280641 - Electricitat i Electrotcnia - upc. ? ltima modificaci: 19-06-2018 280641 - Electricitat

 • Published on
  15-Aug-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • ltima modificaci: 19-06-2018

  280641 - Electricitat i Electrotcnia

  Universitat Politcnica de Catalunya1 / 7

  Competncies de la titulaci a les quals contribueix l'assignatura

  Entendre els fonaments de la teoria de circuits. Introducci als diferents tipus de mquines elctriques y aplicacions. Introducci a les installacions elctriques del vaixell. Tenir la capacitat de fer clculs amb circuits elctrics i resoldre problemes basics amb els circuits equivalents de les mquines elctriques.

  Altres: Primer quadrimestre: FRANCISCO DAZ GONZLEZ - 1, 2, 3 VICTOR FUSES NAVARRA - 1, 2, 3 JOAN NICOLAS APRUZZESE - 1, 2, 3

  Segon quadrimestre: FRANCISCO DAZ GONZLEZ - 1, 2, 3, 4 VICTOR FUSES NAVARRA - 1, 2, 3, 4

  Responsable: FRANCISCO DAZ GONZLEZ

  Unitat que imparteix:

  Curs:

  Crdits ECTS:

  709 - EE - Departament d'Enginyeria Elctrica

  2018

  GRAU EN TECNOLOGIES MARINES (Pla 2010). (Unitat docent Obligatria) GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla 2010). (Unitat docent Obligatria) GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla2016). (Unitat docent Obligatria)

  6 Idiomes docncia: Catal, Castell

  Unitat responsable: 280 - FNB - Facultat de Nutica de Barcelona

  Titulaci:

  Professorat

  Especfiques:

  Transversals:

  2. Coneixement de la teoria de circuits i de les caracterstiques de les mquines elctriques marines i capacitat per a l'aplicaci a l'operaci i explotaci del vaixell d'aquests coneixements.3. Coneixement de la teoria de circuits i de les caracterstiques de les mquines elctriques i capacitat per realitzar clculs de sistemes en els que intervinguin aquests elements.

  1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficcia i afavorint-hi la comunicaci, la distribuci de tasques i la cohesi.

  Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

  Rebre, comprendre i sintetitzar coneixements. Plantejar i resoldre problemes de circuits elctrics. Desenvolupar el raonament i esperit crtic i defendre' l de forma oral o escrita. Realitzar un treball individualment.

  Metodologies docents

 • ltima modificaci: 19-06-2018

  280641 - Electricitat i Electrotcnia

  Universitat Politcnica de Catalunya2 / 7

  D'altra banda, un dels objectius d'aquesta assignatura s donar coneixement, comprensi i aptitud de les competncies STCW A-III/1:1. Tenir els coneixements bsics sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions.2. Conixer l's d'equips de mesura i prova elctrica per a la detecci d'avaries i les operacions de manteniment i reparaci.Competncies necessries i definides en la Secci A-III/1 (requisits mnims aplicables a la titulaci dels oficials encarregats de la gurdia en cmeres de mquines sense dotaci permanents o enginyers de servei designats en cmera de mquines sense dotaci permanent (potncia propulsora igual o superior a 750 kW), del Conveni Internacional sobre Normes de Formaci, Titulaci i Gurdia per a la gent de mar.

  A ms, aquest curs avaluar les competencies STCW segents:6. Operate electrical, electronic and control systems (table STCW A-III/1)7. Maintenance and repair of electrical and electronic equipment (table STCW A-III/1)E1. Monitor the operation of electrical, electronic and control systems (table STCW A-III/6)

  Les competencies STCW abans indicades tenen associades les KUPs segents:6.1. Electrical equipment.7.1. Safety requirements for working on shipboard electrical systems, including the safe isolation of electrical equipment required before personnel are permitted to work on such equipment.7.2. Maintenance and repair of electrical system equipment, switchboards, electric motors, generator and DC electrical systems and equipment.7.3. Detection of electric malfunction, location of faults and measures to prevent damage.7.4. Construction and operation of electrical testing and measuring equipment.7.5. Function and performance tests of the following equipment and their configuration.E1.1. Knowledge of electro-technology and electrical machines theory.E1.2. Fundamentals of automation, automatic control systems and technology.

  Aquestes competncies s'avaluaran d'acord amb l'apartat "Avaluaci" d'aquesta fitxa.

  Dedicaci total: 150h Hores grup gran:

  Hores grup mitj:

  Hores grup petit:

  Hores activitats dirigides:

  Hores aprenentatge autnom:

  40h

  0h

  15h

  5h

  90h

  26.67%

  0.00%

  10.00%

  3.33%

  60.00%

  Hores totals de dedicaci de l'estudiantat

 • ltima modificaci: 19-06-2018

  280641 - Electricitat i Electrotcnia

  Universitat Politcnica de Catalunya3 / 7

  Continguts

  Caracterstiques i Lleis dels circuits elctrics.

  Anlisis de circuits.

  Elements dinmics.

  Dedicaci: 4h

  Dedicaci: 4h

  Dedicaci: 2h

  Grup gran/Teoria: 2h Grup petit/Laboratori: 2h

  Grup gran/Teoria: 2h Grup petit/Laboratori: 2h

  Grup gran/Teoria: 2h

  Coneixements bsics sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions (aquets coneixements sn necessaris segons el Conveni STCW):Conceptes fonamentals: crrega, corrent, voltatge, potncia, energia. Elements passius: Resistncies, llei d'Ohm, inductor i condensadors. Fonts de tensi i de corrent independents. Lleis de Kirchhoff. Valors mig i efectiu de las formes de ona.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1 i A-III/6-E.1.1

  Coneixements sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions. Conixer l's d'equips de mesura i prova elctrica per a la detecci d'avaries i les operacions de manteniment i reparaci. (Aquets coneixements sn necessaris segons el Conveni STCW):Resistncies en srie i en parallel. Divisors de tensi i de corrent. Aparells de mesura. Teoremes de Thevenin i Norton. Transformaci de fonts. Mtode de malles i mtode de nusos.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1, A-III/1-7.3 i A-III/6-E.1.1

  Condensador, crrega i descrrega. Emmagatzemament de energia en el condensador. Condensadors en srie i parallel. Inductncia, crrega i descrrega. Emmagatzemament d'energia en l' inductncia. Inductncies en sriei parallel.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1, A-III/1-7.5 i A-III/6-E.1.1

  Descripci:

  Descripci:

  Descripci:

 • ltima modificaci: 19-06-2018

  280641 - Electricitat i Electrotcnia

  Universitat Politcnica de Catalunya4 / 7

  Anlisi de circuits de corrent alterna

  Circuits trifsics.

  Installacions elctriques.

  Dedicaci: 8h

  Dedicaci: 9h

  Dedicaci: 3h

  Grup gran/Teoria: 6h Grup petit/Laboratori: 2h

  Grup gran/Teoria: 6h Grup petit/Laboratori: 3h

  Grup gran/Teoria: 3h

  Coneixements sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions (aquets coneixements sn necessaris segons el Conveni STCW):Propietats de les magnituds sinusodals. Fasors. Relacions tensi corrent amb fasors. Impedncia i admitncia. Aplicaci dels mtodes de soluci de circuits i dels teoremes de xarxes en estat estacionari. Potncia complexa. Factor de potncia i la seva compensaci.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1, A-III/1-7.3, , A-III/1-7.4, A-III/1-7.5 i A-III/6-E.1.1

  Coneixements sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions (aquets coneixements sn necessaris segons el conveni STCW):Sistemes trifsics de generaci, connexi de careges en estrella (Y) i triangle (D), relacions trifsiques, equivalent monofsic. Transformaci estrella - triangle. Careges equilibrades o des equilibrades. Mesura de potncies.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1, A-III/1-7.3, , A-III/1-7.4, A-III/1-7.5 i A-III/6-E.1.1

  Coneixements sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions (aquets coneixements sn necessaris segons el conveni STCW):Clcul d'installacions elctriques. Curtcircuits

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1, A-III/1-7.2, A-III/1-7.3, A-III/1-7.4, A-III/1-7.5, A-III/6-E.1.1 i A-III/6-E.1.2

  Descripci:

  Descripci:

  Descripci:

 • ltima modificaci: 19-06-2018

  280641 - Electricitat i Electrotcnia

  Universitat Politcnica de Catalunya5 / 7

  Proteccions

  Transformadors

  Mquines Elctriques

  Dedicaci: 5h

  Dedicaci: 8h

  Dedicaci: 5h

  Grup gran/Teoria: 4h Grup petit/Laboratori: 1h

  Grup gran/Teoria: 6h Grup petit/Laboratori: 2h

  Grup gran/Teoria: 4h Grup petit/Laboratori: 1h

  Coneixements sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions (aquets coneixements sn necessaris segons el conveni STCW):Perillositat de corrent elctrica. Contactes directes i contactes indirectes. Defectes de continutat i d'allament. L'interruptor diferencial. L'interruptor magnetotrmic. Corbes de proteccions i coordinaci.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-7.3, A-III/1-7.5, A-III/6-E.1.1 i A-III/6-E.1.2

  Coneixements sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions (aquets coneixements sn necessaris segons el conveni STCW):Principi de funcionament, equacions del transformador ideal. Interpretaci dades de placa, valors nominals. Circuit equivalent. Estudi del transformador en carrega. Transformadors trifsics, connexions e ndex horari.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1, A-III/1-7.2 i A-III/6-E.1.1

  Coneixements sobre la operaci de sistemes elctrics de distribuci, els seus components i les seves proteccions (aquets coneixements sn necessaris segons el conveni STCW):Introducci al diferents tipus: Maquines de CC, Mquina Sncrona, Mquina Asncrona (Inducci). Interpretaci dades de placa, valors nominals. Maquines de CC: Circuit equivalents, canvi de sentit de gir, variaci de velocitat del motors.

  Temari relacionat amb les KUPs segents segons STCW: A-III/1-6.1, A-III/1-7.1, A-III/1-7.2 i A-III/6-E.1.1

  Descripci:

  Descripci:

  Descripci:

 • ltima modificaci: 19-06-2018

  280641 - Electricitat i Electrotcnia

  Universitat Politcnica de Catalunya6 / 7

  Per exemple: La qualificaci final s la suma de les qualificacions parcials segents: Nfinal = 0,4 Npf + 0,4 Nac + 0,2 NeL Nfinal: qualificaci final. Npf: qualificaci de prova final. Nac: avaluaci contnua. NeL: qualificaci d'ensenyaments de laboratori. La prova final inclou els conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensi i exercicis d'aplicaci. L'avaluaci contnua consisteix a fer diferents activitats acumulatives, tant individuals com de grup, de carcter formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta). La qualificaci d'ensenyaments al laboratori s la suma de les segents tres activitats de laboratori: NeL = 0,4 NpfL+ 0,4 NacL + 0,2 NpL NpfL: qualificaci de prova final laboratori. NacL: avaluaci contnua laboratori. NpL: qualificaci assistncia i participaci al laboratori.

  Reavaluaci: Prova que inclou els conceptes i objectius previstos per a la prova final.

  Sistema de qualificaci

  Normes de realitzaci de les activitats

  s obligatria l'assistncia i realitzaci de les prctiques de laboratori. Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluaci contnua, es considerar com a no puntuada. Es considerar No presentat: Qui no hagi assistit o tingui una nota global inferior a 0.5 punts. En cap cas es pot disposar de cap tipus de formulari en els controls d'aprenentatge o proves.

 • ltima modificaci: 19-06-2018

  280641 - Electricitat i Electrotcnia

  Universitat Politcnica de Catalunya7 / 7

  Bibliografia

  Apunts de l'assignatura a ATENEA.Altres recursos:

  Bsica:

  Complementria:

  Irwin, J. David. Anlisis bsico de circuitos en ingeniera. 6a ed. Mxico: Limusa Wiley, 2003. ISBN 9681862953.

  Hayt, William H.; Kemmerly, Jack E.; Durbin, Steven M. Engineering circuit analysis. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780071317061.

  Boix, Oriol [et al.]. Tecnologa elctrica. Barcelona: Ceysa, 2002. ISBN 9788496960343.

  Fraile Mora, J. Mquinas elctricas. 6a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2008. ISBN 9788448161125.

  Casals, Pau; Bosch, Ricard. Mquinas elctricas: aplicaciones de ingeniera elctrica a instalaciones navales y marinas. Prcticas [en lnia]. Barcelona: Edicions UPC, 2005 [Consulta: 04/05/2012]. Disponible a: . ISBN 8483018136.

  Pedra Duran, Joaquin. Circuitos monofsicos y trifsicos [en lnia]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 1999 [Consulta: 04/05/2012]. Disponible a: . ISBN 8483013134.

  Edminister, J.A.; Nahvi, M. Circuitos elctricos. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill, 2005. ISBN 8448145437.

  Fitzgerald, A.E; Kingsley, C.; Umans, S.D. Mquinas elctricas. 6a ed. Mexico: McGraw-Hill, 2004. ISBN 970104052X.

  Chapman, S.J. Mquinas elctricas. 4a ed. Mexico: McGraw-Hill, 2005. ISBN 9701049470.

  Sanjurjo Navarro, R. Mquinas elctricas. Madrid: Garca-Maroto, 2011. ISBN 9788415214144.

  Seip, G.G. Instalaciones elctricas. 2a ed. Berln: Siemens Aktiengesellschaft, 1989. ISBN 3800915448.

Recommended

View more >