La formaci professional i l'ocupaci a Catalunya

 • Published on
  06-Apr-2016

 • View
  215

 • Download
  1

DESCRIPTION

Una ullada als indicadors des d'una perspectiva comparada. Aquest llibre pretn aportar una nova mirada sobre la formaci profesional i la seva relaci amb el mercat laboral de Catalunya.

Transcript

 • LA FORMACI PROFESSIONAL I LOCUPACI A CATALUNYA

  UE

  Catalunya t un dficit de qualificacions intermdies

  La formaci professional no s una via morta per als estudiants

  La formaci al llarg de la vida encara t cam per recrrer

  Algunes propostes per a la reforma

  Nivell formatiu a Catalunya de la poblaci de 25-34 anys

  Fins a 4rt ESO

  34 %

  Universitat27 % Batxillerat15 %

  CFGS*15 %

  CFGS

  CFGM*9 %

  CFGM

  Catalunya t un important dficit de poblaci amb qualificacions intermdies.A Catalunya existeix una elevada polaritzaci educativa que es deu a un excs de poblaci amb estudis bsics.

  ESTUDIS TERCIARIS 27 %

  42 %

  48 %

  QUALIFICACIONS BAIXES 30 %

  LA FORMACI PROFESSIONAL I LOCUPACI A CATALUNYA

  La formaci professional i locupaci a Catalunya Una ullada als indicadors des duna perspectiva comparadascar Valiente (coord.), Adrin Zancajo i ngel Tarrio

  A partir duna revisi comparada dels principals indicadors i documents estratgics sobre la matria, la publicaci presenta una diagnosi sobre la situacin actual i els reptes de futur de la formaci professional al nostre pas.

  DONES MATRICULADESdes de linici de la crisi

  +

  La matrcula sha incrementat en

  Inserci de les persones graduades en CFGM a Catalunya

  Realitzen formaci per a locupaci

  1. LFP ha de ser una opci de prestigi i no lnica resposta a labandonament; les causes de labandonament prematur cal abordar-les a leducaci obligatria

  2. La coherncia i planificaci de lFP ha de ser responsabilitat dun nic rgan, aix com la seva coordinaci amb la resta del sistema educatiu

  3. La integraci dels subsistemes de FP (inicial i per locupaci) ha de permetre millorar la qualitat del servei

  4. Latenci en lorientaci educativa i laboral ha de ser individualitzada; la tasca orientadora ha destar professionalitzada

  5. Empreses i centres han de collaborar i compartir per potenciar lactualitzaci del professorat i optimitzar recursos

  6. Les poltiques dFP shan de fonamentar en levidncia emprica. Per aix, cal recollir dades, sistematizar la informaci, fer-la pblica i promoure la recerca

  ESTARAN A LATUR MS DE 24 MESOS

  Lexpansi de la matrcula als estudis professionals est sent liderada principalment pel sector pblic.

  Treballen

  Busquen feina

  Estudien i treballen

  Poblaci amb educaci terciria

  Persones amb qualificacions baixes Universitaris Persones amb educaci inferior a ESO

  Continuen estudiant 25 %

  15 %

  11 %

  19 %

  5 %

  48 %

  10 % 27 %

  Desprs de la FP els estudiants continuen formant-se

  Universitat

  CFGM65 %

  CFGS

  CFGS

  75 %

  30 %

  *CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior *CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitj

  2012

  Noms

  de cada 10 persones de 25-64 anys participa en formaci al llarg de la vida1

  MESOS

  Edic

  i: F

  unda

  ci

  Jaum

  e Bo

  fill,

  2014

  | D

  isse

  ny: M

  ar N

  ieto

  / D

  avid

  May

  nar

  CATALUNYA

  33 %

  45 %

  Botn 3: Botn 4: