Benvolgudes famílies - ?· - Citació o sol·licitud d’entrevista. - Justificació de faltes d’assistència.…

 • Published on
  21-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • 1

  Benvolgudes famlies,

  Posem en marxa la Llibreta Viatgera, que ser el

  mitj de comunicaci entre famlia i escola, on constar el

  dia a dia de:

  - Seguiment dels treballs.

  - Citaci o sollicitud dentrevista.

  - Justificaci de faltes dassistncia.

  - Incidncies de classe.

  - Recordatori del material escolar que es necessita.

  - Comunicaci amb el servei de menjador.

  El vostre fill /a est en una etapa molt important pel seu desenvolupament. Tots

  som responsables i hem dajudar a que el nen/a desenvolupi totes les seves

  capacitats harmnicament i comenci a treballar la seva autonomia. Entre tots hem

  de tenir cura daquesta Llibreta Viatgera perqu ens servir durant tot el cicle

  dEducaci Infantil ( P3, P4 i P5 ). s important recordar el segent:

  Cal retornar la Llibreta Viatgera a lescola lendem dhaver-la pres cap a casa.

  Un cop assabentats del motiu pel qual us fem arribar la Llibreta Viatgera, s

  important que hi poseu la vostra signatura.

  Amb aquestes pgines volem que tingueu una informaci general de les normes

  dorganitzaci i funcionament del nostre centre.

  Com a membres que sou daquesta Comunitat Escolar, desitgem que aquesta

  informaci us ajudi en el dia a dia de lescola, i a ms a ms, us sigui dutilitat per

  conixer el seu funcionament.

  L Equip directiu

 • 2

  El Consell Escolar

  El Consell Escolar s lrgan de participaci de la comunitat escolar en el govern de Centre. En ell interaccionen, alhora, LEquip Directiu, el Claustre de professors,

  les famlies, el personal no docent i els representants del municipi i de l AMPA:

  Presidenta Montserrat Planas Prim

  Cap d'Estudis Slvia Andreu Gmez

  Secretari Joan Roig Vidal

  Representants professors/es

  Rosa Als Montoliu

  Mriam Garcia Caballero

  Imma Lpez Martnez

  Teresa Lluss Matas

  Llusa Romo Medina

  M. Merc Salvat Mart

  Representants de pares

  i mares

  Ana Isabel Muoz Velazco

  M. Alejandrina Lpez

  M. Jos Erviti Saralegui

  Yolanda Muoz Llaveria

  Pere Estadella Hellin

  Representant AMPA Tere Franch Daz

  Representant Ajuntament Carmen Quintana Estefana

  Representant PAS Aurora Lpez Lpez

 • 3

  Qu cal recordar...

  Tota la roba que mhe de treure a laula (abrics, jaquetes, jerseis) ha de

  tenir una veta llarga i estar marcada amb el nom. Ser ms fcil per

  poder-la penjar jo sol/a i la classe estar endreada.

  Els dilluns al mat he de portar la bata. Me la posar jo sol/a a classe,

  amb lajuda de la mestra o dels altres companys. El divendres per la tarda

  la prendr cap a casa per rentar. Recordeu revisar la veta i els botons i

  que hi hagi el meu nom.

  Cada dia, a la meva bosseta he de portar una ampolla daigua per tot

  el dia. Recordeu marcar-la amb el meu nom. La retornarem a casa cada

  dia per la tarda. No em poseu ampolles difcils dobrir o cantimplores

  complicades; millor que ho pugui fer jo sol.

  El dia que tinc Psicomotricitat he de venir amb el xandall, mitjons i

  portar calat amb velcro. Aix, anir aprenent a treure-mel i posar-mel

  jo sol. Recordeu posar-hi el meu nom, aix no ens farem un embolic quan

  ens el posem.

  Quan porti la Llibreta Viatgera a casa, hem de mirar junts de qu es

  tracta, signar-la i recordar retornar-la lendem a lescola.

  Si mhe de prendre medicaments a lescola, sha de portar una fotocpia

  de la recepta que ha fet el metge i omplir el full dautoritzaci de presa de

  medicament (consergeria). El medicament se li ha de donar al conserge,

  mai ficar-lo dins la meva bosseta.

  No est perms entrar paraiges a la classe. Millor el preneu vosaltres.

  He de ser puntual a lescola, tant al mat com a la tarda, i tamb ho heu

  de ser vosaltres a lhora de venir-me a recollir. El pare o la mare que hagi

  danar al menjador o a secretaria, ha de recordar que primer mha de

  deixar a classe.

  Tot aix s molt important per aconseguir un bon funcionament

  de lescola.

  Moltes grcies!

  Lequip dEducaci Infantil

 • 4

  Totes les persones que convivim en aquesta escola i que volem

  que funcioni el millor possible, cal que coneguem i respectem aquestes indicacions recollides a la normativa dorganitzaci i

  funcionament (NOF) de lescola i de les activitats extraescolars.

  1. Quan vingui a lescola he de pensar que ....

  Les portes dentrada al recinte escolar sobriran a les 9h i a les 15 h. en punt.

  Lentrada a lescola sha de fer puntualment.

  Els pares i mares que hagin dentrar al menjador o a la secretaria,

  primer hauran de deixar els fills/es a la seva aula.

  Lalumnat entrar amb el/la seu/va tutor/a a classe i els

  pares/mares sabstindran dacompanyar-los. Tot aquell/a nen/a que arribi ms tard daquestes hores, els/les

  pares/mares hauran de justificar el retard a secretaria i lalumne/a

  sesperar a entrar a laula quan comenci la segent sessi. Es demana a les persones que han de recollir els nens/es, que ho

  facin puntualment. Passats 15 minuts de lhora de sortida tant al

  mat com a la tarda saplicar el protocol de recollida, el qual consisteix en trucar a les famlia i en el cas de no contactar,

  savisar a la policia local.

  La permanncia dalumnes dins del centre en hores no lectives noms sautoritzar si es queden al menjador, a les activitats

  extraescolars dirigides, al SEP (servei escolar personalitzat, prvia

  decisi de lequip pedaggic ) o quan algun/a mestre/a ho requereixi.

  Si conv que algun alumne/a surti del centre en hores lectives

  shaur de signar una autoritzaci a consergeria. La famlia ha de justificar totes les faltes dassistncia de lalumne

  per escrit. En el cas de no justificar les faltes dassistncia lescola

  donar informe al programa dabsentisme de lAjuntament de Cambrils.

  Lagenda escolar i/o agenda viatgera s un medi de comunicaci i

  seguiment entre escola i famlia, per tal, cal portar-la de casa a

  lescola cada dia.

  Servei dacollida matinal. Cal informar-se a loficina de lAMPA.

 • 5

  2. Els pares han de tenir en compte que...

  Lhorari de visites de pares per parlar amb els mestres dels seus fills/es el donar el tutor en el seu moment a linici del curs.

  Si algun pare o mare ha de fer un comentari urgent o puntual al

  tutor/a del seu fill/a ho podr notificar a secretaria on es far arribar al seu tutor/a.

  Un cop dins de laula el/la mestre/a ha datendre lalumnat, per

  tant els pares sabstindran dentrar-hi. No es pot aturar el cotxe davant de la porta de lescola per recollir

  o deixar els nens/es ja que dificulta el trnsit.

  3. Qu hem de portar?

  Caldr que tots els alumnes portin la bata de

  lescola i el xandall el dia dEducaci Fsica o

  Psicomotricitat. Els divendres les bates es prenen cap a casa per rentar-les i revisar els botons.

  4. Sobre la meva salut

  Si algun nen/a s allrgic/a o t algun problema de salut, caldr notificar-ho al seu tutor/a i a secretaria per incloure-ho a la seva

  fitxa. Tamb cal avisar a loficina de lAMPA si el nen/a participa en

  les activitats extraescolars. Quan un alumne/a es trobi malament (febre, mareig,...) savisar

  als pares o familiars.

  En cas de malaltia infecciosa (conjuntivitis, xarampi, varicella,...) lalumne/a no podr assistir al centre fins que es

  recuperi.

  En cas de malaltia parasitria ( polls ) ho comunicar al centre, perqu es prenguin mesures preventives i correctives per

  solucionar el problema rpidament. En els cas de que es detectin a

  lescola savisar a les famlies per tal que immediatament apliquin el tractament antiparasitari.

  En cas dhaver de prendre algun medicament durant lhorari

  escolar, els pares ho han de comunicar per escrit al tutor/a del seu fill/a signant la corresponent autoritzaci de lescola, cal portar

  fotocpia de la recepta mdica.

 • 6

  Segons el Departament de Sanitat i Assistncia social de la

  Generalitat de Catalunya, es far com cada any una revisi mdica i/o odontolgica amb la collaboraci del CAP de

  Cambrils als alumnes que pertoqui, aix com ladministraci de les

  vacunes corresponents segons el calendari de vacunaci.

  5. Activitats complementries

  Lescola informar a la famlia de les activitats complementries

  que realitzi lalumnat (sortides, visites, esport,...).

  Quan sigui oport, per realitzar aquestes sortides caldr

  lautoritzaci escrita dels pares o tutors respectant les dates.

  6. Normes de convivncia

  El dileg ser el medi habitual per resoldre les diferncies, divergncies dopini i els problemes que es puguin plantejar entre

  les persones de la comunitat educativa ( alumnes, mestres,

  pares....). La mediaci ser el procediment per a la prevenci i la resoluci

  de conflictes que es puguin produir a lescola, per mitj del qual es

  donar suport a les parts en conflicte perqu puguin arribar per s mateixes a un acord satisfactori.

  Caldr respectar totes les normes i hbits de:

  Higiene

  Cal assistir a les classes net i vestit correctament

  Cal mantenir net i ordenat el lloc de treball, material com i llocs utilitzats per tots: aules, pati, lavabos,...

  Salut

  s convenient que sassisteixi a lescola ben esmorzat i que el que es porti a lescola per lhora del pati, sigui saludable: entrep,

  fruita, sucs... Recordar que els dijous s el dia de la fruita.

  A la classe evitarem portar llaminadures, xiclets, ... Mantenir postures i actituds adequades a lactivitat: seure b,

  collocar b el paper,.... ens ajudaran a treballar millor.

  Utilitzar els materials de forma adequada per tal devitar perills.

 • 7

  Conducta

  Hem de respectar els drets dels altres i tamb les seves

  pertinences. Ens dirigirem correctament a tothom: salutaci, comiat, donar les

  grcies, demanar b les coses, disculpar-se.

  Evitarem dir paraules grolleres. Entrarem i sortirem de la classe i de lescola de forma ordenada.

  Pels passadissos i escales anirem caminant sense crrer ni cridar. Abans dentrar en una altra classe hem de trucar a la porta i

  saludar.

  Compartirem el pati i respectarem les normes de joc i aix afavorirem la convivncia.

  Els objectes punxeguts i/o sorollosos poden ocasionar situacions

  perilloses i/o molsties, s millor que els deixem a casa. Est prohibit portar mbils i qualsevol aparell electrnic, en el

  casos excepcionals caldr omplir model de sollicitud a la

  Direcci del centre.

  Treball

  Tenir cura dels llibres i dels materials; hem de ser conscients del

  valor de cada cosa. Mantenir lordre adequat a cada activitat ( veu baixa a lhora del

  treball, ordre en el treball en equip,...).

  Caldr saber escoltar als altres i demanar el torn de paraula. Els treballs i les llibretes es presentaran dacord a les pautes

  que doni el mestre/a.

  Lalumnat haur de ser responsable a lhora de realitzar els treballs encomanats pels mestres.

  Presentar el material i estris ds personal ben identificats (amb

  el nom, llibres folrats,...). Si es trenca o sespatlla el mobiliari, material escolar,

  installacions, etc. per un s indegut o per negligncia, la

  reparaci o reposici anir a crrec dels responsables.

 • 8

  7.- Psicomotricitat A les classes de Psicomotricitat s

  necessari que els/les alumnes assisteixin vestits

  adequadament: amb xandall i calat esportiu sense cordons.

  8.- Reunions amb els pares

  Entre finals de setembre i primers doctubre es programaran les

  reunions dinici de curs per conixer lorganitzaci del nou curs en general i de cada classe en particular. Per la importncia daquesta reuni es

  recomana la no assistncia dels fills/es.

  Una vegada iniciat el curs es lliuraran els dies i hores dentrevistes de tutors i especialistes. Es pot concertar dia i hora a travs daquesta llibreta

  viatgera.

  9.- Informes i notes Lavaluaci s global i contnua, amb observaci sistemtica de

  ladquisici dels continguts educatius, integradora de les valoracions de totes les rees, amb una visi globalitzada del procs daprenentatge al llarg

  de letapa i centrada en el desenvolupament i la consolidaci de les

  competncies bsiques.

  Els alumnes dEducaci Infantil rebran dos informes a lany, un al final

  del primer trimestre i laltre a final de curs i cal tornar-lo signat al tutor/a. Al segon trimestre, hi haur una entrevista personal amb els tutors/es

  per tal de conixer levoluci del seu fill/a.

 • 9

  Llengua Estrangera

  Langls s la primera llengua estrangera que sinicia a finals del segon

  cicle dEducaci Infantil ( P5 ).

  s un idioma que es treballa a la nostra Escola des de sempre, dins

  de la seva corresponent rea de llengua estrangera, per hem volgut

  ampliar la seva ensenyana introduint-lo en un espai i una dinmica totalment diferents als de laula ordinria didiomes

  El Cicle Inicial porta a terme un projecte anomenat Arts and Crafts que consisteix en la introducci duna llengua estrangera als

  alumnes de Cicle Inicial, langls, a una rea no lingstica, la plstica.

  Seguirem i consolidarem el projecte Get Moving! d introducci

  duna llengua estrangera als alumnes de Cicle Superior, langls, a una

  rea no lingstica, lEducaci Fsica.

  La nostra meta s la daconseguir una progressiva introducci de l idioma angls dins el dia a dia de lescola, convertint-lo en una eina ms

  de treball per a lalumnat, fins arribar al punt de que el seu s i la seva

  presncia dins la vida escolar sigui un fet habitual i normal com ho sn els altres idiomes ja presents.

  http://getmovingcambrils.wordpress.com/

  http://getmovingcambrils.wordpress.com/

 • 10

  Promoci de la salut de lalumnat dEducaci Infantil i Cicle Inicial

  Aquest curs continuarem a lescola amb el Programa SI! ( Salut

  Integral ) promogut des de la Fundaci SHE Foundation for Sciencie, Health and Education i presidida pel Dr. Valent Fuster.

  El programa SI! s un projecte de promoci de la salut que fomenta els hbits saludables amb lobjectiu de disminuir els riscos de la malaltia

  cardiovascular en ledat adulta, incidint en temes com:

  Adquisici d'hbits d'alimentaci saludable.

  Prctica d'activitat fsica. Coneixements del funcionament del cos i del cor.

  Gesti de les emocions.

  http://www.fundacioshe.org/

 • 11

  ESMORZARS SALUDABLES

  Esmorzar s un hbit. Si al mat no tens temps per preparar-lo, pots deixar lesmorzar preparat la nit dabans.

  Necessitem energia a primera hora del mat. Per aix hem desmorzar a casa; no s suficient un got de

  llet o un suc.

  A lescola hem de portar un esmorzar lleuger, si a lescola esmorzem molt, no tindrem gana per dinar.

  Us proposem un men setmanal desmorzars saludables per a portar a lescola:

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

  Entrep de formatge o

  embotit

  Fruita

  Entrep de formatge o

  embotit

  Fruita

  Lliure *

  * Galetes/ Coc cassol / P amb xocolata/ Iogurt/ Fruits secs Per a beure, el ms saludable s LAIGUA.

 • 12

  AMPA

  Dades de lassociaci

  Ra social: Associaci de Mares i Pares dAlumnes de lEscola Cambrils.

  Domicili: Joan Bardina, 1 Telfon: 977/ 36 31 80, amb servei de contestador

  Correu electrnic: ampaceipcambrils@yahoo.es

  Bloc: http://ampaceipcambrils.wordpress.com/ Horari doficina: A concretar

  Projectes que porta a terme

  Activitats extraescolars:

  - Anuals: del 3 doctubre al 8 de juny de 16,30 h. a 17,30 h.

  - Competicions esportives: Futbol i bsquet i ocasionalment a atletisme.

  - Permanncies al setembre i al juny.

  - Casals de setmana santa i destiu.

  Servei dacollida matinal: de 8:00 a 9:00 i de 12:30 a 13:00

  Supervisi del servei de menjador per part dels pares. Gesti de la roba escolar:

  - Al propi AMPA.

  Amb el carnet de soci hi ha descompte. Escola de pares:

  - Mirem Cambrils

  - Xerrades, cursos i tallers Biblioteca escolar:

  - Activitats de promoci de la lectura

  Festes: - Nadal- Marat de TV3

  - Sant Jordi

  - Carnaval

  - Final de curs

  Socialitzaci de llibres:

  - Consolidaci del projecte. - Llibres inclosos: tots els diccionaris, tots els llibres de lectura i els

  llibres de text de CM i CS.

  mailto:ampaceipcambrils@yahoo.com

Recommended

View more >