La reconversi a la producci agrria ecolgica

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  225

 • Download
  6

Transcript

 • Jornada de formaci

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La reconversi a la producci agrria ecolgica: una aposta de futur

  1

 • 1. LA PAE I LES SEVES POTENCIALITATS ACTUALS I DE FUTUR

  2. RECONVERSI A LA PAE I ESPECIFICITATS DE LA VITICULTURA

  3. PERFIL DELS CONSUMIDORS/ES DE PRODUCTES ECOLGICS

  4. VIES DE COMERCIALITZACI DELS PRODUCTES ECOLGICS

  5. POSADA EN COM DINQUIETUDS I DUBTES ENTORN LA RECONVERSI

  Programa

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 2

 • Definici i pautes generals de la PAE

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

  Potencialitats actuals i futures de la PAE

  1. LA PAE I LES SEVES POTENCIALITATS ACTUALS I DE FUTUR

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 3

 • Sistema de producci agrcola que produeix aliments frescos, saborosos i autntics, al mateix temps que respecta els cicles vitals dels sistemes naturals

  Es prohibeix ls dels Organismes Genticament Modificats (O.G.M)

  Es prohibeix ls dherbicides

  Es limita ls dadobs

  Perode de reconversi del convencional a lecolgic que oscilla entre 2 i 3 anys

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Definici i pautes generals de la PAE

  4

 • Gesti dels recursos de manera acurada i eficient: finca= agroecosistema Increment i/o millora de tots els components de lagroecosistema

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Definici i pautes generals de la PAE

  5

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds Dades CCPAE 2011

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

  6

  Evoluci doperadors inscrits i de superfcie en AE (1995-2011)

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Dades CCPAE 2011

  7

  Algunes dades del 2012...

  35 inscripcions noves al CCPAE

  Ms de 24 000 productes agroalimentaris ecolgics autoritzats

  Superfcie agrria ecolgica> 5% de la SAU de Catalunya

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

 • Superfcie en agricultura ecolgica per cultius (2011) (sense pastures,prats i farratges, bosc, matolls i recollecci silvestre)

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 8Dades CCPAE 2011

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds Dades CCPAE 2011 9

  Evoluci de la superfcie de vinya ecolgica (2010-2011)

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds Dades CCPAE 2011 10

  Evoluci del nmero dempreses dedicades a lelaboraci i/o embotellament de vins, caves i escumosos

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds Dades CCPAE 2011 11

  Evoluci de la superfcie doliveres ecolgiques (2010-2011)

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

 • Dimarts 26 de juny del 2012- Projecte Productes de la Terra Anoia 12

  Evoluci de la superfcie de fruiters en AE (2010-2011)

  Dades CCPAE 2011

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds Dades CCPAE 2011 13

  ESTUDI SOBRE LA PEV A CATALUNYA:

  Dades del 2009: 60 agricultors/15 viticultors

  Finques ecolgiques entre 4 i 115 ha (m= 44,8 ha)

  Diversificaci de les finques

  Diversificaci de les varietats de rams : mitjana de 7,9 varietats (4 autctones i 3,9 franceses)

  Varietats blanques: ms varietats locals (Xarello o Pansa blanca (1), Macabeo i Parellada)

  Varietats negres: majoria de varietats foranes (Merlot (1), Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah)

  Font: Fitxa tcnica RedBio, La producciecolgica de vinya a Catalunya: prctiques,

  necessitats i condicionants a nivell dexplotaci,

  2010 . Resultats amb 15 viticultors /60

  agricultors

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 14Font: www.dopenedes.es

  Dades de la PE de vinya, oliveres i fruiters a Catalunya

  Als territoris de la Denominaci dOrigen Peneds

 • Potencialitats de la PAE

  Ambientals

  Socioeconmiques

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBILITAT

  Potencialitats de la PAE

  15

 • Biodiversitat i equilibri natural Sl Aigua Paisatge

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Conjunt de prctiques que augmenta la productivitat en agricultura ecolgica

  Potencialitats ambientals PAE

  16

 • Manteniment o augment de la biodiversitat

  Conreu despcies autctones

  Lluita biolgica

  Plantaci de tanques i arbres

  Protecci despcies autctones

  Competici entre varietats vegetals ptimes i males herbes i selecci natural

  de les varietats ptimes

  Potencialitats ambientals PAE: biodiversitat i equilibri

  natural

  17Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

 • Mantenir i millorar lestat del sl agrcola

  Sl sa i ben nodrit

  Sl ben estructurat i menys risc derosi

  Equilibris qumics

  Menys prdua de nutrients

  Potencialitats ambientals PAE: sl

  18Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

 • Millor retenci dels recursos hdrics

  Millora de lestructura del sl i de la seva capacitat de retenci

  Sl menys erosionat

  Protecci de la qualitat daquests recursos

  Risc mnim de contaminaci de les vies fluvials

  Reducci del risc d'eutrofitzaci

  Potencialitats ambientals PAE: aigua

  19Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

 • Millora i preservaci dels paisatges

  Preservaci de la diversitat dels paisatges rurals: tanques, prats, flora i

  fauna autctona, vies fluvials

  Potencialitats ambientals PAE: paisatge

  20Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

 • Com preparar la reconversi a la viticultura ecolgica?

  Els canvis tcnics i econmics durant la reconversi

  Passos cap a la certificaci en agricultura ecolgica

  2. RECONVERSI A LA PAE I ESPECIFICITATS DE LA VITICULTURA

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 21

 • COM PREPARAR LA RECONVERSI A LA VITICULTURA ECOLGICA ?

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 22

  Font: elaboraci prpia a partir de dades de lADV de Producci Ecolgica de Ponent

 • COM PREPARAR LA RECONVERSI A LA VITICULTURA ECOLGICA ?

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 23

  RECOMANACIONS

  Font: elaboraci prpia a partir de dades de lADV de Producci Ecolgica de Ponent

 • 24Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Encaminar la reconversi a travs un disseny adient de la finca

  Biodiversitat funcional:tanques vegetals (compostes)

  per a fruiters, cobertes vegetals en viticultura

  Elecci de les varietats Cap a una diversificaci de les

  espcies emprades

  Maneig sanitari Fertilitzaci amb productes

  dorigen natural i regulaci de les plagues amb control de les

  herbes

  Disseny de l'agroecosistema segons les pautes de la PAE

  COM PREPARAR LA RECONVERSI A LA VITICULTURA ECOLGICA ?

 • 25Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Tenir en compte lentorn a lhora de plantar la vinya ecolgica

  COM PREPARAR LA RECONVERSI A LA VITICULTURA ECOLGICA ?

 • 26Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Tenir en compte lentorn a lhora de plantar la vinya ecolgica

  COM PREPARAR LA RECONVERSI A LA VITICULTURA ECOLGICA ?

 • 27Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Tenir en compte el procs de vinificaci:

  Des del 2012, nova normativa

  Per tenir un vi ecolgic, shan de seguir les pautes de la producci de vinya ecolgica i

  les de la vinificaci ecolgica tamb

  Fins ara, productors de vi ecolgics tenien la menci vi amb rams provinents de

  lagricultura ecolgica

  COM PREPARAR LA RECONVERSI A LA VITICULTURA ECOLGICA ?

 • 28Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  El maneig del cultiu

  Fertilitzaci

  El maneig sanitari

  La vinificaci ecolgica

  Cost i disponibilitat de m dobra qualificada en el sector que sescau

  Els canvis tcnics i econmics durant la reconversi

 • El maneig del cultiu

  Maneig del sl

  Llaurar

  Segar

  Utilitzar cobertes vegetals permanents: espontnies o sembrades

  29Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Figura 3.- Coberta de cereal. Deixant la palla sobre el sl es busca lefecte mulching.( Foto: INCAVI )

  Figura 1.- Coberta de cereal poc abans de ser segada.(Foto: INCAVI)

 • El maneig del cultiu Importncia de la coberta vegetal en el maneig de la vinya

  Pot reduir o evitar lerosi del sl

  Augmenta la infiltraci daigua

  Crea uns efectes competencials que es busca per controlar el vigor dels ceps dalgunes varietats

  Afavoreix la presencia de fauna til

  Pot mantenir i/o millorar lestructura i fertilitat del sl (equilibri del sl) segon la espcie

  Pot millorar la sanitat de la verema (menor sensibilitat als atacs de podrit permetent una verema

  ms sana i/o un procs de maduraci ms llarg)

  Moment ptim de sega dun cultiu com a adob verd: floraci

  Moment on no ha de competir amb aigua s mar/abril

  Font: Vidal Giralt et al., La coberta vegetal com a tcnica de maneig del sl a la vinya, Fitxa tcnica redBio.

  30Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

 • El maneig del cultiu

  Importncia de les tanques vegetals compostes amb els fruiters

  Tanques formades per diferents espcies darbres alts, arbustos alts i arbustos baixos

  Protegeixen els cultius del vent

  Milloren la biodiversitat (refugi, reserva o lloc de multiplicaci de la fauna til)

  Protegeixen els cultius ecolgics contra la contaminaci que envolta els cultius

  Facilita la integraci paisatgstica

  Font: Rizzi, V. i Arrufat A., Les tanques vegetals compostes, Fitxa tcnica redBio. 31

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La fertilitzaci

  32

  Font: De Chancel Anne et al., Fertilitzaci nitrogenada en agriculturaecolgica, Fitxa tcnica redBio.

 • Per qualsevol producci vegetal:

  Fertilitzants orgnics: composts, fems, adobs orgnics comercials i adobs verds

  Esmenes minerals

  Restricci de ls de fems de bestiar

  Rotacions de cultius amb lleguminoses que deixen sls rics en nitrogen

  Racionalitzar la utilitzaci dadobs orgnics i minerals en funci de les necessitats de les plantes

  Noms adobs orgnics i minerals naturals

  Limitaci de la fertilitzaci de nitrogen a 170 kg N/ha i any (com a les zones vulnerables).

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La fertilitzaci

  33

 • ABONAMENTS ORGNICS ECOLGICS

  - Fems de vaca, cavall, ovi, caprino, porc...- Purins: dejeccions slides i lquides juntament amb l'aigua de neteja.- Compost industrial (el qual venen en els 'gardens')- Compost casol- Torba negra i torba rossa: poden ser interessants o que donin problemes.- Vermicompost (el cridat humus de cuc)- Residus urbans i llots de depuradores: cura amb els metalls pesats (plom, cadmi, mercuri...).- Abonaments verds: Sn cultius realitzats amb la funci principal d'enterrar-los verds al sl com abonament. S'usen Lleguminoses perqu aporten Nitrogen. Altramuces per a sl cid i en sl cal-lis, meliloto, psol, faves, trvol i alfals.- Enterrat de palla o mates de patata, colls de remolatxa.- Farina de sang- Farina de banyes- Farina de peix- Farina de carn- Algues- Guano- Excrements de ratapinyada- Gallinassa- Palomina- Oruxo de ram- Oruxo d'olives- Polpes de destilleria- Serradures de frondoses (per a ficar al munt del compost).- Cendres.

  ABONAMENTS MINERALS ECOLGICS

  - Fosfats naturals- Roques silcies- Clorur potssic- Dolomita- Magnesita- Sulfat de magnesi

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La fertilitzaci

  Font: http://www.ecologia.cat

  34

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La fertilitzaci

  35

  Fertilitzaci: Adobs verds

  Famlies botniques interessants:

  LLEGUMINOSES: Fixen N atmofric i milloren

  lactivitat biolgica del sl

  GRAMNEES: Deixen bona estructura del sl i

  produeixen molta biomassa. Gaireb sempre

  en barreja: serveixen de suport a les

  lleguminoses

  CRUCFERES: Creixement rpid (pioneres),

  Aport de gran massa vegetal, Per les seves

  arrels profundes, tenen capacitat d'utilitzar

  reserves de nutrients en capes fondes (K)

 • Compost

  Descomposici de residus orgnics per poblacions biolgiques variades en un ambient aerbic,

  clid i humit

  Compostatge de fems animals

  Restes vegetals i subproductes dorigen vegetal amb possibilitat dsser originats en indstries no

  ecolgiques de transformaci daliments

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La fertilitzaci

  36

 • El sofre

  Sempra contra lodi

  Sofre en pols o en forma lquida

  Sublimaci del sofre permet la lluita contra el fong (sofre slid sofre gass)

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La fertilitzaci

  37

  Font: El sofre, Fitxa tcnica redBio.

 • El coure Els brous bordelesos (Sulfat de coure i cal): pH neutre, producte poc txic.

  Dosi de coure metllic: de 750 a 5.000 g/ha per a un tractament amb dosi completa. Avui en dia est prohibit que la gent fabriqui el seu propi brou.

  Els hidrxids de coure (Sulfats de coure i sodi): poden ser fitotxics, aix doncs, vigilar durant lpoca ms freda de principis de temporada.

  Dosi de coure metllic: de 720 a 3.000 g/ha per a un tractament amb dosi completa.

  Els xids cuprosos productes ms concentrats i particularment fitotxics.

  Dosi de coure metllic: 1.500 a 3.000 g /ha per a un tractament amb dosi completa.

  Els oxiclorurs. Dosi de coure metllic: 3.000 a 8.750 g per a un tractament amb dosi completa.

  El CCD (carbonat de coure desplegat): mateixes caracterstiques que els altres hidrxids (en particular una bona acci de xoc), per acci curativa no s ms alta que la dels altres productes.

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  La fertilitzaci

  38

  Font: El coure, Fitxa tcnica redBio.

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Maneig sanitari

  39

  PLAGUES I MALALTIES

  Font: elaboraci prpia a partir de dades de lADV de ProducciEcolgica de Ponent

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Maneig sanitari

  40

  Font: elaboraci prpia a partir de dades de lADV de ProducciEcolgica de Ponent

  Equilibri del sistema

 • Model de protecci front les plagues en AE en cultius llenyosos

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt

  Peneds

  Maneig sanitari

  Disseny dun agrosistema biodivers

  Prctiques culturals preventives

  Augmentar la resistncia dels vegetals

  Detecci, diagnstic i seguiment

  PREVENCIPREVENCI

  CONTROLCONTROL

  Control biolgic de plagues i malalties

  Potenciar reservoris i aliment pels enemics naturals

  Confusi sexual (per alguns lepidpters)

  Captura massiva (mosca, hoplocampa)

  Sembra de espcies entre carrers

  Mtodes de protecci fsica (embossat en prssec, malles

  anticarpo, tractaments amb argiles)

  Tractaments amb productes dorigen natural

  Font: ADV Hortec i ADV Ponent 41

 • Control: lluita biolgica

  Agents biolgics de control

  Bacillus Thurigiensis contra larves de lepidpters i colepters

  Beauveria bessiana contra trips i pugons

  Trampes amb feromones com atraients i creadors de dispersi

  Confusi en lquid per anarsia en presseguers

  Confusi sexual de grafolita i anarsia en presseguers

  Control de la lobsia o cuc del ram amb Bacillus thurigiensis o amb confusi sexual

  Introducci de insectes auxiliars depredadors Encarsia formosa (control biolgic de la mosca blanca) , Phytoseiulus persimilis (depredador exclusiu daltres cars), Crysoperla carnea (larves

  depredadores del pugons), etc.

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Maneig sanitari

  42

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Maneig sanitari

  43

  PLAGUES I MALALTIES DE LA VINYA I TRACTAMENTS EN ECOLGIC

  Font: elaboraci prpia a partir de dades de lADV de ProducciEcolgica de Ponent

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Maneig sanitari

  44

  Font: elaboraci prpia a partir de dades de lADV de ProducciEcolgica de Ponent

  Odi

  Mildiu

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Vinificaci ecolgica

  45

  Mostos i vins ms cids (pH ms baixos i acidesa total ms alta)

  Reglament del mar de 2012 N 203/2012 europeu

  Caracterstiques del ram ecolgic i de la vinificaci:

  Continguts baixos en nitrogen, que pot complicar la fermentaci: complementar el

  most en nitrogen assimilable (sulfats- mineral- o llevats)

  Fermentaci alcohlica amb llevats indgenes (possibilitats dafegir oxigen a linici o al

  final de la fase de creixement) o utilitzaci de llevats secs actius (ceps ecolgiques si

  disponible)

  Poca quantitat de sulfit per aix exigeix un perfecte estat sanitari de la verema,

  higienes estricte de l cava i del material entre daltres

  Possibilitat de clarificaci amb derivats alimentaris (ecolgics si disponibles) : cua de

  peix per ex.

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Canvis econmics

  Costos de producci en fructicultura, horticultura i viticultura ecolgiques

  Caracteritzaci per la cambra dagricultura del Llenguadoc-Rossell (Frana) dels costos de producci per a determinats cultius en PAE (Redbio, 2010)

  Definici de les caracterstiques dels cultius (varietat, maneig, densitat de plantaci, data de plantaci, data de la collita, rendiment,etc)

  Avaluaci del temps de treball mensual per repartir entre cada treballador o que cada treballador haur de realitzar

  Clcul de les crregues de producci: despeses de provement, despeses de m dobra, despeses de mecanitzaci i amortitzacions especifiques (plantaci, dhivernacle, material de reg, altre material)

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Canvis econmics

  Costos de producci en presseguers ecolgics

  Varietat Coraline, maneig no mecanitzat, coberta vegetal, collita al juny, sistema de poda: el

  vas, rendiment collit 12 000 Kg/ha i rendiment comercialitzat 10 000 Kg/ha.

  Despeses de provements 1734 /ha

  Despeses de m dobra 8073 /ha

  Despeses de mecanitzaci 255 /ha

  Amortitzacions especifiques 3097 /ha

  = Cost de producci especfic = 13 158 /ha

  Cost de producci unitari 1.32 /ha

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Canvis econmics Costos de producci en viticultura ecolgica Varietat de Garnatxa (Cotlliure i Banyuls). Densitat de plantaci: 4000 vinyes/ha, distncia

  entre cada pi 1,75*1,75 m., labor entre cada fila durant la installaci, sistema de poda: el vas,

  modalitat de verema: manual., modalitat de desherbatge: manual.

  Despeses de provements 567 /ha

  Despeses de m dobra 6300 /ha

  Despeses de mecanitzaci 0 /ha

  = Cost de producci (sense amortitzacions)

  = 6867/ha

  Amortitzaci plantaci 1326

  Cost per hectrea 8194

  Cost per hectolitre 819

 • El CCPAE Consell Catal de Producci Agrria Ecolgica

  Autoritat pblica catalana de control encarregada dauditar i de certificar els productes ecolgics del territori

  Defensa del coneixement i laplicaci de lagricultura ecolgica

  Format per: operadors inscrits als registres (productors, elaboradors, transformadors i comercialitzadors) i rgans de govern (junta rectora) i executius (direcci tcnica i comit de certificaci)

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds 49

  Passos cap a la certificaci en agricultura ecolgica

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Passos cap a la certificaci ecolgica

  Font: www.ccpae.org

  50

 • Sollicitud: Dossier Word per descarregar

  Fer un inventari de les parcelles i detallar els conreus que es volen convertir a lecolgic

  Detall de les mtodes que sempraren pel que fa al control de les males herbes, del maneig del sl, de la sanitat vegetal, de la fertilitzaci, etc.

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Passos cap a la certificaci ecolgica

  Font: www.ccpae.org51

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Passos cap a la certificaci ecolgica

  Font: www.ccpae.org

  52

  Perode de reconversi

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Passos cap a la certificaci ecolgica

  Font: www.ccpae.org

  53

  Control i seguiment

 • Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds

  Passos cap a la certificaci ecolgica

  Font: www.ccpae.org

  Segell del CCPAE:

  producte elaborat/produt a Catalunya

  Codi numric de la Uni Europea assignat al CCPAE com a organisme de control

  Logotip de producci ecolgica UE

  Indicaci de lorigen de les matries primeres

  Referncia al mtode de producci

  ecolgica a la llista dels

  ingredients

  PRODUCTES ALIMENTARIS ENVASATS

  En el cas de provenir de parcelles en conversi, menciobligatria : Produt en conversi a lagricultura ecolgica

  Frase preferentment precedit pel codi numric

  54

 • Ajut agroambiental a lAE

  Objectiu principal : estimular la conversi de nous productors cap a l'agricultura ecolgica, aix com ajudar a mantenir els actuals dins d'aquest sistema de producci, basat en prctiques agrcoles sostenibles i compatibles amb el medi ambient i amb la qualitat dels productes, i reforar la presncia d'aquests productes en el mercat nacional.

  Beneficiaris fins ara: persones titulars d'explotacions agrries que subscriguin els compromisos agroambientals amb superfcies de conreu ecolgic i que estiguin inscrites al CCPAE i que subscriguin mitjanant el CGE aquesta actuaciagroambiental.

  Cap convocatria ni pel 2012, ni pel 2013 per a nous inscrits

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds Font: www.ccpae.org55

  Ajuts

 • Ajuts a la distribuci daliments ecolgics

  Objectiu: impulsar la distribuci d'aliments ecolgics grcies a programes de consum social i local a Catalunya.

  Requisits dels programes:

  Crear i mantenir els centres on es concentra l'oferta de productes ecolgics

  Disposar els mitjans necessaris, ja siguin humans o materials, per distribuir els aliments ecolgics.

  Beneficiaris:

  Empreses privades, tant persones fsiques com jurdiques i institucions sense finalitat de lucre

  dedicades a la distribuci daliments ecolgics a Catalunya

  Divendres 26 doctubre del 2012- Projecte Productes de la Terra Alt Peneds Font: www.ccpae.org56

  Ajuts

 • Qui s el meu client?

  Cooperativa

  Celler

  Altres

  CONSUMIDOR FINAL

  Conixer el perfil del consumidor i els seus hbits ens ajudara oferir solucions al que ens est demanant.

  CONEGUEM ELS CONSUMIDORS!

  Perfil dels consumidors/es

 • 3 estudis que ens donen informaci sobre els consumidors:

  3. El sector gourmet a Catalunya. Update estratgic 2012. ACC1. Generalitat de Catalunya

  2. Barmetre de percepci i consum dels aliments ecolgics. Generalitat de Catalunya

  1. El nou consumidor: canvis profunds i oportunitats de negoci. Fundaci Creafutur (Generalitat de Catalunya i ESADE)

  Perfil dels consumidors/es

 • Perfil dels consumidors/es

  El nou consumidor: canvis profunds i oportunitats de negoci (i)

  Font: El nou consumidor: canvis profunds i oportunitats de negoci. Outlookcreafutur 2012. Fundaci Creafutur.

 • Perfil dels consumidors/es

  El nou consumidor: canvis profunds i oportunitats de negoci (iv)

 • Perfil dels consumidors/es

  Barmetre de percepci i consum dels aliments

  ecolgics 2010

  Font: Barmetre de percepci i consum daliments ecolgics 2010. Generalitat de Catalunya

 • Percepci i consum aliments ecolgics

  Font: Barmetre de Percepci i Consum dels Aliments Ecolgics 2010

  CRITERIS DE COMPRA DELS ALIMENTS

 • Font: Barmetre de Percepci i Consum dels Aliments Ecolgics 2010

  Percepci i consum aliments ecolgics

 • Font: Barmetre de Percepci i Consum dels Aliments Ecolgics 2010

  PERFIL DEL COMPRADOR/A

  Percepci i consum aliments ecolgics

 • Font: Barmetre de Percepci i Consum dels Aliments Ecolgics 2010

  PERFIL DEL COMPRADOR/A

  Percepci i consum aliments ecolgics

 • Font: Barmetre de Percepci i Consum dels Aliments Ecolgics 2010

  LLOC DE COMPRA DELS ALIMENTS ECOLGICS

  Percepci i consum aliments ecolgics

 • Font: Barmetre de Percepci i Consum dels Aliments Ecolgics 2010

  ALIMENTS ECOLGICS CONSUMITS

  Percepci i consum aliments ecolgics

 • Font: Barmetre de Percepci i Consum dels Aliments Ecolgics 2010

  MOTIUS PER COMPRAR ALIMENTS ECOLGICS

  Percepci i consum aliments ecolgics

 • Aspectes possibles incentivadors del consum de productes

  ecolgics a Catalunya

  Font: Barmetre de percepci i consum daliments ecolgics 2010. Generalitat de Catalunya

  Percepci i consum aliments ecolgics

 • 70

  Vies de comercialitzaci

  CONSUMIDORPRODUCTE/ALIMENT

  ?

  ESTRATGIA DE COMERCIALITZACICal definir els canals de comunicaci, els de distribuci, lestratgia de

  promoci, etc

 • 71

  Vies de comercialitzaci

  Els circuits curts de comercialitzaci (CCC) No fan referncia a la distncia fsica entre la

  producci i el consum

  ... sin al nombre dintermediaris

  Presncia dun sol intermediari com a mximentre producci i consum/elaboraci

  Cap intermediari venda directaFont: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes.

  Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i

  tipologia

  Els circuits amb ms dun intermediari

 • 72

  Vies de comercialitzaci

  El potencial de lexportaci

  Alemanya, destinaci prioritria per a les exportacions espanyoles de

  vi, ofereix, a ms, bones perspectives de creixement per a la seva

  producci ecolgica

  Hubert Rottner diu que Alemanya t necessitat de comprar productes

  ecolgics

  El Regne Unit s el segon mercat de productes ecolgics dEspanya.

  Estudi Aliments ecolgics i gourmet al Regne Unit

 • Tipologia dels CCC

  Consumidors productors

  Venda directaVenda directa

  Associacions de productors i consumidors

  Associacions de productors i consumidors

  Circuits curtsCircuits curts

  + proximitat

  Horts comunitaris

  Associacions de productors i consumidors

  Coopera-tives de consum

  A la masia o a la coopera-tiva

  Restauraci

  Coopera-tives amb botiga

  Sistemes dapadrinament

  Grups de consum

  Al mercat

  A domicili

  Punts de venda collectius

  Botigues especia-litzades

  Collectiva

  Individual

  Supermercats

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Cooperatives de productors i consumidors

  Productors i consumidors units sota una mateixa estructura Referent: AMAP franceses (750 AMAP, 1 productor/AMAP,

  30.000 famlies). A Catalunya, des de 2008, hi ha la PACA.

  Estableixen un contracte solidari: Principi de confiana i responsabilitat del consumidor Grup de consumidors compra per avanat (a principi de

  temporada, o b de mes) a un preu fix acordat en

  assemblea

  Fons de responsabilitat per compartir els riscos de la producci agroecolgica

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Experincia: La PACA

  Acord per a la Producci i el Consum Agroecolgics 2 pagesos (1 CCPAE), 4 pagesos associats i 100 unitats de

  consum

  Coordinaci entre pagesos (no t forma legal) Preus fixats en assemblea a inici de temporada Pagament mensual i per avanat (ajustaments el mes

  segent)

  Fons de coresponsabilitat: consumidor aporta 10 inicials i 2/mes

  Transport a part: 8/collectivitat i 2,5/individual (Molins de Rei)

  Vies de comercialitzaci

 • Calapaca.wordpress.com

  Vies de comercialitzaci

  http://www.llavorae.cat/index.php/espai-innova/

 • Sistemes dapadrinament

  Persona o grup apadrina un animal pagant una quantitat fixa per avanat i, a canvi, rep el producte que nobt durant

  un temps determinat.

  Mas Claperol Elaboraci de formatges i derivats lctics ecolgics El padr paga 1.500 i aquest import es reintegra en

  productes amb un 35% de descompte respecte al preu de

  venda al pblic en general. Dret a posar nom a la vaca i

  visitar-la.

  Altres canals: cooperatives de consum o altres punts de distribuci i botigues especialitzades.

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • www.masclaperol.com

  Vies de comercialitzaci

 • Cooperatives de consumidors

  Proveeixen daliments i altres productes als seus membres de manera autogestionada i amb criteris agroecolgics

  Compres collectives Relaci directa basada en la confiana mtua Comanda (o cistelles) pot ser oberta o tancada. Tamb

  modalitats mixtes

  Algunes tamb tenen botiga Aprox. 127 cooperatives de consum a Catalunya (12.000

  persones). Concentrades a provncia de Barcelona.

  Moltes cooperatives sota el paraiges decoconsum

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Ecoconsum.org

  Vies de comercialitzaci

 • Cooperatives de productors / punts collectius de

  venda

  Pagesos sagrupen per crear i administrar de manera conjunta una botiga Requereix major inversi que altres CCC i personal especialitzat. Sovint es complementa amb venda directa a mercats o domicili. P.ex:

  Agrobotiga de Gallecs

  Variant: Pagesos sagrupen per intercanviar (o comprar) producte entre ells.

  Incrementa la varietat que pot oferir cadasc sense requerir inversien botiga. P.ex: Xarxeta de Productors Agroecolgics

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Experincia: Xarxeta de Productors

  Agroecolgics

  Programaci conjunta de cultius Intercanvi o venda de producte

  entre productors

  Treballant en la certificaciparticipativa (alguns tamb CCPAE)

  Preus consensuats en assemblees Compres conjuntes a pagesos de

  fra la xarxa

  Organitzaci del transport de producte per minimitzar costos

  Vies de comercialitzaci

 • Productors i/o botigues especialitzades que generalment compren directament a

  productors.

  70-85% del volum de vendes de productes ecolgics a lEstat espanyol (DAAM, 2006).

  Requereix: Densitat de poblaci mnima en la zona

  dincidncia de la botiga

  Inversi major que en altres CCC, per tant, marges comercials ms amplis (30-40%)

  Atenci al pblic especialitzada Varietat de producte

  Botigues especialitzades

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Supermercats (i)

  25-30% vendes daliments ecolgics (Estat Espanyol)

  Supermercats convencionals: Majoritriament no sn producte local Sovint intervenen intermediaris (No CCC) Acostumen a incorporar pocs productes

  ecolgics i, normalment, els ms barats

  La major part es comercialitzen sota marca blanca

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Supermercats (ii)

  Supermercats ecolgics: Client amb poder adquisitiu mitj-alt Capacitat doferta 2.500-4.000 productes

  (molt superior a botigues especialitzades)

  A Catalunya, la principal cadena de supermercats ecolgics s Veritas:

  19 punts de venda a provncia de Barcelona

  Facturaci anual de 14 milions deuros 40.000 famlies hi compren habitualment

  50% dels articles sn dorigen espanyol

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Restauraci collectiva

  Tipologia: Preparaci i lliurament dpats

  a una collectivitat

  Canal HORECA

  1/3 part de la despesa total en alimentaci a lEstat Espanyol es

  fa fora de les llars (MARM, 2008)

  Canals emprats per la restauraci ecolgica:

  CCC (directament a productors) Distribudors especialitzats

  Gesti concertada (ctering) o b directa (autogesti)

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Exemple: Menjadors escolars ecolgics, restaurants Km 0

  Vies de comercialitzaci

 • Venda directa a domicili o grups de

  consum

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Fer arribar cistella oberta o tancada directament al domicili

  O b grup de consumidors acorden recollir comanda en un

  nic punt de distribuci

  Lloc de treball, seu duna associaci, etc

  Un nic producte o b varietat Producte propi 100% o b

  combinat amb altres

  Algunes experincies no sn CCC (varis distribudors)

  Freqentment comanda per internet

  Vies de comercialitzaci

 • www.canperol.cat

  Vies de comercialitzaci

 • Venda directa a mercat

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Diverses modalitats: Mercats fixes Mercats ambulants

  Nhi ha despecialitzats (Agromercats, fires

  medievals, etc)

  Requereix ser-hi present (per tant, no activitat productiva),

  per permet establir relaci

  amb els clients i captar-ne de

  nous

  Vies de comercialitzaci

 • www.monemporda.org

  Vies de comercialitzaci

 • Permet vendre amb poca inversi

  Consumidor coneix don procedeixen els seus aliments

  Factors limitants: Allament de la finca Desplaament del

  consumidor

  CCC emprat sovint com a complement

  Venda directa a finca

  Font: Rosa Binimelis i Charles-Andr Descombes. Comercialitzaci en circuits curts. Identificaci i tipologia

  Vies de comercialitzaci

 • Avantatges i inconvenients (i)CCC Avantatges Inconvenients

  Ass. Productors i consumidors -Planificar la producci-Preu garantit

  -Compartir risc

  -Finanament

  -Major dedicaci

  -Finca visitable

  Apadrinament -Planificar la producci-Finanament

  -Major dedicaci

  -Finca visitable

  Cooperatives consumidors Cistelles tancades: -Millor planificaci i prevenci

  dexcedents

  -Segment de consumidors que

  no familiaritzats amb aquest

  sistema

  Cistelles obertes:

  -Ms atractiu per al

  consumidor

  -Planificaci ms complexa i

  major probabilitat dexcedents

  Cooperatives productors/punts collectius de venda

  -Major diversitat

  -Compartir despeses de

  comercialitzaci

  -Intercanviar producte

  -Major inversi respecte altres

  CCC (si sopta per un punt de

  venda collectiu)

  Vies de comercialitzaci

 • Avantatges i inconvenients (ii)CCC Avantatges Inconvenients

  Botigues especialitzades -Atenci especialitzada-Varietat de producte

  -Marge del 30-40% per botiga

  -Prdua de control de la

  comunicaci

  Supermercats -Varietat de producte (Supermercat especialitzat)

  -Sovint no sn CCC

  -Prdua de control de la

  comunicaci

  -Predomina marca blanca i

  gamma ecolgica de grans

  marques

  -Menor capacitat de negociaci

  Restauraci i pats per collectivitats

  -Valor afegit al producte

  -Planificar la producci

  -Major exigncia pel producte

  -Garantia de provement

  Venda directa a domicili o grups de consum

  -Menor inversi

  -Millor comunicaci (si hi vas)

  -Cost i temps desplaament

  (menor si a grups)

  Venda directa a mercat -Millor comunicaci -Major dedicaci

  Venda directa a finca -Menor dedicaci i inversi-Millor comunicaci

  -Per als clients: major dedicaci

  i cost

  Vies de comercialitzaci

 • Avantatges i inconvenients (ii)CCC Avantatges Inconvenients

  Botigues especialitzades -Atenci especialitzada-Varietat de producte

  -Marge del 30-40% per botiga

  -Prdua de control de la

  comunicaci

  Supermercats -Varietat de producte (Supermercat especialitzat)

  -Sovint no sn CCC

  -Prdua de control de la

  comunicaci

  -Predomina marca blanca i

  gamma ecolgica de grans

  marques

  -Menor capacitat de negociaci

  Restauraci i pats per collectivitats

  -Valor afegit al producte

  -Planificar la producci

  -Major exigncia pel producte

  -Garantia de provement

  Venda directa a domicili o grups de consum

  -Menor inversi

  -Millor comunicaci (si hi vas)

  -Cost i temps desplaament

  (menor si a grups)

  Venda directa a mercat -Millor comunicaci -Major dedicaci

  Venda directa a finca -Menor dedicaci i inversi-Millor comunicaci

  -Per als clients: major dedicaci

  i cost

  Vies de comercialitzaci

 • Eines i recursos

  www.ccpae.org/

 • Vies de comercialitzaci

  http://www.gencat.cat/daam/ecoApartat publicacions i materials de referncia

 • Vies de comercialitzaci

  Portal Ruralcat. Transferncia i Formaci

 • Vies de comercialitzaci

  Institut Catal de la Vinya i el Vi (INCAVI)

 • Vies de comercialitzaci

  LAnella, el Portal de la Competitivitat

 • CONTACTE:

  Camille Evard. camille.evard@cedricat.cat

  Nria Serena. nuria.serena@cedricat.cat

 • Vies de comercialitzaci

  EXERCICI PRCTIC

  Treball entorn els PRINCIPALS REPTES que planteja per vosaltres la reconversi o el pas de

  produir en ecolgic