Institut Arnau Cadel ?s_1rESO-2017-18-2.pdf - High Achievers A2: Digital Students Book and Workbook

  • Published on
    07-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Institut Arnau Cadell Llengua Anglesa Programaci per l'alumnat 2017-18 ESO 1 OBJECTIUS - Contribuir al desenvolupament personal, cognitiu i comunicatiu de l'alumne/a. - Promoure la responsabilitat, reflexi i progressiva autonomia en l'aprenentatge de la llengua i en l'autocorrecci dels exercicis. - Comunicar-se en angls d'una manera senzilla i en situacions quotidianes. - Adquirir tcniques de comprensi lectora i oral i produir textos creatius. - Valorar la importncia de la realitzaci de projectes en com. Cooperar a l'aula. - Conixer i acceptar realitats diferents a les viscudes. CONTINGUTS Continguts lxics, gramaticals, reading, listening,speaking and writing skills especificats a cada una de les unitats del llibre. Tamb, real life projects i aspectes culturals. METODOLOGIA I TEMPORITZACI Lalumne tindr una hora setmanal amb tot el grup (hora A) i 1 hora setmanal on el grup es desdobla i es divideix en 2 ( hora B). A lhora B es prioritzaran activitats de comprensi i producci tant oral com escrita. La 3 hora dangls queda encabida dins del treball globalitzat per projectes. Lalumnat far servir la llengua oral i escrita per millorar les seves competncies, mitjanant lectures, audicions, vdeos, treballs escrits i orals (exposicions, dilegs, role plays..) que podran realitzar-se individualment o en petits grups a classe i adaptats als diferents nivells. Es treballaran 2 unitats didctiques en la primera avaluaci, 2 ms a la segona i les 2 ltimes a la tercera. sense oblidar que cada grup t una dinmica de funcionament intern que pot condicionar el ritme de treball previst. MATERIAL CURRICULAR L'alumnat de 1r dESO necessitar el material segent: - High Achievers A2: Digital Students Book and Workbook Dos llibres de lectura durant el curs del nivell indicat pel professor. El material extra que es lliurar al llarg del curs. Un dossier o llibreta. Chromebook CRITERIS D'AVALUACI I RECUPERACI Lavaluaci de la matria ser continua i es realitzar valorant l'assoliment per part de l'alumnat de la competncia en l'mbit lingstic a travs de les segents dimensions: comunicaci oral, comprensi lectora, expressi escrita, literria i dimensi actitudinal i plurilinge. A ms, s treballar de forma transversal lmbit digital. Aix, suposar el 60% de la nota final de cada trimestre i la final. El 40% restant valorar lmbit personal i social, les competncies daprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal a travs de feines i observacions que permetin avaluar-les. Els alumnes amb dificultats especials o amb una incorporaci recent a laprenentatge de langls tindran Tests Simplificats de la mateixa unitat didctica o b proves que es corresponguin amb el seu Pla Individual (PI). Es podr recuperar una avaluaci amb una nota de B a la segent i/o amb les proves o tasques de recuperaci proposades pel departament i que concretar la/el professora/r de la matria. BON CURS A TOTHOM.

Recommended

View more >