Guia prctica dorganitzaci dactes pblics per a ... ? Guia prctica dorganitzaci dactes

 • Published on
  21-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Guia prctica dorganitzaci dactes pblics per a les entitats esportives

  SANT VICEN DELS HORTS 2014

  (

 • Guia prctica dorganitzaci dactes pblics per a les entitats esportives

  LEGISLACI BSICA APLICABLE:

  Decret 112/2010, de 31 dagost, Reglament despectacles pblics i activitats recreatives).

  Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulaci administrativa dels espectacles pblics

  i les activitats recreatives.

  Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual saprova el catleg dactivitats i centres obligats adoptar mesures dautoprotecci i es fixa el contingut daquestes mesures.

  Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenci i seguretat en matria dincendis en

  establiments, activitats, infrastructures i edificis.

  Normativa sectorial reguladora en matria de seguretat alimentria, dinstallacions, etc.

  SUPSITS DAPLICACI: Requereixen sollicitar llicncia els espectacles pblics i les activitats recreatives de carcter extraordinari que es duen a terme espordicament en espais oberts al pblic (concerts musicals, trobades culturals, fires dentitats, activitats infantils, cercaviles, etc.) Queden exemptes de tramitar llicncia municipal, per hauran de complir amb totes les mesures requerides:

  Espectacles pblics i activitats recreatives de carcter extraordinari, organitzats per l'Ajuntament en motiu de festes i revetlles populars.

  Espectacles pblics i activitats recreatives de carcter esportiu i que tenen lloc

  de manera espordica.

  Espectacles pblics i activitats recreatives d'inters artstic o cultural, d'aforament redut (< 150 persones) , en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts o en qualsevol tipus d'establiments de concurrncia pblica.

  Sexclouen de laplicaci:

  Els actes i les celebracions privats o de carcter familiar que no es duen a terme en establiments oberts al pblic.

  Les activitats dutes a terme en exercici dels drets fonamentals de reuni i de

  manifestaci.

  (

 • TERMINI DE SOLLICITUD:

  Lajuntament ha de resoldre sobre latorgament de la llicncia i notificar-la en el termini dun mes a comptar de la seva sollicitud. Si no hi ha una resoluci expressa dins daquest termini, la llicncia sentn denegada per silenci administratiu negatiu.

  Tanmateix, saconsella tramitar la llicncia amb la mxima previsi possible, per tal de poder esmenar, en cas que sigui necessari, les deficincies observades.

  DOCUMENTACI QUE CAL APORTAR:

  1. Memria de lactivitat extraordinria La memria justificativa de lactivitat extraordinria s un document que conte la justificaci de les mesures a adoptar per tal de garantir que es compleixen les mesures de seguretat necessries que garanteixen lxit de lactivitat. Caldr justificar:

  Dades de lorganitzador i persones de contacte. Descripci i caracterstiques de lacte. Caracterstiques de lespai. Aforament previst i autoritzat. Mesures adoptades. Plnol de lactivitat. Pl dautoprotecci o pl demergncia. Plissa de responsabilitat civil. (LAjuntament posa a disposici una memria simplificada tipus)

 • 2. Plnol de lacte

  El plnol de lacte pretn informar de forma grfica la ubicaci dels diferents elements descrits en la memria. En els Plnols es grafiar a una escala suficient (1:50 o 1:100):

  - Delimitaci dels espais conforme als usos previstos - Aforament i distribuci dels ocupants - Dimensionament dels mitjans devacuaci - Senyalitzaci de sortides i punts de reuni - Disponibilitat dextintors porttils convenientment situats. - Disponibilitat dels elements sanitaris

  3. Pl dautoprotecci o pl demergncia.

  El pla dautoprotecci s el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organitzaci) implantades en un determinat mbit (edificis, installacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergncies i garantir la integraci daquestes actuacions a les del sistema pblic. Segons la localitzaci on es realitza lestabliment, lactivitat que es realitza i laforament es precisa el segent tipus:

  PL DAUTOPROTECCI AUTONMIC LOCAL PLA DEMERGNCIA

  Edificis tancats Af > 2.000 500 < Af < 2.000 Af < 500 A laire lliure en espais delimitats Af > 5.000 500 < Af < 5.000 Af < 500

  A laire lliure en espais no delimitats Af > 15.000 1.000 < Af < 15.000 Af < 1.000 Curses esportives fora del casc urb --- sempre --- Curses esportives dins del casc urb --- Af > 1.000 Af< 1.000

  4. Plissa de responsabilitat civil

  Cal Justificar lexistncia dassegurana de responsabilitat civil que cobreixi la realitzaci de lacte, amb els lmits segents establerts: Fins a 100 persones 300.000 de capital assegurat Fins a 150 persones 400.000 de capital assegurat Fins a 300 persones 600.000 de capital assegurat Fins a 500 persones 750.000 de capital assegurat Fins a 1.000 persones 900.000 de capital assegurat Fins a 1.500 persones 1.200.000 de capital assegurat Fins a 2.500 persones 1.600.000 de capital assegurat Fins a 5.000 persones 2.000.000 de capital assegurat Ms de 5.000 persones S'ha d'incrementar la quantiat en 60.000 per cada

  1.000 persones, o fracci, respecte de les 5.000, fins arribar als 6.000.000

 • 5. Memria tcnica justificativa del compliment de les condicions de seguretat Per tal que la direcci general de Prevenci, Extinci dincendis i Salvament de la Generalitat pugui valorar lacte en els casos detallats a continuaci, es requereix memria, signada per un tcnic competent, on es justifiqui el compliment de les condicions de seguretat.

  Activitats de carcter espordic amb un aforament superior a 500 persones en establiments tancats.

  Activitats de carcter espordic amb un aforament superior a 1.000 persones en establiments oberts.

  Estructures desmuntables i itinerants, com carpes, envelats o tendals, entre daltres, i amb un aforament superior a 1.000 persones.

  6. Cessi de lespai Cal que les entitats i particulars sollicitin la cessi de lespai on es realitzar lactivitat, quan aquesta no es realitzi en una via de titularitat municipal.

  Carretera de Torrelles (BV-2005) Diputaci de Barcelona Carretera de Sant Boi (BV-2002) Diputaci de Barcelona Carretera de Torrelles des de rotonda de la carretera St Boi fins a A-2

  Fomento

  A-2 Fomento N-340 i ramals Fomento Via FGC (prxim) Ferrocarrils Catalans Via AVE (prxim) ADIF Riu LLobregat i riera de Torrelles (< 50 metres) ACA

  MESURES NECESSRIES A ADOPTAR:

  1. Aforament mxim previst i aforament mxim perms 2. Vigilncia i control daccs (noms espectacles musicals):

  Els actes englobats com a concerts musicals ( no inclou els de msica clssica, ....) han de disposar de mesures referents a la vigilncia i control daccs. Aquestes tasques han de ser realitzades per personal acreditat a tal f. Seguretat privada:

  Els concerts musicals han de disposar durant tot el seu horari de funcionament personal vigilant de seguretat privada a partir de 500 persones daforament autoritzat i en el segent nombre: A partir de 500 persones daforament autoritzat: 1 persona, com a mnim. A partir de 1.000 persones daforament autoritzat: 2 persones, i 1 persona vigilant de seguretat ms per cada 1.000 persones, com a mnim.

 • En el supsit dactes organitzats per un ens local, sempre que la seguretat de les persones usuries quedi garantida degudament per la policia municipal, policia local o gurdia urbana no es precisar seguretat privada.

  Control daccs:

  s dobligaci de disposar de personal de control daccs espectacles i activitats recreatives musicals de carcter extraordinari a partir de 150 persones daforament autoritzat. Entre 150 i 500 persones daforament autoritzat: 2 persones, com a mnim. Entre 501 i 1.000 persones daforament autoritzat: 3 persones, com a mnim. A partir de 1.001 persones daforament autoritzat: 4 persones, com a mnim, 1 mes per cada 1.000 persones.

  3. Preventius sanitaris Les activitats extraordinries han de disposar de preventius sanitaris suficients per tal de prestar els primers auxilis en cas daccident, malaltia o crisi sobtada, dacord amb la taula segent: Menys de

  500 persones Entre 500 persones i

  1.000 Enrtre 1.000 i 5.000

  persones Mes de 5.000

  persones Concert Musical Farmaciola 1 SVI (UCI+infermer/a)

  Activitats en espais pblics de risc (diada castellera, ...)

  1 SVB (Ambulncia convencional)

  Activitat a laire lliure

  Farmaciola 1 SVI (UCI+infermer/a)

  2 SVI (UCI+infermer/a)

  Curses esportives fora del casc urb

  farmaciola 1 SVI (UCI+Infermer/a)

  Curses esportives dins del casc urb

  Farmaciola 1 SVI (UCI+Infermer/a)

  En cas dactivitats amb aforament superior a 500 persones semet una sollicitud destimaci de recursos sanitaris al servei demergncies mdiques de Catalunya (SEM) amb lantelaci suficient. 4. Serveis higinics En el cas d'espectacles o d'activitats recreatives que se celebren en espais oberts, s'han d'installar cabines dotades de vter i lavabo, en una proporci mnima d'una cabina per a cada 150 persones, i una ms per cada 150 persones d'aforament autoritzat. S'ha d'acreditar documentalment la installaci dels equipaments esmentats.

 • 5. Extintors i prevenci dincendis. Es disposaran dextintors porttils almenys cada 15 metres, aix com nombre de sortides demergncia adients, les quals no podran ser afectades o interrompudes per a la realitzaci de lacte. En cas dactes que es celebrin en espais tancats, aquest ha de complir els requisits constructius i de prevenci dincendis exigits per la normativa legal vigent.