Competència aprendre a aprendre

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  217

 • Download
  2

Transcript

 • Terrassa

  COMPETNCIA APRENDRE A APRENDRE

  Presentaci dun projecte interdisciplinari

  ECOAUDITORIA DE CENTRE

 • DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETNCIA APRENDRE A APRENDRE A PARTIR DE LES TCNIQUES DESTUDI

  Context del projecte:pla estratgic (abans pla de millora)

  Implicaci i participaci del Claustre

  Fases:

  Elaboraci de la DAFO amb les aportacions individuals de tot el professorat

  Proposta i prioritzaci de les estratgies ms adequades per aconseguir els objectius

  Concreci de les activitats per a cada estratgia a travs de la creaci de grups de treball voluntaris

  Desplegament i temporitzaci daquestes actuacions a travs de lEquip Directiu i aprovat pel Claustre i el Consell Escolar.

 • Conducci propi aprenentatge

  Capacitatcontinuar aprenent

  Qu s?

  Conscinciaprpiescapacitats

  Conscinciacarncies

  Com es concreta? Aplicaci

  TcniquesdEstudi

  Estratgiesdidctiques

  DEFINICI DE LA COMPETNCIA

 • Concreci de 2 estratgies per aconseguir millora dels resultats educatius: TE i foment lectura

  Actuacions que concretaven aquesta estratgia en el curs 2006-2007:

  1. Programaci de Tcniques dEstudi.

  2. Disseny dun programa de foment i dinamitzaci de la lectura

 • Pla de treball 2006-2007: Tcniques dEstudi(cb aprendre a aprendre)

  Elaboraci programaci

  tcniques destudi

  Distribuci del contingut per matries i cursos

  Coordinaci del Pla

  Estratgic

  Recollida de tot el material disponible en el centre

  Llistat de tcniques destudi generals per treballar des de tutoria

  Llistat de tcniques especfiques per introduir des de les diferents matries

  Proposta duna distribuci per cursos

  Temporitzaci

  Departaments

  Valoraci de la proposta

  Concreci de la tcnica que sassumeix

  Comissipedaggica

  Posada en com de les aportacions dels Departaments

  Aprovaci primer document de treball

 • Departaments

  Elaboraci documentaci de suport de la tcnica

  Coordinaci del Pla Estratgic

  Unificaci de tota la documentaci

  Claustre final de curs

  Presentaci del document provisional

  Distribuci Departaments i cursos

  Proposta de temporitzaci per al curs 2007-2008

  Claustre inici curs 2007-

  2008

  Lliurament document provisional. Revisi (Departaments)

  Comissi Pedaggica

  Valoraci propostes de modificaci

  Incorporaci de modificacions al Document.

  Darrer claustre setembre

  Aprovaci per unanimitat del Document definitiu

  ED

  Seguiment de laplicaci de les TE

 • Fins al curs 2008-2009

  Els alumnes de 1r. i 2n. dESO tenen una hora setmanal de Tcniques dEstudi assumida pels tutors per desenvolupar les tcniques generals.

  Cada Departament elabora activitats concretes per poder introduir la tcnica dins de la seva matria.

  Des dels Equips Docents amb la collaboraci de lEquip de Pla Estratgic es coordina laplicaci progressiva de la programaci.

 • En aquests moments

  Grup de treball de les cb: revisi TE. Proposta de modificaci de lassignaci de TE als Departaments

  Modificaci consensuada en Comissi Pedaggica i aprovada pel claustre

  Elaboraci dossier TE per als tutors

 • Tcnica destudi Departament

  Ambient destudi, alimentaci, descans, reflexi sobre lautoestima, la memria i organitzaci del temps destudi, preparacidun examen, criteris en cas absnciaexamen, normes i terminis presentacitreballs i exercicis

  Tutoria

  La comprensi lectora

  Llengua castellana i literatura

  Llengua catalana i literatura

  El subratllat

  Lesquema

  El resum

  La interpretaci de grficsC. Experimentals i Matemtiques

  Prendre apunts

  Cincies SocialsElaboraci de treballs

  Cerca dinformaci

  Tecnologia

 • Ttol: Ecoauditories del centre: energia, aigua, residus i mobilitat.

  Origen: Projecte Comnius: shavia de fer un treballde matemtiques per al projecte Comnius.

  Possibilitat de fer treball interdisciplinar:

  matemtiques, socials, cincies experimentals, tecnologies.

  Relaciona diferents projectes del centre: Comnius

  Escoles Verdes

  Competncies Bsiques

  EXEMPLE DAPLICACI DE LES cb: PROJECTE DE RECERCA DE 4t

 • ECOAUDITORIA DEL CENTRE

  Lnia general dactuaci

  Avaluar la situaci ambiental del centre

  Objectius

  Millorar el coneixement de la utilitzacide lenergia, consum daigua, generacide residus i mobilitat

  Anlisi dels hbits en aquests camps

  Conscienciaci dun consumresponsable

  Propostes de millora

 • DESENVOLUPAMENT DEL

  PROJECTE DE RECERCA

  Tria qesti a investigar

  Plantejamentqestions

  relacionades

  Planificacirecerca

  Cerca dinformaci

  Processamentinformaci

  Sntesi

  AvaluaciRedacci de

  linforme

 • PLANIFICACI DE LA CERCA

  Del sistema illuminaci i calefacci

  Del nombre de llums i radiadors

  s passiu de lenergia solarEstudi

  De factures

  De comptadors delectricitat, gas, aiguai residus

  Anlisi

  De les emissions contaminants

  De laprofitament de lenergia solarClcul

  De la situaci medioambiental del centre

  Reflexi i anlisi

 • CAPACITATS MATEMTIQUES DESENVOLUPADES

  Situaci energtica del centre

  Analitzar fenmens dels nostre entorn:

  Plantejar i resoldre problemes

  Taules

  Grfics estadstics

  Parmetres estadstics

  Anlisi comparatius: temperatures-consum

  Clcul dangles amb un teodolit

  Clculs trigonomtrics

  Orientaci

  Dibuixos tridimensionals

  Aplicar diferents estratgies

 • Organitzar i consolidar el pensament matemtic

  Reconixer i aplicar les matemtiques en contextos no matemtics

  Instruments

  Tcniques

  Frmules

  Reconixer la importncia de la mesura:

  Utilitzar mitjans tecnolgics

  Verbal

  Numric

  Grfic

  Comunicar utilitzant diferents llenguatges

  Actuar de manera reflexiva i crtica

 • Concreci de la cerca

  Redaccide linforme

  Aplicacide les TcniquesdEstudi

  Presentaci oral

  Competnciacomunicativa i digital

  Avaluaci

  Competnciaaprendre a aprendre

 • Avaluaci

 • Coavaluaci

 • Autoavaluaci del treball en grup

 • Autoavaluaci

 • Es refereix a un context quotidi i proper

  Aplica coneixements ja adquirits

  Relaciona coneixements matemtics i daltres matries

  Estimula la curiositat i la creativitat

  Implica ls dinstruments diversos

  Fomenta lautonomia i la iniciativa

  Incentiva el treball i esfor individual i en equip

  Interpreta els resultats obtinguts

  Argumenta i comunica les propostes de millora

  Utilitat del projecte: proper curs incorporacidalgunes propostes del projecte en el centre

  Creiem que aquesta activitat s moltrica competencialment ja que:

  CONCLUSIONS