La transici a la producci agrria ecolgica

 • Published on
  05-Feb-2017

 • View
  220

 • Download
  0

Transcript

 • P03 Introducci P04 La producci agrria ecolgica P07 Preparaci de la transici P10 Canvis durant la transici P14 La comercialitzaci P17 La inspecci, la certificaci i el segell ecolgic P19 Test davaluaci P21 Problemes i solucions durant la transici P25 Preguntes freqents P26 Per saber-ne ms P28 LEntrevista

  www.gencat.cat/darpwww.ruralcat.net

  DOSSIERLA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA

  34Febrer 2009

  FORMACI I ASSESSORAMENT AL SECTOR AGROALIMENTARI

  www.ruralcat.net

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  2

  PRESENTACIDossier Tcnic. Nm. 34 La transici a la producci agrria ecolgica.Febrer de 2009

  EdiciDirecci General d Alimentaci, Qualitat i Indstries Agroalimentries.

  Consell de RedacciJoan Gen Albesa, Ramon Lletjs Castells, Joaquim Porcar Coderch, Jaume Si Torres, Elisabet Cardoner Mart, Joan Barniol Garriga, Agust Fonts Cavestany (IRTA), Santiago Riera Lloveras (Premsa), Joan S. Minguet Pla i Josep M. Masses Tarrag.

  CoordinaciJosep Maria Masses Tarrag.

  ProducciTeresa Boncompte Ribera, Josep Maria Masses Tarrag i Annabel Teixid Martnez.

  Correcci i assessorament lingsticJoan Ignasi Elias Cruz.

  Grafisme i maquetaciQuin Team!

  ImpressiEl Tinter(empresa certificada ISO 14001 i EMAS)Paper 50% reciclat i 50% ecolgic.

  Dipsit legalB-16786-05ISSN: 1699-5465

  El contingut dels articles s responsabilitat dels autors. DOSSIER TCNIC no shi identifica necessriament. Sautoritza la reproducci total o parcial del articles citant-ne la font i lautor.

  DOSSIER TCNIC es distribueix gratutament. En podeu demanar ms exemplars a ladrea:dossier@ruralcat.net

  Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci RuralGran Via de les Corts Catalanes, 612, 4a planta08007 - BarcelonaTel. 93 304 67 45. Fax. 93 304 67 02e-mail: dossier@ruralcat.net

  Ms recursos, enllaos i versi electrnica al web de RuralCat:www.ruralcat.net

  Fotos portada: Conreus de fruita dola i fruita seca, cultiu de pebrots en hivernacle, sembradora i cremador de prop (pel control de les males herbes en horticultura). El seguiment de la finca s la principal eina dels productors ecolgics. Foto: Laura Jos Maria, FiBL, F.X. Sans i Arantxa Fernndez.

  Fotos interior:Lestabliment de bandes amb vegetaci arvense pot contribuir a laugment de la biodiversitat i al control de plagues en cultius hortcoles.Foto: F.X. Sans.

  02

  Aquesta publicaci que teniu a les mans, s el pri-

  mer Dossier Tcnic dedicat a la producci agrria

  ecolgica, concretament a un tema tant oport

  com la transici a la producci agrria ecolgica.

  Ara fa uns mesos que el Govern catal ha aprovat el

  primer Pla dAcci per a lalimentaci i lagricultura

  ecolgiques pel perode 2008-2012. Aquest Pla

  dAcci, elaborat de forma transversal entre set de-

  partaments de la Generalitat de Catalunya, liderats

  pel Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci

  Rural, te per objectiu la potenciaci de les produc-

  cions i del consum de productes agroalimentaris

  ecolgics a Catalunya, mitjanant laplicaci de les

  105 actuacions que integren aquest Pla.

  En paraules del President de la Generalitat de Ca-

  talunya, el Govern creu en limpuls a lagricultura

  ecolgica, tant per lexcellncia dels productes

  que sen obtenen, com pels beneficis socials i

  ambientals que aporta.

  La conversi s el procs de transici duna explo-

  taci o empresa agroalimentria cap a un sistema

  de producci ecolgica, procs que es realitza

  durant un perode de temps determinat i durant el

  qual shauran daplicar les disposicions i normes

  relatives a aquesta producci ecolgica.

  Aquest perode constitueix una fase molt transcen-

  dent en la histria de qualsevol empresa que es

  vulgui dedicar a la producci ecolgica, ja que al

  llarg de la seva durada sha daconseguir la implan-

  taci dun nou sistema de treball que pot compor-

  tar importants novetats, tant dordre tcnic com de

  gesti i registre de les operacions efectuades.

  Fins al final daquesta transici i de forma general,

  no es podran utilitzar, ni en letiquetat ni en la do-

  cumentaci comercial dels productes obtinguts,

  les indicacions protegides de la producci ecol-

  gica. Aquest fet, junt amb una possible davallada

  de les produccions, mentre no sassoleix un nou

  punt dequilibri, comporta aquesta especial trans-

  cendncia.

  Per tots aquests motius, doncs, s fa del tot ne-

  cessari reconixer la importncia daquest pero-

  de, que cal encarar i superar, comptant amb la

  informaci necessria i efectuant totes aquelles

  actuacions i modificacions requerides.

  Lobjectiu daquest dossier, precisament, s el

  domplir un buit dinformaci i ajudar a preparar la

  transici a totes aquelles persones interessades en

  comenar a produir de forma ecolgica.

  Desitjo que aquesta informaci us sigui de la mxi-

  ma utilitat i us ajudi a prendre les decisions ms

  adequades.

  Ramon Llus Lletjs i CastellsSubdirector general dAgricultura

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN343

  INTRODUCCI

  03

  Aquest document s el resultat de la traducci i ladaptaci a

  Catalunya del dossier Erfolgreich auf Biolandbau Umstellen, pu-

  blicat el 2001 pel Forschungsinstitut fr Biologischen Landbau

  (Institut dInvestigacions per a lAgricultura Ecolgica, FiBL), de

  Sussa. La publicaci s una iniciativa conjunta de la Universitat

  de Barcelona (UB), lInstitut dInvestigacions per a lAgricultura

  Ecolgica (FiBL) i el Departament dAgricultura, Alimentaci i Ac-

  ci Rural (DAR).

  Lobjectiu daquest dossier tcnic s facilitar les decisions dels produc-

  tors i productores que vulguin iniciar el procs de conversi cap a la

  producci agrria ecolgica. Per aquesta ra sanalitzaran abans de

  tot les condicions de la finca i es valoraran les principals dificultats que

  shauran dafrontar, aix com els aspectes econmics, de comercialitzaci

  i de certificaci ecolgica. El dossier inclou, tamb, un qestionari senzill

  que ofereix la possibilitat davaluar lestat de la prpia finca pel que fa a

  la producci agrria ecolgica.

  El canvi tecnolgic en les prctiques agrcoles que sintrodueixen dins

  una finca per transformar-la en un sistema ecolgic i la reorganitzaci

  ecolgica que sesdev, s el que anomenem etapa de transici o de

  conversi a la producci agrria ecolgica. Lobjectiu de la reconversi

  s assegurar la productivitat a llarg termini i la sostenibilitat de la finca.

  Abans diniciar la transici, conv que lagricultor faci lanlisi segent:

  Quins sn els avantatges i els riscos que comporta el sistema eco-

  lgic de producci?

  Quines possibilitats de mercat tenen els productes ecolgics?

  Quins canvis en les infraestructures haur demprendre per adaptar

  la seva finca?

  Quines aportacions externes ecolgiques haur de menester i podr

  aconseguir a la comarca o comarques venes?

  La ramaderia ecolgica s un excellent complement per la gesti de les fi nques amb conreus herbacis extensius de sec. Foto: F.X. Sans.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  EN QU CONSISTEIX LA PRO-DUCCI AGRRIA ECOLGICA?

  La intensificaci i lespecialitzaci de la

  producci agrria, aix com les exigncies

  de competitivitat resultat de la globalitza-

  ci de leconomia, han originat nombro-

  sos riscos ecolgics, econmics i socials

  que han fet pals que el desenvolupament

  basat en lagricultura convencional no

  sempre s plenament sostenible. Davant

  daquesta realitat, lagricultura ecolgica

  es presenta com una alternativa vlida

  amb un gran nombre davantatges. Lagri-

  cultura ecolgica, que es basa a produir

  de manera harmnica amb la naturalesa,

  assegura a llarg termini la conservaci

  dels recursos naturals per a la producci

  agrria i lobtenci daliments sans i nutri-

  tius per nodrir persones i animals.

  01 La producci agrria ecolgica gestiona els recursos de manera acurada i eficient

  Lagricultura ecolgica guanya en eficincia a la

  convencional en la utilitzaci dels recursos del

  sl, de laigua i de latmosfera. A ms, permet

  fer un gran estalvi denergia perqu no empra

  productes fitosanitaris dorigen quimicosinttic,

  ni fertilitzants dalta solubilitat. Aquesta major

  eficincia en ls dels recursos disponibles s

  un indicador important de la sostenibilitat del

  sistema de producci. No obstant aix, alguns

  productors de Catalunya i molts dEuropa em-

  pren ms capital en infraestructures i maquinria

  per disminuir la m dobra.

  02 Lagricultura ecolgica tanca, sempre que pot, els cicles dels nutrients

  Per obtenir una relaci ptima entre el sl, les

  plantes, els animals i les persones a lempresa

  agrria, els productors ecolgics han de fer el

  propsit de tancar, a la mateixa finca, els cicles

  dels nutrients. Si fos aix, la finca evolucionaria

  fins a convertir-se en un organisme equili-

  brat.

  El tancament dels cicles dels nutrients es

  pot aconseguir mitjanant: a) lajust de la crre-

  ga ramadera als recursos farratgers de la finca,

  b) el conreu de lleguminoses que augmentin

  el contingut de nitrogen disponible del sl, c)

  laportaci dadobs que genera la mateixa finca

  (fems i purins), que afavoreix el desenvolupament

  i lactivitat de la fauna i dels microorganismes

  del sl, i d) laportaci de matria orgnica pro-

  cedent dels adobs verds i de les restes de les

  collites, que assegura laportaci equilibrada de

  nutrients.

  04

  LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA

  Lagricultura ecolgica promou la biodiversitat. Foto: Berta Caballero.

  La fertilitat del sl est relacionada amb lactivitat biolgica. Foto: FIBL.

  Lestabliment de marges amb vegetaci i lassociaci de cultius sn dues estratgies per augmentar la biodiversitat dels conreus hortcoles. Foto: L. Chamorro.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3405

  03 La producci ecolgica incre-menta la fertilitat del sl de manera permanent

  La fertilitat del sl es relaciona amb la capacitat

  de generar vida; per aix s el principal capital

  productiu de lagricultor, que s qui sha de pre-

  ocupar de mantenir-la i dincrementar-la.

  La fertilitat del sl est relacionada, princi-

  palment, amb una elevada activitat biolgica.

  Mitjanant la fertilitzaci orgnica, lacurada

  llaurada del sl i la no-utilitzaci de productes

  fitosanitaris nocius, lagricultor afavoreix la di-

  versitat i el desenvolupament de gran quantitat

  de microorganismes. Aquests fan que els nutri-

  ents incorporats al sl estiguin aviat disponibles

  i, en conseqncia, safavoreix que les plantes

  assimilin els nutrients. Alhora, aquests microor-

  ganismes enriqueixen el sl amb humus, que en

  millora lestructura i en redueix lerosi.

  04 Lagricultura ecolgica utilitza mesures de prevenci per a la ges-ti de plagues i malalties

  Lagricultor ecolgic dedica una atenci especial

  a la prevenci de les malalties i les plagues que

  poden afectar les plantes, especialment perqu

  un cert nombre de tractaments permesos en la

  producci agrria ecolgica noms tenen efecte

  o xit parcial.

  La principal eina dels productors ecolgics

  s ls de mesures preventives per a la protecci

  vegetal que es basen en lobservaci de la pre-

  sncia i levoluci dels organismes que causen les

  plagues i les malalties que ataquen els conreus

  (seguiment o monitoratge). Tamb s important

  la prevenci que ofereix un sl viu perqu les

  plantes, fertilitzades de manera equilibrada, es-

  tan menys exposades als riscos de latac duna

  plaga; aix mateix, lestmul de la biodiversitat da-

  munt del sl i en el sl evita el desenvolupament

  de les malalties. Mitjanant la selecci de varietats

  ben adaptades, vigoroses i resistents, es poden

  aprofitar de manera ptima els mecanismes de

  defensa de les mateixes plantes. Tanmateix, una

  rotaci de conreus ben dissenyada ajuda a pre-

  venir les malalties presents en el sl i lincrement

  excessiu de males herbes.

  05 Lagricultura ecolgica cria, ali-menta i gestiona els animals tenint en compte les necessitats de cada espcie

  La gesti i el tracte que reben els animals duna

  finca ecolgica es porta a terme sempre en el

  Escampador de compost. Foto: CECA Manresa

  El seguiment de la presncia i lavaluaci dels organismes que causen les plagues i de la fauna auxiliar s la principal eina dels productors ecolgics. Foto: FiBL.

  Pila de compostatge. Foto: Gemma Safont.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  context del profund respecte que mereix la seva

  vida.

  La cria pretn obtenir animals sans, forts i

  amb rendiments elevats i permanents. La gesti

  dels animals t en compte els requeriments de

  cada espcie, els ofereix gran llibertat de movi-

  ments i respecta les seves pautes naturals de

  conducta; tot aix promou el benestar i la bona

  salut dels animals. En cas de malalties, es dna

  prioritat a les cures amb remeis naturals. Com en

  la prevenci de plagues i malalties de les plan-

  tes, en aquests sistemes el seguiment acurat i

  diari s molt important.

  06 Lagricultura ecolgica promou una gran diversitat de plantes, ani-mals i espais vitals

  La diversitat de plantes, animals i microorganis-

  mes fa que un ecosistema sigui ms resistent a

  les situacions de pertorbaci i a lestrs, alhora

  que nincrementa la capacitat de recuperaci.

  El fet de no utilitzar herbicides afavoreix el

  desenvolupament de les plantes cultivades i de

  les males herbes. En els hbitats on hi hagi una

  flora autctona variada podran trobar aliment

  una gran quantitat de petits ssers vius atrets

  per la vegetaci i les flors. Aquesta situaci mi-

  llora lalimentaci dartrpodes depredadors,

  com algunes espcies daranyes i escarabats,

  i tamb les condicions per tenir un conreu lliure

  de plagues. La conservaci i creaci drees

  amb molta vida i com ms naturals millor con-

  tribueix, a ms, a la protecci de les espcies

  i dels hbitats.

  06

  La conservaci i creaci drees amb vegetaci contribueix a laugment de la biodiversitat de lagrosistema. Foto: F. X. Sans.

  La ramaderia ecolgica respecta les pautes naturals de conducta dels animals. Foto: F. X. Sans.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3407

  COM ENS PODEM PREPARAR PER A LA TRANSICI?

  El procs de transici a la producci agr-

  ria ecolgica comporta molts canvis en els

  aspectes humans, tcnics i productius. Per

  aquesta ra, una acurada preparaci ajuda-

  r a minimitzar les dificultats i donar una

  oportunitat a la innovaci.

  01 Discutir en famlia les alternati-ves de desenvolupament

  Els canvis a la finca shan de fer en funci dels

  interessos del productor i de la seva famlia.

  Tanmateix, per tal de preparar acuradament la

  transici s necessari establir una discussi so-

  bre els principis de lagricultura ecolgica entre

  totes les persones involucrades en la gesti de

  la finca, incorporant-hi, si s el cas, les perso-

  nes contractades. Tothom ha destar disposat

  a aportar el seu parer, a acceptar divergncies

  i a aprendre coses noves.

  All que podeu fer:

  En la conversa amb la vostra famlia i els vos-

  tres collaboradors, informeu-los del vostre

  inters a produir amb tecnologia ecolgica i

  dalgunes de les fites que voleu assolir. El fet

  de presentar els objectius de manera explcita

  facilita prendre les decisions encertades.

  Provoqueu la discussi i lintercanvi didees

  pel que fa a transformar la finca per produir

  de manera ecolgica. Feu que membres de

  la vostra famlia i treballadors participin en ac-

  tivitats de capacitaci i perfeccionament en

  temes dagricultura ecolgica.

  Analitzeu les mesures que es prendran, els

  canvis que provocaran i la manera com afec-

  taran la finca i les persones involucrades; per

  exemple: es disposa de suficient m dobra

  per emprendre aquest projecte? Com es co-

  mercialitzar la producci dara endavant?

  Qui t coneixements previs o aptituds espe-

  cials?

  02 Recopilar informaci referent a lagricultura ecolgica

  Per iniciar la transici a la producci ecolgica

  shaur de tenir coneixement de les principals

  exigncies sobre producci, transformaci i co-

  mercialitzaci dels productes ecolgics.

  All que podeu fer:

  Assistir a un curs introductori, a xerrades es-

  pecialitzades i visitar algunes finques per co-

  nixer ms de prop lagricultura ecolgica.

  Informar-vos pel que fa als cursos de capaci-

  taci en agricultura ecolgica que sofereixen

  a Catalunya.

  Contactar amb lOficina Comarcal del Depar-

  tament dAgricultura, Alimentaci i Acci Rural

  PREPARACI DE LA TRANSICI

  Lagricultura ecolgica requereix lobservaci i el seguiment constant de la fi nca. Foto: CECA Manresa.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  de la Generalitat de Catalunya per sollicitar

  informaci.

  En la mesura de les vostres possibilitats, as-

  sessorar-vos amb un especialista per estar

  segur que la vostra finca compleix els requisits

  bsics per esdevenir ecolgica.

  Informar-vos amb claredat sobre les possi-

  bilitats de comercialitzaci dels vostres pro-

  ductes mentre feu la transici i sobretot un

  cop aquesta estigui acabada. Si s possible,

  poseu-vos en contacte amb una empresa

  compradora i/o exportadora dels productes

  que us interessa produir com a ecolgics.

  Estudieu acuradament les normes referents

  a la producci i transformaci ecolgica.

  Cerqueu informaci a Internet sobre aquest

  tema. Diverses organitzacions de productors,

  consultors i empreses provedores daportaci-

  ons externes tenen pgines web. Poseu-vos

  en contacte amb associacions lligades a la

  producci, el consum i el foment de la pro-

  ducci i lalimentaci ecolgica.

  Preguntes i reptes que planteja la producci

  ecolgica

  Lexperincia ens demostra que per dur a ter-

  me una transici amb xit cal respondre a les

  segents preguntes:

  Com es fertilitzar la finca?

  Com es gestionaran les malalties i les plagues

  i de quina manera es controlaran les males

  herbes?

  Com sestructuraran les parcelles i quin ser

  el pla de producci?

  Quina s la disponibilitat i el preu de la m

  dobra a la comarca o les comarques venes

  on est situada la finca?

  Quina s la qualitat i quina la quantitat de

  laigua disponible?

  El productor, conjuntament amb la famlia i els

  collaboradors que treballen a la finca, hauran

  de contestar aquestes preguntes.

  Els qui inicien la transici sovint es troben

  davant duna srie de reptes tcnics i pro-

  ductius que shauran danar resolent. En

  aquest sentit, lexperincia que adquireixi el

  mateix productor amb la prctica de les noves

  tcniques i mtodes de producci agrria, li

  donaran seguretat i li permetran afrontar la

  transici en millors condicions.

  Pel que fa a la producci vegetal, hi ha dificul-

  tats de gesti que difcilment poden ser cor-

  regides un cop iniciat el procs de transici;

  ens referim, per exemple, a la compactaci

  dels sls o a una alta infestaci de males her-

  bes. Per aix shauria de trobar remei abans

  diniciar la transici.

  Pel que fa a la producci animal, les neces-

  sitats de modificaci o dadaptaci a les

  exigncies de lagricultura ecolgica es re-

  lacionen principalment amb lalimentaci i la

  gesti del bestiar. Les transformacions ms

  importants noms shaurien de planificar amb

  lajut dun especialista.

  A mesura que la finca es transformi en una

  unitat ben equilibrada i que sassoleixin cicles

  tancats de nutrients les davallades del rendi-

  ment associades al procs de transici seran

  menors.

  08

  La participaci de grups de productors ecolgics de la mateixa rea o comarca ofereix loportunitat destablir nous contactes, adquirir coneixements, analitzar xits i fracassos amb lobjectiu de trobar les solucions ms adequades. Foto: F. X. Sans.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3409

  03 Activitats que podem fer per afavorir la transici

  Es recomana:

  A. Per aconseguir lequilibri de la nostra finca

  Organitzar una rotaci de conreus que

  sadapti en el temps i en lespai al sistema

  de producci que volem, dacord amb les

  caracterstiques de la zona. Per exemple:

  un any de lleguminoses per a gra o farratge

  (vea, erb, psol, etc.), un altre de cereals

  (blat, ordi, civada, espelta) i dos o tres anys

  de praderia perenne (trepadella, alfals, etc.).

  Ajustar la crrega ramadera a la capacitat

  farratgera de la finca (capacitat de crrega).

  Per exemple, incrementar la superfcie per ali-

  mentar el bestiar en detriment de la superfcie

  destinada a conreus anuals.

  Millorar la qualitat nutritiva de les pastures. Als

  llocs adequats, augmentar la freqncia de la

  pastura. Saplicaran els adobs segons el seu

  emplaament i dacord amb les necessitats

  de la pastura. Shauran de mantenir les pas-

  tures lliures de les males herbes txiques o

  agressives per al bestiar. Si us cal, demaneu

  assessorament per tal de millorar la compo-

  sici farratgera de les vostres pastures.

  Reduir tant com es pugui les aportacions

  daliments de fora de la finca. Reduir laliment

  concentrat a les racions.

  No emprar fertilitzants nitrogenats dorigen

  mineral.

  Incorporar fsfor i potassi mitjanant fertilit-

  zants comercials noms es recomana en el

  cas dun dficit important de nutrients, recol-

  zat per les anlisis dels sls i per les anlisis

  foliars en cas de fruiters i vinyes.

  B. Per afavorir la producci de conreus

  Establir rotacions llargues amb conreus pe-

  rennes, amb preferncia de lleguminoses.

  Disposar convenientment temporades de

  descans del sl, sense establir-hi conreus

  (guarets).

  Gestionar mecnicament les males herbes.

  Emprar el sistema de cultius associats o in-

  tercalats sempre que sigui possible.

  C. Per afavorir la producci hortcola

  Aplicar el control mecnic de les males her-

  bes, i provar-ho, si escau, amb el foc quan

  sn petites, evitant els riscos dincendi.

  Assajar en determinades franges de conreu la

  utilitzaci de fertilitzants comercials orgnics

  nitrogenats.

  Aplicar els productes fitosanitaris dacord

  amb la llista de productes permesos segons

  la normativa.

  Incrementar el conreu dadobs verds per ser

  incorporats al sl.

  D. Per afavorir la producci de fruiters i vinyes

  Assajar amb varietats ben adaptades (tenint

  en compte lacceptaci dels consumidors).

  Fer assaigs de fertilitzaci, sempre dacord

  amb les normes de producci ecolgica.

  Per a la gesti del sl entre les fileres de ceps,

  es recomana provar algun tipus de coberta

  vegetal (mulch).

  Emprar mtodes de confusi sexual i/o virus

  de la granulosi per controlar la carpocapsa

  de la poma (Cydia pomonella) i la tinya del

  presseguer (Graphodita molesta).

  Fer aplicacions amb sab de potassa o oli

  mineral contra laranya roja i els pugons.

  E. Per gestionar el bestiar

  Complir les exigncies sobre el maneig dels

  animals en ramaderia ecolgica, com asse-

  nyala la normativa.

  Deixar que els animals surtin regularment a

  laire lliure i disposar de pasturatge directe i

  diari, especialment a la primavera, a lestiu i a

  la tardor, sobretot en el cas del bestiar bov.

  Prescindir de ls de productes medicinals

  com ara els antibitics, els promotors del

  creixement i els coccidistats incorporats a

  la raci.

  En quins casos est justificat fer una anlisi

  de la finca?

  Si un productor ha assistit a conferncies, ha

  participat en un curset o en un seminari sobre

  producci ecolgica i est realment interessat

  a dur a terme la reconversi de la seva finca,

  s recomanable que en solliciti una anlisi de-

  tallada amb la finalitat daprofitar-ne de manera

  ptima el potencial i lentorn en qu est ubi-

  cada, aix com per avaluar els coneixements i

  la capacitat de la famlia productora i dels seus

  collaboradors immediats.

  Aquest treball, anomenat generalment Disseny

  de finca i fet per un especialista, correspon en

  termes generals a una anlisi i avaluaci amb la

  finalitat doptimitzar la utilitzaci dels recursos

  agrcoles, la tecnologia i la m dobra.

  s adient fer aquesta anlisi quan:

  No sn clars els punts forts i els punts febles

  de la finca en el moment demprendre la re-

  conversi cap a la producci ecolgica.

  No se sap quins tipus de producci han de

  ser redudes o ampliades.

  Shan de fer adaptacions de tipus arqui-

  tectnic, ja sigui construccions, camins o

  plantacions que formen part de lestructura

  permanent de la finca.

  Sha destudiar en detall la futura sobrecr-

  rega de treball.

  Es vol establir una rotaci de conreus que

  ens permeti estabilitzar la quantitat de m

  dobra, assegurar el consum familiar dali-

  ments, estabilitzar ls de la maquinria i

  millorar el nivell dingressos.

  No s clar si sha dincrementar o disminuir

  el component ramader de la finca.

  Sempre que shagin dintroduir plantacions

  darbres fruiters o ceps, ja que requereixen

  inversions ms importants.

  Cultius en hivernacle. Foto: CECA Manresa.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  10

  CANVIEN ELS INGRESSOS, LES DESPESES I EL PLA ANUAL DE TREBALL AMB LA TRANSICI?

  El canvi des de condicions dalta intensi-

  tat productiva cap a un sistema ecolgic

  pot portar la davallada de rendiments dels

  conreus i de la productivitat ramadera.

  Tanmateix, en aquesta etapa de transici

  ser necessari incorporar aportacions ex-

  ternes permeses i considerar inversions en

  infraestructura. Aix mateix, en determina-

  des tasques shaur de menester ms m

  dobra per a la producci i el manteniment

  de la finca. No obstant aix, hi ha produc-

  tors que han aconseguit reduir de manera

  important els costos de producci emprant

  els seus recursos naturals de manera ms

  eficient i, grcies al fet de no comprar pro-

  ductes sinttics, disminuir les despeses.

  Una estimaci acurada i realista dels cos-

  tos de la producci, dels rendiments i dels

  preus de venda ser de gran importncia

  per assegurar lxit de la transici.

  01 La productivitat i els rendiments disminueixen

  Lexperincia ha demostrat que els conreus

  ecolgics no assoleixen els nivells de producti-

  vitat que presenten els conreus convencionals.

  Sestima una disminuci mitjana en la producci

  dun 20 %. En conreus especfics com la patata,

  aquesta disminuci pot ser fins i tot superior.

  Aix s resultat de la menor quantitat de matria

  orgnica disponible en les finques ecolgiques

  i duna gesti fitosanitria menys agressiva que

  la convencional.

  Lestabilitat de la productivitat es pot millorar

  mitjanant lincrement sistemtic de la fertilitat

  del sl i duna gesti especfica dels nutrients

  (rotacions amb una alta proporci de llegumi-

  noses, aplicaci dadobs segons les necessitats

  dels conreus i del sl). Laplicaci de fertilitzants

  comercials ecolgics noms es justifica en el

  cas de conreus que presenten una alta rendi-

  bilitat, com succeeix en la producci hortcola,

  per exemple.

  Si a la finca hi ha una crrega ramadera

  excessiva i/o si hi ha menor rendiment en la pro-

  ducci de farratge, shauran deliminar animals

  per contrarestar la menor quantitat daliment.

  Noms aix es podr tenir una provisi daliments

  equilibrada o b tenir els animals prou provets

  de farratge. La incorporaci de fems que pro-

  venen daltres finques ecolgiques noms ser

  viable si es troben properes, a causa del cost

  del transport.

  El rendiment lacti pot disminuir a causa de

  la reducci de la quantitat daliments concen-

  trats en la raci; per aix shaur dincrementar

  la superfcie farratgera i, en conseqncia, dis-

  minuir altres tipus de produccions. La compra

  daliments concentrats ecolgics per al bestiar

  bov de producci lletera noms es pot justificar

  en casos molt especials.

  02 Poden presentar-se despeses addicionals

  Al costat de les inversions generades pels aven-

  os tecnolgics o les exigncies legals, la tran-

  sici tamb pot requerir inversions especfiques

  prpies de lagricultura ecolgica, que assenya-

  lem en les taules 1 i 2.

  CANVIS DURANT LA TRANSICI

  Durant letapa de transici s important que el productor rebi assessorament amb lobjectiu daprofi tar de manera efi cient els recursos productius i de racionalitzar els costos de producci. Foto: Gemma Safont.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3411

  Les finques ecolgiques tenen menys des-

  peses en fertilitzants, aliments per al bestiar i

  productes fitosanitaris autoritzats. En canvi,

  les despeses del material de propagaci (lla-

  vors i planters) sn ms elevades. En general,

  la producci dhortalisses i arbres fruiters pot

  compensar la davallada dels ingressos.

  En finques dedicades a la producci de tu-

  bercles i hortalisses hem de preveure despeses

  una mica ms elevades, a causa del control

  mecnic de les males herbes.

  Tamb es generaran costos addicionals com

  a resultat de les exigncies de la normativa que

  ha de complir lagricultura ecolgica o b si es

  fa la comercialitzaci directa. Les despeses de

  laprenentatge poden reduir els guanys durant

  els primers anys. Per aix es recomana prendre

  mesures encaminades a reduir al mnim les des-

  peses dadequaci i aprenentatge, mitjanant

  experiments o assaigs previs a la transici. Un

  bon assessorament i lintercanvi dexperincies

  amb altres productors ecolgics pot contribuir

  a minimitzar els riscos.

  A continuaci es presenta una comparaci

  dels requeriments de m dobra, rendiments i

  ingressos entre lagricultura ecolgica i la con-

  vencional.

  A Catalunya no hi ha estudis amb una informa-

  ci tan completa com lassenyalada en la taula

  2. No obstant aix shi ha incorporat informaci

  del Llibre blanc de la producci agroalimentria

  a Catalunya (2006) i dades indites. De mane-

  ra general, els preus dels productes ecolgics

  tenen una diferncia significativa respecte als

  preus convencionals. Pel que fa al mercat intern,

  els preus dels productes ecolgics que ofereixen

  alguns supermercats sn ms alts que els dels

  productes convencionals. Aquesta diferncia de

  preus, si nhi ha, no representa benefici per als

  productors; tanmateix, els conv aquest canal

  de distribuci per lestabilitat de la demanda

  que representa.

  03 s important no subestimar lin-crement de treball que representa la reconversi

  Sn diversos els factors que incrementen les ne-

  cessitats de m dobra en el procs de transici

  i en la gesti duna finca ecolgica. Els principals

  es refereixen al requisit duna major diversitat en

  lestructura de la finca, la preparaci dadobs

  ecolgics i la seva distribuci, el control de les

  males herbes, el seguiment peridic dels con-

  reus i els animals i, en particular, les tasques

  que demanen la comercialitzaci directa dels

  productes i/o el processament a la finca, una

  vegada sha optat per aquesta alternativa.

  Nombrosos agricultors subestimen lin-

  crement de la m dobra com una important

  aportaci externa afegida al procs de transici,

  perqu no consideren les necessitats de capa-

  citaci, els nivells de mecanitzaci insuficients,

  lassaig de nous mtodes de producci, el me-

  nor nivell de rendiment personal degut als can-

  vis, el treball destinat a desenvolupar mercats

  i formes de comercialitzaci o la incorporaci

  de noves rees de producci.

  Com ms adaptacions shagin fet i ms

  experincia shagi adquirit prviament, menor

  ser el risc de trobar-se amb una sobrecrre-

  ga de treball durant el perode de transici. La

  contractaci de m dobra addicional durant

  aquest perode contribuir a alleujar aquesta

  situaci.

  Lincrement de treball en la producci de

  cereals, tubercles i hortalisses t relaci directa

  amb la invasi de les males herbes que presen-

  tava la finca abans de la transici. En aquests

  casos es pot alliberar capacitat de treball si no

  es desenvolupen els conreus que fan s intensiu

  de m dobra, com sn determinades hortalis-

  ses. A la producci ecolgica de fruiters i vinyes

  el treball augmenta principalment pel control

  de les males herbes, la fertilitzaci ecolgica i,

  en algunes espcies, a causa de les tasques

  daclarida manual de fruits o de lelevat nombre

  daplicacions preventives. Pel que fa a la rama-

  deria, un canvi en el sistema destabulaci, com

  per exemple corrals a laire lliure, on els animals

  puguin moures amb llibertat, pot reduir consi-

  derablement el treball associat a les sortides

  dels animals.

  Activitat Tipus dinversi

  Ramaderia Llum natural, manteniment dels vedells en grups

  Ramaderia Corral dexercici pels animals a lhivern o en condicions de mal oratge.

  Aquesta situaci es presenta quan les condicions climtiques sn

  extremes, i els animals romanen estabulats

  Ramaderia Graner o golfes per a emmagatzemar la palla (llit pels animals)

  Fertilitzaci Femers o similars

  Control de males herbes Aparells mecnics

  Tcnica dadobatge i compostatge Distribuci de purins amb mnega transportable, preparaci dadobs i

  compost. Pala mecnica o similar per a voltejar o capgirar. Explanades de

  compostatge ben anivellades amb disponibilitat daigua. Adobadores

  Comercialitzaci directa Installacions per a la preparaci, processament, emmagatzematge i

  venda del producte

  Taula 1. Inversions ms comunes en infraestructures i maquinria que cal fer per a lagricultura ecolgica.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  12

  M dobra Rendiment ecolgic Ingressos Observacions

  Pastures i farratges Mes m dobra en relaci a la major superfcie necessria per produir igual quantitat daliment

  De 10 a 20% en funci de la fertilitzaci de base

  + 30%, pel preu de la llet

  Cereals + 10% respecte dels cereal

  De 20 a 30% + 30%

  Tubercles Patates: + 5%Pans per gra: + 20%Faves: - 10%

  Patates: de 30 a 40%Pans gra: 10 a 20%Faves: 10%

  Patates: + 20%Pans gra: + 25%Faves: + 20%

  Grans variacions en els rendiments, particularment a les patates. Major m dobra a les patates i al pans a causa de ladobat de cobertura i del control de les males herbes respectivament

  Hortalisses Pastanagues: + 100%Mongetes: +100%Brquil: + 10%

  Pastanagues: de 10 a 20%Mongetes: de 30 a 40%Brquil: de 30 a 40%

  Pastanagues: + 100%Mongetes: + 15%Brquil: + 10%

  Augment de la m dobra en el cultiu de pastanagues en relaci a la substituci dels herbicides selectius; mongeta verda en relaci a ms m dobra

  Fruita dola Pomes: + 25% Pomes: 30% Pomes: com convencionals

  M dobra per protecci sanitria i aclarides, varia molt entre les diverses varietats

  Olivera Igual al convencional De 10% a 20% + 20% Cal tenir present que laportaci de matria orgnica suposa un sobrecost prou important per tenir-lo en consideraci

  Ctrics Igual al convencional S acosta al de la producci convencional

  + 100%

  Vaqu de llet Igual al convencional De 5 a 10%, segons els nivells de producci abans de la transici

  Llet corrent: fins + 20%Llet per formatge: + 10%

  No s possible obtenir rendiments alts.Menor s daliments concentrats

  Vaqu dengreixVedells

  Entre 5 i 10% de major m dobra

  Fins 20%. No es fa s de la llet en pols

  Segons les condicions del mercat, millors o iguals al producte convencional

  Adults Entre 5 i 10% de major m dobra

  Ms baix. No es practica lengreix intensiu

  Segons les condicions del mercat, millors o iguals al producte convencional

  PorcEngreix

  Entre 5 i 10% de major m dobra per allargament del perode dengreix

  Menor en un 10% pel menor increment diari de pes viu

  Segons condiciones del mercat, millors o iguals al producte convencional

  Mercat en desenvolupa-ment

  PorcCria

  Fins + 20%. Augment de treball pel pastoreig directe i sortida als corrals dexercici

  Fins un 10% menys, per cicles ms llargs

  Segons condiciones del mercat, millors o iguals al producte convencional

  s intensiu de capital a causa de la major necessitat despai. En determinats casos la demanda exigeix presncia de mascles

  Aviram Ous

  Ms treball, unitats productives ms petites, major cura de les aus per exercicis

  Igual productivitat que les aus ponedores convencionals

  Entre 50 i 100% major; en funci de la mida de la fi nca

  Taula 2. Comparaci de la m dobra, el rendiment i els ingressos per diverses orientacions productives. Les dades bsiques provenen de Sussa, shi ha incorporat informaci del Llibre blanc de la producci agroalimentria ecolgica a Catalunya (2006) i dades indites.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3413

  Les necessitats reals de m dobra shau-

  ran de calcular per a cada finca en particular,

  ja que hi ha grans diferncies entre una finca

  i una altra a causa de la seva estructura orga-

  nitzativa, lextensi, la ubicaci i el sistema de

  comercialitzaci.

  04 Cal compensar laugment de les despeses mitjanant lincre-ment dels preus i/o laprofitament de les mesures de suport i ajuts a la producci agrria ecolgica

  A Catalunya hi ha mesures que pretenen incen-

  tivar les empreses agrries perqu desenvolupin

  un projecte dexplotaci que integri les funcions

  productives, econmiques, mediambientals i so-

  cials de lagricultura, amb lobjectiu de fomentar

  la viabilitat de les finques i dassolir un desen-

  volupament rural sostenible. La Generalitat de

  Catalunya dna suport a lagricultura ecolgica

  a travs de subvencions i daquesta manera

  reconeix als productors la seva contribuci al

  manteniment del medi ambient. Malauradament,

  aquestes subvencions no compensen total-

  ment la davallada dels rendiments i lincrement

  de despeses. Aix, el productor ecolgic haur

  desforar-se a obtenir un sobrepreu pels seus

  productes, per aconseguir un equilibri entre in-

  gressos i despeses.

  Generalment, durant la transici duna finca

  cap a la producci ecolgica es produeix un

  canvi de les despeses variables (adobs, ali-

  ments, productes fitosanitaris) a les despeses

  fixes (magatzem per a adobs dorigen animal,

  despeses de contractaci de personal perma-

  nent). Per aquesta ra, per calcular la rendibilitat

  de la producci ecolgica, no nhi ha prou de

  fer una simple comparaci dels ingressos que

  permetran cobrir les despeses variables de la

  finca, ja que les despeses fixes reals no shan

  incls en el clcul. Per consegent, per avalu-

  ar correctament la rendibilitat duna explotaci

  ecolgica han de considerar-se les despeses

  totals (inversions i despeses de producci) i els

  ingressos generats per les vendes i els ajuts en

  cas que nhi hagi.

  Ingressos durant la transici

  s possible que els ingressos durant la transici

  disminueixin a causa dels menors rendiments

  i dels canvis en lorganitzaci i en lestructura

  de la finca. Mantenir o augmentar els ingressos

  que provenen del tipus de producci de ma-

  jor importncia de la finca s, moltes vegades,

  decisiu per a lxit econmic. Com ms gran

  sigui la demanda de productes ecolgics, ma-

  jors seran les possibilitats dobtenir sobrepreus

  pels productes que provenen de les finques en

  transici. Lexperincia ha demostrat que sn

  necessaris entre tres i cinc anys des del moment

  de linici de la transici per aconseguir estabilitat

  en els ingressos.

  Ladequaci de lentorn de la fi nca i de lestructura productiva comporten elevats costos, principalment en la ramaderia. Els canvis en la producci vegetal excepte els fruiterars- tenen menors efectes fi nancers. Foto. F. X. Sans.

  Com en tota activitat productiva, a lagricultura ecolgica shan de considerar tots els costos de producci (inversions, costos fi xes i costos variables). Foto: Montse Escutia.

  Durant letapa de transici, amb freqncia no sestima adequadament la major m dobra i els costos associats, com per exemple la capacitaci de personal. Foto: F. X. Sans.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  14

  QU SHA DE TENIR PRESENT A LHORA DE COMERCIALITZAR ELS PRODUCTES?

  El mercat de productes ecolgics presenta

  un creixement sostingut, amb taxes varia-

  bles segons el producte, que no es mani-

  festa en els productes convencionals, i un

  creixement mitj del 20 % anual els darrers

  anys. Aquest augment s atribuble a la

  conscincia que han pres els consumidors

  sobre els beneficis nutricionals i ambien-

  tals daquests productes, i als temors que

  han sorgit davant de possibles amenaces

  a la salut relacionades amb la producci

  daliments. Aquest creixement est con-

  vertint la producci ecolgica en un sec-

  tor cada vegada ms important del mercat

  daliments. Tot indica que Catalunya t un

  mercat potencial al propi territori, a lEstat

  i als mercats dexportaci.

  01 Mercat ecolgic catal

  Les primeres iniciatives dagricultura ecolgica es

  produeixen durant la dcada dels anys setanta,

  a partir de petits grups de naturistes i vegetari-

  ans catalans que van establir contactes amb el

  moviment de lagricultura biolgica francesa. Els

  primers productes biolgics que es consumeixen

  provenen de Frana i els importen una srie de

  famlies de Barcelona que formen el collectiu

  Vida Sana. Al voltant de lescola agrria Torre

  Marimon, de Caldes de Montbui, sarticula un

  grup de tcnics, estudiants i algun productor que

  sorganitzen entorn dun seminari destudi de

  lagricultura biolgica i dunes parcelles expe-

  rimentals, del qual posteriorment sorgeix la Co-

  ordinadora dAgricultura Ecolgica. El desenvo-

  lupament inicial del sector, doncs, no prov dels

  agricultors ni sadscriu a lideari de cap corrent

  poltic concret, sin que sinicia per influncia

  de tcnics i universitaris que van actuar dinter-

  mediaris, especialment sota el guiatge dalguns

  tcnics (com ara Serafn Sanjun i lvaro Alts)

  que van traduir articles i llibres dautors francesos

  (Jean-Marie Roger, Claude Aubert, Jean Pain,

  Xavier Florin). Aquesta imatge encara perdura en

  determinats sectors convencionals que no han

  aconseguit descobrir els avantatges econmics i

  ambientals i, en conseqncia, encara no figura

  com una activitat rellevant a Catalunya. El seu

  desenvolupament actual es deu principalment

  a lactivitat de productors amb visi de futur i

  a lactivitat elaboradora, comercialitzadora i ex-

  portadora dempresaris agrcoles.

  La taula 3 recull la superfcie dedicada a

  la producci ecolgica, que ha augmentat de

  manera sostinguda, fins a arribar el desembre

  de 2007 a 60.095 hectrees, amb la distribuci

  dorientacions. La taula tamb recull el nombre

  de finques que tenen incorporada la ramade-

  ria.

  A Catalunya el 43% dels productes eco-

  lgics certificats es queda a Catalunya mateix,

  el 31% va cap a la resta dEspanya, el 20% es

  LA COMERCIALITZACI

  Algunes fi nques ecolgiques duen a terme simultniament la transici i la comercialitzaci directa. Aix noms es justifi cat si hi ha recursos humans disponibles i quan els marges de benefi cis respecte de les vendes a mercats majoristes cobreixen la major despesa daquesta forma de comercialitzaci. Foto: CECA Manresa.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3415

  ven a la Uni Europea i noms el 5% sexporta

  a tercers pasos.

  Lescs desenvolupament de lagricultura

  ecolgica a Catalunya s, alhora, causa i con-

  seqncia dun deficient desenvolupament de

  la comercialitzaci dels productes ecolgics en

  el mercat intern i dun consum escs. A ms,

  el suport a la producci ecolgica per part de

  lAdministraci, fins ara, ha estat minso, particu-

  larment en els mbits de distribuci, comercialit-

  zaci i consum. Malgrat que Catalunya disposa

  duna proporci de consum intern de productes

  ecolgics superior a la daltres comunitats au-

  tnomes de lEstat, cal estendre hbits que sn

  clau per donar sortida a la variada producci

  ecolgica del nostre pas i per al futur del sec-

  tor. A ms dmplies campanyes dinformaci

  dirigides tant al pblic en general com a grups

  de professionals sobre els beneficis del consum

  de productes ecolgics sobre la salut i el medi

  ambient, cal millorar la distribuci i potenciar-ne

  les estructures, amb una especial atenci als cir-

  cuits de comercialitzaci curts i/o locals. Tamb

  poden tenir efectes beneficiosos de fidelitzaci

  i ampliaci dels consumidors la introducci de

  lalimentaci ecolgica en menjadors collectius

  aix com la promoci dels trets diferencials dels

  productes ecolgics.

  Lassociacionisme entre petits productors

  pot generar projectes de desenvolupament amb

  rendibilitats difcils dassolir de manera individual.

  En el context actual, la generaci deconomies

  descala s imprescindible per poder competir i

  obtenir bons resultats.

  02 Potencial dels productes eco-lgics catalans en el mercat eco-lgic

  Catalunya es diferencia daltres comunitats de

  lEstat per tenir una producci agrria molt diver-

  sificada, un mercat intern dinmic i per ser pione-

  ra en empreses de transformaci agroalimentria

  ecolgica. Aquesta realitat, unida al fet que els

  productes ecolgics es venen majoritriament

  de manera directa en el mercat local, fa possible

  creure que laposta per satisfer la demanda inte-

  rior i la comercialitzaci de proximitat pot ser un

  motor per al desenvolupament de la producci

  agroalimentria ecolgica catalana.

  03 Obtenir un preu ms alt

  s possible obtenir un sobrepreu en quasi tots

  els cultius vegetals. No obstant el menor rendi-

  ment de determinats conreus ecolgics respecte

  als convencionals, el sobrepreu permet obtenir

  uns ingressos comparativament alts. El mercat

  de productes ecolgics acaba de comenar el

  seu desenvolupament.

  En molts casos el preu dun producte

  ecolgic s relativament independent del dun

  producte convencional. No obstant aix, el preu

  tamb depn del nivell general de preus dels

  productes agrcoles i del posicionament daltres

  productes agrcoles produts amb marca con-

  vencional. Laugment de la demanda de produc-

  tes ecolgics pot afavorir a mig termini laugment

  de la producci i, en conseqncia, de loferta,

  cosa que ha de comportar la reducci dels preus

  i la disminuci de diferncia entre els productes

  ecolgics i els convencionals.

  Orientaci productiva Superfcie (ha)Produccions herbcies

  Cereals i lleguminoses per a gra 2.125

  Pastures, prats i farratges 34.740

  Hortcoles i tubercles 221

  Guarets, adobs verds i erms 2357

  Produccions llenyoses

  Olivera 2.261

  Vinya 1.671

  Fruita seca 748

  Fruita dola 198

  Ctrics 31,10

  Altres produccions

  Matolls, bosc i recollecci silvestre 15.671

  Plantes aromtiques, medicinals I cosmtica 24,04

  Cultius industrials 30

  Altres produccions 17,86

  Total 60.095

  Tipus de ramaderia RamadersAvicultura carn 13

  ous 10

  Vaqu carn 180

  llet 3

  Ov carn 41

  Cabrum carn 29

  llet 4

  Porc 4

  Equ 45

  Apicultura 2

  Total 331

  Taula 3. Superfcies certifi cades en producci ecolgica a Catalunya segons la seva orientaci productiva i ramaders ecolgics a Catalunya segons el tipus de ramaderia. Dades del CCPAE (2007).

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  16

  Producte Situaci i perspectives en el mercat Oportunitats Hortalisses Producci important en el mercat ecolgic

  La major part de les hortalisses es destinen al consum fresc, i noms una petita part a la transformaci

  En general, el preu a pagar al productor s ms alt que el convencional

  La producci hortcola ecolgica haur de crixer, ja que la producci actual s molt baixa i no cobreix la demanda

  Fruita dola Demanda creixent de la indstria per sucs i fruites congelades (produc-ci de iogurt, melmelada, etc.)

  En general, el preu a pagar al productor s ms alt que el conven-cional

  A causa del baix nivell de producci actual a Catalunya, cal pensar que la fructicultura ecolgica creixer durant els propers anys

  Fruits secs Important en el productes processats (muesli, productes de pastisse-ria); demanda creixent per la indstria alimentria

  El mercat de fruits secs est poc desenvolupat a Catalunya Una part important de la producci es ven al mercat convencional

  El mercat de fruits secs est bastant desenvolupat a Europa

  Ctrics Els ctrics es comercialitzen majoritriament a travs de les distribudo-res horto-fructcoles. Segons la campanya, una part de la producci pot exportar-se

  La citricultura ecolgica ha daugmentar els propers anys en relaci a la crisi del sector convencional, amb preus al productor inferiors als costos de producci

  Al mercat ecolgic sestan pagant uns preus molt bons

  Vi El vi ecolgic ocupa una posici estratgica en la diversitat de loferta dels distribudors

  El ram ecolgic es destina, bsicament, a lelaboraci de vi, pro sestima que el 40% de la producci es ven com a convencional

  Els comercialitzadors en vi generalment aprecien molt el vi catal i estan interessats en comercialitzar vi ecolgic catal

  Les oportunitats del sector van lligades a un major coneixe-ment del productes ecolgics per part dels consumidors (consum intern) i a lexportaci arreu del mon

  Cereals i lleguminoses

  Els cereals i les lleguminoses sn els cultius extensius ms conreats Els ajust agroambientals han estimulat molt lincrement de superfcie

  daquests conreus Els cereals i les lleguminoses tenen dues possibles sortides al mercat:

  la preparaci de pinso ecolgic i el consum hum Els preus de venda en origen solen ser superiors als del mercat conven-

  cional. El preu es fi xa per loferta i la demanda, i les condicions varien segons el producte i la campanya

  s desperar que el creixement dels conreus de cereals i lleguminoses sigui augmentant. Com que previsiblement, la demanda augmentar pot haver-hi encara molt marge per a loferta de grans ecolgics per a lalimentaci hu-mana o animal

  Oli La producci es destina majoritriament a fer oli (81,5%) i la resta a olives de taula, principalment arbequines

  Hi ha demanda dolives ecolgiques per part dels elaboradors Loferta doli i dolives ha augmentat els darrers anys amb laugment de

  la producci a Andalusia

  Hi ha moltes possibilitats creixement, per cal promocionar b el producte per donar-lo a conixer

  Productes animals

  La importncia de la carn ecolgica va augmentar desprs dels pro-blemes de les vaques boges i la febre aftosa. No obstant aix, la carn es un segment de mercat que encara est poc desenvolupat en el mercat ecolgic

  La producci de carn es ven a travs dempreses comercialitzadores i en alguns casos directament a carnisseria

  La ramaderia ecolgica t futur i sanir consolidant durant els propers anys

  Font: FiBL, Lukas Kilcher, 2000

  Taula 4. Potencial pels productes ecolgics de Catalunya al mercat.

  Normes de la certifi caci en agricultura ecolgica

  Conversi ecolgica per cultius anuals (Reglament UE)

  Conversi ecolgica per cultius perennes (Reglament UE)

  Primer any de conversi Segon any de conversi Tercer any de conversi

  sembra collita sembra collita sembra collita

  Primera collita = Segona collita = Tercera collita = Producte convencional Producte en conversi Producte ecolgic

  Primer any de conversi Segon any de conversi Tercer any de conversi Quart any de conversi

  collita collita collita collitaPrimera collita = Segona collita = Tercera collita = Quarta collita =Producte convencional Producte en conversi Producte en conversi Producte ecolgic

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3417

  COM FUNCIONA LA INSPECCI, LA CERTIFICACI I LATORGA-MENT DE SEGELLS ECOL-GICS?

  Una o dues vegades lany, una finca ecol-

  gica o una indstria de productes ecolgics

  s inspeccionada per un especialista que

  pertany a una empresa certificadora acre-

  ditada. A Catalunya el Consell Catal de la

  Producci Agrria Ecolgica (CCPAE) s

  lautoritat de control de Catalunya i la seva

  funci s auditar i certificar els productes

  agroalimentaris ecolgics a Catalunya.

  Aquest fet afavoreix la confiana dels con-

  sumidors i de les autoritats, a ms de ser

  una exigncia de totes les normatives in-

  ternacionals.

  01 Normes nacionals

  La producci agrria ecolgica, denominada

  tamb biolgica o orgnica, s un sistema de

  producci i elaboraci de productes agraris

  naturals. Lobjectiu principal s lobtenci dali-

  ments de mxima qualitat. Les tcniques uti-

  litzades en la producci agrria ecolgica sn

  respectuoses amb el medi ambient i amb les

  persones perqu restringeixen ls de produc-

  tes qumics de sntesi (hormones, herbicides,

  adobs qumics, plaguicides, etc.). Per tant, els

  productes agraris ecolgics no contenen residus

  daquestes substncies.

  Tant el sistema de producci i elaboraci com el

  sistema de control sn comuns a tots els pasos

  dEuropa i estan regulats pel Reglament (CEE)

  834/2007. Tothom qui produeixi, elabori, envasi

  o importi productes amb les indicacions dagri-

  cultura ecolgica, biolgica o orgnica cal que

  compleixi la normativa i estigui autoritzat per un

  organisme de control autoritzat. Les normes de

  Catalunya estan basades en el Reglament (CEE)

  834/2007; per tant, sn vlides en tots els pa-

  sos de la Comunitat Europea. A ms, Catalunya

  disposa del Quadern de Normes Tcniques, que

  concreta certs aspectes normatius inclosos en el

  Reglament (CEE) 834/2007 per que no queden

  suficientment clars i donen peu a interpretacions

  diferents, estableix la normativa tcnica aplicable

  pels operadors a certes produccions i en relaci

  amb certs aspectes tcnics no previstos pel Re-

  glament (CEE) 834/2007 i ajusta la normativa que

  defineix el sistema de producci agroalimentria

  a les caracterstiques i especificitats prpies de

  lmbit territorial de Catalunya.

  La Comissi Europea publica cada any una llista

  amb els organismes autoritzats per dur a terme el

  control i la certificaci dels productes ecolgics. A

  Catalunya, el CCPAE s lorganisme nic i pblic

  de control i certificaci dels productes agraris i

  alimentaris ecolgics. La certificaci s neces-

  sria per garantir que el sistema de producci

  ecolgic dels aliments arribi al consumidor amb

  les mximes garanties. Per aix, el Consell Cata-

  l de la Producci Agrria Ecolgica (CCPAE) fa

  controls exhaustius als operadors mitjanant au-

  ditories dels sistemes de producci i elaboraci,

  i pren mostres dels productes per ser analitzats.

  Daquesta manera es garanteix que aquests pro-

  ductes no han estat contaminats amb pesticides

  ni transgnics.

  El CCPAE tamb s organisme de control acredi-

  tat pel govern dels Estats Units per a la certificaci

  de productes ecolgics segons la normativa NOP

  (Programa Ecolgic Nacional). Daquesta mane-

  ra, els productors certificats pel Consell poden

  sollicitar ser reconeguts sota les normes de la

  NOP si la seva producci sajusta a les normes

  dels Estats Units el reconeixement abasta els

  productes agrcoles, els ramaders, els elaborats

  i transformats i la recollecci silvestre.

  02 El procs dinspecci i certifi-caci duna finca

  02.01 El primer pas del procs de certificaci

  correspon al contacte entre el productor

  i lempresa certificadora. Lorganisme de

  control linforma sobre les normes, els

  procediments, els preus, etc. Lempresa

  LA INSPECCI, LA CERTIFICACI I EL SEGELL ECOLGIC

  Es controlen tant la producci primria com la transformaci alimentria. Fotos: CECA Manresa.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  18

  certificadora li fa arribar un formulari de

  sollicitud de certificaci i els formularis

  en els quals el productor proporciona les

  dades de la finca, la ubicaci, la superfcie

  total, els cultius i el que es vol certificar.

  02.02 Un cop enviada la sollicitud, lempresa

  certificadora avalua la inscripci i la in-

  formaci sollicitada i, si la documentaci

  s completa, designa un inspector qualifi-

  cat perqu dugui a terme la visita tcnica

  dinspecci per procedir a la inscripci.

  En cas que es detectin mancances en

  la documentaci, senviar a la persona

  que fa la sollicitud la petici daquesta

  documentaci i, quan es rebi, si tot s

  correcte, senviar linspector per fer la

  visita.

  02.03 Visita i revisi conjunta de la finca. La visita

  que duu a terme linspector amb el res-

  ponsable de la finca constitueix una part

  essencial de la inspecci per aconseguir

  la inscripci. La revisi de les parcelles

  i les installacions ofereix a linspector

  loportunitat de conixer amb detall el

  tipus de gesti agrcola i ramadera, i li

  permet conversar de manera distesa amb

  el productor o productora. Un intercanvi

  didees i opinions evitar malentesos.

  02.04 Revisi de notes i registres. Amb la imat-

  ge visual de la finca, obtinguda durant la

  visita dinspecci per aconseguir la ins-

  cripci, s necessari que lagricultor tingui

  a m tots els registres per poder mostrar-

  los a linspector, que donar credibilitat al

  control de la producci i/o processament

  per part de lempresa certificadora.

  02.05 Durant la visita dinspecci per aconse-

  guir la inscripci, en cas que linspector

  detecti irregularitats de la normativa, les

  identificar a linforme dinspecci i lliurar

  a la persona interessada una sollicitud

  dacci correctora perqu proposi les

  accions correctores que portar a terme

  per adaptar-se a la normativa.

  02.06 Quan lexpedient estigui complet, lins-

  pector facilitar tota la informaci gene-

  rada durant lauditoria inicial al Comit

  de Certificaci, que revisar tota aquesta

  documentaci i, si no hi ha cap incom-

  pliment de la normativa, decidir sobre

  la certificaci. A ms, assignar al sol-

  licitant un nmero del registre doperadors

  del CCPAE i senviar al nou operador

  la resoluci dinscripci i, si nhi ha, les

  accions correctores ja avaluades per

  linspector perqu siguin registrades per

  loperador.

  02.07 Un cop es coneix la decisi del Comit

  de Certificaci selabora un certificat de

  productes ecolgics, productes en tran-

  sici (o en conversi) o producte conven-

  cional. Aquest certificat semet per a un

  o diversos productes determinats i per a

  una producci associada.

  Els productors han de conixer molt b les re-

  gulacions i procediments de lempresa certifi-

  cadora, el CCPAE, que es troben a la Guia per

  a la certificaci, al Reglament i al Quadern de

  Normes Tcniques.

  Les empreses certificadores tamb duen a terme

  visites de supervisi, sense avs previ.

  A Catalunya hi ha segells que es poden agregar

  a la certificaci habitual. Aquests segells tenen

  sovint efectes comercials pel fet de donar un

  reconegut estatus ecolgic.

  Els registres que ha de portar una finca sn exi-

  gits per les empreses certificadores. En general

  solliciten registres de:

  Compra i aplicaci dadobs

  Compra daliments i farratges

  Compra, elaboraci i s de productes fitosa-

  nitaris autoritzats

  Prctiques culturals

  Pla de gesti de plagues, malalties i nutrici

  Sortides perqu els animals, en aquells casos

  en qu estan estabulats, puguin dur a terme

  exercicis

  s de medicaments

  Composici del ramat

  Procedncia i venda dels animals

  s i qualitat del material de sembra i plan-

  taci

  Els registres de compres i vendes han destar

  disponibles sempre i shan de gestionar de ma-

  nera semblant a la comptabilitat.

  Per a la primera inspecci es convenient tenir

  a m:

  Plnol de la finca amb els lmits de cadascuna

  de les parcelles que formen part de la finca i

  els cultius que hi ha en aquell moment

  Formularis dinspecci complets i documen-

  taci addicional

  Registres de camp complets

  Contracte amb lempresa certificadora

  03 Tamb es revisa el procs dela-boraci de productes

  De la mateixa manera que es controla i se certifi-

  ca la producci primria i secundria de la finca,

  els processos de transformaci de les matries

  primeres per obtenir productes ecolgics elabo-

  rats (deshidratats, conserves, congelats, pastes,

  etc.) tamb han de ser sotmesos a inspecci.

  En aquests casos, la revisi sorienta a conixer

  lorigen de les matries primeres, els ingredients

  utilitzats, el flux de productes, la tecnologia em-

  prada, el procs productiu i el posterior emma-

  gatzematge dels productes. Si lelaboraci es

  duu a terme a la finca, sexigeixen les mateixes

  normes que per a les empreses elaboradores

  externes que actuen fora de la finca.

  Lelaboraci de matries primeres ecolgiques

  sha de dur a terme amb la incorporaci dun

  mnim dadditius. s prohibit ls dorganismes

  creats o modificats genticament.

  La compra de matries primeres en el comer,

  el procediment de lelaboraci i la venda de pro-

  ductes han de quedar registrades detalladament,

  de manera que es pugui obtenir informaci de

  cada una delles, que pot ser requerida en ins-

  peccions posteriors. Les fi nques amb processos de certifi caci han de dur a terme una srie de registres, que sn els sollicitats per linspector en el moment de la visita. Foto: Montse Bassa.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3419

  LA MEVA FINCA ES TROBA PROP DE LA PRODUCCI ECOLGICA?

  Com heu de respondre?

  1. Considereu nicament les rees que sn

  rellevants per a la vostra finca o empresa

  agrria. Si no teniu fruiters o vinya, per exem-

  ple, no respongueu lapartat nmero 9.

  2. Davant de cada requeriment que la vostra

  finca acompleixi, anoteu la puntuaci indica-

  da a dins del parntesi. Podeu marcar una o

  diverses alternatives a cada rea.

  3. Sumeu la puntuaci total de cada rea i ano-

  teu-ne la suma a la casella final.

  4. Per a lavaluaci completa de la finca, dividiu

  la suma total de punts pel nombre drees

  que shan considerat.

  Aquest test permet conixer els aspectes de la

  vostra finca que es troben prop dels principis

  de la producci ecolgica i a quines rees s

  necessari fer actuacions. Els criteris emprats no

  constitueixen exigncies explcites en tots els

  casos; noms reflecteixen la imatge duna finca

  ecolgica a la qual es vol arribar.

  01 La finca en general:

  La situaci legal de la terra est regularitza-

  da (en el cas darrendament, superior a cinc

  anys) (1)

  Una de les meves activitats s la ramadera,

  cosa que permet disposar de fems (3)

  Tinc facilitats per adquirir fems (certificats o

  no certificats) (3)

  Els meus vens no duen a terme fumigacions

  aries (1)

  Porto a terme Bones Prctiques Agrcoles

  i/o Gesti Integrada de Plagues (2)

  Puntuaci total

  02 Interrelacions de la finca:

  No hi ha cultius transgnics als voltants (2)

  No es donen ni es venen fems (3)

  No incorporo animals a la meva finca que

  no provinguin de finques ecolgiques (2)

  No tinc problemes de nitrats a la meva aigua

  de reg (1)

  No tinc residus de pesticides per damunt

  del llindar perms en laigua de reg (2)

  Puntuaci total

  03 Equilibri ecolgic

  Les mesures que tendeixen a aconseguir un

  equilibri ecolgic, com la diversificaci espa-

  cial (policultius, cultius mixtos, intercalats) i

  temporal (rotacions), ocupen un lloc central

  en el disseny de la finca (2)

  Shan establert les mesures per aconse-

  guir aquest equilibri en els conreus, com

  per exemple mantenir guarets, marges i/o

  vores amb plantes amb flors de colors, tan-

  ques o bardisses, etc. (2)

  Es reciclen restes vegetals i animals (2)

  Es tolera vegetaci espontnia als marges,

  camins i en determinats cultius (2)

  La producci animal i la producci vegetal

  estan integrades (2)

  Puntuaci total

  04 Gesti del sl i fertilitzaci:

  Es gestiona el sl en relaci amb la seva

  capacitat ds (2)

  Es prenen mesures de protecci del sl

  (no cultivar en indrets amb pendents pro-

  nunciats, llaurada del sl perpendicular al

  pendent, etc.) (3)

  On s possible, noms es llaura superficial-

  ment (1)

  On s possible, no sutilitzen aparells de

  llaurada del sl rotatius (1)

  Experincia en ls dadobs verds en la ro-

  taci i conreus de cobertura (3)

  Puntuaci total

  05 Rotacions:

  Praderia artificial de dos o ms anys en la

  rotaci (3)

  Menys del 60 % de cereals a la rotaci (2)

  Menys del 40 % darrels i tubercles a la ro-

  taci (2)

  Ms del 50 % de lleguminoses a la rotaci (3)

  Puntuaci total

  06 Nutrici vegetal: Selabora compost a la finca (2)

  Sincrementa de manera conscient el contin-

  gut de matria orgnica del sl (mitjanant

  adobs verds, compost, etc.) (2)

  Incorporaci dadobs dorigen animal en

  relaci amb les necessitats del sl i dels

  cultius (3)

  Les fonts prpies per a lobtenci dadob

  sn suficients (3)

  Puntuaci total

  07 Gesti de males herbes:

  No sobserva la presncia de males herbes

  amb gesti complexa o noms en casos

  allats (3)

  Fins ara sapliquen herbicides noms en

  casos excepcionals (2)

  Shan dut a terme experincies amb control

  mecnic de males herbes (2)

  Sescull cultivar espcies de rpid creixe-

  ment i establiment, que competeixin b amb

  les males herbes (1)

  Shan dut a terme tractaments ecolgics

  contra les males herbes (2)

  Puntuaci total

  08 Gesti de plagues i malalties:

  Shan pres mesures per fomentar la presn-

  cia dorganismes benfics al voltant i dins

  de les parcelles cultivades (3)

  Noms sutilitza material de propagaci sa

  (llavors i plantes)

  Fertilitzaci nitrogenada als conreus en

  quantitat limitada (2)

  Experincia en ls de productes fitosanita-

  ris que sutilitzen en la producci ecolgica

  (Bacillus thuringiensis, Trichoderma i altres)

  (2)

  Es duu a terme seguiment dels cultius i

  sidentifiquen les plagues i les malalties que

  els afecten (2)

  Puntuaci total

  09 Gesti de fruiters i vinya

  La densitat de la plantaci sajusta a la capa-

  citat ds del sl, permet un adequat aireig i

  permet la sembra entre les fileres (2)

  Les varietats emprades estan adaptades

  a la zona des duna perspectiva agroeco-

  lgica i no requereixen hormones per a la

  fructificaci (2)

  Es deixen crixer les poblacions de les ma-

  les herbes o se sembren cobertes desp-

  cies amb flors vistoses (2)

  Hi ha arnes dabelles prpies o dels vens (2)

  El rec i les condicions climtiques eviten les

  malalties fngiques (1)

  TEST DAVALUACI

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  20

  Sutilitzen productes fitosanitaris dalta se-

  lectivitat contra plagues i que no afecten

  negativament els organismes benfics (1)

  Puntuaci total

  10 Gesti del bestiar:

  Es compleix amb les exigncies daccs i

  exercicis del bestiar a laire lliure en totes

  les categories animals (3)

  Es regula la presncia de mosques als es-

  tables grcies al fet de prendre mesures

  preventives abans que curatives (1)

  Els animals es mantenen lliures a les pastu-

  res (1)

  Els vedells de recria i engreix es mantenen

  en grups (2)

  No sempren hormones per regular el zel i an-

  tibitics noms en casos especials (1)

  La renovaci de la cabanya ramadera es

  duu a terme amb animals propis (2)

  Puntuaci total

  11 Alimentaci animal:

  La raci de base prov de la mateixa finca;

  la compra daliment addicional sutilitza com

  a complement (4)

  Laportaci daliment concentrat a la dieta

  s inferior a 300 kg per vaca i any (3)

  Noms se suplementa amb aliment concen-

  trat produt a la finca (1)

  La reposici dels animals i la cria sajusten a

  la disponibilitat de farratge de la finca (2)

  Puntuaci total

  12 Sanitat animal:

  Les construccions per al bestiar permeten

  la seva gesti dacord amb les necessitats

  particulars de cada espcie (aire, llum, higi-

  ene) (2)

  No es duen a terme controls preventius de

  parsits; noms es fan tractaments quan hi

  ha un problema (2)

  Les despeses per serveis veterinaris es man-

  tenen relativament per sota de la mitjana

  habitual (3)

  Els antibitics per assecar les vaques no-

  ms sutilitzen desprs duna anlisi bacte-

  riolgica (1)

  Sha experimentat amb mtodes curatius

  naturals (2)

  Puntuaci total

  13 Comercialitzaci

  Est decidit el canal de comercialitzaci per

  a la venda dels principals productes (3)

  s possible obtenir un sobrepreu per als

  productes durant la transici (3)

  Es pot produir un producte demanat pel

  mercat ecolgic (2)

  Hi ha la possibilitat i linters de comercialitzar

  els productes de manera directa (1)

  Ja shan elaborat productes a la finca per

  obtenir un valor afegit (1)

  Puntuaci total

  14 Condicions personals:

  Formaci agrcola (tcnica o professional)

  completa (2)

  Experincia prvia en agricultura ecolgica

  (3)

  Suport en lentorn familiar per iniciar la tran-

  sici a la producci ecolgica (2)

  Capacitaci en producci ecolgica (3)

  Puntuaci total

  PLANTILLA DAUTOAVALUACI

  Avaluaci de les diferents rees i de la

  puntuaci

  Com ms a prop us trobeu dels 10 punts, ma-

  jor s la proximitat de la seva finca al concepte

  dagricultura ecolgica. On sn les fortaleses i

  les debilitats en funci de la transici?

  Mitjana de 7 a 10 punts

  Les condicions per considerar linici dun pla

  de transici a lagricultura ecolgica sn molt

  bones.

  Mitjana de 4 a 7 punts

  En determinades rees, lactual administraci de

  la finca sallunya dels criteris tcnics de lagri-

  cultura ecolgica. Si lavaluaci s dbil des del

  punt de vista de les preferncies personals o de

  la comercialitzaci, s convenient buscar infor-

  maci per conixer les adequacions necessries.

  Un assessor especialitzat pot orientar-vos per

  planificar els prxims passos que cal seguir.

  Mitjana menor de 4 punts

  Shan de dur a terme grans transformacions i

  adaptacions per entrar en un procs de tran-

  sici a la producci ecolgica. Si s necessari,

  poseu-vos en contacte amb assessors especi-

  alitzats. Demaneu informaci a les agrupacions

  de defensa vegetal ecolgiques i a les asso-

  ciacions per al foment de la producci agrria

  ecolgica com ara, entre daltres, lAssociaci

  Vida Sana, lEspai de Recursos Agroecolgics

  (lERA) i lAssociaci de Productors, Elaboradors

  i Comercialitzadors de Productes Agroalimenta-

  ris Ecolgics (APECPAE).

  rees 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Puntuaci

  1. La finca en general 2. Interrelacions de la finca

  3. Equilibri ecolgic

  4. Gesti del sl i fertilitzaci

  5. Rotacions

  6. Nutrici vegetal

  7. Gesti de males herbes

  8. Gesti de plagues i malalties

  9. Gesti de fruiters i vinya

  10. Gesti del bestiar

  11. Alimentaci animal

  12. Sanitat animal

  13. Comercialitzaci

  14. Condicions personals

  Suma

  Mitjana

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3421

  QUINS PROBLEMES PODEN SOR-GIR I QUIN S EL PUNT DE PARTI-DA PER SOLUCIONAR-LOS?

  Per dur a terme la transici a lagricultura

  ecolgica generalment s necessari em-

  prendre determinades adaptacions. Per

  lagricultura ecolgica no sempre ofereix

  una soluci simple i fcil. El repte consis-

  teix, la major part de la vegades, a dissenyar

  estratgies que permetin reduir despeses i

  treball, tot generant condicions favorables

  per al correcte desenvolupament de les

  plantes i dels animals mitjanant loptimit-

  zaci de mesures preventives. Tot seguit es

  presenten diverses solucions que poden ser

  tils com a punt de partida.

  Possibles problemes

  Pastures i farratges

  Alta invasi de males herbes del gnere

  Rumex sp., com la llengua de bou

  Aplicar el principi de promoure la compe-

  tncia amb altres espcies de la pastura.

  Aprofitar les pastures de manera sostenible.

  Utilitzar de manera intensiva nicament les

  superfcies que per les seves caractersti-

  ques topogrfiques i estructurals ho per-

  metin.

  Restringir ls dadobs o aplicar compost

  o purins ben diluts en aquelles parcelles

  propenses a la invasi de la llengua de bou

  i altres males herbes perennes problemti-

  ques de difcil gesti.

  Prendre mesures per tenir una coberta ve-

  getal densa (augment de la dosi de sembra

  i resembra en el moment adequat).

  Evitar que les males herbes fructifiquin.

  Eliminar manualment els individus quan la

  densitat dinfestaci s baixa.

  Ramaderia

  Installacions deficients

  Adaptar, renovar i/o ampliar les installacions

  existents per respectar els espais exigits per la

  normativa: corrals, allotjaments, menjadores,

  coberts i paviments, sales de munyir, etc.

  La reposici dels animals per a la producci

  de llet es duu a terme amb animals provi-

  nents de finques convencionals

  Establir un contracte de cria danimals de

  reposici amb una finca ecolgica.

  Si es treballa en collaboraci amb altres ra-

  maders, plantejar lopci diniciar la transici

  conjuntament.

  Noms adquirir vedells que provinguin de

  finques ecolgiques.

  La producci de farratges a la finca s in-

  suficient

  Sollicitar una valoraci de la productivitat i

  la qualitat de les pastures.

  Aplicar fems o compost a les parcelles amb

  un alt poder productiu.

  PROBLEMES I SOLUCIONS DURANT LA TRANSICI

  El benestar afavoreix la salut dels animals. Foto: Montse Escutia.

  La llengua de bou s la mala herba freqent a les pastures. Foto: R. M. Masalles.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  22

  Problemes sanitaris en els braguers i alt s

  dantibitics en bestiar de llet

  Revisar acuradament que es compleixin

  les condicions bsiques del bestiar de llet:

  rendiment, alimentaci, qualitat de la raci

  base, complements nutricionals i higiene

  dels estables.

  Revisar les tcniques de munyir peridica-

  ment i examinar els treballs de munyiment

  en general (higiene personal, etc.).

  Ls de medicaments i de mtodes curatius

  alternatius noms es justifica un cop lentorn

  de la lleteria ha estat analitzat i sanejat.

  Cria de porcs sense rees per a exercicis

  Els lletons han de tenir accs a un corral

  dexercicis a partir del 40 dia de vida.

  Gallines ponedores sense rees a laire lliu-

  re o confinades

  En el cas de galliners petits, fer les adapta-

  cions necessries.

  En galliners de ms de 500 gallines o ms,

  estudiar les possibilitats reals de transici

  amb un consultor ecolgic especialitzat.

  Considerar la possibilitat dincorporar mas-

  cles, per exigncies dalguns grups de con-

  sumidors.

  Cultius de cereals i tubercles

  Possibles problemes

  Elevada invasi de males herbes

  Revisar les rotacions (de manera aproxima-

  da: un mnim del 20 % de praderia perenne,

  la proporci de cereals no ha de superar

  el 50% i incorporar adobs verds i cultius

  diversificats).

  Dur a terme tractaments contra les males

  herbes abans de la sembra.

  No planificar cultius destabliment difcil o

  lent com ara els cereals a lestiu, o la re-

  molatxa, les bledes i les pastanagues a les

  parcelles molt envades per males herbes.

  Assegurar una bona disponibilitat de nutri-

  ents al sl per afavorir lestabliment rpid i

  el creixement dels cultius.

  Controlar les males herbes des de lestadi

  de plntula fins a la segona fulla. En el cas

  dels cereals, eliminar les males herbes mit-

  janant la grada de pues flexibles quan el

  cereal arribi a lestadi de tercera fulla.

  Demanar assessorament a productors amb

  experincia per conixer el moment adequat

  per al control i les particularitats agroedafo-

  climtiques de la regi.

  Baixa disponibilitat dadobs ecolgics

  Incorporar a les rotacions adobs verds i

  praderies perennes amb alfals, trepadella o

  mescla de diverses lleguminoses.

  Incorporar lerb, el psol i altres lleguminoses

  a la rotaci.

  Revisar la gesti dels adobs ecolgics que

  es produeixen a la finca: emmagatzematge,

  distribuci, diluci (purins) i distribuci.

  Adquirir fems o compost. Donar preferncia

  als adobs orgnics que provenen de finques

  ecolgiques.

  Fer ms intensiva o augmentar la crrega

  ramadera de la finca, o explorar altres lni-

  es de producci que poden ser dinters

  (bestiar dengreix a pastura directa, gallines

  ponedores).

  Malalties dels cereals

  Mantenir perodes de descans a les parcelles

  (guaret) contra la podridura del peu (Gaeu-

  mannomyces graminis). Aplicar compost.

  En la rotaci, dividir la superfcie de la pra-

  deria perenne en dues seccions amb lob-

  jectiu dallargar el perode que correspondr

  al proper cultiu.

  Cultivar en harmonia amb les condicions

  ambientals de cada indret.

  Diversificar els cereals dins de la rotaci

  (blat, ordi, civada, espelta).

  Cultivar varietats resistents i barreja de va-

  rietats (resistents a lodi, al rovell, a la sep-

  toriosi).

  Ordi: evitar les sembres primerenques i elimi-

  nar les restes de cereals que hagin quedat al

  camp (contra lhelmintosporiosi de lordi i de

  la civada). Utilitzar varietats de dues carreres

  (Hordeum distichum).

  Podridura de la patata

  (Phytophthora infestans)

  Escollir varietats resistents en la mesura que

  sigui possible i utilitzar llavor certificada.

  Pregerminar el material de propagaci.

  Reduir la fertilitzaci nitrogenada (les patates

  no necessiten nitrogen addicional desprs

  de les quatre primeres setmanes).

  Eliminar els focus dinfecci, especialment

  les restes de collita.

  Deixar els tubercles 3-4 setmanes en el sl

  abans de la collita per assolir una bona du-

  resa de la pell (aix evita que es produeixi

  la infecci de tubercles durant la collita).

  Cucs de filferro

  Si shan presentat problemes la temporada

  anterior, no cultivar espcies sensibles (pata-

  ta, blat de moro, pastanaga) desprs duna

  praderia perenne de dos o tres anys.

  Escarabat de la patata. Foto: FiBL.

  Pugons. Foto: FiBL. Pugons sobre plantes dhorta. Foto: FiBL. Pugons sobre crucferes. Foto: Nico Prez.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3423

  Amb independncia del tipus de rotaci, cal

  establir sempre praderies anuals en lloc de

  bianuals o perennes.

  No deixar gaire temps en el sl els tubercles

  de patata que tinguin la pell ferma.

  Poca m dobra

  Buscar altres opcions per racionalitzar el des-

  envolupament de les activitats de la finca.

  Aprofitar les oportunitats de treballar con-

  juntament amb altres finques, de manera

  particular si sn ecolgiques.

  Evitar lestabliment de cultius intensius en

  ls de m dobra.

  Deixar de costat les lnies de producci

  menys rendibles i racionalitzar les altres

  amb lobjectiu de minimitzar-ne els costos

  de producci.

  Hortalisses

  Possibles problemes

  Sanitat vegetal en general

  Esgotar totes les mesures preventives possi-

  bles, especialment mitjanant lestmul de la

  diversitat. Considerar els intervals que oferei-

  xen les rotacions, escollir varietats tolerants

  a les malalties, escurar el perode desta-

  bliment dels cultius mitjanant una bona

  preparaci dels sls, iniciar el cultiu a partir

  del trasplantament de plntules i disposar

  duna aportaci de nutrients equilibrada (reg

  incls).

  Collocar xarxes per protegir els cultius de

  les plagues.

  Sembrar sota coberta per protegir els cul-

  tius.

  Afavorir els insectes benfics.

  Fer un seguiment dels cultius.

  Revisar lelecci dels productes fitosanitaris

  i el moment de laplicaci.

  Pugons (afdids)

  Tractar les plntules afectades abans del

  trasplantament.

  Assegurar una aportaci equilibrada i sufici-

  ent de nitrogen (evitar excessos).

  Protegir els cultius amb malla antiafdids

  (mida de la malla 1,21,6 mm).

  Afavorir laugment de les poblacions dene-

  mics naturals mitjanant lestabliment dre-

  es dequilibri ecolgic prop dels cultius.

  Controlar les plantacions regularment. En

  detectar el primer atac, aspergir amb un

  insecticida alternatiu (sab potssic o oli

  mineral, per exemple).

  Incorporar tanques i plantes trampa.

  Mantenir rees de refugi per als enemics

  naturals.

  Botritis (podridura grisa) i esclerotnia (po-

  dridura del coll) en enciams i altres horta-

  lisses

  Si s possible, escollir varietats resistents,

  tolerants o rstiques.

  Evitar lexcs dhumitat. Afavorir la ventilaci

  mitjanant la baixa densitat de plantes, regar

  aviat i de manera acurada.

  Mantenir rotacions com a mnim de tres

  anys.

  Utilitzar noms plntules sanes.

  Incorporar les restes de collita a la pila de

  compostatge.

  Provar lefecte de productes per a lenforti-

  ment de les plantes.

  Produccions llenyoses

  Sanitat vegetal en general

  Esgotar totes les mesures preventives, com

  ara utilitzar varietats tolerants a plagues i

  malalties, escollir sistemes desporga que

  permetin una bona ventilaci i illuminaci,

  assegurar una adequada aportaci de nu-

  trients i fomentar la presncia dorganismes

  benfics mitjanant el manteniment de plan-

  tes en floraci.

  Revisar els cultius peridicament durant el

  perode vegetatiu.

  En cas de necessitat, consultar amb lentitat

  certificadora o amb un assessor la possibili-

  tat diniciar la transici per etapes.

  Desenvolupar un pla de seguiment de pla-

  gues i malalties.

  Ventria

  Seleccionar varietats resistents.

  Afavorir la ventilaci dels arbres mitjanant

  lelecci dun indret obert per a la plantaci

  i podar per obtenir una arquitectura de copa

  oberta.

  Promoure la destrucci de les espores del

  sl mitjanant aplicacions de mulch, com-

  post i Trichoderma desprs de la caiguda

  de les fulles.

  Desenvolupar un pla de gesti preventiu

  durant el perode vegetatiu basat en pre-

  diccions meteorolgiques.

  Pugons

  Fomentar laugment de les poblacions

  denemics naturals mitjanant el manteni-

  ment drees dequilibri ecolgic prop de

  les parcelles.

  Controlar les parcelles peridicament. Quan

  es detecta la presncia de pugons en els

  Motejat en pomera. Foto: FiBL. Fruits atacats per Monilia. Foto: FiBL.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  24

  brots tendres, tractar amb sofre o sab

  abans de lenrotllament de les fulles.

  Limitar al mnim necessari la fertilitzaci nitro-

  genada per evitar la tendresa de les fulles.

  Incorporar tanques i plantes trampa.

  Phytophtora en pomeres, presseguers i

  ctrics

  Regar de manera adequada.

  Evitar ls de portaempelts susceptibles.

  Evitar ferides i que laigua mulli el tronc.

  Descalar les plantes afectades i pintar-les

  amb cal.

  Aplicar compost, de manera combinada

  amb Trichoderma.

  Monilia

  Aplicar mesures dhigiene dins de les plan-

  tacions (eliminar fruits momificats i fusta

  malalta).

  Dissenyar plantacions de fruiters ben venti-

  lades mitjanant ls de distncies de plan-

  taci ms grans i la poda.

  Cultivar varietats rstiques.

  En cirerers, protegir els arbres contra la pluja

  abans de la floraci.

  Odi i botritis a la vinya

  (Uncinula necator i Botrytis cinerea)

  No utilitzar varietats que hi tinguin una eleva-

  da susceptibilitat en condicions climtiques

  favorables per a aquests patgens.

  Evitar plantar en rees mal ventilades o b

  plantar varietats rstiques o clons.

  Gestionar aviat la capada esporga en

  verd (poda i aclarida) per afavorir una

  bona ventilaci i que les plantes seixuguin

  rpidament: fer aplicacions fitosanitries pre-

  ventives amb productes restringits o perme-

  sos segons la normativa vigent (sofre, per

  exemple).

  Assajar ls de Bacillus sp. i Trichoderma

  sp.

  La mosca de la fruita i la carpocapsa

  Captura massiva mitjanant trampes amb

  atraient alimentari.

  Confusi sexual.

  Cobertes vegetals permanents espontnies

  i de certs cultius com a reserva de fauna

  til.

  Embossament de fruits per evitar els danys

  de la mosca de la fruita en presseguers.

  Assajar ls de Bacillus en el cas de la car-

  pocapsa.

  La mosca de lolivera (Bactrocera oleae) i la

  caparreta negra (Saissetia oleae)

  Trampes de captura massiva.

  Esquers amb insecticides naturals com la

  piretrina i la rotenona.

  Polvoritzacions amb olis minerals blancs,

  que no afecten gaire negativament la fauna

  benfica en el cas de la caparreta negra.

  Introducci de poblacions dinsectes tils,

  principalment himenpters endoparsits del

  gnere Metophycus en el cas de la capar-

  reta.

  Poda per airejar larbre i fertilitzaci equili-

  brada per evitar lexcs de nitrogen.

  Rendiments irregulars (arbres anyvols)

  Marcar les plantes anyvoles.

  Limitar les varietats anyvoles dins de la plan-

  taci, aclarida primerenca de flors i fruits i

  poda intensa els anys delevada produc-

  ci.

  Fer una fertilitzaci diferenciada de varie-

  tats.

  Limitar la competncia de la flora arvense

  sobre el cultiu.

  M dobra insuficient per a les tasques de

  gesti de la finca

  Optimitzar la poda i laclarida de flors i fruits

  manual dels arbres.

  Cultivar varietats tolerants a la major meca-

  nitzaci.

  Competncia amb la flora arvense

  Controlar mecnicament la flora arvense

  de la banda de plantaci, cobrir el sl amb

  algun tipus de mulch, sembrar espcies

  menys competitives o b avaluar el cobri-

  ment amb malla.

  Segar la vegetaci arvense i dipositar el ma-

  terial segat a la filera de plantaci.

  En plantacions joves, escollir portaempelts

  vigorosos tolerants a la competncia.

  Incorporar animals que no malmetin les plan-

  tacions (ovelles, per exemple).

  Comercialitzaci

  Manca dinformaci i contactes sobre el

  mercat nacional i internacional

  Incorporar-se a una Agrupaci de Defensa

  Vegetal (ADV) ecolgica.

  Demanar informaci a lAdministraci (ofici-

  nes comarcals, Promotora dExportacions

  Catalanes, SA, PRODECA, Consell Catal

  de la Producci Agroalimentria Ecolgi-

  ca).

  Assistir a seminaris especialitzats.

  Contactar amb demandants de productes

  ecolgics (cooperatives, cooperatives de

  consum, Ecoconsum coordinadora catala-

  na de consumidors de productes ecolgics,

  empreses dexportaci).

  Dificultat per vendre la llet i la carn eco-

  lgica

  Incorporar-se a associacions de ramaders

  (Ramaders del Pallars Juss, Ramaders

  del Pallars Sobir, Ramaders de lAlta

  Ribagora).

  Estudiar lnies de producci alternatives amb

  mercat ecolgic segur (venda directa, for-

  matges, iogurts i delikatessen que generen

  un valor afegit).

  Associar-se amb altres productors per aug-

  mentar els volums de venda.

  Comercialitzaci directa. Foto: CECA Manresa.

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3425

  PREGUNTES FREQUENTS I RES-POSTES DELS ESPECIALISTES

  1. La reconversi sha de dur a terme a tota

  la finca?

  En principi tota la finca hauria de gestionar-se

  de manera ecolgica. Per la normativa ecol-

  gica permet un procs de transici per etapes.

  En finques amb fruiters o vinya, en un perode

  mxim de cinc anys.

  2. Quins sn els requeriments de la rama-

  deria?

  Els requeriments ms importants sn els se-

  gents:

  No es poden utilitzar animals modificats genti-

  cament, ni dur a terme la transferncia dembri-

  ons. No es poden utilitzar antibitics, hormones

  ni promotors del creixement. Les pastures no es

  poden fertilitzar amb productes sinttics.

  No es gestionaran animals en confinament de

  manera permanent ni a altes densitats. Els her-

  bvors es gestionaran en pasturatge. El control

  dinsectes no es dur a terme amb insecticides.

  Ls de concentrat no superar el 40% del con-

  sum per a animals.

  3. Puc mantenir algunes espcies animals

  de manera convencional, si les comercia-

  litzo en forma convencional?

  No, a la mateixa finca noms hi poden haver

  animals en transici i ecolgics.

  4. Es poden utilitzar farratges no ecol-

  gics?

  El farratge convencional per als remugants ha

  de ser 100 % ecolgic i la proporci de farratge

  convencional per als monogstrics (no remu-

  gants) no pot superar el 10 %.

  5. Puc incorporar fems que provenen duna

  finca no ecolgica o gallinassa duna granja

  de gallines convencional?

  Hi ha criteris divergents. Hi ha normes i entitats

  certificadores que no ho accepten i daltres que

  ho accepten si el fem o la gallinassa passen per

  un procs de compostatge. La situaci ideal s

  que la finca que subministra el fem i la galli-

  nassa compleixi la normativa sobre producci

  ecolgica.

  6. s possible fer agricultura ecolgica sen-

  se ramaderia?

  La gesti ecolgica sense bestiar s possible

  per requereix fer esforos importants per in-

  crementar la fertilitat dels sls (cultiu dadobs

  verds), augmentar els nutrients a partir de les

  reserves del sl afegint matria orgnica i op-

  timitzar la fixaci de nitrogen atmosfric (amb

  lleguminoses). Laltra manera s adquirir fems,

  fabricar compost o comprar fertilitzants orgnics

  degudament certificats.

  7. Qu puc fer per controlar les males her-

  bes?

  Els herbicides no estan permesos. A ms del

  cultivador, la grada de pues flexibles i laixada es

  poden utilitzar aparells per cremar, per noms

  en cultius intensius com lhorta. Tamb es fa

  servir molt la solaritzaci i altres procediments.

  8. Les normes sobre la producci ecolgica

  a Catalunya, sn menys exigents que les

  daltres comunitats autnomes o pasos?

  Les normes de Catalunya estan basades en el

  Reglament (CEE) 834/2007, vlides en tots els

  pasos de la Comunitat Europea i, per tant, sn

  igualment exigents. Si es vol exportar a pasos

  no comunitaris cal conixer les exigncies es-

  pecfiques de cada pas. Per exemple, si es vol

  exportar als Estats Units, cal disposar de les

  certificaci segons la normativa NOP (Programa

  Ecolgic Nacional).

  9. Sexigeix certificaci per a la venda de

  productes ecolgics?

  La certificaci s obligatria per vendre pro-

  ductes amb letiqueta de la producci agrria

  ecolgica.

  10. Quant cobren les empreses certifica-

  dores?

  El CCPAE t les seves prpies tarifes. Per tal

  de cobrir les despeses de control, shauran de

  satisfer les taxes legalment establertes a la Llei

  dacompanyament dels Pressupostos de la Ge-

  neralitat de Catalunya. En cas que se solliciti la

  inscripci al CCPAE, shaur de fer el pagament

  de la taxa dinscripci. Per al manteniment del

  servei de certificaci i control del CCPAE, els

  operadors inscrits hauran de fer el pagament

  anual de la taxa de renovaci de la inscripci (a

  comenament dany per un import fix) i la taxa

  de producte emparat (es far efectiu al juny de

  cada any, segons la facturaci del producte em-

  parat per la denominaci Agricultura Ecolgica).

  En el cas que es vulgui ampliar lactivitat per

  la qual un operador se certifica, es demana el

  pagament de la taxa dampliaci.

  11. A ms de les visites i controls de les

  empreses certificadores, sexigeix un cer-

  tificat dun laboratori que indiqui que el

  producte est lliure de residus qumics o

  de transgnics?

  No s una exigncia. Les entitats certificadores

  poden sollicitar-lo, dacord amb les caracters-

  tiques particulars de la finca, de la seva gesti,

  del nombre de registres que hi hagi hagut i del

  risc de contaminaci.

  12. Puc utilitzar mascles obtinguts per

  transferncia dembrions i practicar la

  transferncia dembrions a la meva finca?

  Est prohibit ls danimals que provinguin di-

  rectament dun procs de transferncia dem-

  brions.

  13. Quines diferncies hi ha entre les fin-

  ques ecolgiques i les convencionals?

  A les finques ecolgiques, a ms de la finalitat

  econmica, es tenen en compte els aspectes

  ecolgics, culturals i socials. Aquests darrers sn

  la base de la credibilitat de lempresa i dels seus

  clients, i s un aspecte fonamental del mercat

  ecolgic a llarg termini.

  14. Quins sn els aspectes que cal consi-

  derar per exportar productes ecolgics a

  Europa?

  Per a qualsevol producte, els exportadors han de

  tenir en compte els aspectes segents:

  La qualitat dels productes (per aix s ne-

  cessari establir un acord previ amb el com-

  prador)

  El fet devitar grans diferncies en loferta

  La collita i distribuci eficient dels productes

  La documentaci detallada dels fluxos de

  matria primera, de la superfcie de terra

  productiva i de la tecnologia ecolgica de

  la producci

  En el cas de cooperatives de petits produc-

  tors, han dassegurar la qualitat i lequivaln-

  cia dels seus productes mitjanant proce-

  diments de control intern, complementaris

  al control extern que duu a terme lentitat

  certificadora

  La coordinaci de les inspeccions per cos-

  sos dinspecci externs

  Lassistncia tcnica competent en la pro-

  ducci, el processament i ajuda comercial

  per evitar problemes amb la certificaci.

  PREGUNTES FREQUENTS

  Logotips didentifi caci dels productes ecolgics.

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  26

  QUINA INFORMACI PUC OBTE-NIR I ON LA TROBO?

  Institut dInvestigacions per a lAgricultura

  Ecolgica (FiBL)

  LInstitut dInvestigacions per a lAgricultura Eco-

  lgica s un organisme sense nim de lucre que

  t com a principal objectiu el desenvolupament

  i el foment de lagricultura ecolgica a escala

  internacional. El FiBL collabora amb institucions

  estatals i particulars de Sussa i altres pasos. Les

  activitats de lInstitut relacionades amb la gesti

  de les finques, lextensi i la consulta es basen

  principalment en lexperincia acumulada i els

  resultats de la recerca cientfica.

  Els aspectes que tracta el FiBL sn:

  1. Fertilitat i fertilitzaci, i millora i conservaci

  dels sls i laigua.

  2. Disseny de sistemes de producci eco-

  lgica.

  3. Producci vegetal, protecci de plantes i

  gesti de plagues, malalties i males her-

  bes.

  4. Veterinria, cria, sistemes de patis i alimen-

  taci del bestiar.

  5. Economia del sistema ecolgic a lagricultu-

  ra i el medi ambient. Economia empresarial,

  dades econmiques per a la planificaci de

  la conversi, i estudis de mercat.

  El principal objectiu del servei dextensi s

  acompanyar i donar suport al procs de trans-

  formaci a lagricultura ecolgica de finques

  individuals, a escala regional o de cooperatives

  de producci i serveis mitjanant:

  1. Assessorament (consulta individual i en

  grups) i capacitaci per a productors.

  2. Capacitaci dassessors, professors i altres

  collectius.

  3. Documentaci per a assessors, professors,

  experts en la matria i productors.

  4. Publicaci de revistes (Bioactualits, kolo-

  gie und Landbau).

  5. Elaboraci de plans destudi (currculum) i

  sistemes de formaci.

  FiBL

  Ackerstrasse CH-5070 Frick, Sussa

  Telfon: 00 41 628 657 272

  Fax: 00 41 628 657 273

  www.fibl.ch

  info@fibl.org

  Grup de Recerca dAgroecologia.

  Departament de Biologia Vegetal.

  Universitat de Barcelona

  El grup de Recerca dAgroecologia del Depar-

  tament de Biologia Vegetal de la Universitat de

  Barcelona treballa en lestudi de la sostenibilitat

  dels sistemes agrcoles i comprn dues lnies

  de recerca complementries: lestudi de la bi-

  odiversitat funcional dels diversos components

  dels agrosistemes i lestudi de les invasions bio-

  lgiques per part despcies natives i extiques

  amb lobjectiu de desenvolupar indicadors de

  qualitat ambiental dels agrosistemes i fer pro-

  postes de gesti que permetin fer compatible

  les activitats agrries amb la conservaci dels

  recursos naturals. Lequip de recerca du a terme

  estudis comparatius entre finques ecolgiques

  i convencionals i fa el seguiment del procs de

  conversi a lagricultura ecolgica de lEspai Ru-

  ral dInters Natural de Gallecs. La recerca en

  agroecologia s una lnia de recerca emergent

  que t per objectiu el coneixement dels elements

  i els processos clau que regulen el funciona-

  ment dels agrosistemes i nestableix les bases

  cientfiques per a una gesti efica en harmonia

  amb lambient; aquesta disciplina sorgeix com a

  resposta a la crisi ambiental i socioeconmica de

  lagricultura industrialitzada a escala mundial.

  PER SABER-NE MS

  INFORMACI SOLLICITADA FONT DINFORMACICursos introductoris i despecialitzaci enagricultura ecolgica

  Escola Agrria de Manresahttp://www.gencat.cat/darp/ecas.htmEspai de Recursos Agroecolgics (LERA)http://www.associaciolera.org

  Associaci Vida Sanahttp://www.vidasana.org

  Normativa Europea de lAgriculturaEcolgica Normativa Catalana de lAgricultura Ecolgica (Quadern de Normes Tcniques de lAgricultura Ecolgica)

  Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci Rural (DAR)Gran Via de les Corts Catalanes, 612-61408007 Barcelonahttp://www.gencat.cat/dar

  Consell Catal de la Producci Agrria Ecolgica (CCPAE)Av. Meridiana, 38, 1a08018 Barcelonahttp://www.ccpae.org

  Aportacions externes permeses enproducci i elaboraci segons dest

  Interecohttp://www.interecoweb.com

  Sociedad Espaola de Agricultura Ecolgica (SEAE)http://www.agroecologia.net

  Informaci actualitzada de mercats exteriors Promotora dExportacions Catalanes, SA (PRODECA)Av. Meridiana, 38, 4a08018 Barcelona http://www.prodeca.cat

  Francesc Xavier SansGrup de Recerca dAgroecologiaDepartament de Biologia VegetalFacultat de BiologiaUniversitat de BarcelonaAv. Diagonal, 64508028 BarcelonaTel.: 34 934 039 867Fax: 34 934 112 842http://www.ub.edu/agroecologiafsans@ub.edu

 • LA TRANSICI A LA PRODUCCI AGRRIA ECOLGICA.

  DOSSIERN3427

  Associacions per al foment de la producci agrria ecolgica

  Associaci Vida Sanahttp://www.vidasana.org

  LEspai de Recursos Agroecolgics (lERA)http://www.assocaciolera.org

  Associaci de Productors, Elaboradors i Comercialitzadors de Productes Agroalimentaris Ecolgics (APECPAE)http://www.apecpae.org

  Associaci Empresarial per a lAgricultura Ecolgica (AE2)http://www.ae2.cat

  Interecohttp://www.interecoweb.com

  Sollicitud dajuts autonmics Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci Rural (DAR)Gran Via de les Corts Catalanes, 612-61408007 Barcelonahttp://www.gencat.net/dar

  Oficines comarcals del DAR

  Instruments de foment Ajuts agroambientals a lagricultura ecolgica (Contracte Global dExplotaci)http://www.gencat.cat/dar

  Empresa certificadora Consell Catal de la Producci Agrria EcolgicaAv. Meridiana 38, 1a08018 Barcelonahttp://www.ccpae.org

  Associacions de productors ecolgics ADV de Producci Ecolgica del Baix Ebre-Montsihttp://www.ecoebre.org

  ADV Hortec SCCLhttp:/www.hortec.org

  ADV de Producci Ecolgica de Ponentadv_ecologica@yahoo.es

  ADV Gent del Campgentdelcamp@cerap.net

  ADV de Fruita del Baix Llobregat www.fruitsdelbaix.cat

  Associaci Olecultors del Prioratadv@oleicultorsprirat.org

  Associaci de Ramaders del Pallars Juss Associaci de Ramaders del Pallars Sobir Associaci de Ramaders de lAlta Ribagora Associaci de Productors, Elaboradors i Comercialitzadors de Productes

  Agroalimentaris Ecolgics (APECPAE)http://www.apecpae.org

  Associaci Empresarial per a lAgricultura Ecolgica (AE2)http://www.ae2.cat

  Revistes i publicacions Agro~culturahttp://www.agro-cultura.org Boletn de la Asociacin Vida Sanahttp://www.vidasana.org/boletines La Fertilidad de la Tierrahttp://www.lafertilidaddelatierra.com

  Pgines web Ecoalimentahttp://www.ecoalimenta.com Federacin Espaola de Empresas con Productos Ecolgicos (FEPECO)http://www.fepeco.es Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marinohttp://www.mapa.es

 • DOSSIERN34

  DOSSIERTCNIC

  28

  Daniel Valls CotsPresident del Consell Catal de la Producci Agrria Ecolgica (CCPAE)Vilanova de Bellpuig (Pla dUrgell)

  LALIMENT ECOLGIC T UN VALOR AFEGIT DE RESPECTE PEL MEDI AMBIENT

  LENTREVISTA

  www.ruralcat.net

  www.gencat.cat/darp

  RuralCat. redaccio@ruralcat.net D

  .L.:

  B-1

  6786

  -05

  ISS

  N: 1

  699-

  5465

  Com definiria el rol de les cooperatives en el sector lleter?

  Per quines raons recomaneu a un produc-tor fer el pas de producci convencional a ecolgica?

  Com a productor s una satisfacci elaborar aliments sense fer servir substncies de sntesi qumica (plaguicides i insecticides), sense OGM, i respectant el medi ambient i la fertilitat natural de la terra. La producci dun aliment ecolgic exigeix el compliment dun sistema de control molt rigors i t un valor afegit de respecte pel medi ambient. Lelecci dun producte ecolgic significa valorar aix.

  Quines sn les principals dificultats que es troben els productors ecolgics?

  Segons el tipus de conreu poden tenir ms difi-cultats de maneig. Lagricultura ecolgica es basa en ls de varietats adaptades a les condicions prpies de cada zona i en lequilibri de lagrosis-tema. Els conreus extensius i adaptats al clima

  mediterrani sn els que ms fcilment es recon-verteixen. En el cas dels animals, sadapten millor aquells amb maneig ms extensiu.

  Els conreus extensius i adaptats al clima mediterrani sn els que ms fcilment es reconverteixen

  En una mateixa explotaci, s possible es-glaonar el pas de la producci convencional a ecolgica?

  Noms en el cas de conreus llenyosos es pot mantenir producci ecolgica i convencional duna mateixa espcie dins una mateixa explo-taci i a ms, en aquest cas, s obligatori que en cinc anys tota lexplotaci sigui ecolgica. En cas de diferents cultius o espcies de ramat, s que s possible mantenir els dos tipus dagricul-tura complint per unes mesures de control molt estrictes.

  Com sha dadaptar fsicament una explota-ci agrcola o ramadera perqu sigui adient per a la producci ecolgica?

  La normativa exigeix tot un seguit de mesures cautelars que ha de prendre lagricultor per a evitar contaminacions externes, com ara barreres fsi-ques de separaci amb les finques convencionals. Tamb shan de prendre mesures efectives de separaci entre produccions de diferents quali-ficacions.

  Els productes agrcoles es poden vendre a partir del primer any amb letiqueta En con-versi a lagricultura ecolgica

  Qu s el perode de conversi i quant dura?

  s el perode durant el qual lexplotaci est sot-mesa a control i per tant, ha de complir la norma-tiva, tot i no poder vendre la producci resultant amb letiqueta dagricultura ecolgica. En el cas

  de conreus herbacis dura dos anys i en el cas de llenyosos, tres. En remugants sn dos anys si es reconverteixen les pastures i els animals alhora, o dos anys ms un temps de conversi propi de lespcie si es fa primer amb les pastures i con-reus i desprs amb els animals. Noms en el cas dels productes agrcoles, s possible vendre a partir del primer any amb letiqueta En conversi a lagricultura ecolgica.

  Quins controls shan de passar per a certi-ficar-se com a productor ecolgic?

  Es realitza una auditoria completa de tota lex-plotaci al menys una vegada a lany; per a ve-rificar el compliment normatiu. Lauditoria inclou control de tots els registres dentrades i sortides de productes i substncies de lexplotaci, presa de mostres, accions correctores, etc. A un 20 per cent doperadors sels fa ms dun control anual segons lanlisi de riscos associats a la seva explotaci.

  Es realitza una auditoria completa de tota lexplotaci al menys una vegada a lany. A un 20 per cent doperadors sels fa ms dun control anual.

  Quins ajuts hi ha per a la conversi?

  El Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci Rural (DAR), a partir dels Plans de desenvolupa-ment rurals, estableix una lnia dajuts a lagricultu-ra i ramaderia ecolgica durant cinc anys.

  Quin s el paper del Consell en tot el procs de conversi?

  El CCPAE, per delegaci del DAR, ha de realitzar el control i la certificaci de tots els productors i indstries agroalimentries que vulguin vendre la seva producci com a ecolgica, i portar el regis-tre de tota aquesta informaci. Tamb t com a funci donar a conixer lagricultura i la ramaderia ecolgiques i els seus productes.

  El Consell Catal de la Producci Agrria

  Ecolgica (CCPAE) s una entitat partici-

  pada per productors, elaboradors i con-

  sumidors de producci ecolgica, sota la

  supervisi de la Generalitat de Catalunya.

  Aquesta autoritat de control t la funci

  dauditar i certificar els aliments ecolgics

  que es produeixen a la comunitat.

  Daniel Valls ha estat president del CCPAE

  des de 2006, desprs dexercir com a vice-

  president durant el perode 2002-2006.

  Aquest enginyer agrnom coneix el sector

  de primera m, doncs ell mateix s pro-

  pietari duna empresa dedicada al cultiu

  dhortalisses, i a lelaboraci de sucs i

  conserves vegetals. Tot dins les normes

  de la producci orgnica daliments.

  BUNIVERSITAT DE BARCELONA

  U