Hortet, una opci dagricultura ecolgica

 • Published on
  12-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  4

DESCRIPTION

Hortet, una opci dagricultura ecolgica de Miquel Sentandreu

Transcript

 • LHORTET. UNA OPCI DAGRICULTURA ECOLGICA A XICOTETA

  ESCALA.

  Miquel Sentandreu

  (Per a la Comissi dagricultura ecolgica dIndignats Quatretonda, 15M)

  Una forma de introduir-se o aproximar-se al coneixement i la prctica de lagricultura

  ecolgica, es cultivant un hortet familiar. El cultiu ecolgic dun hortet ens permetr

  conixer i familiaritzar-nos amb les tcniques de lagricultura ecolgica, y a llarg

  termini ens podria servir de base per afrontar projectes de major magnitud.

  Si ens decidim a fer una horteta per a consum familiar, el ms adequat es cultivar-la

  amb tcniques dagricultura ecolgica, el que ens permetr obtindre uns aliments lliures

  de pesticides i altres substncies qumiques estranyes i perilloses per a la nostra salut, a

  la vegada que participem, encara que noms siga un poquet, en la millora de les

  condicions mediambientals.

  En agricultura ecolgica hi ha que tindre en compte molts factors com la terra, el clima,

  els fertilitzants, les llavors, la rotaci i associaci de cultius, lexistncia de tanques

  vegetals, les substncies minerals, els abonaments verds, la necessitat daigua, lerosi,

  les possibles plagues etc.

  Per no cal que ens espantem. Per a comenar es molt poc el que fa falta. Amb una

  xicoteta parcella de 200 m2, a ser possible amb rec, una aixada, un poc de fem, unes

  llavors i molta illusi, ja tenim el ms important per a iniciar-nos en la producci

  daliments ecolgics de qualitat.

  No hem doblidar que lhortet forma part dun ecosistema molt ms ample on la vida, en

  cas de no existir lhome, seguiria evolucionant. Per tant, en lloc de voler controlar tots

  els detalls, es tracta ms be de posar les plantes en les condicions ms favorables per a

  que puguen crixer sanes, i observar-les amb la finalitat de detectar possibles alteracions

  que pugem corregir amb la nostra actuaci immediata, o be a llarg termini, aprenent

  dels error que hagurem pogut cometre.

  Cal sembrar i plantar la major varietat possible de plantes, doncs la varietat es un factor

  de protecci de les plantes front a possibles invasions de plagues. I per altra banda

  tindrem ms possibilitat de que algunes de les collites siguen exitoses, i ens faciliten una

  dieta variada, sana i rica en sabor i color.

  En lhorteta no cal preocupar-se massa per la quantitat de fruites i verdures que

  produm. Amb una miqueta de dedicaci collirem ms del que podem consumir, i com

  la finalitat dun hortet familiar no es la venda dels productes, cal ajustar la producci al

  nostre consum i interessar-se ms per la varietat i la qualitat.

  Per a posar en funcionament lhortet necessitem uns mnims:

  PARCELLA

  Cal que tinga una srie de condicions, que en cap cas seran indispensables, solament

  orientatives:

  - Si est situada a prop del poble ens facilitar les visites, fins i tot a peu.

 • - Que tinga fcil accs.

  - Dotada de rec per goteig, a ser possible.

  - Per a fer hortalisses, millor en terra roja

  -Que no tinga vens amb cultius convencionals amb molta demanda de pesticides, si por

  ser.

  - Amb unes dimensions entre 200 m2 i dues fanecades (1.500m2)

  FERRAMENTES

  - Aixada per a cavar.

  - Aixaeteta menuda per a sembrar i plantar.

  - Llagoneta o birbadora per a rascar.

  - Solfatadora

  - Una llena de fil per a marcar els solcs.

  Amb estes ferramentes bsiques, ja podem comenar. A mesura que anem cultivant la

  terra podrem valorar si ens fan falta altres: rastells, ensofradora, llegonetes ms

  menudes, falsons, falses, tisores de ma, tisores de podar, una eixada de roda, una forca

  de doble mnec per a estovar la terra etc., i fins i tot un remolquet per al cotxe i un

  motocultor de 125 c.c. si lextenci cultivada es ms gran de 500 m2, per no cal

  precipitar-se, a lhora de fer despeses importants cal valorar be la necessitat i el moment.

  Per altra banda sempre tenim la possibilitat de compartir ferramentes, maquinaria i

  coneixements amb els amics, familiars i vens.

  LLAVORS I PLANTERS

  Segons el tipus de cultiu:

  -Sembra directa. Sembrarem la llavor en terra directament al lloc que volem fer el

  cultiu.

  -Plantaci. Sembrarem la llavor en parcelles xicotetes o caixes de planter i desprs

  trasplantarem les plantetes al lloc on vulguem cultivar-les.

  Hi ha plantes que van millor amb sembra directa, altres donen ms bon resultat si les

  trasplantem, i algunes podem sembrar-les directament o trasplantar-les, atenent al gust

  de cadasc, lexperincia, les condicions climtiques u altres factors.

  Cal proveir-se, poc a poc, de llavors autctones o adaptades que responen millor front al

  clima, el tipus de terra, i les plagues. Anar fent-se un xicotet banc de llavors que podrem

  utilitzar en els nostres cultius, o be compartir-los amb altres aficionats a lhorta. En un

  principi si no disposem de llavors locals, tindrem que sembrar y plantar les que ens

  proporciona el comer. Per cal tenir present que la recuperaci de llavors autctones es

  una tasca important, difcil per a una sola persona, per possible si som varies les

  persones interessades.

  FERTILITZANTS

  En agricultura ecolgica sols utilitzarem fertilitzants orgnics, que poden ser molt

  variats: fems danimals, residus de les collites, residus dindstries agroalimentaries,

  algues, adobs verds etc., que podem enriquir amb elements minerals que sobtenen per

  trituraci de roques riques en determinats minerals que poden ser deficitaris en les

  nostres terres. Per a ja ho veurem ms en davant, per a comenar el fem mesclat amb

  la palla que els ramaders aporten a les quadres es suficient.

 • Una vegada seleccionada la parcella que volem cultivar, escamparem el fem per tot

  arreu, a ser possible al llarg de la tardor, desprs duns dies, quan la terra siga en

  condicions la treballarem cavant amb laixada o be passant-la de ganxos amb una

  muleta o un tractor. La primera vegada cal que la cavada siga fonda per a deixar la terra

  molla de manera que les plantes puguen arrelar adecuadament.

  Quan decidim plantar o sembrar treballarem la terra altra vegada de manera ms

  superficial per tall de trencar la crosta i facilitar la germinaci amb un millor contacte de

  les llavors amb la terra.

  La sembra cal fer-la amb la terra bona de sa per tall devitar regar immediatament,

  doncs si reguem avan deixir la planta sapreta la terra dificultant leixida de les noves

  plantes, o be procedirem a regar molt sovint per evitar que es seque massa, fins que les

  plantes hagen eixit.

  Per a plantar es tamb important que la terra tinga lhumitat adequada, per no tant com

  en la sembra, doncs immediatament desprs de plantar les mates comenarem a regar-

  les, per a facilitar el contacte de les arrels amb la terra i aportar-li laigua suficient.

  Es molt til per a sembrar i plantar marcar el solc amb una llena que ens permetr fer

  els solcs rectes i situar-los realment on vulguem, encara que no hi ha res adir si voleu

  sembrar o plantar a ull i sense respectar els solcs.

  Una vegada les plantes fora o arrelades, i avan que isca molta brossa birbarem

  superficialment la terra amb molta cura de no ferir les plantes. Si fem esta feina prou

  sovint no ens resultar gens fastigosa, i tindrem les plantes en bones condicions per a

  crixer sense competidors ocasionals. No debades es diu que val ms una birbada que

  dos recs.

  El rec el durem a terme, si podem, de manera localitzada, amb les gomes que tots

  conegueu, cal tenir en compte a lhora de comprar-les que siguen de 16 mm., continues

  amb goters incorporats cada 25cm, com a mxim cada 40 cm. La frecuencia de rec

  estar condicionada principalment per la climatologia, concentrant-se els recs ms

  abundants i freqents als mesos destiu: juny, juliol, agost i setembre. La resta de lany

  estarem atents i regarem quan ho creguem necessari desprs de mirar lhumitat de la

  terra i lestat de les plantes.

  Ja per a finalitzar, adjuntem un calendari que ens pot orientar sobre les poques ms

  idnies per a sembrar o plantar tenint en compte la climatologia i la tradici al nostre

  poble.

 • POQUES DE SEMBRA I TRASPLANT A LHORTA

  GEN FEB MAR ABR MA JUN JUL AGO SET OCT NOV DEC

  ALBERGNIES SS SS T T ALLS PORROS SS T T ALLS SECS S S S ALLS TENDRES S S S S API ST ST ST BAJOQUETA S S BLAT S S BLEDES ST BORRAJA S S S CACAUET S S CARABASSA DE FREGIR T T CARABASSA DE TORRAR S S CARXOFES T T CEBA DE GRA T T CEBA TENDRA T COL DHIVERN T T T DACSA ESCLAFIDORA S S LLENTILLES S S S ENCISSAM T T T T T T T T T T ESPINACS S S S S FAVES S S S FESOL BLANC S S S FESOL PELAILLA S S S S FESOL ROIG S S S FRESA T T JULIVERT S S S S S S S S MELO DALGER ST ST MELO TOT LANY ST. ST. ST. MONIATOS T T T T T NAP S S PSOLS S S S PEBRES T T QUERAILLES S S S S RAVES S S S S S S S S REMOLATXA ROJA S S S S PASTANAGA ST ST ST ST ST ST ST CIGRONS S S S TOMAQUES T T

  SS SEMBRA PER A FER PLANTER

  S SEMBRA DIRECTA

  ST SEMBRA DIRECTA O TRASPLANT

  T TRASPLANT

  En un futur prxim oferirem ms episodis relacionats amb el cultiu ecolgic a xicoteta

  escala.