2012 tríptic c ia-te joc i esport en edat escolar

 • Published on
  13-Feb-2017

 • View
  335

 • Download
  1

Transcript

 • I N T R O D U C C I

  Des de lAjuntament de Sant Cugat entenem que la formaci de lequip tcnic s clau per aconseguir que les activitats esportives que soferten siguin el mxim deducatives i enriquidores possilbes. La cerca de la mxima qualitat en la iniciaci esportiva ha estat sempre una prioritat per lOMET (Oficina Municipal dEsport per a Tothom) i tamb per a les entitats esportives de la ciutat. Amb aquest CIaTE, no noms es disposar dun certificat, sin que sobtindran bons coneixements dels esports ms representatius de la ciutat per aplicar durant les sessions. Tot una oportunitat per formar-se en el mn de lesport!

  P R O F E S S O R A T

  Jordi De la Cruz Llicenciat en Cincies de lActivitat Fsica i lEsport

  Jordi Calm Diplomat en Magisteri dEducaci Primria i Cicle Formatiu

  de Grau Superior Animaci d'Activitats Fisiques i Esportives

  Xavier Rodriguez Tcnic esportiu dAtletisme

  Martn Fernandez Llicenicat en Educaci Fsica i Entrenador internacional

  per la Federaci Internacional de Voleibol. David Martin

  Entrenador de segon nivell per la Federaci Catalana de Bsquetbol.

  Joan Sancho Entrenador nacional

  per la Federacin Espaola de Balonmano. Xaloc Rion

  Entrenador de primer nivell de Futbol sala per la Federaci Catalana de Futbol sala

  Jordi Moncus Llicenciat en Cincies de lActivitat Fsica i lEsport

  O R G A N I T Z A C I

  Aquest curs s un programa propi del Consell Catal de lEsport que dur a terme lOficina Municipal dEsport per a Tothom (OMET) de Sant Cugat del Valls.

  R E Q U I S I T S

  Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions segents: - Edat mnima: 16 anys complerts en el moment de la

  inscripci (si s menor de 18 anys haur dadjuntar una autoritzaci del/s tutor/s legals).

  - Acreditar que sest en possessi del Graduat Escolar o Certificat dEstudis Primaris o Ensenyament Secundari Obligatori.

  - Presentar certificat mdic daptitud per a la prctica de lesport. (No cal que sigui oficial).

  - Emplenar el full dinscripci acompanyat de la documentaci requerida.

  C O N T I N G U T S

  La crrega lectiva del curs consta de 50 hores repartides en dos blocs: el bloc com de 15 hores i el bloc especfic de 35 hores. 1.- Bloc Com (15 hores) 1.1. Salut i activitat fisicoesportiva. 1.2. Avaluaci psicolgica del jove esportista. 1.3. Recursos metodolgics en lensenyament de lactivitat

  fsica i lesport. 1.4. Educaci i esport: tcnics, pares, esportistes. 1.5. Contraindicacions per a la prctica esportiva. 1.6. Lesions esportives: primera atenci davant una lesi. 1.7. Aplicaci prctica de primers auxilis. 1.8. Malalties transmissibles i activitat esportiva. 1.9. Bones prctiques de gnere i esport. 1.10. Valors i esport. 2.- Bloc especfic (35 hores) 2.1 Lesport per a tothom. Generalitats. 2.1.1 Informaci general sobre els principis de lesport per

  a tothom 2.1.2 Estructures organitzatives 2.1.3 Promoci i desenvolupament 2.2 Activitats fsicorecreatives per a nens. La iniciaci

  esportiva 2.2.1 Paper del joc en la iniciaci esportiva 2.2.2 Jocs esportius i preesportius 2.2.3 El joc dins la sessi diniciaci 2.2.4 Metodologia. Installacions i materials 2.2.5 El joc i les capacitats 2.2.6 El joc i les capacitats condicionals 2.2.7 Esports individuals i collectius en la iniciaci

  esportiva

  R E C O N E I X E M E N T I C E R T I F I C A C I

  El Curs dIniciaci a Tcnic dEsport ser reconegut mitjanant una certificaci dassistncia signada per lEscola Catalana de lEsport del Consell Catal de lEsport de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir el certificat caldr assistir com a mnim al 80% de les hores de classe.

  H O R A R I S i L L O C

  Els horaris del curs seran el 22, 24*, 27, 28 i 29* de desembre de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 20.00 h. * El 24 i el 29 lhorari ser de 9:00 a 14.00 h. Lloc: ZEM Rambla del Celler de Sant Cugat del Valls

  F U L L D I N S C R I P C I

  Cognoms: Nom: NIF: Data naixement: Lloc naixement: Adrea: Poblaci: Codi postal: Telfon: Telfon mbil: E-mail: Has de triar un dels esports de cada opci: Opci 1 Opci 2 Opci 3 Futbol Sala Handbol Atletisme Bsquet Voleibol Ciclisme

 • D O C U M E N T A C I R E Q U E R I D A P E R A

  F O R M A L I T Z A R L A I N S C R I P C I

  Fotocpia de DNI. Fotocpia del ttol de Graduat Escolar o Certificat

  dEstudis primaris o Ensenyament Secundari Obligatori.

  Certificat mdic (no oficial). Pagament matrcula Tota la documentaci s'ha de fer arribar a Oficina Municipal dEsport per Tothom (OMET) Ptge. Bar de Coubertin, 5 De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 hores i dissabtes de 10 a 13 hores. Telfon: 93 565 70 99 Email: omet@teampartners.net

  M A T R C U L A

  Import A: 89.95 Euros. Import B: 59.95 Euros.*

  * tots aquelles persones vinculades a entitats esportives de

  Sant Cugat del Valls tindran un descompte de 30 respecte el preu total (cal acreditar-ho amb documentaci).

  Data lmit dinscripci: dimarts 18 de desembre de 2012 o

  fins a finalitzar les places.

  I N F O R M A C I

  I N S C R I P C I

  Oficina Municipal dEsport per Tothom (OMET) Ptge. Bar de Coubertin, 5

  08172 Sant Cugat del Valls De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 17 a 20 hores i

  dissabtes de 10 a 13 hores. Telfon: 93 565 70 99

  Mbil: 670640509 (Jordi Moncus) Email: omet@teampartners.net

  Si el nombre dinscrits no arriba a un mnim dalumnes, lorganitzaci es reserva el dret danullar el curs.

  Nm. mxim dinscrits: 30 persones

  ORGANITZA:

  COLLABOREN:

  CURS DINICIACI

  A TCNIC/A DESPORT (CIaTE)

  JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR

  Sant Cugat del Valls

  Del 22 al 29 de desembre de 2012