I després de 4t d'ESO, QUÈ?

 • Published on
  07-Jan-2016

 • View
  27

 • Download
  2

DESCRIPTION

I desprs de 4t d'ESO, QU?. APROVE EL CURS: GRADUAT. NO APROVE. Repetisc. Certificat. BATXILLERAT. CFGM. ALTRES Idiomes, msica, ens. Artstics. Continue estudiant: - Graduat per EPA, Escoles taller, oficis, PQPI Formaci Professional ocupacional Prova accs als CFGM - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • I desprs de 4t d'ESO,QU?

 • OPCIONS EN ACABAR 4RT

 • BATXILLERAT3 modalitats:Arts, que sorganitza en 2 vies:Arts Plstiques, Imatge i DissenyArts Escniques, Msica i DansaCincies i TecnologiaHumanitats i Cincies Socials2 cursosAccs a:Universitat Cicles formatius de grau superiorMn laboral3 tipus de matries: comunes, de modalitat i optatives.

 • Matries del Batxillerat: COMUNESEN PRIMER:Cincies per al mn contemporaniEducaci fsicaFilosofia i ciutadaniaLlengua valenciana i literatura I.Llengua castellana i literatura I.Llengua estrangera IEN SEGON:Histria d'EspanyaHistria de la FilosofiaLlengua valenciana i literatura II.Llengua castellana i literatura II.Llengua estrangera II

 • MATRIES DE MODALITAT Lalumnat haur de cursar 6 matries de modalitat, 3 en cada curs. Al menys 5 delles hauran de ser de la modalitat triada per lalumne/a.EN PRIMER:

 • MATRIES DE MODALITAT en segon

 • VIES O ITINERARIS QUE ES RECOMANA CURSAR EN 1r DE BATXILLERAT SEGONS LA BRANCA DE CONEIXEMENT DELS NOUS GRAUS

  CINCIES I TECNOLOGIAMATEMTIQUES IIFSICA I QUMICABIOLOGIA I GEOLOGIAOTECNOLOGIA INDUSTR. IDIBUIX TCNIC IO UNA OPTATIVA

  HUMANITATSLLAT IIHISTRIA DEL MN CONTEMPORANIGREC IOMATEMTIQUES APLIC. A LES CCSS I UNA OPTATIVACINCIES SOCIALSMATEMTIQUES APLIC. A LES CCSS IHISTRIA DEL MN CONTEMPORANIECONOMIAUNA OPTATIVA

  Full1

  &C&"Times New Roman,Normal"&12&A

  &C&"Times New Roman,Normal"&12Pgina &P

 • VIES O ITINERARIS QUE ES RECOMANA CURSAR EN 2n DE BATXILLERAT

  CINCIES I TECNOLOGIAMATEMTIQUES IIOCINCIES DE LA TERRA FSICA O BIOLOGIAQUMICAOTECNOLOGIA INDUSTRIAL IIDIBUIX TCNIC IIO UNA OPTATIVA

  HUMANITATS LLAT IIHISTRIA DE LARTOMATESAPL.CCSS IIGEOGRAFIAOGREC IIOECONOMIA DE LEMPRESA

  UNA OPTATIVACINCIES SOCIALSMATEMTIQUES APLIC. A LES CCSS IIIGEOGRAFIAIECONOMIA DE LEMPRESA

  UNA OPTATIVA

 • MATRIES OPTATIVESContribueixen a completar la formaci de l'alumnat.Se'n cursar una en primer i altra en segon.Es podran cursar com a matries optatives:Matries optatives comuns per a totes les modalitats.d'oferta obligada:Segona llengua estrangera Tecnologies de la comunicaci i de la informaciAltres Valenci: habilitats comunicatives I i II, Castell: expressi i comunicaci I i II,Educaci Fsica IIGeografia i histria de la Comunitat Valenciana.

 • MATRIES OPTATIVESOptatives especfiques de cada modalitat:Cincies i tecnologia:Tcniques de laboratori fsico-qumiques (2n)Biologia humana (2n)Cincia dels materialsHumanitats i cincies socials:Psicopedagogia (1r)Referents clssics de les manifestacions culturals modernes Sociologia (2n)Matries de modalitat, ja siguen de la modalitat triada o d'altra.L'oferta d'optatives dependr de les possibilitats organitzatives del centre.

 • ACCS A LA UNIVERSITATPer a accedir als estudis universitaris sha de posseir:BATXILLERAT i superar la prova daccs (PAU). Amb el ttol de Tcnic Superior (CFGS)

  PROVA D'ACCS A LA UNIVERSITAT (PAU)Consta de 2 fases:

  FASE GENERAL: Obligatria5 exercicis: - comentari de text de castell- Valenci- Llengua estrangera (a partir del curs 2011-12 inclour una prova oral):alem, francs, angls, portugus o itali, a elegir per l'alumne- H de la filosofia o H d'Espanya, a elegir per l'alumne, al matricular-se a la prova.- Una matria de modalitat triada per l'alumne.Validesa indefinidaCada exercici puntua entre 0 i 10. Nota final de la prova: mitjana aritmtica entre les cinc qualificacions

 • PROVA D'ACCS A LA UNIVERSITAT (PAU)PART ESPECFICA:VoluntriaConstar d'un examen de qualsevol de les matries de modalitat de 2n de batxillerat, sense que puguen coincidir amb la matria de modalitat de qu s'examina a la part general.Els alumnes que es presenten a esta prova han de tindre en compte les matries que trien, ja que la ponderaci varia d'unes titulacions a altres.Validesa de la prova: 2 anys.

  NOTA D'ADMISSI quan el nombre de sollicituds siga superior al de places ofertades:0.6*NMB + 0.4*QFG + a*M1 + b*M2NMB: nota mtjana batxillerat; QFG: qualificaci fase generalM1,M2:millors qualificacions fase especficaa,b: parametres de ponderaci (0'1, que les universitats poden elevar a 0'2 en les matries que consideren ms idnees)

 • PROVA D'ACCS A LA UNIVERSITAT (PAU)MODALITATS DE BATXILLERATARTSArts plstiques, imatge i dissenyArts escniques, msica i dansaHUMANITATS I CINCIES SOCIALSCINCIES I TECNOLOGIABRANQUES DE CONEIXEMENT DELS NOUS GRAUSArt i humanitats Cincies socials i jurdiquesSalutCinciesEnginyeria i arquitectura

 • FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICALa FP especfica sorganitza en un conjunt de CICLES FORMATIUS, que poden ser de GRAU MITJ o de GRAU SUPERIOR. Els CICLES FORMATIUS estan ordenats en FAMLIES PROFESSIONALS i sorganitzen en MODULS PROFESSIONALS.Titulaci que sobt:Amb un CF de Grau mitj: TCNICAmb un CF de Grau Superior: TCNIC SUPERIOR

  Informaci sobre tots els cicles formatius en la segent adrea dinternet:http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htmFamlies professionals:Activitats agraries, administraci I gesti, activitats fsiques I esportives, comer I mrqueting, arts grfiques, edificaci I obra civil, electricitat I electrnica, hoteleria I turisme, sanitat, imatge personal, informtica I comunicacions,

 • ALTRES ESTUDIS Arts Plstiques i Disseny: sn cicles formatius, que poden ser de grau mitj o superior, i que tenen com a requisit, a banda de la titulaci, superar una prova daccs especfica.

  Msica, dansa i art dramticEscola Superior dart dramtic: www.esadvalencia.comConservatori superior de dansa: http://csdanza.edu.gva.esConservatori superior de msica: www.csmvalencia.es

  Titulacions esportives

  Cermica i disseny

 • Si voleu ampliar la informaci o teniu dubtes, podeu consultar al Departament dOrientacio en la pgina web de linstitut:http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46000705/