondre les preguntes que sobre el segent fragment es formules

  ms avall

  PASTORALE dHerv et Pouillard)

  1) Determina la tonalitat del fragment. (0,1)

  2) Aquesta pea, est formada per dues o per tres parts? Escriu-ne l'estructura amb lletres majscules. (0,2)

  3) Digues si el final de cada part s conclusiu o suspensiu. (0,1)

  4) Indica quins acords es formen en els fragments assenyalats amb *_____ (total: 0,2, cada resposta correcta: 0,05)

  5) Assenyala a la partitura les notes de pas,(NP) i les brodadures,(B) que trobis a la melodia del 1r pentagrama. (total: 0,2, cada resposta correcta: 0,05)

  6) Encercla els intervals de 2a m, 3a M i 5a J que trobis al 1r pentagrama de la melodia, indicant quin interval s. (total: 0,2, cada resposta correcta: 0,05)

  *______________ *______ *______

 • pg. 6 de 6

  Llenguatge musical, Audici i Cant coral

  Prova daccs a 1r curs de Grau Professional maig de 2012 Indicacions per al professorat

  c) Creaci (1)

  L'alumne haur de realitzar una melodia seguint les pautes que es donen a continuaci:

  1) Indica la tonalitat (0,1)

  2) La melodia seguir l'esquema rtmic donat (0,1)

  3) Finalitza les frases tal i com s'indica en el pentagrama(0,1)

  3) La melodia s'escriur respectant les funcions tonals dels acords que ja estan escrits (0,4)

  4) A la melodia haurs d'emprar al menys una nota de pas (NP) i una brodadura (B).

  Assenyala-les. (0,2)

  5) Escriu amb lletres majscules l'esquema resultant de la teva melodia (0,1)