AFD1 Programació Alumnat 2015-16

 • Published on
  10-Dec-2015

 • View
  21

 • Download
  0

DESCRIPTION

blog

Transcript

 • Mdul formatiu:

  A.F.E. Activitats fsicoesportives individuals

  Famlia professional: Activitats fsiques i esportives

  Grau: Superior

  Durada: 258 hores/curs

  Hores/setmana: 8 hores

  (Grup A: dimarts i dijous)

  (Grup B: dilluns, dimecres i divendres)

  Departament: Educaci Fsica

  Professorat: Enric Monforte, Fus Primo i Juanjo Gallardo

  CURS ACADMIC 2015/2016

 • 1. INTRODUCCI.

  Els esports individuals, segons la classificaci feta per P. Parlebas, es troben englobats en les anomenades situacions psicomotrius, que sn aquelles en qu l'individu actua en solitari.

  Els esports individuals es caracteritzen per:

  - La utilitzaci d'aparells. - La gran importncia dels gestos tcnics. - La gran importncia de les qualitats fsiques bsiques. - Per expressar els resultats en: - Temps. - Espai. - Pes. - Punts. - Per competir contra un mateix.

  Els esports individuals, entesos com a mitj educatiu, utilitzable i vlid dins de l'activitat fsica per a la consecuci d'objectius educatius, han de formar part dels coneixements bsics del professional en aquest camp. Aquestes activitats, per les seues caracterstiques especfiques, aporten una srie de valors insubstitubles per a la formaci integral de l'individu, sempre que no es perda el sentit d'utilitzar-los com a mitj i no com a fi.

  Es denomina esport d'adversari a l'esport individual amb carcter ldic i d'entrenament, prviament concretat per mitj d'un reglament oficial i que acull una persona, enfrontant-li a una altra de qualitats semblants, per a l'obtenci d'un resultat expressat en punts.

  En estos esports d'adversari pot existir contacte fsic (judo) o b pot ocupar el jugador un terreny de joc separat de l'adversari. Les caracterstiques bsiques es poden resumir en:

  - un jugador enfront d'un jugador. - l'especialitzaci tcnica s plural, aix com l'estratgia en atac i defensa.

  - l'espai es redueix considerablement amb relaci als esports individuals sense adversari directe i collectius. - el temps de joc ho defineix el reglament en la majoria d'estes especialitats.

  - la climatologia prcticament no t incidncia en ells. - es practiquen, normalment, en l'espai terrestre.

  - les aportacions en l'mbit mecnic, psicomotriu, moral o intellectual de l'esport d'adversari a l'individu, es mant en els mateixos parmetres que l'esport individual i collectiu.

  Pel que exposa anteriorment, inclourem, en les activitats fsico-esportives

 • individuals, aquella varietat d'activitats individuals que oferisquen les majors possibilitats educatives i formatives als nostres alumnes.

  2. OBJECTIUS.

  Generals

  - Capacitar lalumnat en la programaci dactivitats fsicoesportives individuals adequades a les caracterstiques i necessitats dun grup dusuaris. - Formar lalumnat per tal que siga capa de garantir la disponibilitat i supervisi dinstallacions i medis, assegurant la seua idonetat i seguretat. - Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions dactivitats fsicoesportives individuals utilitzant la metodologia danimaci ms adequada. - Ensenyar activitats fsicoesportives individuals utilitzant la metodologia didctica ms adequada.

  Especfics

  - Analitzar i seleccionar els exercicis de condicionament fsic general, les habilitats bsiques i especfiques, i els jocs generals i preesportius aplicables a les activitats fsico-esportives individuals.

  - Elaborar programes d'ensenyana/animaci d'activitats fsico-esportives individuals per a grups de persones d'unes caracterstiques donades.

  - Analitzar l'organitzaci, el control i la realitzaci d'activitats fsico-esportives individuals.

  - Analitzar les regles bsiques i les caracterstiques de les installacions i el material de les activitats fsico-esportives individuals.

  3. CONTINGUTS I TEMPORALITZACI

  Atletisme

  - Tcniques bsiques de les carreres, dels salts, dels llanaments i de les proves combinades. - Reglaments de les distintes modalitats i competici. - Installacions i material. - Adaptaci a les persones amb discapacitats.

 • Activitats aqutiques

  - Els diferents plantejaments de les activitats aqutiques. - Primera etapa: La familiaritzaci, flotaci, respiraci, propulsi, salts... - Segona etapa: Els estils en nataci. La seua tcnica i aprenentatge. - Installacions i material. - Jocs en l'aigua aplicats a diferents edats. - Animaci aqutica. Aquaerbic - Adaptaci a les persones amb discapacitats.

  Habilitats gimnstiques

  - Habilitats acrobtiques bsiques: - acrobcia bsica: tombarelles avant i arrere, vertical de cap, vertical de mans.

  - Acrogimnstica. Treball en grups. - Composici individual i grupal.

  - Adaptaci a les persones amb discapacitats.

  Habilitats de lluita

  - Iniciaci a les habilitats de lluita. - De les habilitats de lluita a judo. - Altres possibilitats de les hablitats de lluita.

  Iniciaci a lorientaci

  - Iniciaci als conceptes bsics dorientaci. - Utilitzaci del mapa i de la brixola. - Jocs i prctiques dorientaci.

  Iniciaci al patinatge

  - Iniciaci al patinatge bsic: posici de base, patinada, girs, frenada, etc. Jocs recreatius a partir del patinatge. Iniciaci a l'hoquei sobre patins.

  Iniciaci als salts a la corda

  - Salts individuals: - Salts en grup: - Creaci de coreografies

  Iniciaci a la dansa

  - Balls de sal - dansa

 • Iniciaciaci a les activitats de fitness

  - Pilates - TRX - Fitball - Altres activitats a determinar.

  TEMPORALITZACI DELS CONTINGUTS

  Grup 1r. A (mat)

  1er. trim. Activitats aqutiques Orientaci Habilitats de lluita

  2n. trim. Activitats aqutiques Escalada Activitats de fitness Atletisme

  3er. trim. Activitats amb cordes Dansa Activitats de fitness Atletisme Patinatge

  Grup 1r. B (vesprada)

  1er. trim. Activitats aqutiques Orientaci Habilitats gimnstiques

  2n. trim. Activitats aqutiques Activitats de fitness Atletisme Habilitats de lluita

  3er. trim. Activitats de fitness Atletisme Patinatge Activitats amb cordes Dansa

 • 4. METODOLOGIA

  La metodologia a emprar en els esports individuals, on es requereix un gran coneixement de la tcnica bsica, ser en principi mtodes analtics per a desprs passar a mtodes globals i mixtos depenent de les caracterstiques de la tasca a realitzar. I els estils d'ensenyana variaran des del comenament que seran estils tradicionals, per a, a poc a poc, anar passant a estils participatius, cognitius i finalment creatius.

  En determinades activitats fsiques, en les quals la tcnica no s lelement primordial de lactivitat, nicament stilitzaran estils participatius, cognitius i finalment creatius.

  5. AVALUACI

  Tots sentim la necessitat comprovar i controlar les nostres realitzacions de manera que es puga apreciar el que encerta o desencertat de la nostra labor. Tant en el pla educatiu com en el personal i el professional, ens plantegem objectius o metes a aconseguir contnuament, encara que a vegades, de manera inconscient, estem comprovant, avaluant, el cam cap eixa meta.

  A) Valoraci general per part del professor i alumnat dels continguts de l'assignatura.

  B) Qualificaci:

  B.1. 30 - 40% fitxes, treballs i proves teriques B.2. 60 - 70% execuci prctica. B.3. 10% actitud

  Lavaluaci s de carcter formatiu, s a dir, que savaluaran de manera continuada les activitats realitzades diriament, per la qual cosa ser de gran importncia lassistncia de lalumnat a les classes, tant teriques com prctiques.

  Per a la recuperaci de juny i de juliol, es realitzar un examen teric-prctic de tots els continguts que shan donat durant el curs. Lalumne/a haur de presentar tamb totes les fitxes i treballs elaborats durant el curs.

  Aquells alumnes que no participen en les exposicions o treballs del seu grup, hauran

 • de realitzar una prova terica del tema o temes corresponents al final de curs.

  El professor/a podr canviar els percentatges davaluaci exposats anteriorment, depenent del contingut o continguts a avaluar, sempre i quant lalumnat haja estat informat a linici de curs daquests canvis.

  6. ACTIVITATS COMPLEMENTRIES

  Durant el transcurs del curs el professorat proposar una srie d'activitats complementries que considere oportunes per a completar a formaci de lalumnat. Algunes podran realitzar-se conjuntament amb lalumnat del segon curs i el professorat daltres mduls o cursos. Algunes de les activitats proposades des daquest mdul sn:

  Activitat Multiaventura (1r. trimestre. Durada: 3 dies. Lloc: Benagber) Cicloturisme pel Parc Natural de lAlbufera (2n. 3r. trimestre. Durada: 1 dia) Senderisme (1r. 2n trimestre. Durada: 1 dia)