Folleto Gidoi Faktoria/El Espacio del guin

 • Published on
  16-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  2

DESCRIPTION

Folleto Gidoi Faktoria/El Espacio del guin

Transcript

 • gidoi faktoriael espacio del guin

  2009 2010

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 3

 • Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin est dirigido a 20 personas con el siguiente perfil:

  Estudiantes de universidad o de centros formativos vinculados al Audiovisual.

  Profesionales del sector o de otros sectores relacionados, como la comunicacin.

  Personas interesadas en desarrollar su carrera profesionalen el mundo del guin.

  Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin 20 lagunentzat sortutako ekimena da. Pertsonahoriek ezaugarri hauek izan behar dituzte:

  Ikus-entzunezkoarekin lotutakoprestakuntza zentroetako edounibertsitateko ikasleak.

  Sektoreko edo ikus-entzunezkoekinlotutako beste sektore batzuetako(esate baterako, komunikazioa)profesionalak.

  Euren karrera profesionalagidoiaren munduan garatu nahiduten pertsonak.

  Programa hau EITBkBilbon duen egoitzanemango da, 2009koazarotik aurrera.Hautaketa prozesuauztailean etairailean egingoda.

  El programa ser impartido en la sede de EiTB en Bilbao apartir de noviembre de 2009. El proceso de seleccin se

  realizar durante los meses de julio y septiembre.

  El Cluster Audiovisual de Euskadi EIKEN y EiTB ponen enmarcha el programa de especializacin Gidoi Faktoria / El

  Espacio del Guin con el objetivo de formar a personasexpertas guionistas que puedan ofrecer sus servicios al

  entorno productivo audiovisual, llenando as el vaco actualexistente en esta materia en el mercado de la televisin.

  EIKIEN Euskadiko Ikus-entzunezkoen Klusterrak etaEiTBk Gidoi Faktoria / El Espacio del Guinespezializazio-programa jarri dute abian, ikus-entzunezko produkzioan lan egin dezaketen gidoilariadituak trebatzeko asmoz. Modu horretan, bete egingolitzateke telebistaren merkatuan eta aipatutako arloangaur egun dagoen hutsunea.

  NACE GIDOI FAKTORIA /EL ESPACIO DEL GUIN, EL PRIMER PROGRAMA DE FORMACINESPECIALIZADA EN GUIN DE EUSKADI!

  GIDOI FAKTORIA / EL ESPACIO DEL GUINSORTU DA. GIDOIGINTZAN ESPEZIALIZATUTAKOEUSKADIKO LEHENENGO PRESTAKUNTZA-PROGRAMA DA!

  SI QUIERESSER GUIONISTA,

  ESTS DE ENHORABUENA

  GIDOILARIA IZAN NAHIBADUZU, ZORIONEKO ZAUDE

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 4

 • El programa consta de cuatro mdulosformativos independientes que, en suconjunto, sumarn 350 horas lectivas.

  Adems, los alumnos/as debern elaborarun proyecto final y tendrn la posibilidadde hacer un periodo de prcticas (250horas aprox.) en alguna de las productoras

  colaboradoras de Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin, asesoradas en todomomento por un tutor/a.

  Al finalizar el programa completo, losparticipantes obtendrn el ttulo deExperto guionista emitido por EIKEN yEiTB.

  Programak lau modulu informatiboindependente ditu, eta, guztira, 350eskola-ordu emango dira.

  Gainera, ikasleek amaierako proiektu bategin beharko dute, eta praktika-aldi bategiteko aukera izango dute (gutxigorabehera, 250 ordu), Gidoi Faktoria /

  El Espacio del Guin ekimenarekinkolaboratzen duen produkzio-enpresarenbatean. Era berean, tutore batenaholkularitza jasoko dute uneoro.

  Programa osoa amaitzen denean, parte-hartzaileek Gidoilari aditua titulualortuko dute, EIKENek eta EiTBk emanda.

  APRENDERS TODO LO QUE SE NECESITA PARA SER UN GUIONISTA PROFESIONAL!

  GIDOILARI PROFESIONALA IZATEKO BEHAR DEN GUZTIA IKASIKO DUZU!

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 5

 • Mdulo 1: El Medio Televisivo (40 horas)La Produccin en TelevisinProgramacin y Medicin de Audiencias

  Mdulo 2: Fundamentos yherramientas del Guin (56 horas)

  Dramaturgia y Lenguaje AudiovisualCreatividad y Trabajo en Equipo

  Mdulo 3: Ficcin (110 horas)La ComediaEl DramaLos Subgneros en Ficcin

  Mdulo 4: Entretenimiento (144 horas)El DocumentalEl ShowMagazineEl Concurso Los Subgneros en Entretenimiento

  MDULOS DEL ITINERARIO Y CALENDARIO

  1. modulua: Telebista (40 ordu)Produkzioa telebistanProgramazioa eta audientzien neurketa

  2. modulua: Gidoiaren oinarriak etatresnak (56 ordu)

  Dramaturgia eta ikus-entzunezkoarenhizkuntzaSormena eta talde-lana

  3. modulua: Fikzioa (110 ordu)KomediaDramaAzpigeneroak fikzioan

  4. modulua: Entretenimendua (144 ordu)DokumentalaShowaMagazineaLehiaketa Azpigeneroak entretenimenduan

  IKASTAROKO MODULUAK ETA EGUTEGIA

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 6

 • EGUTEGIA

  CALENDARIOMayo-Septiembre

  2009Mayo-Septiembre

  2010Octubre

  2009Noviembre

  2009

  1- El medio televisivo

  SeleccinDifusin

  Encuentro anual

  2- Fundamentos y herramientas del Guin 4- Entretenimiento

  5- Proyectofinal

  3- Ficcin

  Diciembre2009

  Enero2010

  Febrero2010

  Marzo2010

  Abril2010

  Taller del guin Formacinprctica

  Cursos monogrficos

  Maiatza-Iraila2009

  Maiatza-Iraila2010

  Urria2009

  Azaroa2009

  1- TelebistaHauta-ketaHedapena

  Urteroko topaketa

  2- Gidoiaren oinarriak eta tresnak 4- Entretenimendua 5- Amaierakoproiektua

  3- Fikzioa

  Abendua2009

  Urtarrila2010

  Otsaila2010

  Martxoa2010

  Apirila2010

  Gidoi tailerra Prestakuntzapraktikoa

  Ikastaro monografikoak

  1 2 3 4 5

  1 2 3 4 5

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 7

 • INVIERTE EN TU FUTURO

  PROFESIONAL!

  INBERTITU ZUREETORKIZUNPROFESIONALEAN!

  350 horas de formacin para la adquisicin delas habilidades y competencias necesarias paracubrir el perfil de guionista de TV.

  Prcticas tutorizadas durante el periodo formativo.

  250 horas de Formacin Prctica guiadas por untutor en una empresa del sector.

  Acompaamiento de un guionista profesional en laelaboracin del proyecto final

  Inscripcin y matriculacin en uno de los cursosmonogrficos o talleres que se impartan en el marco delproyecto Gidoi Faktoria / El Espacio del Guin.

  Inscripcin y matriculacin en las Jornadas Anuales.

  La organizacin prev la posibilidad de poner adisposicin de algunos alumnos/as becas de hasta un

  30% de la matrcula, segn criterios a definir.

  Por otra parte, tanto los mdulos que componen el itinerario completocomo los talleres monogrficos que en su momento se lleven acabo se

  podrn cursar de forma independiente, previo pago de la matricula que seestablezca en cada caso.

  El coste de matrcula del itinerariocompleto es de 4.800 euros/persona, con

  posibilidad de pago fraccionado, eincluye los siguientes conceptos:

  Prestakuntzako 350 ordu, telebistako gidoilari-profilabetetzeko behar diren gaitasun eta trebeziak lortu ahalizateko.

  Prestakuntza-aldian tutoretzapean egindako praktikak.

  Prestakuntza praktikoko 250 ordu sektoreko enpresabatean, tutore batek gidatuta.

  Gidoilari profesional baten laguntza amaierakoproiektua egiterakoan.

  Inskripzioa eta matrikulazioa Gidoi Faktoria / ElEspacio del Guin proiektuaren markoanemango den ikastaro monografiko edotailerren batean.

  Inskripzioa eta matrikulazioa UrterokoJardunaldietan.

  Antolakuntzak matrikularen %30eraarteko bekak eman diezazkiekezenbait ikasleri, zehaztu beharrekoirizpideen arabera.

  Beste alde batetik, ikastaroosoa osatzen duten moduluaketa aldian-aldian antolatukodiren tailer monografikoakmodu independenteanegin ahal izango dira,kasu bakoitzerakoezarritako matrikulaordaindu ostean.

  Ikastaro osoko matrikularen kostua 4.800 eurokoa dapertsona bakoitzeko, eta ordainketa zatika egin daiteke.Prezioaren barruan, kontzeptu hauek daude sartuta:

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 1

 • Izena / Nombre Abizenak / ApellidosJaiotze data / Fecha de Nacimiento

  Helbidea / Direccin Herria / Poblacin P.K / C.P. Posta elektronikoa / Correo electrnico Telefonoa / Telfono

  Telefono mugikorra / Telfono mvil

  Zergaitik gustatuko litzaizuke ikastaro hau egitea? / Por qu te gustara hacer este itinerario?

  Si ests interesado/a en el programa deespecializacin Gidoi Faktoria / ElEspacio del Guin o quieres recibir msinformacin llmanos al telfono 94656 32 30 o envanos un correoelectrnico a gidoifaktoria@eitb.comindicndonos los siguientes campos:

  Gidoi Faktoria / El Espacio del Guinespezializazio programan interesatutabazaude edo informazio gehiago jaso nahibaduzu, deitu 94 656 32 30 telefonoraedo bidali mezu elektroniko batgidoifaktoria@eitb.com helbidera, datuhauen berri emanez:

  MS INFORMACIN

  INFORMAZIOGEHIAGO

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 8

 • gidoi faktoriael espacio del guin

  94 656 32 30gidoifaktoria@eitb.com

  informazioa informacin

  Folleto Gidoi Faktoria:Maquetacin 1 25/6/09 10:16 Pgina 2