DECLEG SOBRE NORMES DE CONVIVNCIA

 • Published on
  25-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  2

DESCRIPTION

DECLEG SOBRE NORMES DE CONVIVNCIA

Transcript

 • DECLEG SOBRE NORMES DE CONVIVNCIA

  I.E.S. PROFESSOR BROCH I LLOP VILA-REAL

 • 1. Entre classe i classe els alumnes no han deixir ni estar-se al corredor, tret de casos de necessitat.

 • 2. A tercera, i sisena (excepte el divendres) hora els alumnes eixiran de laula i el professorat tancar quan els alumnes hagen eixit.

 • 3. Cap alumne, de cap nivell, podr entrar o eixir del centre fora de les hores dentrada i deixida. Si per raons de fora major s necessari (per exemple visita mdica), ho far prvia presentaci dun justificant del pare/mare, metge amb el model oficial dautoritzaci deixida del Centre, i aprofitant el moment del canvi de classe. A lhora del pati, les portes exteriors del centre restaran tancades i cap alumne podr eixir sense perms.

 • 4. Les taules estaran distribudes en les aules de manera ordenada (en files de dos com a distribuci standard). El tutor i els professors podran establir altres distribucions si ho consideren convenient. En qualsevol cas, sevitar el caos en la organitzaci de laula i que els alumnes sapiloten en determinats racons.

 • 5. Lalumnat ha de romandre al centre durant totes les hores lectives que determina el seu horari i no pot anar-sen a casa abans dhora (si falta algun professor a ltima hora, la classe ser atesa pels professors de gurdia). Per a tot lalumnat del centre, labsncia injustificada suposar una falta lleu.

 • 6. Com a norma de carcter general, lalumnat restar a classe durant tota lhora lectiva (exmens inclosos) fins que sone el timbre i no podr eixir abans. Tret de casos destricta necessitat, lalumnat no eixir als serveis, fotocopiadora, etc.

 • 7. La conservaci i manteniment en bon s del material propi, dels companys i del centre sn bsics en la formaci personal. Cadasc dels alumnes ser responsable del seu pupitre i la seua cadira, i el grup com a collectiu de lestat de la seua aula. El tutor/a del grup controlar setmanalment lestat del material. Els desperfectes ocasionats pel mal s, correran a crrec dels infractors o infractores. En cas de no aparixer aquests, la responsabilitat recaur en tota la classe.

 • 8. Fumar a linterior dels centres escolars est prohibit per la llei (Llei 28/2005 de prevenci de tabaquisme de 27 de desembre). Dacord, doncs, amb la legalitat vigent, NO ES POT FUMAR dins del centre, incloent-ne el pati i els passadissos. Es decomisar el tabac a tot lalumnat que incumplisca la norma. Tanmateix, la mateixa llei, per una infracci lleu, com fumar a linterior dun centre pblic, estableix multes que oscillen entre els 30 i els 600 euros.

 • Daltra banda est prohibit el consum de qualsevol substncia estupefaent en el centre. A qualsevol alumne que siga sorprs consumint-les, se li decomissaran immediatament. Es considerar falta molt greu en cas de trfic de drogues.

 • 9. Els passadissos i les escales no sn lloc adequat per seure, reunir-se, crrer, cridar, etc. Cal evitar aquest tipus de comportaments.

 • 10. Queda totalment prohibit portar i utlitzar mbils, rdios, walkmans MP3, MP4, MP5 i qualsevol altre equip de reproducci dimatge i/o de so, dins del recinte escolar. Cas de ser descoberts amb el mbil es considerar falta lleu i se li incautar i no se li retornar fins a lltim dia de classe del mes de juny que vindran acompanyats pel pare o mare. Si a ms de portar-lo tamb estava en s es considerar falta greu (encara que siga per comprovar lhora) i se li retirar com abans per a ms es telefonar a casa per anar-sen i tindr cinc dies de sanci cautelar a casa.

 • Aquest document ha sigut aprovat pel Consell Escolar reunit amb data 13 de gener de 2010.

 • DECLEG SOBRE NORMES DE CONVIVNCIA

  I.E.S. PROFESSOR BROCH I LLOP VILA-REAL