Exercicis Totes Les Normes Catala

 • Published on
  18-Jan-2016

 • View
  216

 • Download
  0

DESCRIPTION

normes ortogrfiques

Transcript

 • Nom_____________________________ Data_________________________

  La s l.laba t nica s __________________.

  Marca la s l.laba t nica de cargol.

  Les paraules que tenen la ________________________________________ s l.laba t nica s n agudes.agudes.agudes.agudes.

  Saccentuen si acaben en:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

 • La s l.laba t nica s la ____________

  Marca la s l.laba t nica de muntanya.

  Les paraules que tenen la ______________ ______________ ______________ ______________ s l.laba t nica s n planes.planes.planes.planes.

  Saccentuen les que ______ acaben en cap daquestes terminacions:

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  Algunes paraules porten accent per diferenciar-les duna altra que sescriu igual: v nen/venen.....

  La s l.laba t nica s _________________________________

  Marca la s l.laba t nica de p gina

  Les paraules que tenen la ______________ s l.laba t nica s n __________________.

  Saccentuen ________________

  ____________________________________________________________________

 • 1.- Escriu cada paraula a la columna que correspongui.

  M nega, regadora, fam lia, mosquit, pala, ratol , rosa, carret , est tua

  Agudes Planes Esdr ixoles

  2.- Llegeix aquest text amb atenci :

  La p mfila de la S nia no va entendre el que li deia la seva via. Va agafar un pinzell tota

  decidida i en comptes de pintar els angles del pati, es va dedicar a empastifar el pobre senyor

  Johnson. En James Johnson s un ve angl s que t la d ria de despla ar-se sobre dun pat .

  Pobre home! Va quedar ben gald s!

  La S nia deia que aquell color no li quedava gens malament, i tant i tant li ho va dir que el

  senyor Johnson va acabar creient-sho. I saps qu ? Que ara, el bon jan no es treu de sobre

  aquest vestit tacat tan psicod lic. I quan passeja pel barri, els vailets li canten enriolats:

  Diuen que els anglesos

  S n dall m s fins,

  per el senyor Johnson,

  que s el meu ve

  va perdre leleg ncia

  a sobre dun pat !

 • Encercla quatre paraules agudes del text.

  Subratllla quatre paraules planes

  Escriu les cinc paraules esdr ixoles que hi surten.

  ____________________________________________________________________

  3.- Totes aquestes paraules daquest exercici s n agudes, per unes han de dur accent i les altres no. Posa-hi laccent, si cal, i classifica-les:

  submari, navegacio, cami, encen, pais, intencio, vaixell, soroll, contraban, claror, interes, can o,

  majestuos, prescis, horitzo, volanti, mari, depen, cadascu, cinturo, capita, gamarus, espes, resso,

  algu, cinque, sise, comu ping i, passadis, indres, reves, tauro, porro, hostil, indret.

  Paraules agudes amb accent Paraules agudes sense accent

 • 4. Totes aquestsa paruales que tens a continuaci s n planes. Aplica la norma que has apr s i posa laccent sobre les que nhagin de dur. Despr s classifica-les:

  Indic, Pacific, costa, ostra, perla, rajada, parasit, vegada, microscopic, nacre, rapid, inutil, album,

  diposit, anec, mecanic, musclo, gamba, llagosta, tonyina, naufrag, panic, trangol.

  Paraules planes amb accent Paraules planes sense accent

 • 5.- Busca en aquest text les paraules esdr ixoles i copia-les a sota.

  No fa pas gaire els rius eren els canals que alimentaven el mar, li proporcionaven les sals

  minerals i les part cules org niques que necessitava. Per avui en dia els residus dind stries

  qu miques, les aig es brutes de les ciutats, els detergents i els residus agr coles, com els fosfats o

  els pesticides, han convertit els rius en aut ntiques clavegueres que cada any aboquen al mar

  moltssimes tones de porqueria. A m s, els vessaments constants de petroli dels petrolers i les

  deixalles radioactives fan que cada dia que passa la contaminaci de les aig es sigui m s

  dram tica. I aix , en mars tan tancats com la Mediterr nia, s encara m s perill s.

  Cal que, duna forma dr stica, tots els estats del m n es posin dacord per evitar

  lenverinament de les aig es marines.

  A veure si al final podrem anar a peu a Mallorca saltant de caca en caca.....