Despredre per aprendre: Adolescents

 • Published on
  07-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  4

DESCRIPTION

Despredre per aprendre

Transcript

 • ConversantConversantConversantConversant sobre les sobre les sobre les sobre les pppprduesrduesrduesrdues i la i la i la i la mortmortmortmort, , , , aprenemaprenemaprenemaprenem a VIUREa VIUREa VIUREa VIURE

  dijousdijousdijousdijous 25 d25 d25 d25 doctubre octubre octubre octubre

  EL DOL DELS ADOLESCENTSEL DOL DELS ADOLESCENTSEL DOL DELS ADOLESCENTSEL DOL DELS ADOLESCENTSCom viuen els adolescents la mort d'algun sser estimat?

  Reaccionen com els adults? Com els podem ajudar? Sabem els adults quina s la millor estratgia per ajudar-los?

  17:30 17:30 17:30 17:30 Biblioteca de Biblioteca de Biblioteca de Biblioteca de CaldesCaldesCaldesCaldes de de de de MontbuiMontbuiMontbuiMontbui

  A A A A ccccrrecrrecrrecrrec de la de la de la de la sra.sra.sra.sra. Marta Marta Marta Marta ViViViVialsalsalsals i Miralles i Miralles i Miralles i Miralles (psicooncloga infantil. Llarga experincia en l'atencia nens i adolescents amb familiars oncolgics.

  Actualment psicloga d'un equip mdic de cures palliatives a domicili)

  AdreAdreAdreAdreatatatat a totes les persones a totes les persones a totes les persones a totes les persones interessadesinteressadesinteressadesinteressades

  ESCOLA DE FORMACIESCOLA DE FORMACIESCOLA DE FORMACIESCOLA DE FORMACI FUNDACIFUNDACIFUNDACIFUNDACI SANTA SUSANNASANTA SUSANNASANTA SUSANNASANTA SUSANNAFONT I BOET, 16 TEL 93 865 49 94 FAX 93 865 54 25

  info@fundaciostasusanna.cat www.fundaciostasusanna.cat