L'hort Ecolgic Escolar de l'Ajuntament de Vilafranca del Peneds.pdf

 • Published on
  26-Sep-2015

 • View
  225

 • Download
  9

Transcript

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 0

  Dossier per al professorat Primer cicle de primria

  LHORT ECOLGIC ESCOLAR

  Illustracions de:

  Quatre Passes, serveis ambientals Fina Mallofr Mar Capdevila

  Material dissenyat per:

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 1

  NDEX

  - ANTECEDENTS -------------------------------------------------------------------------- pg. 2

  - PRESENTACI -------------------------------------------------------------------------- pg. 3

  - METODOLOGIA PROPOSADA -------------------------------------------------- pg. 4

  - 1er TRIMESTRE. ACTIVITATS DIDCTIQUES Construm el nostre hort ecolgic ----------------------------------------- pg. 5

  - 2on TRIMESTRE. ACTIVITATS DIDCTIQUES Treballem lhort ecolgic ------------------------------------------------------ pg. 42

  - 3er TRIMESTRE. ACTIVITATS DIDCTIQUES Qui sembra recull! ----------------------------------------------------------------- pg. 78

  - BIBLIOGRAFIA ------------------------------------------------------------------------ pg. 109

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 2

  ANTECEDENTS

  ...

  - Posim 20 planons denciam, 10 descarola i unes quantes pebroteres... - Alguna cosa ms per plantar a lhort? - Tamb voldria dues o tres mates dalfbrega, que al costat dels pebrots em

  creixeran la mar de b! A veure si fan fora olor i aquest any no em piquen tant els mosquits quan treballi a lhort...

  - Doncs aqu ho t.. tot plegat seran dos rals. ...

  Aquesta podria ser una de les moltes converses que a mitjans del segle passat sescoltava a lHort de Can Gallina, situat al costat de lantiga Estaci Enolgica. Durant varies dcades en aquest indret shi va produir i vendre planter de verdures i dhortalisses que abastien les nombroses hortes de la vila i els seus entorns . Hem de tenir en compte que, anys enrere, eren moltes les cases de Vilafranca que disposaven del seu hortet i molt sovint tamb de quatre gallines i conills que complementaven la dieta de la famlia. No hem doblidar les nombroses referncies a lhorta i lagricultura en noms de carrers, places i daltres indrets del municipi, com la plaa de la Verdura, la plaa de lOli, la font dels Alls, lHort Gran, Santa Maria dels Horts... tot plegat ens recorda un passat no gaire lluny on tenir cura de lhortet i anar a mercat era el pa de cada dia...

  Fotografies actuals de lHort de Can Gallina; es conserven els antics bancals on es realitzaven les sembres per a produir planter.

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 3

  PRESENTACI

  El dossier que teniu a les mans pretn ser una descoberta de lhort ecolgic escolar proposat pels alumnes de primer cicle de primria.

  Aquesta petita guia recull els trets ms importants a lhora de dissenyar, fer i mantenir lhort ecolgic escolar, per se centra bsicament a donar recursos pedaggics a travs dactivitats didctiques que, per facilitar-ne ls a nivell lectiu, shan organitzat en tres trimestres.

  Sha procurat tractar lhort com a eix principal dun projecte transversal i global, on bona part dels continguts de les rees incloses en el currculum de cicle inicial, shi veuen reflectits. Per aix no noms sha considerat important recollir activitats de medi natural i deducaci ambiental, sin que sha volgut fer arribar a tots els mbits, fent ress de la importncia que han tingut, i tenen, les prctiques agrcoles i els horts en la nostra societat i al llarg del temps.

  Volem fer pals que les activitats didctiques que es recullen en aquest dossier no deixen de ser propostes subjectes a modificacions. En funci del nivell de la classe, dels seus hbits de treball i del criteri del professorat, es poden introduir canvis a les fitxes i al desenvolupament de les activitats, per tal denriquir-les i adaptar-les a ls que sen far a posteriori. Tanmateix, agrairem ens fssiu arribar les modificacions que cregueu convenients, per tal de generar un contacte bidireccional que pugui completar i enriquir aquestes propostes didctiques.

  Sn moltes les coses que conflueixen en lhort. Treballar la terra, per aconseguir uns fruits, ens ofereix la possibilitat de desenvolupar ntegrament tots els nostres potencials, ja que s una de les activitats ms creatives. Requereix conixer la vida de les plantes i el medi on es desenvolupen, i la relaci quotidiana amb les plantes, amb els seus cicles de creixement i amb les necessitats especfiques de cada una, encurioseix a introduir-se i descobrir lapassionant mn dels processos vius. Tenir un hort escolar ecolgic a labast, suposa infinites possibilitats daprenentatge i benestar, per aix us animem a participar daquest projecte!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 4

  METODOLOGIA PROPOSADA

  Les activitats pedaggiques contingudes en el dossier estan ordenades cronolgicament i per trimestres, i tenen com a punt de partida el primer trimestre lectiu del curs. Daquesta manera, la progressi de les activitats permet anar aprofundint en el coneixement de lhort i dels seus components, com per exemple, el cicle vital de les plantes.

  Considerant lhort com a eix transversal, on es poden treballar mltiples disciplines en una mateixa activitat, sha considerat interessant el fet dincorporar un codi identificatiu que permet conixer, de manera fcil i clara, lrea o rees que es treballen simultniament. Lexplicaci dels objectius que es persegueixen en cada activitat i les recomanacions proposades en el dossier del professorat, tamb faciliten el desenvolupament ntegre de lactivitat.

  Les propostes didctiques en forma de fitxes per a lalumnat es poden realitzar segons el criteri del professorat i a mesura que es vagi desenvolupant lhort. El recull final daquestes fitxes ser com un diari de lalumne/a amb totes les tasques que shan dut a terme per a projectar i tenir cura dun hort ecolgic.

  CODIS IDENTIFICATIUS DE LES REES:

  REA CODI Llengua catalana i literatura CAT Coneixement del medi. Medi social i cultural SOC Coneixement del medi. El medi natural NAT Educaci artstica. Msica MUS Educaci artstica. Visual i plstica PLA Matemtiques MAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 5

  1er TRIMESTRE ACTIVITATS DIDCTIQUES

  CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC

  1. Els horts de Vilafranca (SOC) Fitxa 1: Antigament, a Vilafranca...

  2. Delimitaci de lespai de lhort. (MAT) Fitxa 2: La primera cosa que cal fer...

  3. Preparaci del terreny. (NAT SOC MAT) Fitxa 3: Fem una bona preparaci del terreny!

  4. Eines que sutilitzen. (CAT SOC PLA MUS) Fitxa 4 i 5: Coneixem algunes de les eines de la pagesia.

  5. Hortalisses de tardor- hivern. (NAT PLA) Fitxa 6: I ara, qu hi podem plantar?

  6. Els noms de les plantes. (CAT PLA) Fitxa 7: Jo em dic coliflor, i tu?

  7. Quina cura necessiten les plantes? (CAT NAT) Fitxa 8: Com podem mantenir la salut de lhort.

  8. Jocs de paraules. (CAT) Fitxa 9: Jocs de paraules

  9. Plantes darrel, tija, fulla, flor i fruit. (NAT) Fitxa 10: Coneixem els tipus dhortalisses.

  10. Una recepta de fcil elaboraci. (CAT NAT) Fitxa 11: Mmmmmmm, per llepar-sen els dits!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 6

  1. ELS HORTS A VILAFRANCA

  Els horts han tingut una rellevant importncia en la societat dels nostres avantpassats, aix ho demostren els topnims referents als horts i cultius presents en varis pobles i ciutats. Aquesta activitat vol fer una descoberta dels noms de places i carrers que fan referncia als horts o a lactivitat agrcola a Vilafranca, fent especial incidncia en aquells ms propers al centre urb perqu els infants puguin identificar-los amb facilitat.

  Objectius: - Aprendre a situar sobre mapa, noms de places i carrers. - Potenciar la memria visual relacionant topnims amb fotografies. - Esdevenir conscients del passat hortcola a Vilafranca.

  Material necessari: Cap en concret.

  Explicaci: Lactivitat, de fcil desenvolupament, consistir en situar sobre mapa diversos topnims referents al passat hortcola de Vilafranca, relacionant-los amb una foto del seu emplaament. Aquesta activitat vol donar lloc a linici de lactivitat Lhort escolar ecolgic i que els alumnes esdevinguin conscients de la importncia que ha tingut lhorticultura en la vida dels nostres avantpassats.

  SOC

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 7

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de ldia de ldia de ldia de lactivitatactivitatactivitatactivitat

  ANTANTANTANTIGAMENT, A VILAFRANCA...IGAMENT, A VILAFRANCA...IGAMENT, A VILAFRANCA...IGAMENT, A VILAFRANCA...

  Enguany la classe de __classe, nom de lescola__classe, nom de lescola__classe, nom de lescola__classe, nom de lescola__ farem una activitat molt interessant que durar

  tot el curs els nens i nenes farem de pagesos i pageses i construirem el nostre propi hort!

  Ens hem adonat que a Vilafranca hi ha bastants carrers que tenen nom dhorts o relacionat amb ells

  la font dels Alls, la plaa de lOli, la plaa de la Verdura...

  FITXA 1

  COCOCOCONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGICNSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGICNSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGICNSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC

  Font dels __allsallsallsalls________

  Plaa de l __oooolililili________

  Plaa de la __vvvverduraerduraerduraerdura________

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 8

  __Lhort gran (Plaa del Padr)__

  __Passatge de lhort del Nin__

  __Passatge de lhort del Guineu__

  Plaa de la verdura

  Cam a Santa Maria dels Horts

  Plaa de la verema

  __Plaa de lOli__

  __c/de la Fruita__

  __Font dels Alls__

  Hort de Can Gallina

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 9

  2. DELIMITACI DE LESPAI DE LHORT

  Abans diniciar-se en qualsevol activitat, s necessari pensar on la durem a terme, com la durem a terme i fer una previsi de quines eines ens faran falta. El primer pas que farem s delimitar lespai de lhort.

  Objectius: Aprendre a sser conscient de la previsi i els passos previs que requereix comenar a fer qualsevol activitat. En la delimitaci de lespai de lhort es treballar especficament la longitud i les seves unitats.

  Material necessari: - Estaques de fusta o de ferro - Cordill

  Explicaci: El primer que cal fer una vegada shagi escollit el lloc on es far lhort, s delimitar lespai de cultiu, que anomenarem bancal. s important que lamplada del bancal no sobrepassi els 1,5 m, ja que daquesta manera es pot treballar lhort ms fcilment des dels passadissos que deixarem entre bancals. La seva longitud s irrellevant per es recomana que no sigui massa llarga, la mesura ideal s de 6,5 m de llarg. Els passadissos entre bancal i bancal es recomana que siguin de 50 a 70 cm dample. Tot i aix,podeu muntar lhort de moltes maneres diferents!

  MAT

  Estaques que delimiten el permetre del bancal

  BANCAL 1,5 m

  6,5 m

  Cordill

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 10

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...LA PRIMERA COSA QUE CAL FER...

  s important preparar-nos b abans de comenar a plantar a

  lhort. Primer cal saber lespai que disposa la nostra classe per

  cultivar les hortalisses.

  Separarem lespai de lhort en diferents zones de cultiu que

  anomenarem __bancals__.bancals__.bancals__.bancals__.

  Els bancals faran

  - __un metre i mig____un metre i mig____un metre i mig____un metre i mig__ dample

  - ________sis metres i migsis metres i migsis metres i migsis metres i mig________ de llarg

  I per tant, tindran forma de triangle, rectanglerectanglerectanglerectangle, quadrat.

  Avui treballarem amb unitats de longitud, que ens serveixen per a

  mesurar distncies. Utilitzarem __la cinta mtricala cinta mtricala cinta mtricala cinta mtrica________ com a

  instrument de mesura.

  Ja estem preparats i preparades! Anem a fer-ho a lhort?

  FITXA 2 CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!CONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!

  1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

  6,5 m6,5 m6,5 m6,5 m

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 11

  3. PREPARACI DEL TERRENY

  Una vegada delimitat lespai de lhort, cal procedir a la preparaci del terreny, que consisteix en adequar-ne la textura i la riquesa en nutrients. Aquests dos parmetres seran importants per a un bon desenvolupament de les plantes i cal que els alumnes en siguin conscients.

  Objectius: - Preparar el terreny per tal que les plantes tinguin un bon desenvolupament. Els

  alumnes esdevindran conscients que els vegetals necessiten un substrat esponjs, airejat i frtil per crixer b.

  - Conixer les tasques de la pagesia, sentint-sen partcips en primera persona i aprofundir en els coneixements matemtics treballats en la primera activitat.

  Material necessari: - Estaques de fusta o de ferro - Cordill - Rasclets (un de gran per al mestre/a i varis de petits per als alumnes) - Totxos - Compost o humus

  Explicaci: Una vegada tenim delimitats els permetres dels bancals amb estaques i cordills, cal procedir a la preparaci del terreny. Caldr doncs cavar la terra, arribant a una profunditat dentre 25 i 40 cm com a mnim , (s recomanable utilitzar un motocultor, per aix aquesta tasca est reservada a una persona adulta), allisar-la amb el rasclet i retirar-ne les pedres i terrossos . Collocarem cordills centrals a una separaci de 60 cm de cada costat i entremig hi posarem els totxos, a 0,5 m, creant una passarella que ens permetr no trepitjar directament la terra de cultiu. Daquesta manera nevitarem la compactaci i permetrem que es mantingui airejada i esponjosa, alhora que ens permetr arribar a tot arreu i treballar cmodament.

  NAT SOC MAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 12

  Ja per ltim caldr adobar la terra dipositant-hi compost o humus i repartint-lo uniformement per sobre el bancal.

  Bancals Gaspar Caballero o parades en crestall

  1. Es delimiten les mides dels bancals mitjanant estaques i cordills. Cada bancal t 1,5 m dample i una longitud variable no superior a 6,5 m. Els passadissos entre bancals poden ser de 50 a 70 cm.

  2. Es caven els espais destinats a ser bancals, procurant arribar a una profunditat dentre 25 i 40 cm com a mnim.

  3. Sallisen amb el rascle i es retiren les pedres i terrossos. Es colloquen cordills centrals a una separaci de 30 cm entre ells i a 60 cm de cada costat.

  4. Entre les lnies centrals shi colloquen totxos separats a uns 50 cm , i entre ells shi planten aromtiques, medicinals, o ornamentals.

  5. A les files laterals de cada bancal shi dipositen de 2 a 4 cm de compost, repartint-lo uniformement i procurant no aixafar la zona de cultiu.

  Font: El huerto familiar ecolgico. M. Bueno 1999

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 13

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  .

  FEM UNA BONA PFEM UNA BONA PFEM UNA BONA PFEM UNA BONA PREPARACI DEL TERRENY! REPARACI DEL TERRENY! REPARACI DEL TERRENY! REPARACI DEL TERRENY!

  Ja tenim els bancals a punt!

  Ara cal preparar la terra per a que les plantes puguin crixer b.

  Necessiten una terra tova i sense pedres, per aix cal que ens

  arremanguem, agafem els rasclets i traiem totes les pedres grosses

  que trobem.

  s agradable tocar la terra amb les mans!

  s de color ___________ i ________________ i t un tacte

  __________________.

  Perqu tota la feina que hem fet avui duri fora temps, hem posat

  uns totxos al mig dels bancals, cada 0,50,50,50,5 metres, per passar-hi per

  sobre. Aix no aixafem la terra i es mant ben esponjosa.

  Tamb hem posat compost. El compost s una terra de color

  __negrenegrenegrenegre/marr fosc/marr fosc/marr fosc/marr fosc________ que t molts nutrients per a les plantes.

  Aix es faran grans i boniques.

  FITXA 3

  CONSTRUM EL NOSTRE HCONSTRUM EL NOSTRE HCONSTRUM EL NOSTRE HCONSTRUM EL NOSTRE HORT ECOLGIC!ORT ECOLGIC!ORT ECOLGIC!ORT ECOLGIC!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 14

  Aquest/a he estat jo en el dia davui

  Fer un dibuix o enganxar una fotografia dels alumnes treballant a lhort

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 15

  4. EINES QUE SUTILITZEN

  Es tracta de donar una pinzellada sobre les eines ms conegudes i utilitzades a lhort. Resultaria interessant que els infants fessin la descoberta de la m dalgun pags/horticultor que pogus venir a explicar-los-hi en persona. Tamb es proposa densenyar el Ball de la civada, fent referncia a les eines que sutilitzen quan es fan els gestos durant la dansa.

  Objectius: - Descobrir nou vocabulari referent a les eines i les aplicacions daquestes a lhort.

  Conixer lofici de la pagesia, a travs del contacte amb un horticultor proper. - Reproduir danses amb la coordinaci adequada dels moviments.

  Material necessari:

  Eines per als alumnes Eines per al mestre/a Pales Aixada Plantador/s Caveguet Rasclets Fal Regadores Fanga (hi ha altres sistemes de reg ms eficients)

  Forca

  Pala de trasplantament Rascle o escombreta metllica Tisores de podar

  Explicaci: Tot i que en lactivitat anterior ja hauran vist algunes de les eines que sutilitzen al camp (si han tingut loportunitat de veure un motocultor i un rascle o escombreta metllica), en aquesta activitat es proposa aprofundir en el coneixement de les eines que en algun moment o altre tenen importncia en lhorticultura.

  CAT SOC MUS PLA

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 16

  Seria interessant que lexplicaci de les eines i de la seva utilitzaci fos per part dun pags/a que les conegus, per tamb ho pot fer el mestre/a si no es pot concertar cap entrevista. Les eines que es proposen de treballar i les seves aplicacions es resumeixen en el quadre segent:

  Eina Com s? Per a qu serveix? Aixada T una planxa de ferro plana (o lleugerament

  corba) generalment de forma rectangular amb mnec de fusta

  Per cavar la terra

  Caveguet Semblant a laixada, per de fulla ms estreta i amb el mnec ms curt.

  Per cavar la terra

  Fal T una fulla corba fixada a un mnec de fusta Per segar o tallar herba Fanga s una forca de ferro fixada amb un mnec de

  fusta Per girar la terra

  Forca s un pal amb dues o ms puntes en un extrem Per regirar i apilotar palla, fems...

  Pala Est formada per una lmina de fusta o ferro amb certa concavitat i un mnec cilndric.

  Per recollir, remoure, etc.

  Pala de trasplantament

  s una pala apetita que sagafa amb una m. Per trasplantar

  Plantador T forma de L amb la punta cnica. Per fer un forat i plantar les llavors.

  Rascle Consisteix amb un mnec llarg i un travesser en un dels extrems provet de puntes.

  Per desterrossar, aplanar la terra, etc.

  Regadora Format per una caixa de plstic o ferro, amb un tub lateral que porta a lextrem un pom

  Per regar

  Tisores de podar Consisteix en dues lmines tallants amb mnecs, entrecreuades i unides.

  Per podar o tallar.

  Seria interessant aconseguir exemplars en directe i no noms treballar sobre dibuixos, tot i que aquests ltims serviran per fixar els coneixements. (Veure Fitxes 4 i 5)

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 17

  Una altra proposta s la de treballar les eines i les feines del pags mitjanant el Ball de la civada. Consisteix en fer amb gestos cada acci: sembrar, llaurar, segar, moldre i menjar. Caldr deduir, a travs dels gestos, les eines que sutilitzen. Per veure els gestos de la dansa, consultar www.youtube.com El ball de la civada.

  EL BALL DE LA CIVADA (Popular catalana)

  El ball de la civada jo us el cantar, el ball de la civada jo us el cantar,

  el pare quan la sembrava feia aix, feia aix, sen dava un truc al pit i sen girava aix!

  Treballem, treballem, que la civada, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem!

  El ball de la civada jo us el cantar, el ball de la civada jo us el cantar,

  el pare quan la llaurava feia aix, feia aix, sen dava un truc al pit i sen girava aix!

  Treballem, treballem, que la civada, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem!

  El ball de la civada jo us el cantar, el ball de la civada jo us el cantar,

  el pare quan la segava feia aix, feia aix, sen dava un truc al pit i sen girava aix!

  Treballem, treballem, que la civada, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem!

  El ball de la civada jo us el cantar, el ball de la civada jo us el cantar,

  el pare quan la molia feia aix, feia aix, sen dava un truc al pit i sen girava aix!

  Treballem, treballem, que la civada, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem!

  El ball de la civada jo us el cantar, el ball de la civada jo us el cantar,

  el pare quan la menjava feia aix, feia aix, sen dava un truc al pit i sen girava aix!

  Treballem, treballem, que la civada, que la civada, treballem, treballem, que la civada guanyarem!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 18

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data didididia de lactivitata de lactivitata de lactivitata de lactivitat

  CONEIXEM ALGUCONEIXEM ALGUCONEIXEM ALGUCONEIXEM ALGUNES DE LES EINES DE LA PAGESIANES DE LES EINES DE LA PAGESIANES DE LES EINES DE LA PAGESIANES DE LES EINES DE LA PAGESIA

  Avui ens han ensenyat algunes eines que utilitzen els pagesos i les

  pageses. Nhi ha un munt!

  Per exemple hem conegut la fal, que abans era molt important

  a la vida de la pagesia. Ja ho diuen els refranys

  Bon cop de ____fal________fal________fal________fal____!

  Al juny, la ____fal________fal________fal________fal____ al puny!

  Per tamb nhem aprs daltres... (relacionar el nom amb el dibuix de leina)

  FITXA 4 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT EHORT EHORT EHORT ECOLGIC!COLGIC!COLGIC!COLGIC!

  AIXADA

  CAVEGUET

  FAL

  FANGA

  FORCA

  PALA DE TRASPLANTAMENT

  PLANTADOR

  RASCLE

  REGADORA

  TISORES DE PODAR

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 19

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  CONEIXEM ALGUNES DE LES CONEIXEM ALGUNES DE LES CONEIXEM ALGUNES DE LES CONEIXEM ALGUNES DE LES EINES DE LA PAGESIA.EINES DE LA PAGESIA.EINES DE LA PAGESIA.EINES DE LA PAGESIA.

  Nom einaNom einaNom einaNom eina DibuixDibuixDibuixDibuix Per a qu serveix?Per a qu serveix?Per a qu serveix?Per a qu serveix?

  Per desterrossar, aplanar la terra, etc.

  Per trasplantar

  Per cavar la terra

  Per podar o tallar.

  Per regar

  __ __ __ __ RascleRascleRascleRascle ________

  __ Pala de tra__ Pala de tra__ Pala de tra__ Pala de trassss---- pppplantamentlantamentlantamentlantament ________

  FITXA 5 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!

  __ Caveguet__ Caveguet__ Caveguet__ Caveguet ________

  __Tisores de __Tisores de __Tisores de __Tisores de ppppodar __odar __odar __odar __

  __ __ __ __ RegadoraRegadoraRegadoraRegadora ________

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 20

  Per cavar la terra

  Per regirar i apilotar palla, fems...

  Per girar la terra

  Per segar o tallar herba.

  Per fer un forat i plantar les llavors.

  Les eines ajuden a fer el treball i sense elles, la feina seria molt ms

  feixuga! Cal conservarCal conservarCal conservarCal conservar----les en bon estat, endreades i tenirles en bon estat, endreades i tenirles en bon estat, endreades i tenirles en bon estat, endreades i tenir----ne cura.ne cura.ne cura.ne cura.

  __ Aixada ____ Aixada ____ Aixada ____ Aixada __

  __ __ __ __ FFFForcaorcaorcaorca ________

  __ Fanga__ Fanga__ Fanga__ Fanga ________

  __ Fal____ Fal____ Fal____ Fal__

  __ __ __ __ Plantador Plantador Plantador Plantador ________

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 21

  5. HORTALISSES DE TARDOR - HIVERN

  Una vegada els infants han preparat el terreny i ja coneixen algunes de les eines que sutilitzen en un hort, cal pensar en les hortalisses i plantes aromtiques que es poden plantar durant el primer trimestre. s important fer un disseny acurat i un croquis en funci del marc de plantaci de les espcies i de lespai que es disposi. Les plantes aromtiques i medicinals es disposaran entre els totxos del bancal. Resulta una eina molt til en agricultura ecolgica, ja que a part doptimitzar lespai, les prpies plantes actuen com a repellent natural dinsectes no desitjats i ens prevenen el cultiu de certes plagues.

  Objectius: - Posar-se dacord en les plantes que es volen i es poden plantar en funci de

  lpoca de lany (taula 1), amb lajuda del mestre/a. - Elaborar un croquis del bancal o bancals a conrear, mitjanant ls duna llegenda.

  Tenir en compte la correcta disposici dels elements en lespai, en funci dels marcs de plantaci.

  - Experimentar el contacte propi amb les plantes i la terra, respectant els torns que sestableixin per a plantar.

  Material necessari: Taula 1. Propostes de sembra/plantaci primer trimestre. Planter (en funci de lelecci dels propis alumnes). Pala de trasplantament. Regadora.

  Explicaci: Tot i tenir el terreny preparat, s necessari conixer quines plantes podem plantar en lestaci de lany que estiguem, per aix encara cal un pas previ abans danar a lhort, que consisteix en escollir les hortalisses i plantes aromtiques que cultivarem.

  NAT PLA

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 22

  Per incloure els alumnes en totes i cadascuna de les fases delaboraci de lhort, s important deixar-los escollir qu volen tenir-hi a lhort, tot i que s recomanable plantar una petita mostra de totes les hortalisses possibles per poder treballar-les diferenciadament desprs a laula.

  Tamb resulta molt til elaborar un croquis, per tenir clara la disposici de les hortalisses en lespai, en funci dels marcs de plantaci i facilitar lordre a lhora de plantar. En aquest pas aprendran tamb qu s una llegenda i per a qu serveix.

  Per ltim, caldr explicar el procs de plantaci (amb plan) i de sembra (si volem cultivar alls, espinacs, pastanagues, faves o psols), que finalitza amb una bona regada.

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 23

  PROPOSTES DE SEMBRA / PLANTACI EN FUNCI CALENDARI ESCOLAR

  PRIMER TRIMESTRE

  PLANTA

  SEMBRA (amb llavor)

  PLANTACI (amb plan)

  RECOLLECCI

  MARC PLANTACI

  REG

  All Octubre Desembre Gener - Mar

  Gener - Mar 10 x 20 cm Poc freqent i poc abundant

  Api Febrer Juliol Mar Setembre Juny Febrer 20 x 20 cm Freqent i abundant Bleda Tot lany Tot lany Tot lany 30 x 40 cm Freqent Brquil Octubre Novembre

  Maig Juliol Juliol Setembre Gener - Febrer

  Octubre Gener 50 x 50 cm Freqent i abundant

  Carxofera

  Juliol - Setembre Octubre - Maig 80 x 80 cm Freqent i abundant Ceba Febrer Abril

  Agost Novembre Gener Mar Maig Juliol

  Abril Juny Octubre Desembre

  10 x 25 cm Freqent per poca aigua

  Col dhivern

  Maig - Agost Juny - Octubre Agost Desembre 50 x 50 cm Freqent

  Coliflor dhivern

  Maig Juliol Juliol - Setembre Octubre Gener 50 x 50 cm Freqent i abundant

  Enciam Tot lany Tot lany Tot lany 20 x 30 cm Freqent Escarola Gener Febrer

  Agost - Setembre Febrer Mar

  Setembre - Octubre Gener Mar Maig Agost Novembre- Desembre

  25 x 30 cm Freqent

  Espinac Gener - Maig Juliol - Desembre

  Tot lany Freqent per poca aigua

  Favera Agost Febrer Mar - Juliol 30 x 40 cm Freqent per poca aigua

  Maduixera Febrer

  Octubre Maig - Juny 30 x 40 cm Freqent

  Pastanaga Febrer - Novembre Tot lany Freqent

  Pesolera Setembre Febrer Gener - Juny 20 x 40 cm Freqent

  Porro Gener Abril Agost - Setembre

  Abril Maig Setembre Octubre

  Desembre Mar Juny Juliol

  10 x 25 cm Freqent per poca aigua

  Taula 1: Propostes de sembra/plantaci primer trimestre. Les plantes aromtiques se situaran entre els totxos disposats als bancals, daquesta manera soptimitza lespai i es protegeix lhort de determinades plagues. Les plantes aromtiques recomanades per plantar (des de plan) al primer trimestre sn: lorenga, el julivert, el roman, la farigola, la slvia i lespgol.

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 24

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  I ARA..., QU HI PODEM PLANTAR?I ARA..., QU HI PODEM PLANTAR?I ARA..., QU HI PODEM PLANTAR?I ARA..., QU HI PODEM PLANTAR?

  Ja tenim ganes danar a plantar al nostre hort, per encara ens

  falta un pas decidir qu hi volem plantar.

  Ho hem estat parlant entre tots i totes, i finalment hem decidit

  que aquest primer trimestre hi plantarem

  __ enciams ____ enciams ____ enciams ____ enciams __ _____________

  ________ cols______cols______cols______cols______ _____________

  _____________ _____________

  _____________ _____________

  _____________ _____________

  _____________ _____________

  Tamb hem pensat on collocarem cada planta i ho hem dibuixat.

  Hem utilitzat un codi de colors que anomenem ______llegenda__llegenda__llegenda__llegenda______.__.__.__.

  PLANTAPLANTAPLANTAPLANTA COLORCOLORCOLORCOLOR

  __ enciams ____ enciams ____ enciams ____ enciams __

  __ col ____ col ____ col ____ col ______________________

  __ coliflor ____ coliflor ____ coliflor ____ coliflor ______

  _____________

  _____________

  _____________

  FITXA 6 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 25

  Croquis dels bancals de la classe

  Lactivitat a lhort ha estat molt divertida i entre tots i totes hem donat vida al nostre bancal. Quan ho

  hem tingut tot plantat, ho hem regat. Laigua s molt important perqu les plantes puguin crixer!

  1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

  6,5 6,5 6,5 6,5 mmmm

  TOTXOTOTXOTOTXOTOTXO TOTXOTOTXOTOTXOTOTXO TOTXOTOTXOTOTXOTOTXO TOTXOTOTXOTOTXOTOTXO TOTXOTOTXOTOTXOTOTXO TOTXO TOTXO TOTXO TOTXO TOTXO

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 26

  6. ELS NOMS DE LES PLANTES

  Tot i que els infants ja hauran sentit a parlar de les diferents plantes i hortalisses de lhort en lactivitat anterior, aquesta activitat pretn treballar la relaci entre el nom dalgunes delles i el seu aspecte. Com que les plantes de lhort encara seran petites, es prendran com a referncia fotos/illustracions que ells mateixos buscaran per internet. Tanmateix, aix no exclou tornar a realitzar lactivitat una vegada les plantes siguin grans i puguin comprovar in situ els colors, mides i textures de les hortalisses.

  Objectius: - Aprendre vocabulari referent als noms de les plantes de lhort del primer trimestre. - Desenvolupar la psicomotricitat fina amb lelaboraci dun memory que els servir

  per treballar els coneixements adquirits. - Fomentar ls de lordinador mitjanant la connexi a internet i lelaboraci de

  cartells identificatius amb els noms de les plantes de lhort.

  Material necessari: Ordinadors amb connexi a internet Cartolines, cinta adhesiva i pals de pinxo per a fer els cartellets Annex 2: Fitxes memory

  Explicaci: Lactivitat consisteix a aprofundir sobre els coneixements dhorticultura, a partir del treball dels noms de les plantes i hortalisses de lhort. s important que aprenguin a relacionar el nom amb laspecte de la planta: colors, dimensions, forma... Com que les plantes de lhort encara seran petites, es suggereix que els propis alumnes busquin a internet els colors de les hortalisses per poder pintar-les i completar la Fitxa 7. Lelaboraci dun memory i la collocaci de cartellets a lhort, amb el nom de la planta, tamb pretn acabar daprofundir en aquests coneixements.

  PLA CAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 27

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  JO EM DIC COLIFLOR, I TU?JO EM DIC COLIFLOR, I TU?JO EM DIC COLIFLOR, I TU?JO EM DIC COLIFLOR, I TU?

  Quin hort ms bonic!

  Tenim un munt de plantes diferents. Hem pensat que seria

  convenient preparar uns cartellets per clavar-los prop de les

  plantes i saber el qu sn.

  Tamb hem buscat informaci sobre com seran les nostres plantes

  quan siguin grans i hem pogut completar la fitxa

  AlAlAlAll,l,l,l, Api Api Api Api ,,,, BledaBledaBledaBleda,,,, CarxofaCarxofaCarxofaCarxofa,,,, CebaCebaCebaCeba,,,, Col Col Col Col ,,,, ColiflorColiflorColiflorColiflor,,,, EnciamEnciamEnciamEnciam,,,,

  EscarolaEscarolaEscarolaEscarola,,,, EspinacEspinacEspinacEspinac,,,, FavaFavaFavaFava,,,, MaduixaMaduixaMaduixaMaduixa,,,, PastanagaPastanagaPastanagaPastanaga,,,, PsolPsolPsolPsol, , , , Porro .Porro .Porro .Porro .

  FITXA 7 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!

  __ __ __ __ espinacespinacespinacespinac ________ __ porro ____ porro ____ porro ____ porro __ _ pastanaga_ _ pastanaga_ _ pastanaga_ _ pastanaga_ ________

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 28

  __ api ____ api ____ api ____ api __ __ col ____ col ____ col ____ col __ __ all ____ all ____ all ____ all __

  __ coliflor ____ coliflor ____ coliflor ____ coliflor __ __ bleda ____ bleda ____ bleda ____ bleda __ __ carxofa ____ carxofa ____ carxofa ____ carxofa __

  __enciam ____enciam ____enciam ____enciam __ __escarola____escarola____escarola____escarola__ __ fava ____ fava ____ fava ____ fava __

  __ psol ____ psol ____ psol ____ psol __ _ maduixa __ maduixa __ maduixa __ maduixa _ __ ceba ____ ceba ____ ceba ____ ceba __

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 29

  7. QUINA CURA NECESSITEN LES PLANTES?

  Una vegada les hortalisses ja estan plantades, necessiten un seguiment per al seu bon desenvolupament: reg en funci de les necessitats, terreny tou i esponjs, control dinvertebrats i de plagues... s important que els infants se sentin protagonistes daquest pas, per aix s recomanable organitzar torns o crrecs per a garantir un bon estat de salut de lhort. Aquest seguiment sha de dur a terme durant tot el curs.

  Objectius: - Assumir la responsabilitat de mantenir lhort en bones condicions, aix implica fer

  un seguiment individual de les plantes i detectar qualsevol imprevist que pugui afectar-les.

  - Crear una relaci dafecte amb els vegetals, veure com responen als estmuls i sobretot, aprendre a estimar-les i respectar-les.

  Material necessari: Eines (regadora, caveguet) Taula 2: Taula de seguiment Annex 1: Parsits i malalties ms comuns. Solucions. Illustracions de: cargol, llimac, eruga de la col i pug. Explicaci: Caldr decidir quins infants seran els responsables del seguiment de lhort. Es pot plantejar com un crrec ms de laula, setmanal o diari. Per tal descollir la persona o persones encarregades, es pot fer mitjanant la cantarella popular:

  Una pltera denciam, ben amanida, ben amanida, una pltera denciam, ben amanida amb oli i sal.

  Sucarem un tros de pa, per a qui toqui, per a qui toqui, sucarem un tros de pa, per a qui toqui, tocar

  Tamb shaur de donar quatre coneixements sobre la fauna que pot pertorbar lequilibri de lhort, utilitzant les lmines illustrades a tal efecte. (Veure annex 1)

  NAT CAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 30

  PROPOSTES DE TAULA DE SEGUIMENT

  COM EST LHORT?

  SETEMBRE OCTUBRE Dia 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

  Reg

  Terra*

  Enciams

  Cols

  Coliflors

  ...

  Taula 2: Taula de seguiment de lhort

  *Quan la terra sencrosta molt, cal estovar-la per evitar lexcessiva prdua daigua, s per aix que tamb s necessari un seguiment.

  Llegenda:

  Molt b Alerta, cal veure com evoluciona! En perill

  Es poden elaborar taules per mesos o per trimestres, que variaran en funci del que hi ha plantat a lhort. Als annexos trobareu un model de taula. El seguiment no cal que sigui diari, per s setmanal. En poques ms eixutes, conv regar lhort cada dos dies.

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 31

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  COM PODEM MANTENCOM PODEM MANTENCOM PODEM MANTENCOM PODEM MANTENIR LA SALUT DE LHORT.IR LA SALUT DE LHORT.IR LA SALUT DE LHORT.IR LA SALUT DE LHORT.

  Tenir un hort s molt bonic i ens agrada veure com creixen les

  plantes! Per mantenir-lo sa s important mirar-lo cada dia...

  Si les plantes estan pansides, vol dir que els falta __ aigua ____ aigua ____ aigua ____ aigua __

  i shan de regar amb la __regadora __.__regadora __.__regadora __.__regadora __.

  Si la terra est esquerdada, vol dir que sha d/de __estovar/cavar____estovar/cavar____estovar/cavar____estovar/cavar__

  utilitzant el __ caveguet ____ caveguet ____ caveguet ____ caveguet __ o l __aixada __.__aixada __.__aixada __.__aixada __.

  Tamb hem descobert que hi ha alguns animalons que salimenten

  de les nostres plantes! Per recordar-nos dells, els hem dibuixat

  - Caragols

  - Escarabats

  FITXA 8 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 32

  - Erugues de la col

  - Pug

  Cal avisar rpidament a la resta de la classe i al mestre/a si en

  veiem a lhort!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 33

  8. JOCS DE PARAULES

  Es tracta duna activitat complementria dins lrea de llengua per treballar noms dhortalisses i frases fetes duna manera ldica i divertida.

  Objectius: - Reafirmar en ls correcte del vocabulari referent als noms de les plantes de lhort

  plantades al primer trimestre. - Aprendre frases fetes relacionades amb hortalisses i el seu significat.

  Material necessari: Cap en concret

  Explicaci: Lactivitat consisteix en jocs de llengua, relacionats amb les plantes, fruites i hortalisses. (Veure fitxa 9)

  CAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 34

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  JOCS DE PARAULESJOCS DE PARAULESJOCS DE PARAULESJOCS DE PARAULES

  Quins 10 noms dhortalisses samaguen dins la sopa de lletres?

  X A Z S I S M I B J Q E B Q E L U A P A S Y C F A V A C O L V D P A S F L O O C E M F E N D O Y B L E D A G S I B X G Z I B K I H O P T R J M F A J C O L S G A M I L L D N L P E S C A R O L A E L O S J G I P R I R G U T U K O L L W F U C N A

  1. ____bleda____________bleda____________bleda____________bleda________ 2. ____enciam__________enciam__________enciam__________enciam______

  3. ___carxofa__________carxofa__________carxofa__________carxofa_______ 4. ____escarola__________escarola__________escarola__________escarola______

  5. ___ceba____________ceba____________ceba____________ceba_____________ 6. ____espinac__________espinac__________espinac__________espinac______

  7. ___coliflor__________coliflor__________coliflor__________coliflor_______ 8. ____fava_____________fava_____________fava_____________fava_________

  9. ___col________col________col________col_____________________________ 10. ___psol____________psol____________psol____________psol_________

  FITXA 9 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 35

  Qu signifiquen aquestes expressions?

  Posar-se vermell com un tomquettomquettomquettomquet Passar el problema a una altra persona

  Importar un raveraveraverave Passar molta vergonya

  Tenir nas de patatapatatapatatapatata Estar molt tip

  Passar la patatapatatapatatapatata calenta Estar enfadat

  Barrejar pomespomespomespomes amb peresperesperesperes Tenir el nas gros i rod

  Fer cara de pomespomespomespomes agres Estar boig

  Estar tocat del boletboletboletbolet No importar gens ni mica

  No poder dir favafavafavafava Tenir son

  Pesar figuesfiguesfiguesfigues Dir coses que no tenen res a veure

  Completa els mots encreuats amb les segents paraules

  COL COL COL COL COLIFLOR COLIFLOR COLIFLOR COLIFLOR BRQUIL BRQUIL BRQUIL BRQUIL CEBA CEBA CEBA CEBA ALL ALL ALL ALL PORRO PORRO PORRO PORRO ENCIAM ENCIAM ENCIAM ENCIAM API API API API BLEDA BLEDA BLEDA BLEDA

  ESPINAC ESPINAC ESPINAC ESPINAC ESCAROLAESCAROLAESCAROLAESCAROLA

  EEEE

  NNNN CCCC OOOO LLLL

  CCCC EEEE

  IIII RRRR BBBB

  EEEE SSSS CCCC AAAA RRRR OOOO LLLL AAAA

  MMMM LLLL

  FFFF

  IIII PPPP AAAA

  BBBB RRRR OOOO QQQQ UUUU IIII LLLL LLLL

  LLLL OOOO LLLL

  EEEE SSSS PPPP IIII NNNN AAAA CCCC

  DDDD OOOO

  AAAA RRRR

  RRRR

  OOOO

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 36

  9. PLANTES DARREL, TIJA, FULLA, FLOR I FRUIT

  Aquesta activitat consisteix en conixer les diferents parts duna planta i aprendre a distingir els tipus dhortalisses en funci de la part que ens mengem. Posteriorment caldr fer-ne una classificaci.

  Objectius: Aprendre a distingir les diferents parts de la planta i ampliar el coneixement sobre les plantes de lhort.

  Material necessari: Annex 3: Lmina amb parts duna planta. Paper dembalar per a fer un mural de classificaci de les plantes. Colors, ceres o pintura per a pintar les hortalisses.

  Explicaci: En aquesta activitat els infants aprendran les parts duna planta: arrel, tija, fulla, flor i fruit. El material de suport (Annex 3) es pot utilitzar com a refor en cas de no tenir les plantes de lhort crescudes suficientment, ja que sempre que sigui possible, s recomanable que els infants les vegin i les palpin de veritat. Desprs dhaver treballat les parts de les plantes, es podr completar la segona part de la Fitxa 10 on els alumnes hauran dindicar el nom del grup el qual corresponen les diferents hortalisses. Per acabar de treballar aquest concepte, tamb es pot elaborar un petit mural on es classifiquin les plantes en funci de la part comestible. Es pot utilitzar el material de lAnnex 3 (per pintar i retallar) o b que siguin els propis alumnes que dibuixin, pintin, retallin i enganxin les hortalisses.

  NAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 37

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  CONEIXEM ELS TIPUS DHORTALISSES.CONEIXEM ELS TIPUS DHORTALISSES.CONEIXEM ELS TIPUS DHORTALISSES.CONEIXEM ELS TIPUS DHORTALISSES.

  No totes les plantes de lhort sn iguals! Nhi ha que tenen les fulles

  grans, daltres les tenen ms petites, nhi ha que creixen rpid i

  daltres triguen ms.

  Per totes tenen arrelarrelarrelarrel, tijatijatijatija, fullesfullesfullesfulles i florsflorsflorsflors. Tamb nhi ha que fan fruitfruitfruitfruit.

  f........ruitruitruitruit f..lor..lor..lor..lor

  f..ulla..ulla..ulla..ulla t..ija..ija..ija..ija

  a..rrel..rrel..rrel..rrel

  FITXA 10 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 38

  Les plantes de lhort es poden classificar en funci de la part que

  ens mengem, per aix sanomenen plantes...

  - darrel

  - de tija

  - de fulla

  - de flor

  - de fruit

  ________darreldarreldarreldarrel ________

  _____de fruit _de fruit _de fruit _de fruit ________ __de tija ____de tija ____de tija ____de tija __

  __de fulla ____de fulla ____de fulla ____de fulla __

  __ __ __ __ de flor __de flor __de flor __de flor __

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 39

  10. UNA RECEPTA DE FCIL ELABORACI

  Aquesta activitat consisteix en elaborar una sopa de farigola, recepta fcil per dur a terme dins la classe. En aquesta activitat es treballar aspectes de lrea de llengua com lestructuraci del text quan es tracta duna recepta culinria: enumeraci dels passos, manteniment del temps verbal, exposici clara i concisa de les accions a realitzar, etc.

  Objectius: - Treballar lestructura de textos instructius senzills, com s el cas duna recepta:

  ttol, ingredients, elaboraci i imatge. - Potenciar lampliaci de vocabulari del camp semntic referent a lalimentaci i a la

  cuina. - Experimentar amb els sentits, eina important del coneixement.

  Material necessari: Ingredients per a elaborar la recepta Plats i coberts Tovallons Una font per escalfar aigua (microones, cuina,...)

  Explicaci: Lactivitat consistir en redactar una recepta per elaborar-la a posteriori. s important que els alumnes prenguin conscincia de les parts en les que sestructura el text i del vocabulari senzill i entenedor que cal utilitzar. Tamb resulta interessant experimentar amb el sentits: que tastin lall, la sal, olorin la farigola,... i que intentin descriure les seves sensacions. Lelaboraci de la recepta donar pas a la finalitzaci de les activitats proposades pel primer trimestre.

  NAT CAT

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 40

  Nom nom alumnenom alumnenom alumnenom alumne

  Data dia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitatdia de lactivitat

  MMMMMMM, PER LLEPARMMMMMMM, PER LLEPARMMMMMMM, PER LLEPARMMMMMMM, PER LLEPAR----SEN ELS DITS!SEN ELS DITS!SEN ELS DITS!SEN ELS DITS!

  Per acabar les activitats del primer trimestre, avui hem

  preparat una sopa de farigola. Antigament es prenia molt,

  sobretot quan feia fred.

  Aquests sn els passos que hem seguit.

  Mmmmmmm! Quina bona olor que fa la farigola!

  Sopa de farigolaSopa de farigolaSopa de farigolaSopa de farigola

  IngredientsIngredientsIngredientsIngredients

  - pa sec

  - sal

  - un grill dall

  - farigola

  - oli doliva

  Dibuix/foto de la sopa de farigola o dels ingredients

  FITXA 11 CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE CONSTRUM EL NOSTRE

  HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!HORT ECOLGIC!

 • LHORT ECOLGIC ESCOLAR - Primer cicle de primria 41

  ElaboraciElaboraciElaboraciElaboraci

  ALLALLALLALL , , , , SOPA, SOPA, SOPA, SOPA, AIGUA, AIGUA, AIGUA, AIGUA, SAL, SAL, SAL, SAL, PA, PA, PA, PA, FARIGOLAFARIGOLAFARIGOLAFARIGOLA

  - Tallar el ____pa________pa________pa________pa____ sec en trossets petits i posar-lo al plat

  on se servir la sopa.

  - Posar un cass d ___aigua______aigua______aigua______aigua___ a escalfar i quan comenci el

  bull, afegir-hi una branca de ___farigola___.___farigola___.___farigola___.___farigola___.

  - Trinxar l___all______all______all______all___ i repartir-lo damunt el pa. Afegir un

  rajol doli i una mica de ___sal___.___sal___.___sal___.___sal___.

  - Retirar la infusi del foc i tirar-la damunt el pa.

  - Servir la ___sopa______sopa______sopa______sopa___ ben calenta.

Recommended

View more >