Dades inicials d'identificaci - Escola Tcnica Superior ... ? Edafologia aplicada a l'horticultura

 • Published on
  21-Oct-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Dades inicials d'identificaci Nom de lassignatura: Horticultura Nmero de crdits Pla 2001: 10 Nmero de crdits ECTS: 8 Carcter (troncal T, obligatria Ob, optativa Op): T Titulaci: ETAHJ Departament: Hortofruticultura,

  Botnica i Jardineria Quadrimestre: anual Idioma: catal, castell, angls Pgina web:- Dossier electrnic (Si/No): si Professor coordinador: Llus Martn e-mail: martin@hbj.udl.es Altres professors: Astrid Ballesta Yolanda Soria

  e-mail: astrid@hbj.udl.es e-mail: soria@hbj.udl.es

  Introducci a l'assignatura

  La Horticultura constitueix una assignatura troncal que s'imparteix en la part final de la carrera. Conjuntament amb la Fruticultura i la Jardineria constitueix un dels tres pilars finalistes de la especialitat d'Hortofruticultura i Jardineria. En l'assignatura s'imparteixen les bases y la tecnologia de producci y la propagaci hortcola, especialment de productes amb finalitats comestibles, utilitzant com a bagatge tots aquells coneixements i aptituds que l'alumne ha adquirit al llarg de la carrera. Si b en desenvolupament de l'assignatura es reflexa el vessant aplicat de prcticament totes les matries cursades anteriorment, la Botnica, la Fisiologia Vegetal, la Edafologia, la Climatologia i la Fitotcnia constitueixen assignatures fonamentals per al seu bon desenvolupament. Els alumnes que han superat la Horticultura podran seguir ampliant la seva formaci en aquesta disciplina, cursant la assignatura de Cultius Hortcoles. Una de les caracterstiques d'aquesta disciplina es la gran diversitat destructures vegetals, sistemes productius i tecnologies de la producci que es tracten.

  Objectius

  1.- Diferenciar els cultius hortcoles i els sistemes de producci hortcola dels altres cultius i sistemes agrcoles. 2.- Identificar la gran varietat d'estructures vegetals cultivades en horticultura i conixer la seva utilitzaci. 3.- Entendre el funcionament global del sector hortcola i la seva importncia a Espanya i al mon. 4.- Integrar les bases fisiolgiques de les espcies hortcoles amb els factors ambientals principals. 5.- Raonar les tecnologies que permeten controlar el desenvolupament del cultiu en un ambient concret. 6.- Conixer les tcniques de propagaci dels cultius hortcoles. 7.- Implementar les tcniques de modificaci del clima i del sl en funci dels objectius de producci. 8.- Determinar i portar a terme les fases del procs productiu dun producte hortcola. 9.- Proposar tcniques de condicionament de productes hortcoles en postcollita. 10.- Buscar, interpretar i valorar informaci tcnica i conixer les problemtiques actuals de lhorticultor.

  Temari Teric i Prctic

  PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA " Horticultura " (10 CR) PRIMERA PART: INTRODUCCI Presentaci assignatura Tema 1. Introducci. Horticultura a Espanya i a la UE. Tema 2. Botnica i morfologia de les espcies hortcoles. SEGONA PART: FACTORS AMBIENTALS CLIMTICS EN RELACI A LA FISIOLOGIA DEL CULTIU Tema 3. La radiaci i la seva influncia en el desenvolupament i productivitat de la planta hortcola. Tema 4. La temperatura i la seva influncia en el desenvolupament i productivitat en la planta hortcola. Tema 5. Bases fisiolgiques de la producci hortcola. Components del rendiment. TERCERA PART: FACTORS AMBIENTALS EDFICS: LA ZONA RADICAL, RELACI PLANTA-SOL Tema 6. Edafologia aplicada a l'horticultura Tema 7. L's de l'aigua en horticultura. Tema 8. Fertilitzaci en horticultura.

 • QUARTA PART: FASES I CONTROL DEL PROCS PRODUCTIU Tema 9. Descripci i seqncia de les fases del procs productiu. Tema 10. Propagaci de plantes hortcoles. Tema 11. Control del creixement i del desenvolupament del cultiu. Mtodes mecnics. Reguladors de creixement Tema 12. Rotacions i alternatives hortcoles. CINQUENA PART: TCNIQUES ESPECFIQUES EN HORTICULTURA Tema 13. Control dels factors del clima en horticultura. Tcniques de protecci climtica. Tema 14. Fertirrigaci en horticultura. Tema 15. Control del sl en horticultura. Cultiu sense sl. SISENA PART: RECOL.LECCIO I POSTCOLLITA Tema 16. Bases fisiolgiques de la postcollita. Tema 17. Recollecci i condicionament dels productes hortcoles. PROGRAMA DE CLASSES PRCTIQUES Prctica 1. Coneixement i utilitzaci de les fonts d'informaci per a determinar el procs productiu d'un cultiu assignat. Prctica 2. Estudi i valoraci crtica dun article tcnic relacionat amb lhorticultura. Prctica 3. Desenvolupament i seguiment del cultiu en el camp de prctiques. Fenologa dels cultius i fases del procs productiu. Cas aplicat al cultiu assignat. Prctica 4. Reconeixement de llavors hortcoles i planters. Assaig de germinaci. Nascncia. Dosi de sembra. Prctica 5. Clcul dels requeriments d'aigua. Balan hdric real. Distribuci i Control hdric en el cultiu. Prctica 6. Clcul de Necessitats i Distribuci de Fertilitzants Prctica 7. Problemes de fertilitzaci Prctica 8. Clcul de Solucions nutritives. Problemes de fertirrigaci Prctica 9. Quantificaci de la respiraci i de la producci d'etil en productes hortcoles. Prctica 10. Diagrama de flux del procs de condicionament d'un producte hortcola. Prctica 11. Aplicaci de normatives de qualitat i comercialitzaci en horticultura. Prctica 12. Visites tcniques a explotacions hortcoles

 • Planificaci temporal Planificaci temporal

  Tipus Activitat Descripci resumida de lactivitat (Ttol de tema o activitat prctica) D

  edic

  aci

  (ho

  res)

  Set

  man

  a

  Obj

  ectiu

  For

  mat

  iu

  Ded

  icac

  i

  no

  pres

  enci

  al

  HORTICULTURA PART I. INTRODUCCI TEO Presentaci assignatura 1 1 tots 0 TEO Tema 1. Introducci. Horticultura a Espanya i a la UE 2 1 1,3 2,5 TEO Tema 2. Botnica i morfologia de les espcies hortcoles. 2 1,2 2,6 2,5 SEM Prctica 1: Fonts dinformaci 2 2 10 4 SEM Prctica 2: Estudi i valoraci crtica dun article tcnic relacionat amb lhorticultura. 2 2, 3 10 2

  PART II: FACTORS AMBIENTALS CLIMTICS EN RELACI A LA FISIOLOGIA DEL CULTIU

  TEO Tema 3. La radiaci i la seva influncia en el desenvolupament i productivitat. 6 3,4 4 7,5 TEO Tema 4. La temperatura i la seva influncia en el desenvolupament i productivitat. 3 4,5 4 3,5 CAM Prctica 3. Fenologia . Realitzaci de les fases del procs productiu. 2 5 4,8 12 TEO Tema 5. Bases fisiolgiques de la producci hortcola. Components del rendiment. 1 6 4 1 LAB Prctica 4: Reconeixement llavors hortcoles. Germinaci. Nascncia. 2 6 2,4 5

  PART III: FACTORS AMBIENTALS EDAFICS: LA ZONA RADICAL, RELACIO PLANTA-SOL

  TEO Tema 6. Edafologia aplicada a l'horticultura 6 6, 7,8 4,5 7,5 TEO Tema 7. L's de l'aigua en horticultura. 5 8,9 4,5 6 CAM Prctica 5. Necessitats hdriques. Control hdric. 3 9, 10 4,5 5 TEO Tema 8. Fertilitzaci en horticultura. 5 10,11 4,5 6,5 PRO Prctica 6. Determinaci de la necessitat de nutrients 2 11 4,5 4 PRO Prctica 7. Problemes de fertilitzaci 2 12 5 4 AVAL Estudi i valoraci crtica dun article tcnic (lliurament treball) 0 12 10 PART IV: FASES I CONTROL DEL PROCS PRODUCTIU TEO Tema 9. Descripci i seqncia de les fases del procs productiu. 4 12,13 8 5 TEO Tema 10. Propagaci de plantes hortcoles. 2 13 6,2 2,5 TEO Tema 11. Control del desenvolupament. Mtodes mecnics. Reguladors de creixement2 14 5 2,5 TEO Tema 12. Rotacions i alternatives hortcoles. 2 14 8,5 2,5 AVAL Avaluaci Parts I, II, III, i IV 2 AVAL Avaluaci Reconeixement del material vegetal 1 2 V: TCNIQUES ESPECFIQUES EN HORTICULTURA TEO Tema 13. Control dels factors del clima.. Tcniques de modificaci climtica. 5 15,16 7 6 TEO Tema 14. Fertirrigaci en horticultura. 6 16,17, 5,7 7,5 PRO Prctica 8. Clcul solucions nutritives. Problemes fertirrigaci 4 18,19 5,7 5 TEO Tema 15. Control del sl en horticultura. Cultiu sense sl. 3 20 7 4 VI: RECOLLECCI I POSTCOLLITA TEO Tema 16. . Bases fisiolgiques de la postcollita. 6 21,22 4,9 7 LAB Prctica 9. Quantificaci de la respiraci i de la producci detil 2 23 4,9 3 TEO Tema 17. Recollecci i condicionament dels productes hortcoles. 6 23,24,258,9 7 PRO Prctica 10. Procs de condicionament dun producte hortcola. 2 25,26 9 4 LAB Prctica 11. Normatives de qualitat i comercilaitzaci. 2 26 8,9 2 VIS Prctica 12. Visites a explotacions hortcoles 8 27-30 8,3 3 AVAL Avaluaci Parts V i VI 2 AVAL Lliurament informe valoraci visites explotacions 0 30

 • AVAL Lliurament gui de prctiques 0 30 Total Teoria 67 81 Totals Prctiques 33 53 Total Avaluacions 5 TOTALS Total hores reglades 105 Total hores No reglades (estudi, elaboraci informes, treballs, etc.) 134 Totals (ECTS) 3,5 4,5 Crdits ECTS equivalents

 • Bibliografia de referncia

  Bsica:

  - Chaux, C., Foury C. 1994. Productions Lgumires. Tome 1: Gnralits.Technique et Documentation-Lavoisier. Paris.

  - Forbes, J.C., Watson, R.D. 1992. Plants in Agriculture. Cambridge University Press..

  - Hartmann, T.H., Kester, D.E., Davies,F.T. 1990. Plant Propagation. Principles and Practices. Prentice-Hall.

  - Maroto, J.V. 2000. Elementos de Horticultura General. Ed. Mundi Prensa. Madrid

  - Maynard D.N., Hochmuth G.J. 1997. Knott's Handbook for Vegetables Growers. John Wiley & Sons. New York.

  - Odet J., Musard M., Wacquant C. 1982. Mmento fertilisation des cultures lgumires. Ctifl.

  - Preece, J.E., Read, P.E. 1993. The Biology of Horticulture: an introductory textbook. John Wiley & Sons. New York. Complementria:

  - Cadahia Lpez C. (ed).1998. Fertirrigacin. Cultivos hortcolas y ornamentales. Mundi-Prensa. Madrid.

  - Rubatzky, V.E., Yamaguchi M. 1997. World Vegetables. Principles, production, and Nutritive Values. Chapman & Hall. New York.

  - SECH (Ed.). 2001.La Horticultura Espaola. Ed. Horticultura S.L. Reus.

  - Maroto, J.V. 2003. Horticultura Herbacea Especial. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.

  - Burs S. Sustratos.1997. Ed. Agrotcnicas S.L. Madrid.

  - Daz T., Esp E., Fontecha A., Jimnez J.C., Lpez J., Salmern A. 2001. Los filmes plsticos en la Produccin Agrcola. Mundi-Prensa. Madrid.

  Metodologia Lassignatura dHorticultura es anual. Simparteixen 4 h setmanals durant el primer quadrimestre i 3 h el segon. El desenvolupament de les classes teriques es realitza mitjanant classes magistrals amb un elevat grau interactivitat amb els alumnes. Les classes de teoria salternen amb les classes prctiques de laboratori, camp, discussi de problemes i casos. Cap a la fi de lassignatura es realitzen una o dues visites a diferents explotacions hortcoles que representen una sntesi de tot el que lalumne ha vist i ha aprs durant el curs.

  Avaluaci de l'aprenentatge Al ser la assignatura troncal, lalumne disposa de dos convocatries davaluaci fixades pel centre. Independentment daquestes convocatries es realitzen dues avaluacions de les classes teriques durant el curs, una a la fi del primer quadrimestre i laltra a la fi del segon quadrimestre. Les proves davaluaci consistiran en preguntes de desenvolupament curt o mitj i en la resoluci de problemes on, a part dels coneixements fonamentals, savaluar de les capacitats danlisi, sntesi, extrapolaci i dimaginaci de solucions. Laprofitament de les prctiques savaluar mitjanant la presentaci dun gui de prctiques amb els resultats i la discussi de les prctiques realitzades. Lalumne podr demostrar el seu coneixement del material vegetal hortcola a travs una prova de reconeixement de llavors, planters, rgans i plantes senceres. Savaluar tamb la capacitat danlisi dinformaci tcnica mitjanant el lliurament dun estudi crtic dun article i la presentaci dun informe de les visites tcniques a explotacions hortcoles.

  PRIMERA CONVOCATRIA TEORIA: valoraci 60 % Avaluaci Parts I a la IV: 36 % Avaluaci Parts V i VI: 24% Lalumne supera lavaluaci de la teoria si aconsegueix una qualificaci igual o superior a 5 en totes les proves. PRACTIQUES: valoraci 40 %. Avaluaci Gui Prctiques: 25 % Avaluaci Reconeixement material vegetal: 5% Avaluaci Estudi crtic dun article: 5 % Avaluaci Informe de visites tcniques: 5% L alumne supera lavaluaci de les prctiques si aconsegueix una nota igual a superior a 5 en totes les proves.

 • SEGONA CONVOCATRIA En segona convocatria lalumne sexaminar de les parts de lassignatura que li quedin pendents amb la mateixa valoraci que la especificada en la primera convocatria. En aquest cas lalumne superar lavaluaci amb una qualificaci igual o superior a 5 sempre que en totes les proves hagi aconseguit una qualificaci superior a 4. Volum de Treball Hores Assistncia a classes teriques 67 Assistncia a classes prctiques de camp i visites: 13 Assistncia a classes prctiques de laboratori : 6 Assistncia a classes prctiques de problemes i casos: 10 Assistncia a classe prctiques de seminaris: 4 Estudi general i preparaci d'exmens: 81 Realitzaci d'exmens i proves d'avaluaci: 5 Preparaci de prctiques i Informes: 53 TOTAL 239

 • Taula 3.- FITXA TCNICA ASSIGNATURA: Nom de lassignatura: Horticultura Nmero de crdits Pla 2001: 10 Nmero de crdits ECTS: 8 Carcter (troncal T, obligatria Ob, optativa Op): T Titulaci: ETAHJ Departament: Hortofruticultura,

  Botnica i Jardineria Quadrimestre: anual Idioma: catal, castell, angls Pgina web:- Dossier electrnic (Si/No): si Professor coordinador: Llus Martn e-mail: martin@hbj.udl.es Altres professors: Astrid Ballesta Yolanda Soria

  e-mail: astrid@hbj.udl.es e-mail: soria@hbj.udl.es

  OBJECTIUS (mxim 3 lnies) Lobjectiu de lassignatura es que lalumne identifiqui les espcies hortcoles, integri les bases fisiolgiques del seu funcionament amb els factors ambientals, conegui les tecnologies de la producci i la propagaci i sigui capa de dissenyar un procs productiu.

  METODOLOGIA DOCENT (abreujada, mxim 4 lnies) Les classes teriques es realitzen mitjanant classes magistrals amb un elevat grau interactivitat amb els alumnes. Les classes de teoria salternen amb les classes prctiques de laboratori, camp, discussi de problemes i casos. A la fi de lassignatura es realitzen visites a diferents explotacions hortcoles on lalumne integra tot el seu aprenentatge.

  METODOLOGIA DAVALUACI (ponderaci activitats) En primera convocatria lalumne realitza dues proves davaluacions de les classes teriques durant el curs, una a la fi del primer quadrimestre (36%) i laltra a la fi del segon quadrimestre (24%). Les proves davaluaci consistiran en preguntes de desenvolupament curt o mitj i en la resoluci de problemes on savaluaran els coneixements fonamentals, les capacitats danlisi, sntesi, extrapolaci i dimaginaci de solucions. Les prctiques savaluar mitjanant la presentaci dun gui de prctiques (25 %) amb els resultats i la discussi de les prctiques realitzades. El coneixement del material vegetal hortcola s avaluar amb una prova de reconeixement (5%). Savaluar tamb la capacitat danlisi dinformaci tcnica mitjanant el lliurament dun estudi crtic dun article (5%) i la presentaci dun informe de les visites tcniques a explotacions hortcoles (5%). Lalumne supera lassignatura sempre que aconsegueixi una qualificaci igual i superior a 5. En segona convocatria lalumne sexaminar de les parts de lassignatura que li quedin pendents. En aquest cas lalumne superar lavaluaci amb una qualificaci igual o superior a 5 sempre que en totes les proves hagi aconseguit una qualificaci superior a 4.

  PROGRAMA DE CONTINGUT Teric (Posar noms ttol dels temes) Tema 1. Introducci. Horticultura a Espanya i a la UE. Tema 2. Botnica i morfologia de les espcies hortcoles. Tema 3. La radiaci i la seva influncia en el desenvolupament de la planta hortcola. Tema 4. La temperatura i la seva influncia en el desenvolupament de la planta hortcola. Tema 5. Bases fisiolgiques de la producci hortcola. Components del rendiment. Tema 6. Edafologia aplicada a l'horticultura Tema 7. L's de l'aigua en horticultura. Tema 8. Fertilitzaci en horticultura. Tema 9. Descripci i seqncia de les fases del procs productiu. Tema 10. Propagaci de plantes hortcoles. Tema 11. Control del desenvolupament del cultiu. Mtodes mecnics i fisiolgics. Tema 12. Rotacions i alternatives hortcoles. Tema 13. Control dels factors del clima en horticultura. Tcniques de protecci climtica. Tema 14. Fertirrigaci en horticultura. Tema 15. Control del sl en horticultura. Cultiu sense sl. Tema 16. Bases fisiolgiques de la postcollita. Tema 17. Recollecci i condicionament dels productes hortcoles.

 • Prctic (Posar noms els grans grups i tipus dactivitat) Prctica 1. Coneixement i utilitzaci de les fonts d'informaci en horticultura. Prctica 2. Estudi i valoraci crtica dun article tcnic relacionat amb lhorticultura. Prctica 3. Desenvolupament i seguiment del cultiu en el camp de prctiques. Fenologa. Prctica 4. Reconeixement de llavors hortcoles i planters. Germinaci. Nascncia. Prctica 5. Clcul dels requeriments d'aigua. Balan hdric real. Distribuci i Control hdric. Prctica 6. Clcul de Necessitats i Distribuci de Fertilitzants Prctica 7. Problemes de fertilitzaci Prctica 8. Clcul de Solucions nutritives. Problemes de fertirrigaci. Prctica 9. Quantificaci de la respiraci i de la producci d'etil en productes hortcoles. Prctica 10. Diagrama de flux del procs de condicionament d'un producte hortcola. Prctica 11. Aplicaci de normatives de qualitat i comercialitzaci en horticultura. Prctica 12. Visites tcniques a explotacions hortcoles.

 • TAULA 1. VOLUM DE TREBALL PREVIST PEL PROFESSOR ASSIGNATURA: Horticultura Crdits ECTS: 8

  Activitat presencial Alumne Activitat no presencial Alumne Avaluaci

  Descripci Tcnica

  Objectius Hores

  dedicaci Treball alumne

  Hores dedicaci

  Procediment Temps (hores)

  Pes qualificaci

  (%)

  Temps total

  (hores)

  ECTS

  Teoria Classe magistral (Aula)

  Explicaci dels principals conceptes

  67

  Estudi: Conixer, comprendre i sintetitzar coneixements

  81 Proves escrites sobre la teoria del programa de lassignatura

  4 60 152 5,1

  Problemes i casos

  Classe participativa (Aula)

  Resoluci de problemes i casos

  10 Aprendre a resoldre problemes i casos

  17 Proves escrites sobre problemes i casos explicats a lAula

  Incls en temps de

  teoria

  Incls en qualificaci

  teoria 27 0,9

  Seminari Classe participativa (Grups reduts)

  Realitzaci d activitats de discussi o aplicaci

  4 Resoldre problemes i casos. Discussions

  6 Proves escrites o orals 0 5 10 0,33

  Laboratori Prctica de Laboratori (Grups reduts)

  Execuci de la prctica: com prendre fenmens, mesurar

  6 Realitzar memria 10 Lliurament de memries. Proves escrites o orals

  1 5 17 0,57

  Prctiques de camp

  Prctica de camp

  Execuci de la prctica: com- prendre fenmens, mesurar, vistes

  13 Realitzar memria 20

  Lliurament de memries. Proves escrites o orals

  0 30 33 1,1

  Totals

  100 134 5 100 239 8

Recommended

View more >